GRUPA LUDZI LUB OBIEKTÓW, KTÓRA STOI W ZWARTYM SZYKU I (NAJCZĘŚCIEJ) ODGRADZA COŚ OD CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MUR to:

grupa ludzi lub obiektów, która stoi w zwartym szyku i (najczęściej) odgradza coś od czegoś (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MUR

MUR to:

ciągła konstrukcja warowna lub umocnieniowa wykonana z kamienia lub cegły (na 3 lit.)MUR to:

ściana, pionowa część budowli wykonana z materiału ceramicznego, kamienia naturalnego, (rzadko) drewna itp (na 3 lit.)MUR to:

przenośnie coś, co stanowi przeszkodę, symbolicznie dzieli (na 3 lit.)MUR to:

w piłce nożnej grupa zawodników stojących podczas wykonywania rzutu wolnego w szeregu pomiędzy piłką a bramką (na 3 lit.)MUR to:

kod ISO 4217 rupii maurytyjskiej (na 3 lit.)MUR to:

konstrukcja budowlana w postaci ściany (na 3 lit.)MUR to:

wokół twierdzy (na 3 lit.)MUR to:

słynny chiński lub berliński (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA LUDZI LUB OBIEKTÓW, KTÓRA STOI W ZWARTYM SZYKU I (NAJCZĘŚCIEJ) ODGRADZA COŚ OD CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.769

