TO, ŻE COŚ JEST NIEPRZYSTOSOWANE, NIEDOSTOSOWANE DO CZEGOŚ INNEGO, NIE PASUJE DO TEGO, NIE ODPOWIADA TEMU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ to:

to, że coś jest nieprzystosowane, niedostosowane do czegoś innego, nie pasuje do tego, nie odpowiada temu (na 19 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ

NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ to:

niemożność przystosowania się do czegoś (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ JEST NIEPRZYSTOSOWANE, NIEDOSTOSOWANE DO CZEGOŚ INNEGO, NIE PASUJE DO TEGO, NIE ODPOWIADA TEMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.074

ZADUPIE, POMOC, START, GETRY, KRATA ROZDZIELNA, PRZEWÓD GRZEJNY, BRUHATKAJOZAUR, GORZKOŚĆ, HURTOWNIA DANYCH, ISTOTA FANTASTYCZNA, KURDUPLOWATOŚĆ, KOLEGIUM, SZEREG NEPTUNOWY, WINDAWA, PUSZKARSTWO, WYRÓB, LARIOZAUR, RYNEK NABYWCY, MATRYCA STRUKTURALNA, DERYWACJA FLEKSYJNA, OSIEMNASTKA, ATLANTYDA, KRAWĘŻNICA, SETKA, ZNAMIĘ, OCHOTA, UMIEJSCOWIENIE, DRUK OFFSETOWY, NIEDORZECZNOŚĆ, KOMORA PŁYWAKOWA, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, PODKOWA, WYSOKOŚĆ WZGLĘDNA, MONARCHIA PARLAMENTARNA, BEDŁKA FIOLETOWA, FILTRACJA, IZOLAT, ŻYWOŚĆ, PAMIĘĆ DEKLARATYWNA, DWUNASTKA, MĄKA, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, REALIZM, ROŚLINA SOLNISKOWA, BINARYZM, PRZEWIDYWANIE, KRYTYKA, CHAMSTWO, GRZYB MAŚLAK, WIRTUOZERSTWO, EPISJER, ROZGAŁĘŹNIK, TEREN OTWARTY, ZMOWA MILCZENIA, TROLLING, TAKT, PROFESOR, TAUTOCHRONA, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, ZDOBINA, ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH, STRUKTURA DECYZYJNA, HURTNICA ZWYCZAJNA, ARGUMENTACJA, WSPÓŁUCZEŃ, INSTALACJA, GATUNEK PARASOLOWY, KASACJA, FILTR CYFROWY, DYSTANS, GETTO ŁAWKOWE, SIÓDEMKA, ELITARNOŚĆ, MIODNOŚĆ, PROFESOR, WŁADZA USTAWODAWCZA, PAUPER, SZARA MYSZ, SHAMISEN, SĄD KONIECZNY, MIESZANKA, ROŚLINKA, NUMER TAKTYCZNY, ŚMIERDZIEL, DEBILNOŚĆ, WZOREK, RUTYNIARZ, JAPOŃSKOŚĆ, PRZECHÓW, SITNIK, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, POLIMORFIZM, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, SPORT KWALIFIKOWANY, REORGANIZACJA, POSZKODOWANA, OKRĄG WPISANY, PRYMITYWNOŚĆ, ĆWIKŁA, PRZYBORY, NIECZUŁOŚĆ, ZACISZNOŚĆ, SIEDZIBA, NÓŻKA, GRZYB STROJNY, UWAGA, NALEWAK, DEINSTALACJA, DYFERENCJA, PRAPŁETWIEC CZARNY, ŚMIERDZIEL, MERZYK GROBLOWY, PŁETWOJASZCZURY, DZIAŁANIE, SASZETKA, TRYNITARYZM, EUDIBAMUS, STRONNOŚĆ, OPUSZCZENIE, MEA, PAS, KREDYT KONSUMENCKI, WALKA, DELEGACJA, ROZBRYZG, OSIEMNASTKA, SZMATA, FILEMON SĘPIOGŁOWY, OBSERWATOR, ANGLOFOBIA, MIKSTURA, PAŁAC, SPYCHACZ, PLURALIZM, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, NIERÓBKA CZARNIAWA, ŻYCZENIE SOBIE, DITLENEK, WINO LIKIEROWE, PASEK, SYNTETYZATOR, ZIOMKOSTWO, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, ODBICIE, JURYDYKA, DŻUNGLA, WRZÓD HUNTERA, OKO, ZLEW, WKŁAD, ŚWIECA, ISTNIENIE, EKSPERT, ALGORYTM ASYMETRYCZNY, PRZYNALEŻNOŚĆ, MINERAŁ SIARCZKOWY, AWERSJA DO RYZYKA, PASTERSKOŚĆ, TARPAN, PŁASKOZIEMCA, DRYL, ASOCJACJONISTA, KSZTAŁT, POLICYJNOŚĆ, WYCHOWAWCZOŚĆ, BAJECZNOŚĆ, SZANKIER TWARDY, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, RECEPTYWNOŚĆ, PRZYCZYNA