URZĘDOWA KSIĘGA ODNOTOWUJĄCA FAKT WYSTAWIENIA DOKUMENTU I DOKONANIA CZYNNOŚCI PUBLICZNOPRAWNEJ, ZAKŁADANA DLA POTRZEB WŁASNYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ PAŃSTWOWĄ LUB KOŚCIELNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KSIĘGA METRYKALNA to:

urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĘDOWA KSIĘGA ODNOTOWUJĄCA FAKT WYSTAWIENIA DOKUMENTU I DOKONANIA CZYNNOŚCI PUBLICZNOPRAWNEJ, ZAKŁADANA DLA POTRZEB WŁASNYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ PAŃSTWOWĄ LUB KOŚCIELNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.648

PLAFON, SENIOR, ROLADA, PAŃSZCZYZNA, WIELKOŚĆ, MONODIA, BRUMBY, BRDA, KOSZMAR, ROGER, OPASKA, CYRK LODOWCOWY, KNECHT, EMISJA WTÓRNA, ROZMIAR, AMERYKAŃSKOŚĆ, NIEWYPARZONA GĘBA, TRYGON, CHWYTACZ, OBCHODOWY, ALKOWA, GRÓB, DWUMECZ, GDERACTWO, SKONTRUM, WARTOŚĆ DODANA, WĄTEK, POTWORKOWATOŚĆ, AKACJA, ALASKA, BADANY, KLEKOT, GARMAŻERIA, MANUFAKTURA, LADA, KONTENER, DETEKTOR AKTYWACYJNY, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, PRZEZNACZENIE, PODWYMIAR, KAFETERIA, BIAŁY ŚPIEW, ZAWŁASZCZENIE, CAŁKA PIERWSZA, PROFESKA, BLIN, STEROWNIK, ROPNICA, EKLER, ŻWAWOŚĆ, PAUPER, DOBRO INWESTYCYJNE, ARTYKUŁ, RELACJA, JEŻOWIEC JADALNY, ZABUDOWA MIEJSKA, AKTORSTWO, KONTRAMARKA, WYROCZNIA, BEAN, OPUKIWANIE, ALKOHOL, KWARTA, PISIOR, BURLESKA, CHÓR, OPĘTNIK, PROJEKT, CZAS PRZESZŁY, ZŁOTY DEWIZOWY, BLACHOWNIA, SKUPIENIE, DIAGNOZA, PANNICA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ, PIASEK SANDROWY, OBOWIĄZEK WIZOWY, TYRANEK, DYWDYK, GEODEZJA WYŻSZA, ARABESKA, KILIM, MAPA WYOBRAŻENIOWA, REAKCJA, POŁĄCZENIE, NIEBIOSY, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, KRYJÓWKA, SOS MONACHIJSKI, RAMIENICA KOSMATA, GLIF, SZYDEŁKO, PRACE USTAWODAWCZE, FAWOREK, TERMOMETR RNA, NER, WEREŻKA, DUET, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, BÓBR ZWYCZAJNY, SITKO, GRINDWAL, SZKAPLERZ, SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA, GAZY, KORAN, KABESTAN, SASZETKA, NATURA, EUCHARYSTIA, KANN, GABINET CIENI, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, NAPRĘŻACZ, HOKEJ, SZATAN, DOŻYWOCIE, BOLERO, DYSPOZYTYWNOŚĆ, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, STARTER, OZONOSFERA, WIERCENIE, DIAKONIA, PORSCHE, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, ZATOPIONA DEPRESJA, KSIĘGA METRYKALNA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, RENTA SZKOLENIOWA, ZREKOMPENSOWANIE, TEMPERATURA MROZU, ALBA, LEGOWISKO, PARA MINIMALNA, PŁYTA KORKOWA, PROWANSALSKI, JEZIORO PODLODOWCOWE, RATYSZCZE, PERIOD, KROPKOWANIE, ALKIERZ, JĘZYK KOREAŃSKI, TIC TAC, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, NAPPA, WYCHOWAWCZYNI, APORT, CEZ, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, CARSTWO, TANCERZ, PRZYJEMNOŚĆ, KARIN, KORDON SANITARNY, FERIE, KORD, KORNET, UMOWA ZLECENIE, GUL, DEPESZA, ŻÓŁW IRWINA, KOMÓRECZKA, RZEŻUSZNIK, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, KAMIZELKA KULOODPORNA, NIECKA WYPADOWA, UDAWANIE, ORGANIZM, BIEGUN NIEBIESKI, LUBASZKA, PATENA, POKRZYWA, KURZAWA, OFICJUM, SZKLARKA, LINIA ZABUDOWY, GŁOS, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, FAŁDA, AKCJA, ŁAKNIENIE SPACZONE, UFNOŚĆ, KULT PUBLICZNY, HALO, PLOTER PŁASKI, HIN, PSYCHOFARMAKOLOGIA, APOKALIPSA, FILM AUTORSKI, PODGLĄD, ZACIĘCIE, GĘŚL, RUBASZNICA, MATECZNIK, GIERKA, ATAK RAKIETOWY, KUCHENKA, OPINIOTWÓRCA, MAH JONG, ZAPITA, BULLA, MARKIZA, SKRYTKA POSELSKA, MIKROSKOP PORÓWNAWCZY, ŻEGLUGA, SPRZĘT, ZMIANA, BILL, HUROŃSKI, REGENERATOR, TKANKA STAŁA, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, PELARGONIA BLUSZCZOLISTNA, PARCH, OMYK, WCHŁANIANIE ZWROTNE, IWO, NARODZINY, BAGIETA, CYBORIUM, NEURON CZUCIOWY, ZWIAD, STRATYFIKACJA, PROPAGANDÓWKA, FORMALIZM JONESA, LEGALIZACJA PIERWOTNA, FIGURA GEOMETRYCZNA, MODERATOR, WYNAGRODZENIE, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, FOSFORESCENCJA MORZA, ŁUSKA, TRANSFER BUDŻETOWY, LUDY TURAŃSKIE, KURATOR, FILEMONKA, MRÓWKA, PRÓŻNIA SPOŁECZNA, OTCHŁAŃ, ZAŚPIEW, ESKADRA, JAŁOWIEC POSPOLITY, SEKS, ŁUK ANGULARNY, MUZYKA TŁA, BLOCZEK, URODZENIE, ŁAŃCUCH, SUPERNOWA TYPU IC, SZAFLIK, BIEG, MAKRAMA, REZYGNACJA, WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA, STOS, PIEPRZ RÓŻOWY, POKRYWA, WIDOWNIA, TRYBUNAŁ, RELISZ, SYFON, DOLMAN, NORMA, LEKTYNA, PLIK DŹWIĘKOWY, TROCINÓWKA, NABIEG, POSZKODOWANA, PRZEPUKLINA PĘPOWINOWA, OPPIDUM, ZBAWCZYNI, STACJA, KWAS CHLEBOWY, EMALIA, SEMAFOR, AKRECJA, GRZYBIARSTWO, JEDWAB, KASKADA, RÓG, PASZTECIK, ŁOŻYSKO, KOŁDRA, DWA OGNIE, GNOZA, ALPAKA, TRANSFER BIEŻĄCY, NIEWYPAŁ, CZYNNIK SYTUACYJNY, GORETEKS, KOLOKWIUM, AURA, OSAD ABYSSALNY, MEMBRANA, JAŚNIA, ZATRACENIE, KULOMETRIA, ?CLIO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.648 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĘDOWA KSIĘGA ODNOTOWUJĄCA FAKT WYSTAWIENIA DOKUMENTU I DOKONANIA CZYNNOŚCI PUBLICZNOPRAWNEJ, ZAKŁADANA DLA POTRZEB WŁASNYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ PAŃSTWOWĄ LUB KOŚCIELNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĘDOWA KSIĘGA ODNOTOWUJĄCA FAKT WYSTAWIENIA DOKUMENTU I DOKONANIA CZYNNOŚCI PUBLICZNOPRAWNEJ, ZAKŁADANA DLA POTRZEB WŁASNYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ PAŃSTWOWĄ LUB KOŚCIELNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KSIĘGA METRYKALNA urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KSIĘGA METRYKALNA
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną (na 16 lit.).

Oprócz URZĘDOWA KSIĘGA ODNOTOWUJĄCA FAKT WYSTAWIENIA DOKUMENTU I DOKONANIA CZYNNOŚCI PUBLICZNOPRAWNEJ, ZAKŁADANA DLA POTRZEB WŁASNYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ PAŃSTWOWĄ LUB KOŚCIELNĄ sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - URZĘDOWA KSIĘGA ODNOTOWUJĄCA FAKT WYSTAWIENIA DOKUMENTU I DOKONANIA CZYNNOŚCI PUBLICZNOPRAWNEJ, ZAKŁADANA DLA POTRZEB WŁASNYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ PAŃSTWOWĄ LUB KOŚCIELNĄ. Dodaj komentarz

2×5 =

Poleć nas znajomym:

x