SYSTEM RZĄDÓW (REŻIM POLITYCZNY, USTRÓJ POLITYCZNY) I FORMA SPRAWOWANIA WŁADZY, W KTÓRYCH ŹRÓDŁO WŁADZY STANOWI WOLA WIĘKSZOŚCI OBYWATELI (SPRAWUJĄ ONI RZĄDY BEZPOŚREDNIO LUB ZA POŚREDNICTWEM PRZEDSTAWICIELI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DEMOKRACJA to:

system rządów (reżim polityczny, ustrój polityczny) i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli) (na 10 lit.)PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE to:

system rządów (reżim polityczny, ustrój polityczny) i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli) (na 20 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DEMOKRACJA

DEMOKRACJA to:

system rządów (reżim polityczny, ustrój polityczny) i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli) (na 10 lit.)DEMOKRACJA to:

jakaś partia demokratyczna (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYSTEM RZĄDÓW (REŻIM POLITYCZNY, USTRÓJ POLITYCZNY) I FORMA SPRAWOWANIA WŁADZY, W KTÓRYCH ŹRÓDŁO WŁADZY STANOWI WOLA WIĘKSZOŚCI OBYWATELI (SPRAWUJĄ ONI RZĄDY BEZPOŚREDNIO LUB ZA POŚREDNICTWEM PRZEDSTAWICIELI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.485

