Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA OBCEGO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK to:

przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka obcego (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JĘZYK

JĘZYK to:

część ciała, silnie umięśniony narząd położony na dnie jamy ustnej u zwierząt i ludzi, będący narządem zmysłu smaku, biorący udział w przyjmowaniu pokarmów i będący u ludzi jednym z najważniejszych narządów mowy (na 5 lit.)JĘZYK to:

system znaków dźwiękowych lub migowych i wtórnie pisanych służących do porozumiewania się przez członków danego narodu; mowa, język naturalny (na 5 lit.)JĘZYK to:

utrwalony społecznie zespół znaków dotyczących jakichś działań człowieka lub wyrażających jego emocje, często poprzez układ elementów rzeczywistości, któremu człowiek nadał jakąś - często symboliczną - treść (na 5 lit.)JĘZYK to:

sposób porozumiewania się ludzi pewnego środowiska lub zawodu, w tym nie tylko gwara, socjolekt i profesjolekt, ale także kod, będący tzw. sztucznym językiem lub językiem programowania (na 5 lit.)JĘZYK to:

ukształtowanie geologiczne, fragment terenu przypominający kształtem język (na 5 lit.)JĘZYK to:

wydłużona i zakrzywiona część urządzenia, która kształtem przypomina język (na 5 lit.)JĘZYK to:

jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu (na 5 lit.)JĘZYK to:

sposób wyrażania się, formułowania wypowiedzi w mowie lub piśmie, charakterystyczny dla danego człowieka, gatunku, epoki lub sytuacji komunikacyjnej; styl (na 5 lit.)JĘZYK to:

miękki kawałek materii, który przypomina język swoją wiotkością (na 5 lit.)JĘZYK to:

podłużna, trójkątna flaga sygnałowa (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA OBCEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.006

