W URZĄDZENIACH TRANSPORTUJĄCYCH UROBEK W GÓRNICTWIE: PRZYPIĘTY DO ŁAŃCUCHA LUB LINY ELEMENT POPRZECZNY, PRZESUWAJĄCY MATERIAŁ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZGRZEBŁO to:

w urządzeniach transportujących urobek w górnictwie: przypięty do łańcucha lub liny element poprzeczny, przesuwający materiał (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZGRZEBŁO

ZGRZEBŁO to:

druciana szczotka przeznaczona do rozczesywania i prostowania włókien przed przędzeniem (na 8 lit.)ZGRZEBŁO to:

blaszany grzebień służący do czyszczenia zwierząt gospodarskich oraz do usuwania brudu ze szczotki, którą oczyszcza się sierść zwierząt (na 8 lit.)ZGRZEBŁO to:

żartobliwie o grzebieniu (na 8 lit.)ZGRZEBŁO to:

metalowa szczotka do czyszczenia sierści koni (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W URZĄDZENIACH TRANSPORTUJĄCYCH UROBEK W GÓRNICTWIE: PRZYPIĘTY DO ŁAŃCUCHA LUB LINY ELEMENT POPRZECZNY, PRZESUWAJĄCY MATERIAŁ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.388

ŚCIANKA, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, ZAPOŻYCZENIE, KRUSZNICA, BURKA, FUTERKO, IMPEDIMENTA, WERMUT, CIĄGACZ, OBROŻA, KRAB, OBRAZ, ANIMIZM, CZAS FABULARNY, KRUŻA, STRÓJ, MASZT, WŁOSY WENUS, STRUDEL, KLINIKA ODWYKOWA, DOJRZAŁOŚĆ, SAMOGRAJ, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, S/Y, PANOCZEK, SAGAN, OSOBA, PUKLERZ, OSAD, CARAT, TRYMOWANIE, BAGAŻ, PEPICZEK, FOTOGRAM, NIEBIOSA, BAT, LAMPA ŁUKOWA, WYCHWYT, OMDLAŁOŚĆ, PARÓWKA, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, KOCHAŚ, KLUBOWIEC, SZEŚĆDZIESIĄTKA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, OLEJARSTWO, WIERNOŚĆ, SAFARI, PRZYJEZDNY, KORZENIONÓŻKI, SECIK, SAMOODNOWA, ISTOTA, ODCHYŁKA, MATOŁ, PRZYCZÓŁEK, PNEUMATOLIZA, SZYPUŁA, ŁOTOK, ŚRODEK KARNY, STREFA BUFOROWA, RAKIETA, RINFORZANDO, KUBECZEK, MECENAT ARTYSTYCZNY, NIEOBOJĘTNOŚĆ, WAHADŁO, GLORIA, KOLEBA, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, PORA, ŁUSKOWIEC, IZBA CZELADNA, ROSYJSKI, RZĘSISTEK, ANGARIA, SUMATOR, RZECZOWNIK, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, NABRZEŻE, MEMBRANA, BEAN, POGOŃ ZA RENTĄ, BARYŁKA, PRZERYWACZ, NASTURAN, FANTOM, NARTA, RZEMIOSŁO, KRYSTALIZACJA, CYNK, CZERWIENIDŁO, ALKIERZ, ZŁOŻE GNIAZDOWE, RITA, NIEDODMA PŁUC, WYBITNOŚĆ, ANORAK, KOMORA MINOWA, SKRAJNIK, BATTERIE, RÓJ, LALA, LICZEBNIK ZBIOROWY, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, PAROBEK, REWALIDACJA, PISZCZAŁKA ORGANOWA, PROSTOPADŁA, SYSTEM ZARZĄDZANIA, GRZYBICA, HEBAN, EMILY, MISIEK, LAS OCHRONNY, KAPISZON, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, ZAPRAWA, SKIPASS, POWSZECHNOŚĆ, PIĘTNASTY, CHOCHOŁEK, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, LITEWSKI, KOSZMAR, TRYMER, PRZETACZANIE KRWI, MARATON, OTWÓR, SANIE, SALSA, KULT LUNARNY, DUET, BABKA, NASYP, FALA, SPŁUKIWANIE, WISKOZA, WYGASZACZ, TARCZA, OPERACJA, FILTR RODZINNY, DRAMATOPISARSTWO, OPIEKUŃCZOŚĆ, BATERIA WODOCIĄGOWA, BAGAŻÓWKA, ANALITYKA MEDYCZNA, STYL ARCHITEKTONICZNY, DOZA, NIKIELINA, DREWNO KĘDZIERZAWE, WEREŻKA, ELITARNOŚĆ, ELEMENT, PAPIER, METAFRAZA, WŻER, STRUKTURA DRAMATYCZNA, SZERŻA, GRUBOŚĆ, ŁATA, WIĆ ROŚLINNA, CIĄG, DRAMAT WOJENNY, ULOTKA, UPUST, DETAL, TEOLOGIA APOFATYCZNA, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, MALARSTWO IKONOWE, NIEPOKOJENIE SIĘ, NIEŻYWOŚĆ, WAŁ MORENOWY, ŁOŻYSKO TOCZNE, AUREOLA, NEKROPOLIA, ANTENA YAGI, WNĘTER, KAUKAZ, GRA LOGICZNA, POKRZYWA, ORION, FASOLKA MUNG, WSZYSTKOŻERCA, NAWIAS SYNTAKTYCZNY, PARCIAK, PODPIS CYFROWY, SPIKER, KOPALINA SKALNA, MALIMO, ROZPAD, CHOWANIEC, MELODYKA, KWAS TŁUSZCZOWY, PATENA, SER, KRĄG POLARNY, GATUNEK SYNCHRONICZNY, AGENDA, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, OLEFINA, AREA, ASFODEL, ATREZJA JELITA GRUBEGO, GRABINA, KROPLÓWKA, PŁEĆ, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, JEDYNKA, SEJSMIKA, MATERIAŁ ROZSZCZEPIALNY, ŻEBERKA, ONELINER, TARANOWANIE, DRAMATURGIA, JAN, PIGMALIONIZM, STEREOTAKSJA, POWIEŚĆ SF, LAK, TROPIK, KOMBATANT, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, WYROCZNIA, DEFICYT, KIEŁZNO, PASTORALE, SIEDLISKO, SEROKONWERSJA, GRUPA ABELOWA WOLNA, LAMPKA MAŚLANA, CYKL FIGURALNY, MAKAK, SZERYF, NAKIEROWANIE SIĘ, NADZIENIE, GUMA, WILGOTNOŚĆ, NAJEM, BASILEUS, WIATR KATABATYCZNY, ŁAPKA, OBRONA, ODWYKÓWKA, KNEL, INSTRUMENT MECHANICZNY, SZPATUŁKA, TARCZKA, LEGITYMACJA PROCESOWA, FUNGICYD, LISTEK, LINIA, GEN SPRZĘŻONY, URCEUS, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, BARANEK, KRATER PASOŻYTNICZY, KWASKOWATOŚĆ, PALIWO KOPALNE, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, SNAJPER WYBOROWY, WALENCJA, ENTOMOFAUNA, ZAŚPIEW, REPERTUAR, ZEZWŁOK, CUDOWRONKA, SKŁADNIK POKARMOWY, MOTORÓWKA, PORTUGALSKOŚĆ, ARALIA, PIEKARNIK, CEP, HALOGENEK, PISMO IDEOGRAFICZNE, JON CENTRALNY, PYLICA ALUMINIOWA, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, HETMAN NAKAŹNY, DANONEK, PION, POLEWACZKA, MAŁPOLUD, ROGATNICA, SAMOISTNOŚĆ, KRATOWNICA, ETOLA, WIEŻYCZKA STRZELNICZA, SYSTEM ALARMOWY, GOŹDZIANKA, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, BĘBEN, ŁOŻYSKO, SELSKIN, PŁYWACZEK, BETON, ÓSMY, ?PRZYRZĄD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.388 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W URZĄDZENIACH TRANSPORTUJĄCYCH UROBEK W GÓRNICTWIE: PRZYPIĘTY DO ŁAŃCUCHA LUB LINY ELEMENT POPRZECZNY, PRZESUWAJĄCY MATERIAŁ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W URZĄDZENIACH TRANSPORTUJĄCYCH UROBEK W GÓRNICTWIE: PRZYPIĘTY DO ŁAŃCUCHA LUB LINY ELEMENT POPRZECZNY, PRZESUWAJĄCY MATERIAŁ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZGRZEBŁO w urządzeniach transportujących urobek w górnictwie: przypięty do łańcucha lub liny element poprzeczny, przesuwający materiał (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZGRZEBŁO
w urządzeniach transportujących urobek w górnictwie: przypięty do łańcucha lub liny element poprzeczny, przesuwający materiał (na 8 lit.).

Oprócz W URZĄDZENIACH TRANSPORTUJĄCYCH UROBEK W GÓRNICTWIE: PRZYPIĘTY DO ŁAŃCUCHA LUB LINY ELEMENT POPRZECZNY, PRZESUWAJĄCY MATERIAŁ sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - W URZĄDZENIACH TRANSPORTUJĄCYCH UROBEK W GÓRNICTWIE: PRZYPIĘTY DO ŁAŃCUCHA LUB LINY ELEMENT POPRZECZNY, PRZESUWAJĄCY MATERIAŁ. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast