PASEK PŁÓTNA LUB PAPIERU, ŁĄCZĄCY WYKLEJKĘ KSIĄŻKI Z OKŁADKĄ ALBO WKLEJONY W MIEJSCU BRAKUJĄCEJ KARTKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FALC to:

pasek płótna lub papieru, łączący wyklejkę książki z okładką albo wklejony w miejscu brakującej kartki (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FALC

FALC to:

grzbiet arkusza drukarskiego przy falcowaniu (na 4 lit.)FALC to:

spojenie arkuszy blachy (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PASEK PŁÓTNA LUB PAPIERU, ŁĄCZĄCY WYKLEJKĘ KSIĄŻKI Z OKŁADKĄ ALBO WKLEJONY W MIEJSCU BRAKUJĄCEJ KARTKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.004

ANILANA, S.Y, INTRUZJA, SERWETECZKA, KOŁNIERZ, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, MGŁA, SERIA, TYCZKA, POŚWIĘCENIE, WOREK, RYKSZARZ, RUBASZNICA, ZAKRZTUSZENIE, SUKIENKO, TERMOMETR RNA, ŚWINIARKA, MARATON, DODATEK MOTYWACYJNY, HEJNAŁ, WYKŁADOWCA, KOLUMNA, PLUDRY, SALA, TERCET, SCHADOW, MUR, KARTA WIZYTOWA, ŚLIWKA, WYWIAD, PROPAROKSYTON, SKORUPA, GAŁĘZIAK, BAGAZJA, PLEKTRON, HIPOTROFIA, ZMAGANIA, ORSZADA, DĘTKA, MASZYNA DO PISANIA, AMARANT, SASZETKA, ALKOHOLAN, KELOWEJ, PODODDZIAŁ, MATERIAŁ, OPERACJA, SCENARIUSZ, AKADEMIK, WYDATKI, WNĘTROSTWO, ZANZA, DESER, INWEKTYWA, KORESPONDENCJA, ROMANTYZM, ZIEMIA NICZYJA, ROBOTA, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, AGNOZJA TWARZY, OBRONA, ZWŁOKI, TRUCHŁO, CZEK IMIENNY, WIKARIUSZ, TEUTON, AŻUR, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, STYPENDIUM, KOŁOWROTEK, PROTEZA DENTYSTYCZNA, UKŁAD PLANETARNY, ZAPRAWA, OWOCNIK, SOLITER, KONSERWA, SZTYFT, DEMOTYWATOR, KAPTUR, KANADYJKA, MIGDAŁ, GUMIDRAGAN, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, SSAK MORSKI, EKRANOPLAN, KURS, MIĘSOŻERNOŚĆ, PRZYWŁASZCZENIE, BEATA, IZBA, PLAZMA, SIARCZEK, WPRAWKA, WSPÓLNOTA, ELEGIA, SŁUGA BOŻY, SOS, DRAMATOPISARSTWO, FERRYT, MŁYNÓWKA, KOLONISTA, PROTETYKA, GRZYWNA, ROBOTA, TARTINKA, AZJATA, KOLORYSTYKA, WAWRZYN, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, PROCES GEOLOGICZNY, LICZEBNIK, PYZA, ROZTRUCHAN, CENA ADMINISTRACYJNA, CIŚNIENIE, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, SIEJBA, ROBOTY BUDOWLANE, HERMA, FUCHA, ORGIA, PASZTETOWA, OSADA, ZRĘBICA, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, ESTAKADA, HYBRYDA, STEK, PENTAPTYK, CZTERNASTY, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, WCIERKA, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, KROSOWNICA WIZYJNA, ŁUSZCZYK INDYGOWY, ZWIJARKA, KARAKUŁY, DEZASEMBLER, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, WOLUTA, ROZDZIAŁKA, PRZEWIELEBNOŚĆ, TRĄBKA EUSTACHIUSZA, ZYSK, ASOCJATYWNOŚĆ, NIBYPESTKOWIEC, KOŁEK STOLARSKI, TULEJA, ROTUŁA, OŚCIEŻNICA, GAŁGAN, METAL, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, PRZEPIĘCIE, STACJA POSTOJOWA, OWOCNIA, SPADOCHRONIARZ, KOŃCÓWKA, KRUCHE CIASTO, EKSTRADYCJA, FETYSZYZM, CUMULONIMBUS, BRUZDKOWANIE, PRÓBA