FLESZ, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, JAŚ WĘDROWNICZEK, GHOUL, BULWA, NERW MIĘDZYŻEBROWY, ZEZWŁOK, IRAŃSKI, CUKIER MLEKOWY, SONDA MOLEKULARNA, OKRUTNIK, DOWÓD WPROST, KUTER UZBROJONY, SAMOZAPALENIE, IDEA, POPYCHŁO, BOMBA ATOMOWA, PODATEK PROGRESYWNY, ŻYDOWSKOŚĆ, KAMIENNIK, RODNIA, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, GEOFIT KŁĄCZOWY, DRIPPER, KRATER BOCZNY, OPERA, KSIĄŻĘ ALBERT, CHOROBA WRZODOWA, ZATOKA, PRZERWANIE, DYSPENSER, TYGIEL, BOMBARDA, MATRYKUŁA, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, MIS, ZATOCZKA, ZNAK DIAKRYTYCZNY, NEKROMANCJA, AKUMULATOR, WCHŁANIANIE ZWROTNE, DZIDZIA PIERNIK, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, POLER, KLĘK PROSTY, OBCHÓD, GALERIA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, SZTYCHARSTWO, DOBRO, JĘZYK PALIJSKI, DZIENNIK OKRĘTOWY, OKRĄGŁOŚĆ, RAMA, MECHANIKA STATYSTYCZNA, KARTA, KAZUISTA, ARMILLA, CYTOKININA, FRONTYSPIS, SZKŁO OPTYCZNE, LISZAJ CZERWONY, JASŁO, REAKTYWACJA, BRZOZOWATE, NALEŹLINA POSPOLITA, OKNO AKTYWNE, ESSEŃCZYCY, AMEBA, SALCESON, KLUCZ, OBURĘCZNOŚĆ, STAN PRZEDZAWAŁOWY, BAGDE, SPRZĘŻNICE, PIĄTA WODA PO KISIELU, DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, GĄBKA, ALGEBRA OGÓLNA, OŚ OPTYCZNA, NERWIAK, RAKSOLOTY, WARSTWA KOLCZYSTA, LANTANOWIEC, BUTONIERKA, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, ZABURZENIE NASTROJU, WZROST ZUBAŻAJĄCY, SOLSTYCJUM, LICYTACJA, BEZPIECZEŃSTWO, CHARTER, HIGIENISTKA, ODSTRZAŁ, SKANER PŁASKI, SĄD KOŚCIELNY, OPŁATA, UMIEJSCOWIENIE, HISTORYK, USZTYWNIACZ, MEDIANA, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, OBIEG, GLUKOZOAMINOGLIKAN, ŁOŻYSKO BARYŁKOWE, SKAŁA PLUTONICZNA, PIRANIOWATE, SKAŁA OSADOWA, DZIEŻKA, WARSZTAT, ŁAJKA, ZWAŁA, DŻINSY, KACZKA DZIENNIKARSKA, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, KORYTARZ POWIETRZNY, LUZACKOŚĆ, MUTACJA, REGIONALISTA, TARTINKA, CASUS, RYBA AMFIDROMICZNA, KAMPUS, TEATRZYK, HADAL, SYNEKURZYSTA, SPRZĘŻNICA, GERMAŃSKOŚĆ, MASŁO, DOM JEDNORODZINNY, PŁYN, ZAKON ŻEBRZĄCY, UTAGAWA, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, GERMAŃSKI, ZAPOZNANIE, CZUB, KAMYCZEK USZNY, PANEKLA, RÓW, ANTRYKOT, TARADAJKA, SKRZYDŁA, ZAPOJKA, SILNIK BOCZNIKOWY, SRAKA, ZARYCIE NOSEM, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, FRAGMENTACJA PLECHY, ADRESAT, WICEDZIEKAN, WSZECHSIŁA, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, OCZAR, UCZELNIA, AEROLIT, KREDYT KONSUMENCKI, WYBRANEK, OBRÓT PUBLICZNY, MOC CZYNNA, KOMUNIKATOR, KOSZYCZEK, SPRYCIARKA, CZAROWNICA, KONTRAST RÓWNOCZESNY, SIATKOWIEC, PRZEWRÓT, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, WIEŻA CIŚNIEŃ, JĘZYK WIETNAMSKI, WOŁOCH, POŁOŻNICA, PIRACTWO, RESTAURATOR, MNICH, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, PIĘKNOŚĆ, PAUTSCH, RÓG, NAOS, ZWAPNIENIE, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, ŻURNALISTA, PARAMEDYK, ELEMENT, CISZA WYBORCZA, BAT, GOSPODARKA NATURALNA, OLIMPIADA, PODWOZIE, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, TLENEK ŻELAZOWY, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, AMERYKAŃSZCZYZNA, ROŻEK, PAROWNICA, REJESTR, LOKALIZACJA, SZTUKA KRETEŃSKA, ARTRETYZM, ZBRODNIA, USYTUOWANIE, RZECZY OSTATECZNE, CIASTO MAKARONIKOWE, WĘZEŁ, TUPANDAKTYL, KRÓLEWICZĄTKO, GRAMATYK, MAKROWIRUS, KUPRÓWKA, JAGODZISKO, ŚWIERSZCZYK, DWUZŁOTÓWKA, CHARAKTERYSTYKA, MAGNES, TELLUREK, TOŃ WODNA, PATYCZAK, PASTORALE, POZYCJA TRENDELENBURGA, GENETYKA POPULACYJNA, PŁEĆ, KRAJE KOMUNISTYCZNE, RÓŻNICA, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, STARY LIS, TRAFUNEK, KANAŁ RODNY, CYPROHEPTADYNA, TWIERDZENIE PASCALA, PISZCZAŁKA, SNICKERS, SHORT TRACK, OSEŁEDEC, AKADEMIK, SINIEC, ROZPIĘTOŚĆ, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, NARZĄD ROZRODCZY, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, PALEOPATOLOGIA, UNIWEREK, ADRESAT NARRACYJNY, OPTIMUM EKONOMICZNE, OSTATNIE POŻEGNANIE, ANTABA, SOLIDARNOŚĆ, ZASTANOWIENIE, KULON, MIECH, MOTYLEK, STATEK KORSARSKI, CEWKA INDUKCYJNA, LISTEK, KALECKI, ALBUM, KONDYCJA FINANSOWA, SEMANTYKA LEKSYKALNA, HIPPISKA, HUMANIZM, PROMIENNIK, WYPALENISKO, SZATAN, PIERNIK LUBELSKI, RUCHY EPEJROGENICZNE, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, MIKROSOCZEWKA, GRANAT, ŚMIAŁOŚĆ, POKARM, SAŁATA, MANELE, NISZA NIWALNA, IRGA POZIOMA, HEBAN, WOK, PIERWSZA JASKÓŁKA, CHARAKTER, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, KRAKERULA, PARTIA, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, IMMUNOSUPRESANT, POŚWIĘCENIE, OSPOWATOŚĆ, PAS DROGI GRANICZNEJ, KLIKER, ANDANTINO, TEORIA GIER, PISMO, PERIODYK, CHASER, FRENOLOGIA, ZABUDOWA, TRAWERS, EKSHIBICJONISTKA, ASEMBLACJA, INWESTOR, TŁO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.006 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka obcego, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA OBCEGO to:
Hasło Opis krzyżówkowy
język, przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka obcego (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka obcego (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x