DZIAŁ ALGEBRY ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM CIAŁ, CZYLI STRUKTUR FORMALIZUJĄCYCH WŁASNOŚCI ALGEBRAICZNE LICZB WYMIERNYCH LUB LICZB RZECZYWISTYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TEORIA CIAŁ to:

dział algebry zajmujący się badaniem ciał, czyli struktur formalizujących własności algebraiczne liczb wymiernych lub liczb rzeczywistych (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ ALGEBRY ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM CIAŁ, CZYLI STRUKTUR FORMALIZUJĄCYCH WŁASNOŚCI ALGEBRAICZNE LICZB WYMIERNYCH LUB LICZB RZECZYWISTYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.529

STRAJK, POJAZD SILNIKOWY, NAWIETRZAK, KREOLSKI HAITAŃSKI, DOCHÓD WŁASNY, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, DWUDZIESTY TRZECI, HELIKAZA, DYMARKA, PŁETWA, SOK, FLOTA, MAPA MENTALNA, PLAZMA, MINOGOWATE, NOUMEN, DZIENNIK PROMULGACYJNY, WĘDZIDŁO MIEDZIANE Z ROLKAMI, ALGEBRA MACIERZY, PRZEPŁYW, MUZYKA, INFORMATOLOGIA, PŁACHTA, RACJONALIZM, FIGHTER, KURS, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, COCKNEY, DZIRYT, NAPAŚĆ, WERSJA LEKTORSKA, WYBIEG, ODSIEW, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, WIEK, PROCES, CZŁON NADRZĘDNY, WYSPA WULKANICZNA, SAMOGŁOSKA ŚREDNIA, AWIONETKA, RUSYCYSTYKA, WARMIŃSKI, PRZEMIANA POKOLEŃ, KINO DOMOWE, DACH MANSARDOWY, PRZESTRZEŃ STANU, PRYMAT, DIRCIK, INKRUSTACJA, PŁUG KOLEŚNY, KLOSZ, LUK ŁADUNKOWY, RZEP, TYKA, NIHILIZM, DEPUTAT WĘGLOWY, IZOCHRONA, BROKER UBEZPIECZENIOWY, TARTINKA, CARAT, ZSTĘPNICA, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, MINERALOGIA, WIESZAK, ŚNIEŻNIK, DWUCYFRÓWKA, ZŁOŻE GRUNTOWE, FAWOREK, STRYCH, SPOTKANIE OPŁATKOWE, PALEOTERIOLOGIA, ADAPTACJA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, RAFIA, ALERGEN POKARMOWY, ŻABA SZTYLETOWATA, WZW E, MISTERIUM PASYJNE, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, OSIEMNASTKA, MATURA POMOSTOWA, SZPULKA, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, BIAŁACZKA SZPIKOWA, ROLNIK INDYWIDUALNY, WYCHÓD, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, NAKIEROWANIE SIĘ, ALDO, DYWERGENCJA, MISIEK, WIDZENIE SENNE, KRAJANKA, POJAZD, PIĘTKA, HORMON, BOREWICZE, PIÓRO, KĘDZIERZAWKA, SYNAPIZM, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, FAZA, ASTROLABIUM, DODATEK RODZINNY, OPIEKA PALIATYWNA, MLECZAJ LEPKI, SUROWOŚĆ, BLOKADA, PĘD, FUNDUSZ PŁAC, HISTOLOGIA, PORADLNE, STRZEMIĄCZKO, PODGLĄD, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, ŁOŻE BOLEŚCI, PATOGENNOŚĆ, STAROŻYTNIK, MIERNIKOWCOWATE, PODOBIZNA, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, KWAS, IMPLEMENTACJA, JĘZYK ROMAŃSKI, SŁUPOZĘBNE, BIOZA, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, GWIAZDA WIELOKROTNA, PULPA, ZAWARTOŚĆ, NACZYNIE, KLUCZ, CHIŃSZCZYZNA, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, PARAPET, GRONO, PUSZKA MÓZGOWA, CZEPNOŚĆ, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, EKRAN, RODNIA, CEWNIK, PRZYWÓZ, MIGRACJA, DWUDZIESTY SIÓDMY, CHŁODNIK, KUC AUSTRALIJSKI, NIETOLERANCJA, BEZWZGLĘDNOŚĆ, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, TELECENTRUM, BŁYSK, ZJAWISKO KERRA, OOLIT, PIKOMETR, KOMORA ZAMKOWA, UDERZENIE, TIRET, STYRON, BENEFICJUM, AUTYZM DZIECIĘCY, DRĄG, MEADE, SPĘKANIE, AMERYKAŃSKOŚĆ, POJĘCIE