PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA OBCEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK to:

przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka obcego (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JĘZYK

JĘZYK to:

część ciała, silnie umięśniony narząd położony na dnie jamy ustnej u zwierząt i ludzi, będący narządem zmysłu smaku, biorący udział w przyjmowaniu pokarmów i będący u ludzi jednym z najważniejszych narządów mowy (na 5 lit.)JĘZYK to:

system znaków dźwiękowych lub migowych i wtórnie pisanych służących do porozumiewania się przez członków danego narodu; mowa, język naturalny (na 5 lit.)JĘZYK to:

utrwalony społecznie zespół znaków dotyczących jakichś działań człowieka lub wyrażających jego emocje, często poprzez układ elementów rzeczywistości, któremu człowiek nadał jakąś - często symboliczną - treść (na 5 lit.)JĘZYK to:

sposób porozumiewania się ludzi pewnego środowiska lub zawodu, w tym nie tylko gwara, socjolekt i profesjolekt, ale także kod, będący tzw. sztucznym językiem lub językiem programowania (na 5 lit.)JĘZYK to:

ukształtowanie geologiczne, fragment terenu przypominający kształtem język (na 5 lit.)JĘZYK to:

wydłużona i zakrzywiona część urządzenia, która kształtem przypomina język (na 5 lit.)JĘZYK to:

jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu (na 5 lit.)JĘZYK to:

sposób wyrażania się, formułowania wypowiedzi w mowie lub piśmie, charakterystyczny dla danego człowieka, gatunku, epoki lub sytuacji komunikacyjnej; styl (na 5 lit.)JĘZYK to:

miękki kawałek materii, który przypomina język swoją wiotkością (na 5 lit.)JĘZYK to:

podłużna, trójkątna flaga sygnałowa (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA OBCEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.783