FORMALNA, CZĄSTKA ALFA, SAMOGŁOSKA OBOJĘTNA, NIEBYWAŁOŚĆ, HARTOWNOŚĆ, MAŁGORZATKA, STAWIDŁO, SZPIEG GOSPODARCZY, WŁADCZOŚĆ, SKRÓCENIE, ROSYJSKOŚĆ, PSEUDOBIELICA, SCENARIUSZ, NIEZMIENNIK PRZEKSZTAŁCENIA, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, POMNIK, LOGIKA KIERUNKOWA, KSZTAŁT, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, KOMUNA, SYNDROM PARYSKI, NIENORMATYWNOŚĆ, PĘCHERZ, CORONET, GAMONIOWATOŚĆ, CIRROCUMULUS, ESTETYKA, STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ, SYSTEM REPARTYCYJNY, HEGEMONICZNOŚĆ, ZDROWIE, TAMARYNDA, CYWIL, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, KOLEJKA, CIEMNOTA, SINGIEL, NAUKA HUMANISTYCZNA, REZERWACJA, BAZA, DZIURAWE RĘCE, MALARSKOŚĆ, ANTYWIRUS, JEJMOŚCIANKA, MAKROSKŁADNIK, GÓWIENKO, OKAZAŁOŚĆ, NAKŁUCIE, WOLUMTERYCZNOŚĆ, RELATYWIZM MORALNY, FOTOREALIZM, HIV, RAMFORYNCH, POZIOM, SEKSISTOWSKOŚĆ, POBRATYMCA, SIEDMIOMILOWE BUTY, WKRĘTKA, KRYTERIUM WALDA, KROWIENIEC, CZAS, TO COŚ, LEKTURA, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, POGODNOŚĆ, NIESZCZEROŚĆ, BURGER, OBLAT, MAKARON, NIEPOSPOLITOŚĆ, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, WAŁECZEK, SZLAK METABOLICZNY, DOSTĘP WARUNKOWY, SARONG, OMIEG SERCOWATY, ANTYKLINA, WEKTOR KLONUJĄCY, TRIADA CHARCOTA, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, KROKODYLEK, DEGRESJA PODATKOWA, PEWNOŚĆ, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, STRZAŁ, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, NIEWYRAŹNOŚĆ, METAJĘZYKOWOŚĆ, KLIMAT, KOLOR PEŁNY, OENEROWIEC, TUNEL, WYMIENIACZ, KNAJPIARZ, GWIAZDA ZDEGENEROWANA, PREFIKS, PIESZCZOCH, PYCHOTA, PIESZCZOTA, MATERIALISTA, LANGUSTYNKA, DOMINACJA ZUPEŁNA, MISYJNOŚĆ, PROSCENIUM, TORTOWNICA, GRUPA BILATERALNA, GOTOWOŚĆ, SITNIK, REMIS, ANALFABETKA, KONFEKCJA, KLISZA, WYSYP, KLUSKI ŚLĄSKIE, ŻYŁKA, KOMUNALKA, WIZYTÓWKA, PIERWOTNOŚĆ, LAUDATOR, ZASIEDLENIE, KRET, CHUJNIA Z GRZYBNIĄ, STAN USTALONY, KOŃ TRAKEŃSKI, STRYJ, WYRAŻENIE EGZOCENTRYCZNE, PERKOZ OLBRZYMI, BIPOLARNOŚĆ, INTERNUNCJUSZ, MARKETING INWAZYJNY, ?LOPOLIT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.074 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE COŚ JEST NIEPRZYSTOSOWANE, NIEDOSTOSOWANE DO CZEGOŚ INNEGO, NIE PASUJE DO TEGO, NIE ODPOWIADA TEMU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ JEST NIEPRZYSTOSOWANE, NIEDOSTOSOWANE DO CZEGOŚ INNEGO, NIE PASUJE DO TEGO, NIE ODPOWIADA TEMU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ to, że coś jest nieprzystosowane, niedostosowane do czegoś innego, nie pasuje do tego, nie odpowiada temu (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ
to, że coś jest nieprzystosowane, niedostosowane do czegoś innego, nie pasuje do tego, nie odpowiada temu (na 19 lit.).

Oprócz TO, ŻE COŚ JEST NIEPRZYSTOSOWANE, NIEDOSTOSOWANE DO CZEGOŚ INNEGO, NIE PASUJE DO TEGO, NIE ODPOWIADA TEMU sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - TO, ŻE COŚ JEST NIEPRZYSTOSOWANE, NIEDOSTOSOWANE DO CZEGOŚ INNEGO, NIE PASUJE DO TEGO, NIE ODPOWIADA TEMU. Dodaj komentarz

5+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast