ANOMALIA BUDOWY DREWNA, USZKODZENIE LUB INNE WRODZONE I NABYTE CECHY, KTÓRE OBNIŻAJĄ JEGO WARTOŚĆ TECHNICZNĄ I OGRANICZAJĄ ZAKRES UŻYTECZNOŚCI; Z PUNKTU WIDZENIA PRZEROBU SUROWCA DRZEWNEGO DREWNO POWINNO MIEĆ KSZTAŁT WALCA, RÓWNOMIERNĄ SŁOISTOŚĆ, PRZEBIEG WŁÓKIEN RÓWNOLEGŁY DO PODŁUŻNEJ OSI, ORAZ NIE POWINNO MIEĆ SĘKÓW (GAŁĘZI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WADA DREWNA to:

anomalia budowy drewna, uszkodzenie lub inne wrodzone i nabyte cechy, które obniżają jego wartość techniczną i ograniczają zakres użyteczności; z punktu widzenia przerobu surowca drzewnego drewno powinno mieć kształt walca, równomierną słoistość, przebieg włókien równoległy do podłużnej osi, oraz nie powinno mieć sęków (gałęzi) (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ANOMALIA BUDOWY DREWNA, USZKODZENIE LUB INNE WRODZONE I NABYTE CECHY, KTÓRE OBNIŻAJĄ JEGO WARTOŚĆ TECHNICZNĄ I OGRANICZAJĄ ZAKRES UŻYTECZNOŚCI; Z PUNKTU WIDZENIA PRZEROBU SUROWCA DRZEWNEGO DREWNO POWINNO MIEĆ KSZTAŁT WALCA, RÓWNOMIERNĄ SŁOISTOŚĆ, PRZEBIEG WŁÓKIEN RÓWNOLEGŁY DO PODŁUŻNEJ OSI, ORAZ NIE POWINNO MIEĆ SĘKÓW (GAŁĘZI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.143

LEKTYNA, INKORPORACJA, ZESPÓŁ ROŚLINNY, SZAL, KREDYT PAŃSTWOWY, OBLIGACJA RESTRUKTURYZACYJNA, ŚREDNIA KWADRATOWA, KOLACJA, FIRMÓWKA, DRĄŻNIA, LATARNIA MORSKA, WEŁNA KAMIENNA, KROSNO, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, PODKORA, INDYK, NARZĄD SZCZĄTKOWY, BRIE, LILA, KONSTABL, CYKL FIGURALNY, RÓWNINA SANDROWA, CAP, BODARZ, SKRZYDŁO, POSZLAKA, MUZYKA TŁA, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, ANTYBIOTYK, STARA DUPA, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, SIŁA, PINGLE, NEUROMEDIATOR, ŚWIATŁO POSTOJOWE, KUTYKULA, BIAŁE MIĘSO, NAGRANIE WIDEO, NOZDRZAKI, OŚLE UCHO, SIWAK, ANTOWIE, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, PRZYŚPIESZENIE STYCZNE, TĘTNICA BIODROWA ZEWNĘTRZNA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, TRANSAKCJA WIĄZANA, KIBITKA, PISTOLET, SUPERSAMOCHÓD, TĘTNICA ŚRODKOWA MÓZGU, CIĄGNIK SIODŁOWY, PRANKO, ZDOBIK, ASTRAGALOMANCJA, POSOBOROWIE, HUBA ŻÓŁTA, PRZEMYSŁ LEKKI, PELAGIAL, KISZKA PODGARDLANA, ŻAKIET, OSTROGA PIĘTOWA, KASK WSPINACZKOWY, OZONOSFERA, PLEŚNIAK, BEZDENNOŚĆ, MUSZLOWCE, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, PROMOCJA, INSPEKCJA HANDLOWA, JĘZYK KAFIRSKI, WĘZEŁ, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, LESZCZYNA, FERNAMBUK, STOPOFUNT, DUPEK ŻOŁĘDNY, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, NAKŁAD POŁOWOWY, PULARES, ROZBÓJNICTWO, ALFABET PUNKTOWY, NARYS KWIATOWY, GEOTECHNIKA, REAKCJA OSCYLACYJNA, BEZRUCH, OKRĘŻNOŚĆ, LEGALIZACJA PIERWOTNA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, WYTWÓR, MARUDA, TRANSPORTOWIEC, DZIEWIĄTY, GRUPA PROSTA, ASOCJACJA CHARGE, WODZIK, ZMAGANIA, LEGENDA HERBOWA, KASZA, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, NERW, WYROBISKO GÓRNICZE, TĘTNICA ŚLEDZIONOWA, POZIOM, EMISJA POLOWA, TRZMIEL OZDOBNY, KAMIEŃ OZDOBNY, DIVA, TRANSWESTYTA, OBIEKT MOSTOWY, GRADACJA, KOSA, GERMANIZACJA, PODZBIÓR, UCZELNIA, ANATOMIA, LAWA TRZEWIOWA, BOKS TAJSKI, ANIMACJA, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, GOMÓŁA, SYSTEM ZNAKOWY, WYWÓZKA, ZAPŁON ISKROWY, LIPOLIZA, LIBELA, POZYCJA, PUSTAK, PÓŁPUSTYNIA, BZYGI, PREMIERA, ERPEG, STYL WIKTORIAŃSKI, POLITYCZNY, WESOŁOŚĆ, NIEDORÓBKA, HIPERESTEZJA, MORTAL KOMBAT, BODZIEC WARUNKOWY, MONOSACHARYD, KAMPYLODONISK, PRZYBLIŻENIE, DŻIHAD, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, WIDŁOZĄB LEŚNY, DZIESIĘCINA, POCISK BALISTYCZNY, GRAF, KOT, POZYCJA, PERUKARNIA, GASSER, INKAS, BIATLON, AKADEMIA, ANDANTE, KAKAO, PRZĄDEK, ALERT, BEZNADZIEJNOŚĆ, URNA, PIERŚCIEŃ TŁOKOWY, TELEWANGELIZM, DZWONNICA, ZEŚWIECCZENIE, BOROWIKOWA, KOŁEK, KOP, NIEPEŁNOLETNIOŚĆ, SAJETA, TUBA, STECZKA, NIEKONKRETNOŚĆ, FOSA, IZOMER, FASOLA SZPARAGOWA, GIMBOPATRIOTA, GEODEZJA WYŻSZA, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, NASIADÓWKA, ZDWOJENIE RDZENIA, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, PERKOZ DWUCZUBY, ŁADOWARKA, AŁUN, SZTABSOFICER, DOMINANTA, SZARPIE, KWARTA, SZKOŁA WYŻSZA, KOMPANIA, PUCH, BRAZYLIANY, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, PRZESYŁACZ, PRAKTYCZNOŚĆ, KINO FAMILIJNE, AZOLLA DROBNA, ALDEHYD, ŁĄCZNOŚĆ SATELITARNA, ŹRÓDŁO POLA, OTRUCIE, JĘZYK CHORWACKI, KK, SZCZUPAK, RASA, SZPIK, PLOTER TNĄCY, AURA, PODWOZIE, TREND ROZWOJOWY, ROZSZCZEP WARGI, TYTOŃ, CIAŁKO MRÓWCZE, EMOCJA, UDERZENIE, SYSTEM DEDUKCYJNY, SPOKÓJ, KAPSUŁA POWROTNA, SZMAT, OPŁOTEK, BEZWODNIK, PRZECIEK, NACZYNIAK, APORT, PAŃSTWO POLICYJNE, SZKUTNICTWO, POSTĘPOWANIE CYWILNE, ZIELONE, OLGA, ADMINISTRACJA WOJSKOWA, POCIĄG DROGOWY, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, KNAJPA, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, MIKONAZOL, ODPŁYW, SELEKTOR, PRÓCHNO, PRODUKT UBOCZNY, WIETLICOWATE, KOSZULA DEJANIRY, DYSTANS, AGREGATOR TREŚCI, POCIĄGŁOŚĆ, STERLET, CHORDOFON, DELTA, BEŁT, LUTNIK, INDUKTOR, STACJA, SPULCHNIACZ, MIERNIKOWCOWATE, TALI, MARATON, PEŁNIA, PODZIEMIE, HALMA, TRAFIENIE, NIEZWYKŁOŚĆ, GĘŚ EGIPSKA, BRUDNICA NIEPARKA, WIZYTÓWKA, SZKOŁA ZAWODOWA, DODATEK PIELĘGNACYJNY, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, DUCHOWY PRZYWÓDCA, SYLOGIZM, PREPPERS, CHAMEOFIT, HEGEMONICZNOŚĆ, STRAWIŃSKI, OSTANIEC DEFLACYJNY, SAMOPAŁ, KIA, SAMOOBRONA, BRAMKA