TEREN ZAKRYTY, WIETNICA, PERSZERON, SOKI, REFERENCJA, JĘZYK ŁACIŃSKI, MANSZETA, CIASTKO, KATAR, PACJENCJA, MOC, ZARZEWIE, GRANULA, NUMER, BASEN OCEANICZNY, KWIATEK, BRACIA POLSCY, OGRÓDEK JORDANOWSKI, KRĄŻENIE DUŻE, SKRÓT, HERBACIARKA, STACJA REDUKCYJNA, KRYMINALISTYKA, ARMILLA, KRA LITOSFERY, PODDAŃCZOŚĆ, CZAS GRAMATYCZNY, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, SZLUFKA, ELEMENT, NEUROTRANSMITER, GNIAZDO, WARIACJE, DEKALKOMANIA, BIOTA, KONTRPOCHÓD, ZAKRYSTIA, ANEMIA APLASTYCZNA, ATRAPA, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, CZAPKA FRYGIJSKA, TOPIEL, LICZBA ATOMOWA, KSIĘGA WÓJTOWSKA, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, POLE WIROWE, CHARYZMA, KROATYSTYKA, FALKA, FILET, TĘSKNOTA, CLERK, SKOK, GÓRY, FRANCUSKI, MENZURKA, PSYCHIATRIA, SILOS ZBOŻOWY, RYTUAŁ, SEMINARZYSTA, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, SIŁACZKA, WYŻYNKA, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, HACJENDA, LAMA, RACJONAŁ, KOCIOŁ FLUIDALNY, POROST, CHARLES, BAKAS, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, KAŁMUK, ZIELONE, PODRODZAJ, KOMUNIKACJA, ODSTRZAŁ, DESZCZ, ZEGAR ATOMOWY, TINA, EN GRISAILLE, PROGRAM UŻYTKOWY, KONTROLA, PRZEDROŚLE, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, ZASZŁOŚĆ, ROGALIK, BRANŻA, NARZĘDZIE, EOZYNOFIL, ZAGRODA, KLIPA, OCEMBROWANIE, PERCHA, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, TRUP, NEOGOTYK, PROTETYKA, ŻEBERKA, SONATA, ORLICZKOWATE, FUZJA HORYZONTALNA, KOMPLEKS, AZOLLA AFRYKAŃSKA, JEZIORO ZASTOISKOWE, SZLIFIERKA KĄTOWA, ANGIELSKA FLEGMA, SZPRYCKA, CYKL KOSMICZNY, ŁAKOMY KĄSEK, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, WASABI, SŁOWO, WYŁAPYWACZ, ŁACINA, TOPOLOGIA MAGISTRALI, PREMIA GÓRSKA, METALICZNOŚĆ, DEDUPLIKACJA, OSTOJA, OBROTNIK, JĘZYK, WIEK DOJRZAŁY, BŁĄD LEKARSKI, POLEWA, IRANISTAŃSKI, DEZERTERKA, KASIARZ, SŁOWACKI, POMNIK, BARCHAN, PLANKTON, ETRUSKI, SESJA, PRZYRZĄD OPTYCZNY, CIOS, LADA, POWOŹNIK, KRZYŻÓWKA, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, KUKLIK SZKARŁATNY, OPERATOR, RELACJA PUSTA, CZAPKA SPORTOWA, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, WILKOM, PRZEDZIAŁ, ANDROPAUZA, OSKRZELE, POLER, PIWO, SSAK WYMARŁY, RATING, STROLLER, MIŚ, CANZONA, SWETER, DRAWIDYJSKI, LEON, ŁUSKA, ETOLOGIA, WYSPA MAN, OCHRONA, JEDENASTOZGŁOSKOWIEC, PŁYWAK, ATREZJA JELITA GRUBEGO, NAKRĘTKA, RINFORZANDO, PEJZANKA, PANCERNIK WŁOCHATY, MAŁORUSKI, WIĄD RDZENIA, CIENKA SKÓRA, KOŁCHOZ, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, SUTERENA, ERA, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, HAMULEC TAŚMOWY, HELING, DRACHMA, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, OPAL, TRZPIEŃ, KONOTACJA, TRANSLACJA, OKO OPATRZNOŚCI, KOLEKTOR, MAK, OGIEŃ OLIMPIJSKI, OLEANDER, MODEL HERBRANDA, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, REGION, LISZAJ RUMIENIOWATY, WCIOS, WATÓWKA, PSIANKA, ODBIJANIE, MUMIA, BUT, PIKIETA, DREWNO FIOŁKOWE, ILUZJA, GEKONEK, PUNK, BHP, RĘKAWEK, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, DZIANINA, RUBLÓWKA, SZPILKA, CYKLOP, WAGONIK, REMITENT, BARWNIK, ORBITER, MASTOLOGIA, WIESZAK, AMPUŁA, KULTURA PIEŃKOWSKA, TEKSTYLNY, ILUZJA PIENIĄDZA, PALCÓWKA, KOSTIUM, UKŁAD HETEROGENICZNY, SEZON REGULARNY, ŁAPACZ, BEZODPŁYWOWOŚĆ, JĘZYK, KOJEC, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, GODNOŚĆ, MRÓWNIK, PĘK, LUJ, IZOZYM, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, SZYK, MYDLARNIA, BUCHALTERIA, SSAKI WŁAŚCIWE, KORONA, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, KOLUMNA, JESIOTR, SZKRAB, CHRYZOFITY, WIROSZYBOWIEC, ANONIMAT, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, LUSTRO, GÓWNOJAD, OBURĘCZNOŚĆ, SYBIRSKI, GALARETA, KRWOTOK, SYNTEZATOR, PROSEKTORIUM, PLAFON, PANTALEON, SAMOGON, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, ORZEŁ, MANDŻURSKI, PATRON, LEKTYNA, TASZYZM, INOKULACJA, MIEDNICA, SMOCZEK, CHIMEROKSZTAŁTNE, BĘBEN, FILEMONKA, KRĄŻENIE WROTNE, CHAŁUPNICA, SYNEREZA, PLUTON, FETYSZYZM, SEROWNIA, FOTOGRAFIKA, OPAŁ, FAJKA, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, ŻÓŁTLICZKA, GORĄCA KREW, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, WÓZ STRAŻACKI, MORENA KOŃCOWA, FANEROFIT, WIGURA, MIĘKKOŚĆ, FRUWANIE, BAGIETA, DZIEŁO, SYNONIM TAKSONOMICZNY, KROJCZY, USTERKA, ?KARBAMINIAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.783 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA OBCEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA OBCEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka obcego (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka obcego (na 5 lit.).

Oprócz PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA OBCEGO sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA OBCEGO. Dodaj komentarz

3+6 =

Poleć nas znajomym:

x