INSTRUKCJA MASKUJĄCA, KULEBIAK, OBRANIE, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, FOTOSENSYBILIZATOR, TYMPANON, STEREOTYPIA, GOTOWOŚĆ, INWOKACYJNOŚĆ, MISTRZYNI, KRYZA, ANTENA YAGI, KASSAWA, PAŃSZCZYŹNIAK, WIRTUOZERIA, KLAG, PIEC INDUKCYJNY, WYCZUWALNOŚĆ, OBRONA, GODŁO PROMOCYJNE, OSTRA REAKCJA NA STRES, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, BEZKASTOWIEC, ŻABOT, STARY BYK, WANNA, BARSZCZ BIAŁY, BIEDACZKA, PROMIEŃ, PRZEPRÓCHA, ROZKŁAD, SUSZ, ŚMIESZKA, KOMA, KĄT UJEMNY, SKONIA, KOMISJA SELEKCYJNA, EDYKUŁA, ZASŁUŻONY, MATELOT, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, BALIA, NUMER, KREWETKA ELEGANCKA, BOCZEK, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, ATRAPA, TŁUM, KLAUZULA, BRAMKARZ, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, KARMNIK, WIELKOŚĆ, SZALENIEC, INWALIDA, ZAKŁÓCENIE, TEST KOMPLEMENTACJI, ZŁOTÓWKA, KOTONINA, CHOREG, STRZAŁA, ROŻEK, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, ADWENTYZM, NACIEK JASKINIOWY, KOBIETA SPOD LATARNI, TWÓR, GIRLANDA, DNI OTWARTE, PRZYBLIŻENIE, ROZTOCZE, GRAWITON, INIEKCJA, WYWIAD, TESSERA, UPOWAŻNIENIE, EFEKT ELIZY, PARK SZTYWNYCH, PŁACA MINIMALNA, DEMISEKSUALISTKA, POLKA, OŚ ODCIĘTYCH, TONAŻ, PARTYKULARNOŚĆ, INTERPRETATOR, TURECKI, KOZŁEK LEKARSKI, DYSPENSA, ZGNIŁOŚĆ, BYSTROŚĆ, KREACJA PIENIĄDZA, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, PUMPERNIKIEL, WSPANIAŁOŚĆ, KINETOPLASTYDY, LEGENDA, KIESZEŃ, OPARCIE, WIATR KATABATYCZNY, GLIF, LIRNIK, WYŻ, STOŻEK NAPŁYWOWY, KLUCZ PŁASKI, FORMAT BINARNY, KOŚĆ STRZAŁKOWA, ŚRUBOWIEC, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, BADACZ POLARNY, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, DESKA ŚNIEŻNA, DOJARKA, PÓŁKREW, REMONTANTY, PASKUDZTWO, NIGER, KONTRMANIFESTACJA, KOŃ SOKÓLSKI, PŁYNNOŚĆ, ADIUSTACJA, POBLISKOŚĆ, PRZYCZÓŁEK, MIKROKROPKA, BEZPIECZNIK, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, ANDANTINO, KULT, DOCIEPLENIE, PRZYPŁYW, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, BAWÓŁ, CZEREP, SAMOURZECZYWISTNIENIE, SZEŚĆDZIESIĄTKA, BRAK, RACHMISTRZ SPISOWY, MARGINALNOŚĆ, PŁONINA, WARP, POWŁOKA GALWANICZNA, BUFOR, AKT, ODRĘTWIENIE, WYBIEG, OPŁATA KONCESYJNA, OSTATECZNOŚĆ, NIEDYSPONOWANIE, KRATA, NIEBIOSA, RESTART, SARNA, LAVABO, MARIONETKA, URLOP DZIEKAŃSKI, SOFCIK, PTASZEK, SĄD GARNIZONOWY, BADYLARZ, FAJKA, CENTRALA, WYCHÓD, UCZEŃ, ZACHOWANIE, ZNAKI, WSKAZÓWKA, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, KROKIET, LIMFOBLAST, PLASTYCZNOŚĆ, PARTNERKA, BRZOSKWINIA, OTOK, BULION, IGOR, SZESNASTKA, FRASZKA, EGZEKUCJA, POŻYTEK, KINKIET, DYSPROPORCJA, LOKACJA, REZERWA, MITENKI, KWASZONKA, KOMORA GAZOWA, OKRZOS, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, AKRYL, HORRENDUM, KAMICA MOCZOWA, WYPUST, STÓŁ GIMNASTYCZNY, ŁONO, SMAROWNICA, WIGILIA, OSKAR, MPA, PANTOGRAF, NIEBOSZCZYK, STACJA OBSŁUGIWANA, WSTĘGA, LIST OTWARTY, PRYZMA, MARTWICA, KARB, MOŻLIWOŚĆ, CZYSTOŚĆ, ZNAK, WARZYWO, LEVEL, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, KLUBOWICZ, PEIRESKIA, SZTUKA, INKA, USKOK, OCIEKACZ, SKŁAD, BASEN, STOPIEŃ NAUKOWY, PORADLNE, INTELIGENCJA WERBALNA, ŻEGLARZ, KITAJ, ZASIŁEK OKRESOWY, KOMINEK, UMOWA SPONSORSKA, PUSTAK ŚCIENNY, CUDZOŚĆ, PIONIERSKOŚĆ, PUBLICZNOŚĆ, CIĄG GEOMETRYCZNY, WAŁECZEK, TAJEMNICA, ŻACHWY, PIEGUSEK, PODAŻ JEDNOSTKOWA, KONTUR, PRZEWRÓSŁO, AZOLLA DROBNA, BRZDĄC, CELEBRACJA, REJESTRATOR, OSPA, PUNKT ASEKURACYJNY, ROZDZIAŁ, STYLISTA, TEMNODONTOZAUR, POBUDKA, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, CZĘŚĆ, BROSZURA, DYPTYK KONSULARNY, HALOFIT, MORKA, NAPYLANIE, PŁOMYCZEK, BEŁT, PĄK, WIELOFAZOWOŚĆ, RZECZ NIERUCHOMA, MASŁO, FREGATA ŻAGLOWA, FARSZ, SILNIK INDUKCYJNY, WSIOK, WIELKOŚĆ, ŚLUZOWCE, METRYKA, KONOTACJA, ZAJOB, KANIBALIZACJA, RÓWNOŚĆ, PIĘCIOBOISTKA NOWOCZESNA, SPULCHNIACZ, PARADOKS RUSSELLA, SZWEDY, SOCZEWICA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, AGENT, CZEMPIONKA, PROTOTYPOWOŚĆ, PEAN, ŁUSZCZYCA POSPOLITA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, KACZUGA INDYJSKA, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, PIEPRZÓWKA, ZAŁOM, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, EPIDEMIOLOG, CHRZEST BOJOWY, PIKSEL, PARK MASZYNOWY, SKUBANIEC, ZDROJEK POSPOLITY, IMPLIKACJA MATERIALNA, TERAPIA, PRZYSTAŃ MORSKA, ?WYSŁANNICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.769 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA LUDZI LUB OBIEKTÓW, KTÓRA STOI W ZWARTYM SZYKU I (NAJCZĘŚCIEJ) ODGRADZA COŚ OD CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA LUDZI LUB OBIEKTÓW, KTÓRA STOI W ZWARTYM SZYKU I (NAJCZĘŚCIEJ) ODGRADZA COŚ OD CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MUR grupa ludzi lub obiektów, która stoi w zwartym szyku i (najczęściej) odgradza coś od czegoś (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MUR
grupa ludzi lub obiektów, która stoi w zwartym szyku i (najczęściej) odgradza coś od czegoś (na 3 lit.).

Oprócz GRUPA LUDZI LUB OBIEKTÓW, KTÓRA STOI W ZWARTYM SZYKU I (NAJCZĘŚCIEJ) ODGRADZA COŚ OD CZEGOŚ sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - GRUPA LUDZI LUB OBIEKTÓW, KTÓRA STOI W ZWARTYM SZYKU I (NAJCZĘŚCIEJ) ODGRADZA COŚ OD CZEGOŚ. Dodaj komentarz

2+3 =

Poleć nas znajomym:

x