Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: LITERA BĘDĄCA OZNACZENIEM, KTÓRE POMAGA ROZRÓŻNIĆ DWIE I WIĘCEJ RZECZY LUB GRUPY, A KTÓRYM RZĄDZI PORZĄDEK INNY NIŻ ALFABETYCZNY - STOSOWANA W WIELU NAZWACH Z RÓŻNYCH DZIEDZIN

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

C to:

litera będąca oznaczeniem, które pomaga rozróżnić dwie i więcej rzeczy lub grupy, a którym rządzi porządek inny niż alfabetyczny - stosowana w wielu nazwach z różnych dziedzin (na 1 lit.)D to:

litera będąca oznaczeniem, które pomaga rozróżnić dwie i więcej rzeczy lub grupy, a którym rządzi porządek inny niż alfabetyczny - stosowana w wielu nazwach z różnych dziedzin (na 1 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: C

C to:

symbol chemiczny węgla (na 1 lit.)C to:

jeden z języków programowania (na 1 lit.)C to:

format pomocniczy w drukarstwie (na 1 lit.)C to:

nazwa literowa pierwszego dźwięku w gamie, także od niej bierze oznaczenie tonacja, której toniką jest c (na 1 lit.)C to:

symbol stopni Celsjusza (na 1 lit.)C to:

litera alfabetu (na 1 lit.)C to:

litera oznaczająca fonem (na 1 lit.)C to:

litera alfabetu oznaczająca w numeracji porządkowej: trzeci (na 1 lit.)C to:

litera będąca oznaczeniem, które pomaga rozróżnić dwie i więcej rzeczy lub grupy, a którym rządzi porządek inny niż alfabetyczny - stosowana w wielu nazwach z różnych dziedzin (na 1 lit.)C to:

cyfra rzymska odpowiadająca 100 (na 1 lit.)C to:

symbol Lorenca - jednostki prędkości (na 1 lit.)C to:

symbol stałej fizycznej prędkości światła w próżni (na 1 lit.)C to:

symbol kulomba - jednostki ładunku elektrycznego w układzie SI (na 1 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LITERA BĘDĄCA OZNACZENIEM, KTÓRE POMAGA ROZRÓŻNIĆ DWIE I WIĘCEJ RZECZY LUB GRUPY, A KTÓRYM RZĄDZI PORZĄDEK INNY NIŻ ALFABETYCZNY - STOSOWANA W WIELU NAZWACH Z RÓŻNYCH DZIEDZIN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.728

