TRANSMISJA PRZEZ STACJĘ RADIOFONICZNĄ, TELEWIZYJNĄ LUB INNĄ (NP. TELEFONII KOMÓRKOWEJ) AUDYCJI LUB SYGNAŁÓW NADANYCH PRZEZ INNĄ STACJĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RETRANSMISJA to:

transmisja przez stację radiofoniczną, telewizyjną lub inną (np. telefonii komórkowej) audycji lub sygnałów nadanych przez inną stację (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TRANSMISJA PRZEZ STACJĘ RADIOFONICZNĄ, TELEWIZYJNĄ LUB INNĄ (NP. TELEFONII KOMÓRKOWEJ) AUDYCJI LUB SYGNAŁÓW NADANYCH PRZEZ INNĄ STACJĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.363

OSTRUŻYNY, WYKRĘCANIE, GŁOS, WYCIĄG, GRUŹLICA ZWIERZĄT, GABINET CIENI, KUMULACJA, KORKI, SEK, WINIETA, RUCH, KURAK, MARMURKOWANIE, SKRZYDŁO, ZMIANA WSTECZNA, WYLEW, PROSUMENT, OSAD, MARKETING INWAZYJNY, SATELITA SZPIEGOWSKI, TUŁACZ, ZADYSZKA, ZJAWISKO FARADAYA, PADACZKA ODRUCHOWA, ABOLICJONISTA, ART BRUT, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, ZALEW, KOVACIĆ, ZNAK DIAKRYTYCZNY, OWADZIARKI, PRZEPAD, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, EMENTALER, KOPARKA, DŁUGI WEEKEND, PENSUM, TWIERDZENIE WILSONA, JEDNOŚĆ, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, MECENASOSTWO, FILTR RODZINNY, SZWOLEŻER, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, CZASOWNIK FRAZOWY, UCIOS, GAMA, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, HERBATA, KARP BEZŁUSKI, WYDATEK RZECZOWY, EDYKUŁ, MEMBRANA, KOSZT POŚREDNI, PAROSTATEK, ESCUDO, ODRĘTWIENIE, WERBENA, ŁAŹNIA, BIAŁY, SERWETKA, KOSZT INWESTYCYJNY, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, TEREN ZIELENI, KROSNO, NIEWRAŻLIWOŚĆ, CHŁOSTA, KANONIERKA, STATYKA, KLEJONKA, FASZYNA, GUL, NASTURAN, WYKOTY, FISHARMONIA, KUPLET, METROPOLIZACJA, INTROIT, BISEKSUALISTA, AMEBA, SZUM NADMIAROWY, SPORT MOTOROWY, KOŁO ŁOWIECKIE, KARDAMON, OSTROGA PIĘTOWA, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, GALARETA, TYMPANON, PRZESŁANIE, POMALOWANE, STANOWISKO, MIKROWENTYLACJA, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, PRZETRAWIANIE, ZAMIANA, CZYSTA FORMA, ŻUŻEL, BRYTYJSKOŚĆ, ODSYŁACZ, MONDEO, WROCŁAWSKOŚĆ, WŁAŚCIWOŚĆ, GUNIA, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, SOBÓR, KOMBINEZON, LATARNIOWIEC, ETOLA, KONCERT ŻYCZEŃ, BAN, IKONA, ŻÓŁW BRUNATNY, RANWERSY, STOŻAR, ODBYTNICA, MEDALION, OCHRONNIK, AFRYKANIZACJA, ELEWATOR, NEGOCJACJE CZŁONKOWSKIE, JĘZYKI IROKESKIE, GAD, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, OPAŁ, PILOT, BANDANKA, SZCZUR PIŻMOWY, ROBUR, ZAWODNIK, BANDYTYZM, ULTRABOOK, BAZA ODSETKOWA, TARANTELA, CZAS ZIMOWY, TAM TAM, ESKIMOSEK, EWALUACJA, POWIERNICTWO, WSPOMNIENIE, KONFISKACJA, MISTERIUM, WIZERUNEK, SPRAWA, SOLISTA, EKSPANDOR, LIST PASTERSKI, SER, OSŁONOWOŚĆ, UPRZĄŻ, KREDYT POMOSTOWY, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, SYNDYK, POTENTAT, OWOC, DRABINA, PRZEZIERNIK, MAJĘTNOŚĆ, QUENDË, CMOKIER, IZOLAT, KRÓLEWNA, ZABYTEK NIERUCHOMY, MASKA POŚMIERTNA, STATUS, PALNIK ARGANDA, RETORYCZNOŚĆ, PRESTIŻ, OKO, ZWARCIE