SAMOBÓJCZA, ŻYWICZLIN, LEKCJA, PRZEGRYZEK, DRYBLING, LASONOGI, KAZARKA, AZTREONAM, ANALIZA SKŁADNIKOWA, ZAKOP, PODRYWKA, GŁOSKA, MELANODERMIA, EKSPROPRIACJA, GESTIA TRANSPORTOWA, JĘZYK, ANGLIK, SZYJKA, POLEWACZKA, DOBRO INWESTYCYJNE, ZNACZENIE, ?NIEHARMONIJNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.143 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ANOMALIA BUDOWY DREWNA, USZKODZENIE LUB INNE WRODZONE I NABYTE CECHY, KTÓRE OBNIŻAJĄ JEGO WARTOŚĆ TECHNICZNĄ I OGRANICZAJĄ ZAKRES UŻYTECZNOŚCI; Z PUNKTU WIDZENIA PRZEROBU SUROWCA DRZEWNEGO DREWNO POWINNO MIEĆ KSZTAŁT WALCA, RÓWNOMIERNĄ SŁOISTOŚĆ, PRZEBIEG WŁÓKIEN RÓWNOLEGŁY DO PODŁUŻNEJ OSI, ORAZ NIE POWINNO MIEĆ SĘKÓW (GAŁĘZI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ANOMALIA BUDOWY DREWNA, USZKODZENIE LUB INNE WRODZONE I NABYTE CECHY, KTÓRE OBNIŻAJĄ JEGO WARTOŚĆ TECHNICZNĄ I OGRANICZAJĄ ZAKRES UŻYTECZNOŚCI; Z PUNKTU WIDZENIA PRZEROBU SUROWCA DRZEWNEGO DREWNO POWINNO MIEĆ KSZTAŁT WALCA, RÓWNOMIERNĄ SŁOISTOŚĆ, PRZEBIEG WŁÓKIEN RÓWNOLEGŁY DO PODŁUŻNEJ OSI, ORAZ NIE POWINNO MIEĆ SĘKÓW (GAŁĘZI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WADA DREWNA anomalia budowy drewna, uszkodzenie lub inne wrodzone i nabyte cechy, które obniżają jego wartość techniczną i ograniczają zakres użyteczności; z punktu widzenia przerobu surowca drzewnego drewno powinno mieć kształt walca, równomierną słoistość, przebieg włókien równoległy do podłużnej osi, oraz nie powinno mieć sęków (gałęzi) (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WADA DREWNA
anomalia budowy drewna, uszkodzenie lub inne wrodzone i nabyte cechy, które obniżają jego wartość techniczną i ograniczają zakres użyteczności; z punktu widzenia przerobu surowca drzewnego drewno powinno mieć kształt walca, równomierną słoistość, przebieg włókien równoległy do podłużnej osi, oraz nie powinno mieć sęków (gałęzi) (na 10 lit.).

Oprócz ANOMALIA BUDOWY DREWNA, USZKODZENIE LUB INNE WRODZONE I NABYTE CECHY, KTÓRE OBNIŻAJĄ JEGO WARTOŚĆ TECHNICZNĄ I OGRANICZAJĄ ZAKRES UŻYTECZNOŚCI; Z PUNKTU WIDZENIA PRZEROBU SUROWCA DRZEWNEGO DREWNO POWINNO MIEĆ KSZTAŁT WALCA, RÓWNOMIERNĄ SŁOISTOŚĆ, PRZEBIEG WŁÓKIEN RÓWNOLEGŁY DO PODŁUŻNEJ OSI, ORAZ NIE POWINNO MIEĆ SĘKÓW (GAŁĘZI) sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ANOMALIA BUDOWY DREWNA, USZKODZENIE LUB INNE WRODZONE I NABYTE CECHY, KTÓRE OBNIŻAJĄ JEGO WARTOŚĆ TECHNICZNĄ I OGRANICZAJĄ ZAKRES UŻYTECZNOŚCI; Z PUNKTU WIDZENIA PRZEROBU SUROWCA DRZEWNEGO DREWNO POWINNO MIEĆ KSZTAŁT WALCA, RÓWNOMIERNĄ SŁOISTOŚĆ, PRZEBIEG WŁÓKIEN RÓWNOLEGŁY DO PODŁUŻNEJ OSI, ORAZ NIE POWINNO MIEĆ SĘKÓW (GAŁĘZI). Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x