PRZEMIESZCZENIE MIĘDZY PAŃSTWAMI LUB OBSZARAMI CELNYMI DOWOLNEGO TOWARU Z NARUSZENIEM OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONTRABANDA to:

przemieszczenie między państwami lub obszarami celnymi dowolnego towaru z naruszeniem obowiązującego prawa (na 11 lit.)PRZEMYT to:

przemieszczenie między państwami lub obszarami celnymi dowolnego towaru z naruszeniem obowiązującego prawa (na 7 lit.)PRZEMYTNICTWO to:

przemieszczenie między państwami lub obszarami celnymi dowolnego towaru z naruszeniem obowiązującego prawa (na 13 lit.)SZMUGIEL to:

przemieszczenie między państwami lub obszarami celnymi dowolnego towaru z naruszeniem obowiązującego prawa (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEMIESZCZENIE MIĘDZY PAŃSTWAMI LUB OBSZARAMI CELNYMI DOWOLNEGO TOWARU Z NARUSZENIEM OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.384

HALMA, ŻONISKO, LUMBALIZACJA, ADAPTACJA, SKOK W BOK, OTWARTOŚĆ, DŁUGIE RĘCE, PODMIOT GRAMATYCZNY, KUMA, SELSKIN, ALKIN, FAŁ, CYTODIAGNOSTYKA, DOCISK, LAMPA WYŁADOWCZA, PLUTON, PŁOTEK, FILM SCIENCE-FICTION, BOMBER, KUPLET, DWORAK, KARAWANA, REDUKCJA, KIERKI, POKŁAD, IMPRESJA, TONACJA, ZŁOTA RENETA, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, KWADRATURA, WPADKA, PRADZIAD, OŁTARZYK, SUPRAPORTA, SEKSTA, MAJORAT, TRACKBALL, ADWOKAT, PUSZYSTOŚĆ, BRYGADA, PUNKT WYJŚCIA, STAROPOLSZCZYZNA, TRESER, SZKOŁA, ALABAMA, APATIA, SPUSZCZENIE, CZTERDZIESTKA, PODWIĘŹ, BASEN, AGENCJA, BASILEUS, MONOPOLISTA, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, WIROSZYBOWIEC, PRÓBA, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, PROCES, BÓR BAGIENNY, STREFA NADGRANICZNA, FERMATA, KACZKA KRAKWA, PIROGRAFIA, SOLO, LECH FALANDYSZ, NADŻERKA, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, SIŁY, KOLO, NARY, MIŚ, CLEARING, WENTYLACJA MECHANICZNA, DOLARÓWKA, EFEKT BOGACTWA, KATEGORIA, ALPAGA, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, LANGWEDOCJA, ASOCJACJA, ZABIEG KOSMETYCZNY, GONDOLA, FRYWOLITKA, ESCALIVADA, SIAD, CEDZIDŁO, PRACA INTERWENCYJNA, SYR, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, ZAPORA, ZBIEŻNOŚĆ POŁUDNIKÓW, REZULTAT, RICOTTA, CHUTOR, KOMPETENCJA MIĘKKA, GITARA, OGONEK, ZASADA PODCZEPIENIA, FENIG, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, PAWILON, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, RESORT SIŁOWY, PATYCZAK, DRAJREP, BESARABIA, ZIOŁO, STARZĘŚLA, FORLANA, FURGONETKA PANCERNA, PRZEWOŹNIK, USZAK, SMILEY, PRZYNALEŻNOŚĆ, STOŻAR, FRYZ, KAMIEŃ SŁONECZNY, LENA, RUBEL TRANSFEROWY, GENETYKA KLINICZNA, STYL ARCHITEKTONICZNY, EMFITEUZA, PRZYWÓZKA, FIGURA RETORYCZNA, DZIANINA, VOTUM, SANDALIN, REPUTACJA, HALA, POŻYCZKA, RADA, WAMS, SKAŁA MAGMOWA, MARTWOTA, ŁAŃCUCH, SPADKOBIERCA, WĘDRÓWKA, MODULACJA SKROŚNA, MATERIAŁ BUDOWLANY, ANALIZA, CHLOASMA, SUWAK, GLOBUS, KURDYBAN, TIRET, GRAFOLOGIA, STUDNIA, OŚMIOKROTNOŚĆ, AMARANT, AZOLLA KAROLIŃSKA, CIĄGOTY, ŚMIERDZIUCH, ANIMACJA, PAPROĆ DRZEWIASTA, PARALAKSA, KRWIŚCIĄG, HOSTIA, MADONNA, PATENT, MENZURA, ALAIN, ODPUST, WAMPIREK, POŁABSZCZYZNA, MASŁO, WYWÓZKA, KASZA KUKURYDZIANA, MYKOHETEROTROF, SIEĆ, HURMA, TERMINAL, PEAN, KARES, LAPARENTOZAUR, RANA, PLECIONKA, RÓŻANIEC, EMAKIMONO, PAKOWNOŚĆ, SKARPA, OPĘTANY, DZIKA KARTA, LUTNIARZ, KAROLINKA, ZASADA REAFERENCJI, DANE, KLASTER REGIONALNY, PAPAD, PARK