OBOWIĄZEK PODDANIA SIĘ PROCESOWI EDUKACJI POWSZECHNEJ, ZAZWYCZAJ DO UKOŃCZENIA OKREŚLONEGO ROKU ŻYCIA (NP. PEŁNOLETNOŚCI) LUB W RAMACH OKREŚLONEGO POZIOMU KSZTAŁCENIA (NP. UKOŃCZENIE POZIOMU GIMNAZJALNEGO) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBOWIĄZEK SZKOLNY to:

obowiązek poddania się procesowi edukacji powszechnej, zazwyczaj do ukończenia określonego roku życia (np. pełnoletności) lub w ramach określonego poziomu kształcenia (np. ukończenie poziomu gimnazjalnego) (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBOWIĄZEK PODDANIA SIĘ PROCESOWI EDUKACJI POWSZECHNEJ, ZAZWYCZAJ DO UKOŃCZENIA OKREŚLONEGO ROKU ŻYCIA (NP. PEŁNOLETNOŚCI) LUB W RAMACH OKREŚLONEGO POZIOMU KSZTAŁCENIA (NP. UKOŃCZENIE POZIOMU GIMNAZJALNEGO)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.130

MIKROELEMENT, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, ORIENTACJA, STACJA, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, NASTROSZ LIPOWIEC, DRAPACZ, DWÓJKA, OPAD, ABRAZJA, HIPERMETROPIA, SAMOGONKA, EURYBIONT, PYCHA, GULASZ, KAMICA NERKOWA, SNOBISTYCZNOŚĆ, JAZGOT, REPLIKATOR, ŁATKA, SĄSIEDZKOŚĆ, SKŁADOWA, MANIFEST, METEOR, BOCZNIAK, RACJA, FALA AKUSTYCZNA, FOSFORYT, SCIENCE FICTION, PŁYN INFUZYJNY, AFERA, AUTOMAT, SZPILKOWE, DYSTANS, PETRYFIKACJA, ZAKOPIANKA, POŚWIST, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, WŁAMANIE, KEM, TUBKA, GAZ, SKRĘTNIK, WYZWISKO, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, SOLANKA, ARTYSTA, SMORODINÓWKA, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, TRĘDOWNIK, KOSTUR, GNÓJ, WIERSZ LEONIŃSKI, NIEODPARTOŚĆ, BERLACZ, AUREOLA, ASESOR KOLEGIALNY, PROTUBERANCJA, DOJRZAŁOŚĆ, BANK, PLICHTA, STOMATOLOG, MIODOJAD, OBRÓT PUBLICZNY, GRIGORIJ POTIOMKIN, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, DZIENNIKARZ, UKRAIŃSKI, CZARNUCH, SCYT, ZNAMIĘHALO, SUMATOR, SŁUPEK, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, NEON, KET, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, ARKA, NASOSZNIK TRZĘŚ, ZGRUPOWANIE, DYSKRECJONALNOŚĆ, ZAPOZNANIE, RUCH WAHADŁOWY, GROŹBA, TAŚMOWY, ODŁAM, PREFEKT APOSTOLSKI, CUKIER ZŁOŻONY, KOPIOWANIE, DEZABIL, INWESTOR, DWUNASTKA, BECZKA, FAŁSZYZM, DAMAST SKUWANY, LAGERPETON, PRACOWNIK NAUKOWY, PRĄTNIKOWCOWE, KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, MARTWE POLE, ANTYKWARNIA, KLEKOTKA, ŻARNIK, MOSTEK, ANTYWESTERN, KAMERALNOŚĆ, IZDEBNIK, PANEW, MARTWOTA, ŻELAZNE PŁUCO, TEMAT, RATYSZCZE, RAJD DAKAR, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, TEKA, SIŁA ODŚRODKOWA, RANA, OPCJA BARIEROWA, WANIENKA, DEKANTER, KOMORA, EPITET, KICAJ, WYPIÓR, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, CZAS LETNI, RÓŻA, SEROWNIA, POWIEŚĆ Z TEZĄ, SZTUKA DEKORACYJNA, PEDAGOG SPECJALNY, STRZELNICA, SKAŁA ILASTA, PRZYPŁYW, GRANITA, AKCJA, SKRZYNKA POCZTOWA, KATASTROFA, CZOPEK, SILNIK ASYNCHRONICZNY, TACZKA, PALIWO GAZOWE, DZIECINKA, EMENTALER, WSCHÓD, PISTACJA TERPENTYNOWA, PIECHOTA, POLITYKA TRANSPORTOWA, OBJAW, GŁODÓWKA, KURATELA, BAJOŃCZYK, BONOŃCZYK, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, NASTAWNOŚĆ, ARYJSKOŚĆ, SALOWA, ANALIZA TRANSAKCYJNA, LAMPAS, KOŃCZYNA GÓRNA, KABOTYNIZM, KURTYNA ZERO, PASEK, OCZOJEBKA, CORSA, FRYGOWIE, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, NARZĄD KRYTYCZNY, SKUN, CHOROBA NASU-HAKOLI, HUTNIK, GALLIKANIZM, URBARIUM, SIEDMIOKROTNOŚĆ, ŻAKARD, SEMANTYKA LINGWISTYCZNA, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, SALADA, NIBYPESTKOWIEC, SOCJETA, ŚCIEG