JĄDROWA, WOLNY, ORATORIUM, DEKORTYKACJA, HYBRYDA, WIESZAK, ZATOKA, DYSOCJANT, CYBORIUM, MURZYSKO, CHAŁUPNICA, GENDER, CERKIEW, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, PRZEPLOTKA, METODA ODCHYLEŃ, SZATA GRAFICZNA, ALBARELLO, OBSŁUGIWANIE, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, BERLACZ, ADAPTACJA, TERAPIA REINKARNACYJNA, ICHTIOFAUNA, KAPOTAŻ, SKANDYNAWSKOŚĆ, LUGIER, OKRES INTERGLACJALNY, KHMERKA, MARKIZA, NIECZUŁOŚĆ, PANICHIDIA, OBORA DWORSKA, KANAŁY, BŁONA, POPRAWKA, GAPA, PROJEKT, DEWELOPER, SPACJA, DIWA, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, WIESZAK, DEKLARACJA, EDWARD, SYLWETKA, PAWĘŻ, INTERNACJONALIZM, CHRUST, NUMEREK, SZLUFKA, KRA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, PISEMKO, NOWOWIERCA, ROZETKA, DRAJREP, KONFEDERACJA, MONOLOG WEWNĘTRZNY, NOWENNA, ALKOWA, WEDUTA, BASKINKA, WĄSONÓG, UPOLITYCZNIENIE, SPODECZEK, KURT, ALKOWA, ENDOPROTEZA, TRĄBKA, POLIPTYK, FLAŻOLET, DODATEK PIELĘGNACYJNY, KLUCZ, PIĘĆDZIESIĄTKA, LINIA MONTAŻOWA, KONDYCJONALIZM, OPONENT, NIECHLUJA, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, FORMAT KANCELARYJNY, ŚRODKOWOŚĆ, MUFFINKA, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, TECHNIKA ANALOGOWA, KRUPNIK, SPOINA, KADZIDŁOWIEC, SALTARELLO, GENERALISSIMUS, MURARKA OGRODOWA, CZAPKA WĘGIERSKA, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, POWIEŚĆ S-F, ŁUPACZKA, ROZMIAR, GAŁĘZATKA, MIMEZJA, RYZA, WARZELNIA, OSPA, SOCJALDEMOKRATA, NAKŁAD INWESTYCYJNY, ARTROZA, WĘZEŁ GORDYJSKI, SALCESON, WÓZEK, DESKA KLOZETOWA, DRABIK DRZEWKOWATY, LISTEK, RYBAŁT, POKŁAD, ORBITA, OBLĘŻENIEC, AKWEN, HEADHUNTER, BAN, SKRZYNIEC, MIT, LOGGIA, MIEJSCE, NIGER, NOWALIA, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, INSTYTUCJA PROCESOWA, PAS, WĘGAR, DYSPEPSJA, JEZIORO POLODOWCOWE, ENTEROTOKSYNA, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, MARCIN, ?GIGANT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.004 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PASEK PŁÓTNA LUB PAPIERU, ŁĄCZĄCY WYKLEJKĘ KSIĄŻKI Z OKŁADKĄ ALBO WKLEJONY W MIEJSCU BRAKUJĄCEJ KARTKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PASEK PŁÓTNA LUB PAPIERU, ŁĄCZĄCY WYKLEJKĘ KSIĄŻKI Z OKŁADKĄ ALBO WKLEJONY W MIEJSCU BRAKUJĄCEJ KARTKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FALC pasek płótna lub papieru, łączący wyklejkę książki z okładką albo wklejony w miejscu brakującej kartki (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FALC
pasek płótna lub papieru, łączący wyklejkę książki z okładką albo wklejony w miejscu brakującej kartki (na 4 lit.).

Oprócz PASEK PŁÓTNA LUB PAPIERU, ŁĄCZĄCY WYKLEJKĘ KSIĄŻKI Z OKŁADKĄ ALBO WKLEJONY W MIEJSCU BRAKUJĄCEJ KARTKI sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - PASEK PŁÓTNA LUB PAPIERU, ŁĄCZĄCY WYKLEJKĘ KSIĄŻKI Z OKŁADKĄ ALBO WKLEJONY W MIEJSCU BRAKUJĄCEJ KARTKI. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast