WSZELKIE DODATKOWE OWIEWKI, ODCHYLACZE OPŁYWU, SKRZYDŁA NADWOZIA POJAZDU DROGOWEGO, MAJĄCE POLEPSZYĆ JEGO WŁASNOŚCI AERODYNAMICZNE, ZMNIEJSZAJĄCE OPÓR, USTATECZNIAJĄCE LUB ZWIĘKSZAJĄCE NACISK KÓŁ NA JEZDNIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPOILER to:

wszelkie dodatkowe owiewki, odchylacze opływu, skrzydła nadwozia pojazdu drogowego, mające polepszyć jego własności aerodynamiczne, zmniejszające opór, ustateczniające lub zwiększające nacisk kół na jezdnię (na 7 lit.)SPOJLER to:

wszelkie dodatkowe owiewki, odchylacze opływu, skrzydła nadwozia pojazdu drogowego, mające polepszyć jego własności aerodynamiczne, zmniejszające opór, ustateczniające lub zwiększające nacisk kół na jezdnię (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SPOILER

SPOILER to:

element mechanizacji skrzydła, stosowany zwłaszcza w dużych samolotach (na 7 lit.)SPOILER to:

wszelkie dodatkowe owiewki, odchylacze opływu, skrzydła nadwozia pojazdu drogowego, mające polepszyć jego własności aerodynamiczne, zmniejszające opór, ustateczniające lub zwiększające nacisk kół na jezdnię (na 7 lit.)SPOILER to:

tekst lub wypowiedź, zdradzająca fabułę bądź zakończenie filmu (na 7 lit.)SPOILER to:

element karoserii samochodu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WSZELKIE DODATKOWE OWIEWKI, ODCHYLACZE OPŁYWU, SKRZYDŁA NADWOZIA POJAZDU DROGOWEGO, MAJĄCE POLEPSZYĆ JEGO WŁASNOŚCI AERODYNAMICZNE, ZMNIEJSZAJĄCE OPÓR, USTATECZNIAJĄCE LUB ZWIĘKSZAJĄCE NACISK KÓŁ NA JEZDNIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.896

