Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: RODZAJ KSIĘGI PARAFIALNEJ, W KTÓREJ PROBOSZCZOWIE ZAPISYWALI DANE O ZDARZENIACH PODLEGAJĄCYCH REJESTRACJI W CHWILI ICH ZGŁASZANIA LUB BEZPOŚREDNIO PO NICH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RAPTULARZ to:

rodzaj księgi parafialnej, w której proboszczowie zapisywali dane o zdarzeniach podlegających rejestracji w chwili ich zgłaszania lub bezpośrednio po nich (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RAPTULARZ

RAPTULARZ to:

rodzaj brudnopisu czy notatnika, który dawniej służył do zapisywania różnych bieżących spraw, np. domowych, finansowych, urzędowych; określeniem tym nazywano także spis myśli, wierszy czy zasłyszanych anegdot (na 9 lit.)RAPTULARZ to:

pamiętnik - spisane przez kogoś własne wspomnienia, opisane wydarzenia z własnego życia (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ KSIĘGI PARAFIALNEJ, W KTÓREJ PROBOSZCZOWIE ZAPISYWALI DANE O ZDARZENIACH PODLEGAJĄCYCH REJESTRACJI W CHWILI ICH ZGŁASZANIA LUB BEZPOŚREDNIO PO NICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.214