LOGICZNE, RAPT, ANEROID, KUSICIEL, MESZEK, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, DEKANAT, GOUDA, PEPINIERA, MIAZMAT, BUŁA, AKCENT OSTRY, AMERYKANIZM, OBSADKA, AMON, MISZCZU, CHOROLOG, WOLTAŻ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, LINORYT, RUTENISTYKA, TERCET, PĘTO, POWIŚLANIN, JĘZYK BIAŁORUSKI, GROŃ, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, DUROPLAST, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, MESA, BAGAZJA, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, NISKOŚĆ, WIETRZENIE FIZYCZNE, NAWALANKA, GAR, INTERPRETATOR, STEMPEL, TABU, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, STRONA TYTUŁOWA, PŁYTA PILŚNIOWA, ALGA, WIELKI PORZĄDEK, KANIKUŁA, PIEŚŃ, OSOWIAŁOŚĆ, MISO, KLASTER, KLEPISKO, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, MIESIĘCZNIK, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, GALONIK, DESPOTYZM, TEKST, AZOTAN, RUCHY EPEJROGENICZNE, KISZKA ZIEMNIACZANA, ODBITKA, ZASIEK, PĘCHERZYCA, TANTALIT, MISIOLUB, MUMIA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, DZIECINNOŚĆ, PASEK, CMOKIER, EKSPERTKA, MAPA SZTABOWA, PARAMETR, KUPNO, WYMIOCINY, BIOSELENOLOGIA, FLESZ, CHUSTA, IRANISTAŃSKI, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, ŚLEPE ŹRÓDŁO, SZPERACZ, POJEDYNEK, FIGURA GEOMETRYCZNA, ZOOFAG, ZŁOTY STRZAŁ, AKROBACJA LOTNICZA, ZALEW, BAS, BARYŁKA, PUSZEK, DOKUMENTARYZM, STANCA, INDUKCJA POZASKOŃCZONA, DIAK, JĘZYK SOGDYJSKI, BOMBA TERMOJĄDROWA, CENOBIORCA, GRZECH POWSZEDNI, GRACA, ŁACINA, ŁĄCZNIK, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, MIGLANC, KANTORIA, KINDŻAŁ, SAKPALTO, ZIEMNIAK SKROBIOWY, WŁAŚCIWOŚĆ, PLUSKWIAK WODNY, OZIMINA, RYZYKO KREDYTOWE, POLIMODALNOŚĆ, TONGA, AUTOMOBIL, HEKSAMETR, KARIN, PUNKT, PARKIET, TRANSURAN, POWIEŚĆ RZEKA, ZDOBYWCA, KLERK, TERAPENA, KANTOR, PRAWO WIELKICH LICZB, FAB LAB, JAMA GARDŁOWA, ALABAMA, DELUWIUM, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, JĘZYK ELFÓW, PŁYTA, POMYLENIEC, ?TOALETA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.529 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ ALGEBRY ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM CIAŁ, CZYLI STRUKTUR FORMALIZUJĄCYCH WŁASNOŚCI ALGEBRAICZNE LICZB WYMIERNYCH LUB LICZB RZECZYWISTYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ ALGEBRY ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM CIAŁ, CZYLI STRUKTUR FORMALIZUJĄCYCH WŁASNOŚCI ALGEBRAICZNE LICZB WYMIERNYCH LUB LICZB RZECZYWISTYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TEORIA CIAŁ dział algebry zajmujący się badaniem ciał, czyli struktur formalizujących własności algebraiczne liczb wymiernych lub liczb rzeczywistych (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TEORIA CIAŁ
dział algebry zajmujący się badaniem ciał, czyli struktur formalizujących własności algebraiczne liczb wymiernych lub liczb rzeczywistych (na 10 lit.).

Oprócz DZIAŁ ALGEBRY ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM CIAŁ, CZYLI STRUKTUR FORMALIZUJĄCYCH WŁASNOŚCI ALGEBRAICZNE LICZB WYMIERNYCH LUB LICZB RZECZYWISTYCH sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - DZIAŁ ALGEBRY ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM CIAŁ, CZYLI STRUKTUR FORMALIZUJĄCYCH WŁASNOŚCI ALGEBRAICZNE LICZB WYMIERNYCH LUB LICZB RZECZYWISTYCH. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

x