DRZEWOSTANU, NOGA, PANICZ, PUŁAP, ADHEZJA, PRZEPĘD, RYGOR, DARWIN, CZYSTKA ETNICZNA, ARGENTYŃSKOŚĆ, PŁETWA STEROWA, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, IRENA, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, POLARNA CZAPA LODOWA, SEKSTURYSTYKA, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, KOLCZAKOWATE, KLIKER, GEN SKACZĄCY, INFORMATYK, WINDA, KLASTER REGIONALNY, DYSTRYKT, SSAK, LOKAL SOCJALNY, SLAJS, DAWCA NARZĄDÓW, TYPOLOGIZACJA, CYGANKA, SZMUGIEL, AUTOKEMPING, TŁUMIENIE, MACA, LEGAT PAPIESKI, ZŁOTOKAP, KUSTOSZ, BAWOLEC, ADAPTOR, SETKA, AMIDEK, CHLAJNA, IZBA CZELADNA, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, NADZIENIE, LEJEK, CZWÓRKA, ANTYFAN, KORZYSTNOŚĆ, TORU, KONFEKCJONER, SIOŁO, CZARNY PUNKT, OGIEŃ KRZYŻOWY, WÓR, REMULADA, KONGO-BRAZZAVILLE, LANDO, ATREZJA ODBYTU, ABLUCJA, OTWÓR, DEINSTALACJA, OKRZYK, ADRESAT, SPŁUKIWACZ, KAPSUŁA ZRZUTOWA, RYNEK NIEDOSKONAŁY, IRTYSZ, KOSMOGONIA, ALASKAN HUSKY, GAZYFIKACJA, PUNKT DYMIENIA, BIAŁE MIĘSO, SPIS POWSZECHNY, PODATEK, ZAGĘSZCZACZ, ŻAGIEW, DOŻYWOCIE, AGNOSTYCYZM, DANIE CZARNEJ POLEWKI, RAPT, ILUZJA PIENIĄDZA, KOLEGIUM KONSULTORÓW, SILNOŚĆ, WIDMO CZĄSTECZKOWE, DZIÓB, EKSPOZYCJA, BRETOŃSKI, BIOLOGICZNOŚĆ, JOSE, MARGINESOWOŚĆ, MEDALIK, DINAR, PANNA, REMIKS, PIKA, LIBRA, RYCINA, DOBRO, DAN, ORZECZENIE, PSEUDOPAŁANKOWATE, OBWÓJ, ROZPUSZCZALNIK, BALON, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, LUSTRO TEKTONICZNE, PERGAMON, PATYCZAK, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, PŁUCZKA WIERTNICZA, GRAFIKA, ZBAWICIELKA, OKULTACJA, KOŁNIERZ, DYMISJA, CHWILÓWKA, JAJO, PLECHA, POPRAWKA, MALTA, PROROCTWO, MIELIZNA, ARAK, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, ZMIOTKI, INHALACJA, PATRON, IWAN, AKADEMIK, ?BAGIENNIK OBŁY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.363 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TRANSMISJA PRZEZ STACJĘ RADIOFONICZNĄ, TELEWIZYJNĄ LUB INNĄ (NP. TELEFONII KOMÓRKOWEJ) AUDYCJI LUB SYGNAŁÓW NADANYCH PRZEZ INNĄ STACJĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TRANSMISJA PRZEZ STACJĘ RADIOFONICZNĄ, TELEWIZYJNĄ LUB INNĄ (NP. TELEFONII KOMÓRKOWEJ) AUDYCJI LUB SYGNAŁÓW NADANYCH PRZEZ INNĄ STACJĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RETRANSMISJA transmisja przez stację radiofoniczną, telewizyjną lub inną (np. telefonii komórkowej) audycji lub sygnałów nadanych przez inną stację (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RETRANSMISJA
transmisja przez stację radiofoniczną, telewizyjną lub inną (np. telefonii komórkowej) audycji lub sygnałów nadanych przez inną stację (na 12 lit.).

Oprócz TRANSMISJA PRZEZ STACJĘ RADIOFONICZNĄ, TELEWIZYJNĄ LUB INNĄ (NP. TELEFONII KOMÓRKOWEJ) AUDYCJI LUB SYGNAŁÓW NADANYCH PRZEZ INNĄ STACJĘ sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - TRANSMISJA PRZEZ STACJĘ RADIOFONICZNĄ, TELEWIZYJNĄ LUB INNĄ (NP. TELEFONII KOMÓRKOWEJ) AUDYCJI LUB SYGNAŁÓW NADANYCH PRZEZ INNĄ STACJĘ. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x