MEMORANDUM, RYBA AMFIDROMICZNA, HEMATOFAGIA, JERZY, ABNEGATKA, DIAGRAM FAZOWY, GŁOWICA KONWENCJONALNA, EFEKT BOGACTWA, ZAPONA, HORMON LOKOMOCYJNY, WYPOWIEDZENIE, TURECKI, KWASZONKA, DYSZKANCIK, CZARCIK, SZESNASTKA, FELER, GNÓJ, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, ALGEBRA LINIOWA, TORBIEL SKÓRZASTA, KARA, NAMIAR, KARBROMAL, ORGANIZM WYŻSZY, ARKADA, WANIENECZKA, LINIE BEAU, DYSOCJACJA TERMICZNA, BOKSERKA, MANIERYZM, UNIFORM, FEJHOA, KREPON, GŁAGOLICA, POŁYSK, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, GODZINA, MIMETYZM, ZNIECZULENIE, OCZKO, JA, RABACIK, KLAKA, SUCHY DOK, METRYKA, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, JUNG, KREW, STAN POSIADANIA, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, FARA, UKONTENTOWANIE, SYMPOZJON, EDYCJA, LODOWNIA, BISIOR, POŚCIELÓWKA, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, WRZĘCHY, ZMYWACZ, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, DESZCZ, SEZAMEK, KABEL, STYMULATOR, LAPILLI, KOKTAJL KRABOWY, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, KRATER, PRZEWODNIK, MIKRORESTRUKTURYZACJA, LOT KOSZĄCY, S.Y, CIAŁO SUBTELNE, WYRĘBA, GIGANT, KORONATOR, KRWAWNIK, TROLLKONTO, RĄB, GERMANIZACJA, KONTUR, PŁOW, OBROŃCZYNI, KASETON, BAZA EROZYJNA, ŁAWA, JONKERIA, POCHLEBSTWO, WŁOSIE, RATING KREDYTOWY, FUNKCJA CELOWA, PUSTELNIA, DZIEŁO SZTUKI, ENERGIA SPRĘŻYSTOŚCI, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, TRAMWAJ WODNY, OBYWATELKA, ROZMARYN, WIERZBINA, KOMŻA, OBJAW ZASŁONOWY, WAGA, POROZUMIENIE, RENATA, OPASKA, TYMOTKA, ALKOHOL, MOPEK, CZOPEK, DYSTRYBUTOR, PIEZOMETR, MUCHINA, CEMENT STOMATOLOGICZNY, ZATRUCIE, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, SIEDEMNASTKA, DRZEWO ŚWIATA, REGUŁA, PRASOWANIE, WIZYTÓWKA, PINGWIN MASKOWY, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, RAWA, INTROIT, BAT, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, ŁOBUZERSTWO, IMPOST, SKAŁA WAPIENNA, GAJDAR, REZYGNACJA, DROBNICA, TANGO, ARSENAŁ, KONWERSJA, SZKŁA, KLĄTWA, PUNKTUALNOŚĆ, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, UNIA PERSONALNA, LIMNOCHARYSOWATE, BAN, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, DRYFKOTWA, AMNEZJA, ARSEN, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, TARTINKA, EKAGLIN, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, KONWERSJA , IMPULS, WĄTROBIANKA, GEOGRAFIA ROŚLIN, RURA, KRANÓWKA, GŁUPTAS, BULLETIN BOARD SYSTEM, SYNAPIZM, DYSZKANCIK, BEZIDEOWOŚĆ, ZAPOJA, MER, PLAGIAT, FACHOWIEC, RENESANSOWOŚĆ, ŚWIETLISTOŚĆ, KORZYSTNOŚĆ, APOLOGIA, KAJMAK, WITEKS CZCZONY, DRÓŻKA, PRZYSTAŃ, WACŁAW, MOSTEK, WILCZA PASZCZA, HUBA, SONOGRAF, ZGORZELINA, REJESTRACJA, TRZMIELINA, REWALIDACJA, ALASKA, KONCEPCJA JĘZYKA POETYCKIEGO, CIASTO MAKARONIKOWE, KONFRONTACJA, PRAWO JAZDY, SERW, NOGA, SUROWIEC ENERGETYCZNY, PRZEKŁADNIA, KAMERDYNER, KRYJÓWKA, MIECZNIK, PRZEKŁADKA, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, MELON, KAPAR, ZAKUP, KAMIEŃ OZDOBNY, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, KELOWEJ, INTROSPEKCJONIZM, PRZEPITA, SŁONINA, CENA MAKSYMALNA, BALKONIK, KARCZOWISKO, KUCHENKA, WOJNA DOMOWA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, KALIKO, CANTUS