KATEGORIA SŁOMKOWA, GOTOWIEC, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, KOGUT, PROTOZUCH, KUCHCIK, ŚWIATŁO, KARABIN PLAZMOWY, IZOLACJA ELEKTRYCZNA, LIST OTWARTY, OBRÓBKA, JĘZYK CZESKI, BILBORD, KAMIEŃ OZDOBNY, KAMELIA, FILTR CYFROWY, PRZEGRYZKA, KLONOWANIE, PLAC MANEWROWY, KARTUSZ HERBOWY, FAZA, KIJ BEJSBOLOWY, ZATRUCIE, UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE, ZAPALAZAUR, PIECZYWO, MAZAJA, LOKAL UŻYTKOWY, ROBOTY BUDOWLANE, SEKWENCJA TATA, UZIOM, PŁÓTNO, PŁOMIEŃ, KWILMEZAUR, TEATR, OWOC RZEKOMY, INTENDENT, KAMICA NERKOWA, TROLLKONTO, DOM WARIATÓW, OKRAJKA, UDAR, DOWÓD WPROST, PAŁECZKA, ŁADOWARKA, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, KŁAKI, GLORIETA, POKŁAD STATKU, MESA, MUFLON EUROPEJSKI, WRZĘCHY, WYROCZNICA, MIASTO STAROŻYTNE, BACKGROUND, ZAKŁADKA, KNAJPA, STREETBALL, OWOC, KOEGZYSTENCJA, NORWESKI, UCHWAŁA, IDEA, SILNIK DWUTAKTOWY, KONCHYLIOLOGIA, AMBRAZURA, PRACE KONSERWACYJNE, KISZKA, BROŃ NUKLEARNA, MASA RDZENIOWA, JĘZYK WEGETUJĄCY, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, KONTRAST RÓWNOCZESNY, RAKIETA, IGLASTE, TRIANGULACJA, BRĄZ, TARTINKA, HANGAR, SILNIK DWUKLATKOWY, STRAJK OKUPACYJNY, KANTOREK, REFERENCJA, EMETYK, WYKLUCZENIE, MIGELITKA, BECZKA PROCHU, CHUTOR, PARÓWKA, MARSZAŁEK POLNY, PARKA, URAN, MAGNES, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, RURMUS, BRONCHOGRAFIA, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, ALKILACJA, HERMA, ORZECHOWIEC, WYBLINKA, OBSŁUGA, PUBLIKA, EGZAMIN POPRAWKOWY, WORKOWCE, MUZYK, KAZUISTYKA, SŁONINA, MOGISYGMATYZM, BURT, ZAĆMIENIE, KONKATEDRA, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, BREWKA, RODZIMOŚĆ, KUKIEŁKA LESSOWA, NALEWKA, KOŁTRYNA, PRZEWÓD RATUNKOWY, DEZAKTYWACJA, NIEZBIEŻNOŚĆ, ANGIOGRAFIA, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, KSIĄŻĄTKO, CENOTWÓRCA, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, PODCHWYT, PRZEWOŹNIK, CEMENT STOMATOLOGICZNY, GAJA, KOCHAŚ, OWOCNIK, NADOLOL, ÉCU, BIOCENOZA, KASZTEL, POLIOL, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, BEGONIA, USTAWKA, SALAMANDRY BEZPŁUCNE, ZWROT, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZORZA, STANOWISKO OGNIOWE, KUCHNIA WOJSKOWA, BAŃKA MYDLANA, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, WASĄG, ANTENA KIERUNKOWA, LUZACKOŚĆ, PLASTYKA, FLUIDYZACJA, BAND, SKRĘT, OGNISKO, PĘDNIK STRUMIENIOWY, LOT NURKOWY, PRZEZIERNIK, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, NAŁÓG, SPALINY, WALEC, STAWONOGI, KUMA, GERMAŃSKI, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, AMLODYPINA, CHOROBA AFEKTYWNA, SKUBANIEC, CZARNY RYNEK, MIŁOŚĆ, FILOLOGIA GERMAŃSKA, WSPOMINKI, KITA, PŁYNNOŚĆ, PRAWO GŁOSOWE, WEGETACJA, NADLEŚNICZÓWKA, POLIMORFIZM, STONOGA MUROWA, BODARZ, KAPITAŁ RZECZOWY, UŁAMEK EGIPSKI, NORMA REAKCJI, AFISZ, JUKAGIR, ŁACINA, DYSOCJANT, CŁO WYRÓWNAWCZE, MARŻA HANDLOWA, KREDYT ROLOWANY, HIPOTEKA, OLEJ PALMOWY, KAPITAN, BARSZCZ, GAZ IDEALNY, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, NOCÓWKA PUSTYNNA, KILOMETR, LITEWSKOŚĆ, BALKON, MOZAIKA, MELODIA, SUCHOKLATES, MIR, OCIOS, ZAGRYWKA, DZIANINA, IZOSTRUKTURALNOŚĆ, NACIEK, HEKSAMETR, PRZEKOZAK, VIOLA DA SPALLA, POMOC, LITERA PRAWA, PAROWNICA, OFICER PRASOWY, TUM, KARAITA, SZCZUR TUNELOWY, KÓZKI, IZOLATORIUM, KRATER METEORYTOWY, PORZĄDEK KORYNCKI, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, PÓŁKOLONIA, FACET, CYKLOALKEN, KLAMRA, SAMOUNICESTWIENIE, NALEŚNIK WIOSENNY, PRZYRODNIA SIOSTRA, PŁYTKA POSADZKOWA, MANGA, MOTYLEK, SIUSIUMAJTEK, MASAJKA, PIŻMAK AMERYKAŃSKI, BUTELKA MIAROWA, KREACJA, OPERA, LAKIER, DUCHOWY OJCIEC, BIRMAŃSKI, DZIOBAK, ZAPRZĘG, POSTOŁY, KONTUR MELODYCZNY, OBRAZ, BEZPIECZNE ZAPASY, TYMPANON, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, BLIN, POLIGAMIA, OBCINAK, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, CZUBEK, ZAGRODNIK, HALO, HONORARIUM, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, DZIEWIĘTNASTY, KOLINEACJA PERSPEKTYWICZNA, SEKSUOLOGIA, SKARGA, WARMIŃSKI, FISTUŁA, FUSY, PRANIE, PREZENTACJA, KREACJA, KOMORA CIŚNIENIOWA, WOREK, KOSMETYK KOLOROWY, WĄSKOŚĆ, SKALNICZEK SIWY, NOSICIEL, KAND, GRETRY, SQUAW, OPŁATA KONCESYJNA, RELIEF PŁASKI, HYBRYDALNOŚĆ, CHINA, PACZKA, LUD, OPTYKA FALOWA, SZTURMAK, FILM HISTORYCZNY, OŚMIOKROTNOŚĆ, DRĄG TŁOKOWY, RUBLÓWKA, MINIATURA, TINGEL-TANGEL, TRZYDZIESTY, ROKIET.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.728 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: litera będąca oznaczeniem, które pomaga rozróżnić dwie i więcej rzeczy lub grupy, a którym rządzi porządek inny niż alfabetyczny - stosowana w wielu nazwach z różnych dziedzin, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: LITERA BĘDĄCA OZNACZENIEM, KTÓRE POMAGA ROZRÓŻNIĆ DWIE I WIĘCEJ RZECZY LUB GRUPY, A KTÓRYM RZĄDZI PORZĄDEK INNY NIŻ ALFABETYCZNY - STOSOWANA W WIELU NAZWACH Z RÓŻNYCH DZIEDZIN to:
Hasło Opis krzyżówkowy
c, litera będąca oznaczeniem, które pomaga rozróżnić dwie i więcej rzeczy lub grupy, a którym rządzi porządek inny niż alfabetyczny - stosowana w wielu nazwach z różnych dziedzin (na 1 lit.)
d, litera będąca oznaczeniem, które pomaga rozróżnić dwie i więcej rzeczy lub grupy, a którym rządzi porządek inny niż alfabetyczny - stosowana w wielu nazwach z różnych dziedzin (na 1 lit.)

Definicje krzyżówkowe

C
litera będąca oznaczeniem, które pomaga rozróżnić dwie i więcej rzeczy lub grupy, a którym rządzi porządek inny niż alfabetyczny - stosowana w wielu nazwach z różnych dziedzin (na 1 lit.).
D
litera będąca oznaczeniem, które pomaga rozróżnić dwie i więcej rzeczy lub grupy, a którym rządzi porządek inny niż alfabetyczny - stosowana w wielu nazwach z różnych dziedzin (na 1 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x