W ŻEGLARSTWIE: DRZEWCE RUCHOME W OMASZTOWANIU ŻAGLOWEJ JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ, POZIOMA BELKA ZAMOCOWANA PRZEGUBOWO JEDNYM KOŃCEM (PIĘTĄ) W MASZCIE LUB SZTAGU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BOM to:

w żeglarstwie: drzewce ruchome w omasztowaniu żaglowej jednostki pływającej, pozioma belka zamocowana przegubowo jednym końcem (piętą) w maszcie lub sztagu (na 3 lit.)BUM to:

w żeglarstwie: drzewce ruchome w omasztowaniu żaglowej jednostki pływającej, pozioma belka zamocowana przegubowo jednym końcem (piętą) w maszcie lub sztagu (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BOM

BOM to:

urządzenie przeładunkowe (rodzaj dźwigu) na statku, okręcie, platformie wiertniczej (na 3 lit.)BOM to:

w sporcie: tram - pozioma belka, której wysokość zamocowania można regulować, służąca do wykonywania różnych ćwiczeń, gł. zwisów (na 3 lit.)BOM to:

w żeglarstwie: drzewce ruchome w omasztowaniu żaglowej jednostki pływającej, pozioma belka zamocowana przegubowo jednym końcem (piętą) w maszcie lub sztagu (na 3 lit.)BOM to:

wykrzyknik, który imituje dźwięk wydawany przez dzwon lub zegar (na 3 lit.)BOM to:

GIK; poziome drzewce do mocowania dolnego liku żagla (na 3 lit.)BOM to:

drzewce masztu; gik (na 3 lit.)BOM to:

żuraw przymasztowy (na 3 lit.)BOM to:

żuraw przymasztowy na statku (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W ŻEGLARSTWIE: DRZEWCE RUCHOME W OMASZTOWANIU ŻAGLOWEJ JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ, POZIOMA BELKA ZAMOCOWANA PRZEGUBOWO JEDNYM KOŃCEM (PIĘTĄ) W MASZCIE LUB SZTAGU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.866