FIRMUS, PLANIMETRIA, AMORFIK, ŚWIĄTEK, WIEŻA SZYBOWA, LADA, GRZECH POWSZEDNI, SZCZEKUSZKA MALUTKA, EPITET, BON UWŁASZCZENIOWY, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, NOCEK BRANDTA, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, MATAMATA, ISTOTA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, KRAŃCÓWKA, PRAGNIENIE, CIEŃ, OZNAKA, OGNIWO, GROŹBA KARALNA, KONSEKRACJA, BADYL, PANOCZEK, ZNAJDA, REZERWA, BLIN, OBROŻA, KAMICA, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, PIEPRZ, RACHUNEK CAŁKOWY, ARABICA, BRZOZA OJCOWSKA, SUROWOŚĆ, BULION, LISTA TRANSFEROWA, WIDEOMAN, ŚLEPY KOSZTORYS, OSKÓREK, PROGRAM, MYŚLISTWO, SILNIK CZTEROTAKTOWY, STRASZYK, CELOZJA, MALARZ, WŁADZA RODZICIELSKA, LOKACJA ATELIEROWA, OLEFINA, GROTESKA, WARIACJA, WŁĄCZNIK, PRĄTNIKOWCE, TAMBURMAJOR, POŚWIST, PRZEDZIAŁ, HUMORESKA, BERNARD, FUCHA, ANKUS, WIĄZAR, POLE, PŁATNIK, PROTEKCJONIZM, KOLOROWOŚĆ, KOTYLION, DZIABKA, RYT, DYWIZJA, WINO, PRZYPADŁOŚĆ, SZPATUŁKA, KANCELARYZM, SAKWA, RZĄD, TORU, UŻYŁKOWANIE, EMBARGO, PRZECIWOPÓR, ODBIJACZ, CZYREŃ, CZAPKA WĘGIERSKA, TERYTORIUM POWIERNICZE, ?MISTRZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.896 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WSZELKIE DODATKOWE OWIEWKI, ODCHYLACZE OPŁYWU, SKRZYDŁA NADWOZIA POJAZDU DROGOWEGO, MAJĄCE POLEPSZYĆ JEGO WŁASNOŚCI AERODYNAMICZNE, ZMNIEJSZAJĄCE OPÓR, USTATECZNIAJĄCE LUB ZWIĘKSZAJĄCE NACISK KÓŁ NA JEZDNIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WSZELKIE DODATKOWE OWIEWKI, ODCHYLACZE OPŁYWU, SKRZYDŁA NADWOZIA POJAZDU DROGOWEGO, MAJĄCE POLEPSZYĆ JEGO WŁASNOŚCI AERODYNAMICZNE, ZMNIEJSZAJĄCE OPÓR, USTATECZNIAJĄCE LUB ZWIĘKSZAJĄCE NACISK KÓŁ NA JEZDNIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPOILER wszelkie dodatkowe owiewki, odchylacze opływu, skrzydła nadwozia pojazdu drogowego, mające polepszyć jego własności aerodynamiczne, zmniejszające opór, ustateczniające lub zwiększające nacisk kół na jezdnię (na 7 lit.)
SPOJLER wszelkie dodatkowe owiewki, odchylacze opływu, skrzydła nadwozia pojazdu drogowego, mające polepszyć jego własności aerodynamiczne, zmniejszające opór, ustateczniające lub zwiększające nacisk kół na jezdnię (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPOILER
wszelkie dodatkowe owiewki, odchylacze opływu, skrzydła nadwozia pojazdu drogowego, mające polepszyć jego własności aerodynamiczne, zmniejszające opór, ustateczniające lub zwiększające nacisk kół na jezdnię (na 7 lit.).
SPOJLER
wszelkie dodatkowe owiewki, odchylacze opływu, skrzydła nadwozia pojazdu drogowego, mające polepszyć jego własności aerodynamiczne, zmniejszające opór, ustateczniające lub zwiększające nacisk kół na jezdnię (na 7 lit.).

Oprócz WSZELKIE DODATKOWE OWIEWKI, ODCHYLACZE OPŁYWU, SKRZYDŁA NADWOZIA POJAZDU DROGOWEGO, MAJĄCE POLEPSZYĆ JEGO WŁASNOŚCI AERODYNAMICZNE, ZMNIEJSZAJĄCE OPÓR, USTATECZNIAJĄCE LUB ZWIĘKSZAJĄCE NACISK KÓŁ NA JEZDNIĘ sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - WSZELKIE DODATKOWE OWIEWKI, ODCHYLACZE OPŁYWU, SKRZYDŁA NADWOZIA POJAZDU DROGOWEGO, MAJĄCE POLEPSZYĆ JEGO WŁASNOŚCI AERODYNAMICZNE, ZMNIEJSZAJĄCE OPÓR, USTATECZNIAJĄCE LUB ZWIĘKSZAJĄCE NACISK KÓŁ NA JEZDNIĘ. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

x