MULTIKULTURALIZM - WŁAŚCIWOŚĆ RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA, POLEGAJĄCA NA WIELORAKIM I GŁĘBOKIM ZRÓŻNICOWANIU KULTUROWYM SPOŁECZEŃSTWA (TZN. NA PŁASZCZYŹNIE ETNICZNEJ I/LUB W ZAKRESIE SYSTEMÓW NORMATYWNYCH, W TYM - RELIGIJNYCH); CECHA SPOŁECZEŃSTW, ZŁOŻONYCH W OBRĘBIE PAŃSTWA Z GRUP O RÓŻNYM POCHODZENIU KULTUROWYM, O ODMIENNEJ TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIELOKULTUROWOŚĆ to:

multikulturalizm - właściwość rzeczywistości społecznej państwa, polegająca na wielorakim i głębokim zróżnicowaniu kulturowym społeczeństwa (tzn. na płaszczyźnie etnicznej i/lub w zakresie systemów normatywnych, w tym - religijnych); cecha społeczeństw, złożonych w obrębie państwa z grup o różnym pochodzeniu kulturowym, o odmiennej tożsamości kulturowej (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WIELOKULTUROWOŚĆ

WIELOKULTUROWOŚĆ to:

multikulturalizm - zespół przekonań ideologicznych i działań praktycznych, właściwych środowiskom mniejszościowym (w rozumieniu mniejszości kulturowych), podejmowanych na rzecz pełniejszego uczestnictwa tych mniejszości w rzeczywistości społecznej, politycznej, kulturalnej danego kraju (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MULTIKULTURALIZM - WŁAŚCIWOŚĆ RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA, POLEGAJĄCA NA WIELORAKIM I GŁĘBOKIM ZRÓŻNICOWANIU KULTUROWYM SPOŁECZEŃSTWA (TZN. NA PŁASZCZYŹNIE ETNICZNEJ I/LUB W ZAKRESIE SYSTEMÓW NORMATYWNYCH, W TYM - RELIGIJNYCH); CECHA SPOŁECZEŃSTW, ZŁOŻONYCH W OBRĘBIE PAŃSTWA Z GRUP O RÓŻNYM POCHODZENIU KULTUROWYM, O ODMIENNEJ TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.471

KOŚCIELNOŚĆ, KATASTROFISTA, CZUWANIE MODLITEWNE, SKARB KORONNY, NADSTEROWNOŚĆ, NIEDYSPONOWANIE, BUDŻET, UWE, DODATEK MOTYWACYJNY, OBIEKTYW, UPGRADE, GŁADKOŚĆ, ANTYCYPACJA, TAMBURMAJOR, KACZKA CHIŃSKA, LOKATOR, WERYSTA, GNUŚNOŚĆ, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, IMPULSYWNOŚĆ, WIELOSTOPNIOWOŚĆ, BRAND, NIEMIECKI, SKUTEK PRAWNY, ZABUDOWA ZAGRODOWA, PRZEWLEKŁOŚĆ, CZOŁO, WYLICZANKA, STATEK POWIETRZNY, SKUPINA, RZUT, FLOTA, POLER, SURMA, OLIWA, LILA, PATOGENNOŚĆ, PIKIETA, DOK, WARIANCJA FENOTYPOWA, KONWERTER, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, PARAPET, MELON, UCIECZKA, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, KODEKS PRACY, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, KONSOLA, TRASA ŚREDNICOWA, NACHÓD, UKONTENTOWANIE, ADIUSTACJA, LIBERIA, GŁADYSZKA, PALINGENEZA, JARZMO, PLUTON, ARTYSTA, WIĆ, HUNTER, POMOC, AKWEN, ADRES, FORT, AGREGAT, WSPINACZKA SKAŁKOWA, UNIA PERSONALNA, PROGRAM, KONDENSACJA, ŻABKA, INSTRUMENT MECHANICZNY, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, AMERYKAŃSKOŚĆ, ZAPRZĘG, TORPEDA, PRACE KONSERWACYJNE, KONSOLETA, PALPACJA, BIEGUN, BURZLIWOŚĆ, SALAMI, KĘS, TUŁÓW, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, EUROREALIZM, KROKANT, NIEWYCZUWALNOŚĆ, OŚWIECICIEL, ULOTKA, SOLANKA, PADWAN, EMISJA, SZKODNIK, ŚMIECIARZ, NOTKA, SZMACIARZ, SZORSTKOŚĆ, SOLITER, DRUT, IRYGATOR, WYZNANIE, MECENAT ARTYSTYCZNY, ŁUPIEŻ PSTRY, PODSUFITKA, MUŁŁA, ZABURZENIE UROJENIOWE, BULWA, OKRES ZALICZALNY, PSIANKA, PROTEKTORAT, KILOWAT, SIEWECZKA ORIENTALNA, KIERAT, SZKARŁAT, PAPILOT, HOMOGENAT, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, TRANSURANOWIEC, GAD, CISOWCE, CIENKOŚĆ, PERUKARNIA, OSIEMDZIESIĄTKA, PIANOGUMA, ZERÓWKA, GRUBOŚĆ, WŁAŚCIWOŚĆ FIZYCZNA, OKLUZJA, WRÓBEL MAZUREK, WDZIĘK, APANAŻ, TIUL, AGENT, ASYSTENT, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY, UKŁAD NERWOWY, DEZINSTALACJA, NABIODRNIK, IMPLIKACJA MATERIALNA, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, CHOROBA HECKA, OSTRYGOJAD KAMCZACKI, NAWA GŁÓWNA, CROSS, MAŹNICA, ŻONISKO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, BYDLAK, ROLNIK RYCZAŁTOWY, SKÓRA, ABSOLUTYSTYCZNOŚĆ, KALETKA, WĄSONÓG, NOWA KLASYCZNA, HAMULEC, PIERWSZY, IZBA, KISZKA WĄTROBIANA, LODÓWKA, TUM, PRYMITYW, FONOGRAM, TERMOS BUFETOWY, RETARDACJA, KOLUMNA, HAK, ROZPADLISKO, TARTINKA, WZROK, WIERTŁO, KONWIKT, UKŁAD ADAPTACYJNY, KARAFECZKA, MODRZYK BRĄZOWOGRZBIETY, WYRAZISTOŚĆ, GAŁĘZIAK, PRZENIKLIWOŚĆ, NIETAKTOWNOŚĆ, PUNKT ROSY, PRZEDZIAŁ, ŻÓŁW MALOWANY, INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA, LINIA ZABUDOWY, PLATFUS, TURZYCA, NIEDZISIEJSZOŚĆ, UNIŻENIE, FORYŚ, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, ZBIÓRKA, PLUSKWIAK WODNY, PLAGA, BIURO PARLAMENTARNE, EKSPLOATATOR, PAS, BANDERA, HIPERDŹWIĘK, FAŁSZYZM, TRANSLACJA, PRASA, ROZSADNIK, PANAMERYKA, SZPIC, BANNER, MEDALION, HEGEMON, FRESK, BÓR, WSPÓŁUCZENNICA, ZŁOTOGŁÓW, SCHADOW, ARESZT DOMOWY, NIEDOKRWIENIE, TAŚMA, WATRUSZKA, RAKARNIA, DZIESIĄTKA, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, KALIBRACJA, BUC, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, PŁYTKA POSADZKOWA, DOMINATOR, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, BŁĄD, ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE, CZYSTOŚĆ, INSTYTUT, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, ZADANIE, HALA, MŁYN WODNY, MONITOR, KRYMINALISTYKA, MISTRZU, ŁYK, OBRÓT SPECJALNY, WINIETA, OSAD, ŻYWOPŁOT, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, AZOLLA KAROLIŃSKA, WIELKOŚĆ SKALARNA, KLASTER, LIŚCIEC, SIŁA, MELON, BAGAŻOWY, FAZA, PRÓCHNO, ŁAPÓWKARSTWO, DZIÓB, ŻEBRO, NUROGĘŚ, KONFEDERACJA, CEWNIK, SMREKUN, PUNKT MOTORYCZNY, LINUX, MORENA CZOŁOWA, ENAMINA, ZATOPIONA DEPRESJA, GEST, RUSAŁKA, DYWDYK, MALIMO, ZWALISTOŚĆ, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, UNIFORM, ELOPSOPODOBNE, CŁO IMPORTOWE, PRACA ORGANICZNA, BAJEREK, OŚLIZŁOŚĆ, KONSOLIDACJA, PROWANSALSKI, DOBRA STRONA, ZABYTEK RUCHOMY, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, POMROK, NIEJASNOŚĆ, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, LANGUSTA, CELEBRACJA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, SAFARI, PEPIK, MATERIAŁ, PUSZKA, KORPUS NAWOWY, BOCIAN, ŁATWOŚĆ, KOSZTORYS INWESTORSKI, WSKAZ, PRZYNALEŻNOŚĆ, NIEMORALNOŚĆ, GŁOWNIA, BOSS, ?JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.471 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MULTIKULTURALIZM - WŁAŚCIWOŚĆ RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA, POLEGAJĄCA NA WIELORAKIM I GŁĘBOKIM ZRÓŻNICOWANIU KULTUROWYM SPOŁECZEŃSTWA (TZN. NA PŁASZCZYŹNIE ETNICZNEJ I/LUB W ZAKRESIE SYSTEMÓW NORMATYWNYCH, W TYM - RELIGIJNYCH); CECHA SPOŁECZEŃSTW, ZŁOŻONYCH W OBRĘBIE PAŃSTWA Z GRUP O RÓŻNYM POCHODZENIU KULTUROWYM, O ODMIENNEJ TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MULTIKULTURALIZM - WŁAŚCIWOŚĆ RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA, POLEGAJĄCA NA WIELORAKIM I GŁĘBOKIM ZRÓŻNICOWANIU KULTUROWYM SPOŁECZEŃSTWA (TZN. NA PŁASZCZYŹNIE ETNICZNEJ I/LUB W ZAKRESIE SYSTEMÓW NORMATYWNYCH, W TYM - RELIGIJNYCH); CECHA SPOŁECZEŃSTW, ZŁOŻONYCH W OBRĘBIE PAŃSTWA Z GRUP O RÓŻNYM POCHODZENIU KULTUROWYM, O ODMIENNEJ TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIELOKULTUROWOŚĆ multikulturalizm - właściwość rzeczywistości społecznej państwa, polegająca na wielorakim i głębokim zróżnicowaniu kulturowym społeczeństwa (tzn. na płaszczyźnie etnicznej i/lub w zakresie systemów normatywnych, w tym - religijnych); cecha społeczeństw, złożonych w obrębie państwa z grup o różnym pochodzeniu kulturowym, o odmiennej tożsamości kulturowej (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIELOKULTUROWOŚĆ
multikulturalizm - właściwość rzeczywistości społecznej państwa, polegająca na wielorakim i głębokim zróżnicowaniu kulturowym społeczeństwa (tzn. na płaszczyźnie etnicznej i/lub w zakresie systemów normatywnych, w tym - religijnych); cecha społeczeństw, złożonych w obrębie państwa z grup o różnym pochodzeniu kulturowym, o odmiennej tożsamości kulturowej (na 16 lit.).