CHOROBA ZARAŹLIWA, PANKREATYNA, KABEL, OWRZODZENIE, WIĘZADŁO, KAZAMATA, KLASZTOR, HASŁO, FAWORYT, PARALELIZM, NIEDOJRZAŁOŚĆ, SZYKANA, PORADLNE, SZYSZKA, DOSADNOŚĆ, SKAŁA, EKLEKTYCZNOŚĆ, GÓRKA, SZUKACZ, PASZCZA, LAGUNA, KOTONINA, RESIDUUM, ELOPSOPODOBNE, KWARTET, WICI, GÓRNICA, POLEW, RUG, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, CYTOSTATYK, DERESZ, ŚLIWKA, SZTUCZNE SERCE, WYWIAD, OWOC, SAMOZAGŁADA, BOMSTENGA, KRĄG KULTUROWY, SUMATOR, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, DWUDZIESTY PIERWSZY, RURKA INTUBACYJNA, SETKA, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, PRZEDZIAŁ, NIEREZYDENT, WIZJA LOKALNA, KRUSZNICA, PROCES BUDOWLANY, POSTAĆ, LEJBIK, ONELINER, FILEMONKA, MESJANIZM, OWAD, KWASJA, KARTKA, MIKSER, STUPOR, ZŁODZIEJKA, WYRZUTNIA, TRANSKRYPCJA, CUDZOŁOŻNICA, JĘZYK URZĘDOWY, ŁAZĘGA, KONWENT, ADOLF, STACJA, PERSONA, KWASKOWATOŚĆ, WĘGLIK, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, MUSZTRA, WINIARZ, PULPA, POZYCJA SPOŁECZNA, C, GOŁĄBECZEK, MORDOKLEJKA, EKSTREMOFIL, WINO DESEROWE, GŁOS, STRONA WWW, KRYSTALOMANCJA, ARMARIA, RĄB, APARAT, PAMIĘTNIK, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, OKO, ZIELENICE WŁAŚCIWE, BEK, KOSZÓWKI, BROŃ OBUCHOWA, WIATR KATABATYCZNY, WKŁAD, KLOSZ, RYKSZARZ, NIEPEWNOŚĆ, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, ANTENA SATELITARNA, BŁONICA NOSA, RICHELIEU, DYMISJA, KLIKER, PIKA, CEMENT STOMATOLOGICZNY, KLAUZULA WALORYZACYJNA, BĄK, PROSTOSKRZYDŁE, RPG, MISTERIUM PASYJNE, KAND, FASETA, DEPUTAT WĘGLOWY, OBSZAR, TROL, FANTAZJA, WYKŁAD, LĄDZIENIE, PUL, PODBIERACZ POKOSÓW, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, CIASTKO, KOŃ, NOŻYK, WYTYK, EKRAN, SILNIK CZTEROSUWOWY, MNICH, NASTURCJA, WPADKA, ADWENTYZM, ŻAGIEW, KAMIKAZE, STANDARD EMISYJNY, ONE-LINER, SCENKA, ZACIĘCIE, KOMPARYCJA, KAPITALISTKA, HADIS, ROŚLINA OKOPOWA, KOMOSA, KOPROFAGIA, GOŁOLEDŹ, POŁOŻNICA, LARGHETTO, CZWARTY, WNIEBOWSTĄPIENIE, UDERZENIE, WAFELEK, SIEDEMNASTY, KOSMOGONIA, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, PŁYWACZEK, KOZAK, RÓW PRZECIWPANCERNY, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, KRAJ, MERENGA, KOLEKTOR, PROPORZEC, NIEWIERNOŚĆ, SZTANDAR, POKŁAD, KOCIOŁEK SKALNY, PERILLA ZWYCZAJNA, KINETOPLASTYDY, ROZPRZA, SZCZUR TUNELOWY, MIGOTANIE GWIAZD, SPADOCHRON HAMUJĄCY, EWOLUCJA, KONDENSACJA, ILOCZYN BLASCHKEGO, OCZKO, UDAWACZKA, OFENSYWA, WĄTEK, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, KOLUMNA, POMYLENIEC, PIERWSZOŚĆ, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, PISMO URZĘDOWE, TKANKA MIĘKKA, RUCH, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, MACERACJA, MANDORLA, EDUKATOR, KULA, NIEŚPIESZNOŚĆ, TYTUŁ PRASOWY, ESCUDO, BABINIEC, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, ANIOŁECZEK, ACETYLENEK MIEDZI, ZAWIESIE, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, PUBLIKA, MÜSLI, PROSIAK, STATEK TRANSPORTOWY, ŚRODOWISKO, USTNIK, BRAHMS, GNOMON, PŁYCINA, LAS OCHRONNY, MOLESKIN, OSIEMDZIESIĄTKA, FILM NOIR, FILTR WĘGLOWY, ALIENACJA RODZICIELSKA, KAJMAKAM, OBRÓT SPECJALNY, DZBANEK NA WODĘ, SKWARKI, PIROGRAFIA, SPRZĘŻAJ, RÓWNONOGI, KORZENIONÓŻKI, OBSŁUGA, KAWA ROZPUSZCZALNA, GANC EGAL, MARKIZA, GRZYB, DEPARTAMENT, ATREZJA ODBYTU, KARP PO KRÓLEWSKU, STANOWISKO, SKANER, ZIEMIA, TEATR, KAMIEŃ OBRAZY, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, STRES, KOMBINATORYKA STOSOWANA, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, TOCZKOWCE, SKRYBA, DIETA ASPIRYNOWA, TŁUMACZ, OBJAWIENIE PRYWATNE, METADANE, STOŻEK DZIOBOWY, GOŹDZIANKA, LEW, WYBIEG, SZYB, NISKOROSŁOŚĆ, PIECZONKA, SEKSTURYSTYKA, ROZPRUWACZ, OPERA, FUZJA POZIOMA, CHMURSKO, CZEREŚNIA, BLOK LINOWY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, CAŁKA PIERWSZA, KWARTET, KOMŻA, MESA, SEGMENTACJA, ŁAŃCUCH, TRANSLACJA, HELIKAZA, ANTROPOCENTRYZM, BRZEZINA, REMULADA, SOK, NEBULIZACJA, PRZYŚPIEW, IZOLATKA, PRZYRZĄD OPTYCZNY, PRZYKASÓWKA, ATRYBUCJA, ODSYŁACZ, BRYGANTYNA, WIELBŁĄD JEDNOGARBNY, TRANSMITER, LICZARKA BANKNOTÓW, JASKÓŁKA, SCHRONISKO, KUDŁACZ, EGZORCYZM, ANON, MODEL, GÓRY PIERŚCIENIOWE, PATRON, RUTENIZACJA, PROGRAM, ZNACZEK, ?BOZIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.866 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W ŻEGLARSTWIE: DRZEWCE RUCHOME W OMASZTOWANIU ŻAGLOWEJ JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ, POZIOMA BELKA ZAMOCOWANA PRZEGUBOWO JEDNYM KOŃCEM (PIĘTĄ) W MASZCIE LUB SZTAGU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W ŻEGLARSTWIE: DRZEWCE RUCHOME W OMASZTOWANIU ŻAGLOWEJ JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ, POZIOMA BELKA ZAMOCOWANA PRZEGUBOWO JEDNYM KOŃCEM (PIĘTĄ) W MASZCIE LUB SZTAGU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BOM w żeglarstwie: drzewce ruchome w omasztowaniu żaglowej jednostki pływającej, pozioma belka zamocowana przegubowo jednym końcem (piętą) w maszcie lub sztagu (na 3 lit.)
BUM w żeglarstwie: drzewce ruchome w omasztowaniu żaglowej jednostki pływającej, pozioma belka zamocowana przegubowo jednym końcem (piętą) w maszcie lub sztagu (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BOM
w żeglarstwie: drzewce ruchome w omasztowaniu żaglowej jednostki pływającej, pozioma belka zamocowana przegubowo jednym końcem (piętą) w maszcie lub sztagu (na 3 lit.).
BUM
w żeglarstwie: drzewce ruchome w omasztowaniu żaglowej jednostki pływającej, pozioma belka zamocowana przegubowo jednym końcem (piętą) w maszcie lub sztagu (na 3 lit.).

Oprócz W ŻEGLARSTWIE: DRZEWCE RUCHOME W OMASZTOWANIU ŻAGLOWEJ JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ, POZIOMA BELKA ZAMOCOWANA PRZEGUBOWO JEDNYM KOŃCEM (PIĘTĄ) W MASZCIE LUB SZTAGU sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - W ŻEGLARSTWIE: DRZEWCE RUCHOME W OMASZTOWANIU ŻAGLOWEJ JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ, POZIOMA BELKA ZAMOCOWANA PRZEGUBOWO JEDNYM KOŃCEM (PIĘTĄ) W MASZCIE LUB SZTAGU. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x