MIEJSKI, JAGODÓWKA, OCZKO, WEŁNIAKOWE, KULTURA MATERIALNA, ZJAWISKO THOMSONA, POŁĄCZENIE CIERNE, CIEK, PANNA, DEKLARACJA, SZTYFT, DEKALKOMANIA, KREOLKA, MIŁOŚĆ, PRZEPROST, LEBERWURST, UDRĘCZENIE, SANKI, ŚLIZGAWKA, INTERNACJONALIZM, MOLINO, MAKAK, ENTEROKOK, RELING, WIERCENIE, PRYMITYWIZM, PEPTYDAZA, PRZESZUKANIE, POJAZD KOLEJOWY, LUZAK, TRUBADUR, MEDYCYNA SĄDOWA, WPŁATA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, GROŹBA KARALNA, ODKOS, KLERODENDRON, DOWÓZ, CLERESTORIUM, MIEJSCE, POLIGLOTA, ABOLICJONISTA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, ZABYTEK RUCHOMY, BASEN, TATRA, DWUNASTY, SIUSIUMAJTEK, FORMA, BONANZA, BROKAT, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, FAUL, KRZYŻÓWKA, KOMUNIA, PRZYCHYLNOŚĆ, BATERIA AKUMULATOROWA, DRZEWOSTAN NASIENNY, KOMISARZ, DYSPOZYTURA, ŚLUZA, GOL SAMOBÓJCZY, NOK, POCHODNA, SŁUGA BOŻY, POTWORKOWATOŚĆ, MISTRZ, MATKA, LICZARKA, TRASA, TUTOR, MOC WYTWÓRCZA, TONAŻ, KIT, KOMPOTIERKA, KRÓLIK FLORYDZKI, ĆWICZENIE, HORYZONT, UDAR MÓZGOWY, POLIPTYK, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, WEŁNIAK, ZNAK ALFANUMERYCZNY, WITEKS CZCZONY, MORESKA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, KURATOR, BRAHMS, OBRAZEK, KAPER, AGAMA PERSKA, KRUŻ, SCHABOWY, REWERSAŁ, ŚWIATŁO POSTOJOWE, KROS, ŻYDOSTWO, MUSZNIK, OWOC POZORNY, ŚWIERSZCZYK, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, MGŁAWICA, NESTOR, AGRAFA, TRANSPOZYCJA, DOM REKOLEKCYJNY, PEDAGOG, JĘZYK KIPCZACKI, BZYGI, OLEJ BANKUL, ?SULFOTLENEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.384 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEMIESZCZENIE MIĘDZY PAŃSTWAMI LUB OBSZARAMI CELNYMI DOWOLNEGO TOWARU Z NARUSZENIEM OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PRZEMIESZCZENIE MIĘDZY PAŃSTWAMI LUB OBSZARAMI CELNYMI DOWOLNEGO TOWARU Z NARUSZENIEM OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONTRABANDA przemieszczenie między państwami lub obszarami celnymi dowolnego towaru z naruszeniem obowiązującego prawa (na 11 lit.)
PRZEMYT przemieszczenie między państwami lub obszarami celnymi dowolnego towaru z naruszeniem obowiązującego prawa (na 7 lit.)
PRZEMYTNICTWO przemieszczenie między państwami lub obszarami celnymi dowolnego towaru z naruszeniem obowiązującego prawa (na 13 lit.)
SZMUGIEL przemieszczenie między państwami lub obszarami celnymi dowolnego towaru z naruszeniem obowiązującego prawa (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONTRABANDA
przemieszczenie między państwami lub obszarami celnymi dowolnego towaru z naruszeniem obowiązującego prawa (na 11 lit.).
PRZEMYT
przemieszczenie między państwami lub obszarami celnymi dowolnego towaru z naruszeniem obowiązującego prawa (na 7 lit.).
PRZEMYTNICTWO
przemieszczenie między państwami lub obszarami celnymi dowolnego towaru z naruszeniem obowiązującego prawa (na 13 lit.).
SZMUGIEL
przemieszczenie między państwami lub obszarami celnymi dowolnego towaru z naruszeniem obowiązującego prawa (na 8 lit.).

Oprócz PRZEMIESZCZENIE MIĘDZY PAŃSTWAMI LUB OBSZARAMI CELNYMI DOWOLNEGO TOWARU Z NARUSZENIEM OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - PRZEMIESZCZENIE MIĘDZY PAŃSTWAMI LUB OBSZARAMI CELNYMI DOWOLNEGO TOWARU Z NARUSZENIEM OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA. Dodaj komentarz

5+4 =

Poleć nas znajomym:

x