Oprócz MULTIKULTURALIZM - WŁAŚCIWOŚĆ RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA, POLEGAJĄCA NA WIELORAKIM I GŁĘBOKIM ZRÓŻNICOWANIU KULTUROWYM SPOŁECZEŃSTWA (TZN. NA PŁASZCZYŹNIE ETNICZNEJ I/LUB W ZAKRESIE SYSTEMÓW NORMATYWNYCH, W TYM - RELIGIJNYCH); CECHA SPOŁECZEŃSTW, ZŁOŻONYCH W OBRĘBIE PAŃSTWA Z GRUP O RÓŻNYM POCHODZENIU KULTUROWYM, O ODMIENNEJ TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - MULTIKULTURALIZM - WŁAŚCIWOŚĆ RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA, POLEGAJĄCA NA WIELORAKIM I GŁĘBOKIM ZRÓŻNICOWANIU KULTUROWYM SPOŁECZEŃSTWA (TZN. NA PŁASZCZYŹNIE ETNICZNEJ I/LUB W ZAKRESIE SYSTEMÓW NORMATYWNYCH, W TYM - RELIGIJNYCH); CECHA SPOŁECZEŃSTW, ZŁOŻONYCH W OBRĘBIE PAŃSTWA Z GRUP O RÓŻNYM POCHODZENIU KULTUROWYM, O ODMIENNEJ TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ. Dodaj komentarz

6+6 =

Poleć nas znajomym:

x