BAZYLIKA KATEDRALNA, KAMPUCZA, SZTUKA PASYJNA, TARANOWANIE, PROTEKCJONIZM, DUCHAMP, SYTA, APOKATASTAZA, SIODEŁKOWCE, TŁUMIK, BÓBR AMERYKAŃSKI, WYCHÓD, KĄT SKIEROWANY, DIKREOZAUR, KADZIDŁOWIEC, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, WYKŁADOWCA, TKANINA, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, BROŃ BIAŁA, PEŁNOMOCNICTWO, LETARG, PATYCZAK, SMOŁOWIEC, ZIMNE NÓŻKI, EMIRAT, ELIPSA, KROPKA, NORMALIZACJA, LIGATURA, GAMA, SZEŚĆSETKA, TERAPIA SZOKOWA, MAKAGIGI, BASZŁYK, WAGA, PIRACTWO INTELEKTUALNE, SKŁAD, ANORAK, PRĄD, PARAFIA, MATRYCA, PRZECIWNOŚĆ, HAUST, NOŚNIK FUNKCJI, OBRĘCZ, USTĘP, KOMIZM, FAWORYT, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, EDYKUŁ, BROSZURKA, BARWICZKA, MEDYCYNA SPORTOWA, SYSTEM PARTYJNY, PILAW, WZÓR, BLINDAŻ, PROMIENIOWANIE, GRAFIKA, CONSOL, ULTRAMARYNA, NAMIESTNICZKA, INSTRUMENT, KOMISJA, WAŁ MORENOWY, INTERGLACJAŁ, BRYTFANKA, SPRAWUNEK, GŁADŹ, RELACYJNOŚĆ, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, HUCUŁ, KOPIA FOTOGRAFICZNA, MEMBRANA, OPONENT, BAGAŻ, JACK, KÓŁKORODEK, GULASZ IRLANDZKI, WISZER, PIERNIK LUBELSKI, SONIFIKACJA, KONWERSJA , KŁOBUK, SAŁATA DĘBOWA, UCHO, JABŁKO, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, POWTÓRZENIE, PRACA, POCHODZENIE, WRÓBEL POLNY, SZYLKRET, DYFERENCJA, PRODUKT LECZNICZY, STREAMING, ODMIANA UPRAWNA, ŚWINIA CELEBESKA, CHOROBA, TAJEMNICA, PIANOGUMA, UMOWA BARTEROWA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PROSTOLINIOWY, FAKTOR, KUBRAK, UPADEK, POLEWKA, PARA UPORZĄDKOWANA, EFEKT UBOCZNY, INTERES PRAWNY, REFREN, ORLĘ, PUNKT ODNIESIENIA, KNYSZ, PRAKTYCZNOŚĆ, TEKA, KRUPA, PATRONAT, CANZONA, ORION, CUKRÓWKA, TRESA, OKRĘT SZPITALNY, WARUNEK, RENTA ZAPÓŹNIENIA, ŻYWOT, KURIEREK, TOR, PRZYCZÓŁEK, SYSTEM RZYMSKI, DETAL ARCHITEKTONICZNY, KASZYCA, ATŁAS, SZYPUŁA, KRAJALNICA, KAFETERIA, PLUJKA, WITAMINKA, KWADROFONIA, AWIZO, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, OBÓZ, KOŃ CUGOWY, STEROWANIE ADAPTACYJNE, ROZWOLNIENIE, PACZKA, NOWOTWÓR, BERŻERA, DYWDYK, SZAMPAN, GRIEKOW, PASTOFORIUM, ANEMOSTAT, HALA MASZYN, LEK, ŚLEPA AMUNICJA, ODCISK PALCA, PAGÓR MROZOWY, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, IPHONE, DZWONY RUROWE, BRYŁA KORZENIOWA, FERMENTACJA MLECZANOWA, KONSOLETA, GÓRKA, DOWÓD APAGOGICZNY, RYNKA, NOTA, FALAFEL, DRUHNA, PEAN, ŁUPIEŻ PSTRY, TERAPIA ODRUCHOWA, DYKTATORSTWO, ŁONO, KIERAT, PANORA, OBSTRUKCJA, KOLEGA PO FACHU, CZASTUSZKA, WĘZEŁ ZARODKOWY, MONITORING, PLEBS, NIEGOSPODARNOŚĆ, TABU MILCZENIA, SZEREG CZASOWY, BRZOSKWINIA, ADIUTANT, SSANIE, LARYNGEKTOMIA, NADWYŻKA KONSUMENTA, SYMFONIK, DIAMENT, UNIFORM, BLANK, POETA LAUREATUS, KOMENTARZYK, PERSPEKTYWA, SZLAM, FRAZEOLOGIZM, STOPOFUNT, SKUPINA, DUCHOWIEŃSTWO, NABIERACZ, PODUSZKA, DIETA ASPIRYNOWA, KUBEK, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, KOMISARZ POLITYCZNY, ZWARCIE, STRYCH, PISIOR, SSAK, SŁODKA BUŁKA, RYGIEL, UPADEK, PRĄTNIKOWE, TERRINA, POTWORKOWATOŚĆ, GARMAŻERNIA, TYTULIK, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, GEOFIT CEBULOWY, HETMAN NAKAŹNY, KUCHNIA GAZOWA, KOSZÓWKA, DZIEWCZYNKA, BLUZA, LITERATKA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, STALLE, KRYSZTAŁEK, TARTINKA, SCHADOW, RZEMYK, LIS SREBRNY, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, STOPER, GWAŁT, MITENKI, KONTUR, INWIGILACJA, TROLL, DAEWOO, WARUNKI, KOŁKOWNICA, BODOR, GARNEK, WYMIENNIKOWNIA, DROBINA, BŁYSK, KOLARSTWO GÓRSKIE, WCHŁANIANIE ZWROTNE, STRASZYK, KSIĘGA, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, DZIEDZICZENIE, CZERSKA, GĘŚ, PORCELANKA, ŁAŃCUCH, ŚWISZCZ, SCENARIUSZ, GRZYBIARSTWO, PRZESŁANKA, MATNIA, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, GRYF, DZIELNOŚĆ, SYSTEM LICZBOWY, BON OŚWIATOWY, KONWIKT, NIECZUŁOŚĆ, MILL, LITEWSKOŚĆ, DEZABIL, DUPLEKS, DĘTKA, TOTALIZM, ROMUALD, GUZIK, ODRÓBKA, WRÓG KLASOWY, KREDKA, CIEPLICA, KORDYLINA, KREACJONIZM, PRZEWROTKA, DRIAKIEW, KORZEŃ, FOLKSDOJCZ, CZYNNIK ENDOGENICZNY, PĘK, SZAMBELAN PAPIESKI, UZYSK, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, PODATEK EKOLOGICZNY, GLOBUS, ?CEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.485 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYSTEM RZĄDÓW (REŻIM POLITYCZNY, USTRÓJ POLITYCZNY) I FORMA SPRAWOWANIA WŁADZY, W KTÓRYCH ŹRÓDŁO WŁADZY STANOWI WOLA WIĘKSZOŚCI OBYWATELI (SPRAWUJĄ ONI RZĄDY BEZPOŚREDNIO LUB ZA POŚREDNICTWEM PRZEDSTAWICIELI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SYSTEM RZĄDÓW (REŻIM POLITYCZNY, USTRÓJ POLITYCZNY) I FORMA SPRAWOWANIA WŁADZY, W KTÓRYCH ŹRÓDŁO WŁADZY STANOWI WOLA WIĘKSZOŚCI OBYWATELI (SPRAWUJĄ ONI RZĄDY BEZPOŚREDNIO LUB ZA POŚREDNICTWEM PRZEDSTAWICIELI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DEMOKRACJA system rządów (reżim polityczny, ustrój polityczny) i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli) (na 10 lit.)
PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE system rządów (reżim polityczny, ustrój polityczny) i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli) (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DEMOKRACJA
system rządów (reżim polityczny, ustrój polityczny) i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli) (na 10 lit.).
PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE
system rządów (reżim polityczny, ustrój polityczny) i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli) (na 20 lit.).

Oprócz SYSTEM RZĄDÓW (REŻIM POLITYCZNY, USTRÓJ POLITYCZNY) I FORMA SPRAWOWANIA WŁADZY, W KTÓRYCH ŹRÓDŁO WŁADZY STANOWI WOLA WIĘKSZOŚCI OBYWATELI (SPRAWUJĄ ONI RZĄDY BEZPOŚREDNIO LUB ZA POŚREDNICTWEM PRZEDSTAWICIELI) sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - SYSTEM RZĄDÓW (REŻIM POLITYCZNY, USTRÓJ POLITYCZNY) I FORMA SPRAWOWANIA WŁADZY, W KTÓRYCH ŹRÓDŁO WŁADZY STANOWI WOLA WIĘKSZOŚCI OBYWATELI (SPRAWUJĄ ONI RZĄDY BEZPOŚREDNIO LUB ZA POŚREDNICTWEM PRZEDSTAWICIELI). Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x