CLIPART, PAŃSTWO, BURT, SER, KASOWNIK, FUNKCJA UNIMODALNA, KIEROWNIK BUDOWY, CIBOTIOWATE, STATUS MATERIALNY, ZIELONKA, FUNKCJA RZECZYWISTA, MONETA OBIEGOWA, BEGONIA, PUSTAK ŚCIENNY, CZYSTOŚĆ, FIOLET GENCJANOWY, BOBOWATE WŁAŚCIWE, KSIĘGA, WIDŁAK, WERMUT, PRODUKT BANKOWY, PASTWA, WATA, TABLICA OGŁOSZENIOWA, CYGAN, POMPA OBIEGOWA, EMBLEMAT, ZMYWACZ, TEOLOGIA PASTORALNA, KORPUS NAWOWY, ZŁOŚNICA, CHANGCHENGOPTERUS, BODARZ, PODKAST, WODNIAK, GRIPPIA, PODZIAŁ, ŁASKUN, PIERŚCIEŃ, SPRZĄGLE, SUWNICA BRAMOWA, KOŃ, SESJA POPULARNONAUKOWA, FISTUŁA, JERSEY, PAKOWNOŚĆ, ZARODEK, OKULIZACJA, ILOCZYN WEKTOROWY, KADZIDŁOWIEC, IMPOTENCJA, ARKUSZ DRUKARSKI, WONTON, PŁYWACZ, SZTUCIEC, METRYKA, AKSAMITKA, PRZYJEZDNA, NOODLE, BYSTRZE, KOKPIT, MONITOR ODSŁUCHOWY, BRONCHOFIBEROSKOP, GWINT PROSTOKĄTNY, PRZEDSZKOLE, LASECZKA, BRYGANTYNA, JĘZYK, ŚCIĘCIE, PROZODIA, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, KACOWE, NIECKA BASENOWA, SZPETOTA, KORA, PLEUSTOFIT, GALICYJSKI, LUWERS, DIAKRYT, STARUNEK, NAJDUCH, STENOPELIKS, KARP BEZŁUSKI, HEDONIZM ETYCZNY, WARKOCZ, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, POLISYNDETON, CENOTWÓRCA, KOEGZYSTENCJA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, PŁUCZKA, LINIA, EDYKUŁA, SPÓJNIK ŁĄCZNY, BELKA GŁÓWNA, PLAGIAT, KRYZA, SOCZEWKOWANIE, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, DŁUGOŚĆ GALAKTYCZNA, BENZYNA OŁOWIOWA, SOWIECKOŚĆ, ANTYCYPACJA, PIGWA, OGNIK, PUSZKARZ, OKRĄGŁOŚĆ, WYBUCH, PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, WOK, NANERCZ, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, WYSTĘPOWANIE, DZYNDZEL, ŚWIADCZENIE, ALMANACH, WĘGAREK, CIECIERZYCA, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, MUFKA, KURKA ŻÓŁTA, SPIKER, POWŁOKA GALWANICZNA, BOCZEK, WISZNICA, REFERENDARZ, NAMIESTNIK, POLE, SAMOISTNOŚĆ, ANTENA RAMOWA, GŁÓG, SZPILECZKA, SALATERKA, MACHANIE RĘKĄ, RULIK, AFERA, ZWAPNIENIE, CHANAT, LETARG, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, KALORMEN, PAS KOALICYJNY, KASZA JĘCZMIENNA, LAMPA LUTOWNICZA, STEROWIEC BEZSZKIELETOWY, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, UKROP, NIOBRARAZAUR, CZWARTACZKA, PLUTON, ANTYFONA, CHMIEL, FAZA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, GARUDIMIM, KONEWKA, STEREOTYPIA, BERBEĆ, BOM ŁADUNKOWY, TYNK, EPIGRAF, ZNAK MUZYCZNY, WARZONKA, RYNEK NIEDOSKONAŁY, ROZDŹWIĘK, PRE-PAID, CHOROBA WODUNKOWA, BETON KOMÓRKOWY, KACZKA, ABSORPCJA, REFLEKS, DROMOS, STANOWISKO PRACY, KARTA, ODWIERT, PANGSZURA INDYJSKA, OPTIMUM EKONOMICZNE, CENTRUM, CEP, NARAMIENNIK, STAND-UP, TAWROSZ, KECALKOATL, ALARM POŻAROWY, INFOMAT, PROROK, DROGA KONIECZNA, WYŻYNKA, GOMÓŁKA, JESION, TROJACZEK, GONITWA PŁOTOWA, STOPIEŃ NAUKOWY, ŻŁÓB, JĘZYK OBCY, DYFUZOR, TURZYCA, TAMBURMAJOR, APOSTOŁ, MAHOŃ, JEDNORÓG, KWASJA, KONDORRAPTOR, PEAN, WĘZEŁ ZWYKŁY, CEREZJOZAUR, DUTAR, PAŁANKA, MINISTRANT ŚWIATŁA, KUCHCIK, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, KOZACTWO, PALINGENEZA, BAGAZJA, KREDKA ŚWIECOWA, SKOPEK, BEZANMASZT, KOSMATKA GAJOWA, ZAZDROSTKA, CEARADAKTYL, ŻYWOPŁOCIK, PSYCHOBIOGRAFIA, GORĄCE KRZESŁA, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, POLITYCZNY, BOREALOZAUR, PRAŻMO, ZAMRAŻARKA, STOCZNIA, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, SZKODNIK, IZOLACJA, DIETA KOPENHASKA, PALIWO SILNIKOWE, KRZEW HENNOWY, STÓJKA, OKŁADKA, WYBIEG, OBROTÓWKA, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, ODDZIAŁ WYDZIELONY, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, PRZYWODZICIEL WIELKI, ZROZUMIAŁOŚĆ, STONOGA MUROWA, FLAKONIK, ŚRODEK KONTAKTOWY, ŹREBAK, BRAMKA LOGICZNA, FIRMA-WYDMUSZKA, IRRADIACJA, PIERÓG KARELSKI, KALIMBA, AMPUŁA, PSEUDOMORFIZM, ZASILANIE, WŁOSY TETYDY, ZGRZEWKA, BORDER, HELIKOPRION, JEMIOŁA, KLEROMANCJA, BATYST, GRYLAŻ, PARAFIANIN, EKOSFERA, EFEKT STYKU, SITO, FERMATA, WRÓG, POŁĄCZENIE WCISKOWE, KĄPIEL, GRYKA, PROFIL, ARENDARZ, SYKATYWA, CYZELATORSTWO, STATYSTA, WIEWIÓRECZNIK, TELESKOP, SAMOOBRONA, WYŻYNY, PLEWKA, BATALION WARTOWNICZY, ANALIZATOR SKŁADNIOWY, BALSAM KANADYJSKI, MASZYNOWNIA, PÓŁGRUPA RELACJI BINARNYCH, SZUPINKA, FUCHA, PARY TANECZNE, ENAMINA, IMIGRACJA, POWŁOKA, ZAKON MNISI, GÓRKA, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, HIEROGLIFY, FARBA PLAKATOWA, PRÓCHNO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.214 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: rodzaj księgi parafialnej, w której proboszczowie zapisywali dane o zdarzeniach podlegających rejestracji w chwili ich zgłaszania lub bezpośrednio po nich, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ KSIĘGI PARAFIALNEJ, W KTÓREJ PROBOSZCZOWIE ZAPISYWALI DANE O ZDARZENIACH PODLEGAJĄCYCH REJESTRACJI W CHWILI ICH ZGŁASZANIA LUB BEZPOŚREDNIO PO NICH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
raptularz, rodzaj księgi parafialnej, w której proboszczowie zapisywali dane o zdarzeniach podlegających rejestracji w chwili ich zgłaszania lub bezpośrednio po nich (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RAPTULARZ
rodzaj księgi parafialnej, w której proboszczowie zapisywali dane o zdarzeniach podlegających rejestracji w chwili ich zgłaszania lub bezpośrednio po nich (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x