KRZYŻYKOWY, ARTYSTKA, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, JAŁOWIEC CHIŃSKI, KOMIŚNIAK, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, RESPONDENTKA, EUTENIKA, MARKIZA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, GRAFIKA KOMPUTEROWA, ESKORTA, RONDEL, FRANCUSKOŚĆ, TERMINAL, NOGA, WĘZEŁ SA, ŻAGIEW, TRYWIALIZM, REZULTAT, PRAWO GŁOSOWE, TERMOMETR CIECZOWY, PRZEPŁYW, BLACKOUT, JAKOŚĆ, NÓŻKA, GRA SINGLOWA, PIĘKNY WIEK, DASZEK, SINICA, PRZYTOMNOŚĆ, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, LAMPA WYŁADOWCZA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, OBRÓT SYNCHRONICZNY, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, POSZKODOWANY, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, BIOGAZOWNIA, ŻYWOT, LENIUCH, FINISZ, WIETRZENIE INSOLACYJNE, SOLARIUM, WYRĘB, FITOGEOGRAFIA, RIST, TAJEMNICA BANKOWA, KORSARZ, QUEBECKI, LONGER, ROZGAŁĘZIACZ, PARWENIUSZ, SAGA, KARBIDEK, OBOWIĄZEK SZKOLNY, CHOINKA, SEKCJA, EPISTOŁA, GEOLOGIA STRUKTURALNA, ARTROZA, KÓŁKO, FLACHA, PRZYRA, OPONA PAJĘCZA, WYSZUKIWARKA, PIGWA POSPOLITA, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, SMUTNI PANOWIE, FILM WOJENNY, STRONA INTERNETOWA, KACZKA KRAKWA, BAR MLECZNY, KABINA, NOSICIEL, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, HB, WAFEL, TAKSYDERMIA, CHMURA KONWEKCYJNA, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, WYWIAD SKARBOWY, MERSYTEMA, KIERZANKA, NIEPRZYZWOITOŚĆ, SKRZYNIA, KONDYCJA FINANSOWA, GONGORYSTA, OKOŃ, GRZYB PIASKOWY, WÓŁ, DRUGA POŁOWA, HALOGENEK ALKILOWY, STAN ŚREDNI, ROZŚWIETLACZ, PAJĄCZEK, GRZBIET, DEFERENT, KASZTELAN, CZARNE KINO, GŁÓWKA ARTYKUŁU, CIERNIOPLĄT, KRZYWA, MYJNIA, KLASA, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, CHOROBA PLUMMERA, NA PIESKA, NAWÓZ ORGANICZNY, ODSUWACZ, KUCZKA, SKÓRA, DIADEM, PERKOZ, PŁYTKA POSADZKOWA, PRZEŚWIETLENIE, MASZYNOWNIA, HEMATOLOGIA, ?NUŻENIEC LUDZKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.130 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBOWIĄZEK PODDANIA SIĘ PROCESOWI EDUKACJI POWSZECHNEJ, ZAZWYCZAJ DO UKOŃCZENIA OKREŚLONEGO ROKU ŻYCIA (NP. PEŁNOLETNOŚCI) LUB W RAMACH OKREŚLONEGO POZIOMU KSZTAŁCENIA (NP. UKOŃCZENIE POZIOMU GIMNAZJALNEGO) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBOWIĄZEK PODDANIA SIĘ PROCESOWI EDUKACJI POWSZECHNEJ, ZAZWYCZAJ DO UKOŃCZENIA OKREŚLONEGO ROKU ŻYCIA (NP. PEŁNOLETNOŚCI) LUB W RAMACH OKREŚLONEGO POZIOMU KSZTAŁCENIA (NP. UKOŃCZENIE POZIOMU GIMNAZJALNEGO)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBOWIĄZEK SZKOLNY obowiązek poddania się procesowi edukacji powszechnej, zazwyczaj do ukończenia określonego roku życia (np. pełnoletności) lub w ramach określonego poziomu kształcenia (np. ukończenie poziomu gimnazjalnego) (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBOWIĄZEK SZKOLNY
obowiązek poddania się procesowi edukacji powszechnej, zazwyczaj do ukończenia określonego roku życia (np. pełnoletności) lub w ramach określonego poziomu kształcenia (np. ukończenie poziomu gimnazjalnego) (na 16 lit.).

Oprócz OBOWIĄZEK PODDANIA SIĘ PROCESOWI EDUKACJI POWSZECHNEJ, ZAZWYCZAJ DO UKOŃCZENIA OKREŚLONEGO ROKU ŻYCIA (NP. PEŁNOLETNOŚCI) LUB W RAMACH OKREŚLONEGO POZIOMU KSZTAŁCENIA (NP. UKOŃCZENIE POZIOMU GIMNAZJALNEGO) sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - OBOWIĄZEK PODDANIA SIĘ PROCESOWI EDUKACJI POWSZECHNEJ, ZAZWYCZAJ DO UKOŃCZENIA OKREŚLONEGO ROKU ŻYCIA (NP. PEŁNOLETNOŚCI) LUB W RAMACH OKREŚLONEGO POZIOMU KSZTAŁCENIA (NP. UKOŃCZENIE POZIOMU GIMNAZJALNEGO). Dodaj komentarz

5+2 =

Poleć nas znajomym:

x