CZĘŚĆ NEFRONU, W KTÓREJ MOCZ PIERWOTNY ODPROWADZANY Z CIAŁKA NERKOWEGO ULEGA RESORPCJI I SEKRECJI KANALIKOWEJ, PRZEKSZTAŁCAJĄC SIĘ W MOCZ OSTATECZNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KANALIK NERKOWY to:

część nefronu, w której mocz pierwotny odprowadzany z ciałka nerkowego ulega resorpcji i sekrecji kanalikowej, przekształcając się w mocz ostateczny (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ NEFRONU, W KTÓREJ MOCZ PIERWOTNY ODPROWADZANY Z CIAŁKA NERKOWEGO ULEGA RESORPCJI I SEKRECJI KANALIKOWEJ, PRZEKSZTAŁCAJĄC SIĘ W MOCZ OSTATECZNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.820

WŚCIEK DUPY, MNIEJSZOŚĆ, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, ODLEWARKA, CZARNE, ZAKOCHANA, WIZJER, ZMIERACZEK NADMORSKI, BYSTROŚĆ, PRZEISTOCZENIE, ZWIĄZKOWIEC, TUNDRA, DIPOL ZAŁAMANY, RIGAUDON, MECHANIKA STATYSTYCZNA, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, ASTRONOMIA POZYCYJNA, ŚWISTUŁA, KORONA, GRABARZ, WIZAŻYSTKA, ELANA, KLAPA, SOLENIK, PARAKAPPACYZM, GEMISTA, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, WARSTWA EUFOTYCZNA, ZNAMIĘ SUTTONA, ADRES INTERNETOWY, ŚLĄSK, ADWOKAT DIABŁA, POCZUCIE HUMORU, DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, WALKA, NAPIĘTEK, ODPÓR, PLASTYKA, GRUCHOT, HARMONIA, ANOLIT, ELIPSOIDA ZIEMSKA, CISOWCE, HALLOTRON, KAPIBARA, FRANCA, MAJDANIARZ, DESPOTYZM, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, LEMIESZ, STOPIEŃ HARCERSKI, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, EOLIDA, REKINY, POLITYKA SPÓJNOŚCI, MAŁOPOLSKA, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, DOM WIELORODZINNY, KINESKOP, KAMIZELA, STRZEMIĘ, CZASOWNIK POSIŁKOWY, PERKOZ, SUCHORYT, NATURALIZM, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, INSTALATOR, ANKSJOGENIK, OPOŃCZYKOWCE, ORBITAL, KONOTACJA, FAKTOLOGIA, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, SZYJKA, ZWARCIE SZEREGÓW, BUFFETING, ELDAR, PIASTA, ROPOMACICZE, BATERIA, GASTROENTEROLOGIA, WARSTWA KULISTA, DISIARCZEK, SYROP, NOCEK BECHSTEINA, KREWETKA ATLANTYCKA, NIERUCHAWOŚĆ, MACHANIE RĘKĄ, TOPIALNIA, NACZYNIÓWKA, KLUB, JIG, PŁYTA OCEANICZNA, SZTUKA ZDOBNICZA, ŁAWA FUNDAMENTOWA, MUMIA, MAKI, STRÓJ WIECZOROWY, FAJKA, KLOAKA, NABOJKA, ZARZUCAJKA, GARDEROBIANA, OCHOTNIK, TAKSON PARAFILETYCZNY, GARNA, TASMAN, TURBINA PROMIENIOWA, ZERÓWKA, PRASOŁ, SHORT-TRACK, JEDYNA, ZAŚLUBINY, NADKŁAD, JĄDRO SOCZEWKOWATE, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, MIGAWKA, PTASZNIK GOLIAT, FORMALISTA, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, DWA GRZYBY W BARSZCZU, PARASOLNIK, IMMUNOCHEMIA, WETERYNARIA, PRZESTĘPCA, KAMIKADZE, MONOPOL, GONIOMETRIA, PULPIT, IGŁA MAGNETYCZNA, POROZUMIENIE PŁACOWE, PIASEK MOCZOWY, BURRITO, MIKSER, CZARA, TKANINA UBRANIOWA, EDOMETR, KULON, SILNIK CZTEROSUWOWY, MAFIJNOŚĆ, HARD CORE, CHRONOGRAF, CUMULUS, MAGNES, PRZEBUDOWA, KORBA, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, KSIĘSTWO, METALOGIKA, MATERIAŁ, DRIBLING, ZAKURZENIE, ODPROMIENNIK, KLAUZULA HORNA, DETALISTA, ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH, WALABIA DAMA, JAMA PACHOWA, LICZBA PÓŁPIERWSZA, ELEKTRODA KALOMELOWA, BANIAK, PRĄD ZAWIESINOWY, KROATYSTYKA, MIESZALNIK, NAPÓR, WALKA, KLINOLIST, ZBIEG, KOMUNIKACJA, ZWARTOŚĆ, BEZCZELNOŚĆ, ZNAMIĘ, SAMORZUTNOŚĆ, FILOLOGIA NIEMIECKA, BAS, MIĘSOŻERCA, SKRZYNKA, OTWARCIE RÉTIEGO, CIĄG, DREDNOT, ZBIORKOM, PIEZOELEKTRYK, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, KANAŁ NADGARSTKA, PAŹ ŻEGLARZ, JELEŃ WSCHODNI, BALERON, BITNIA, KORBACZ, PIĘTNASTKA, PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA, PORA GODOWA, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, BANKSTER, GRAF PLANARNY, GRA MIESZANA, BIKINIARZ, PEJZAŻ, REFLEKSOLOGIA, MIKRONEZJA, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, CZĘŚĆ, TERMINATOR, PALARNIA, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, KSIĘŻNICZKA, GIBANIE, LATIMERIOKSZTAŁTNE, CYTADELA, OBSŁUGA, POSIADY GÓRALSKIE, ZBÓJNIK, PAJĄCZEK, MIRAŻ, FELLINI, UDAR, WUEF, SAMOGŁOSKA PÓŁOTWARTA, MYSZ DOMOWA, JĘZYK, MACIERZ SKALARNA, D, ASTROFOTOMETRIA, JURYDYKA, KOMUNIKACJA, ELEKTROMIOGRAFIA, GENETYKA POPULACYJNA, LODOWIEC DOLINNY, ŻAKIECIK, ROZDZIELCA, KAGANIEC, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, APORT, KRAWCOWA, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, KNOWIE, POGROBOWIEC, NEUROCHEMIA, OKLUZJA, ŚCINACZ, AEROLOGIA, ASCETA, PRZESUWNIK, KAMERALNOŚĆ, CHOROBA REFSUMA, NIEZBĘDNOŚĆ, UCIECZKA, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, EPIKUREIZM, CIAŁO OBCE, WOSKOWNIA, KOMPLEKS, PŁAZY OGONIASTE, CANZONA, WYPRZEDAŻ, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, NEGATYWNA SELEKCJA, LINIA TRAMWAJOWA, OGRÓDEK JORDANOWSKI, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, JASZMAK, OSUTKA SOSEN, ZMIENNOŚĆ FLUKTUACYJNA, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, KUBIZM ORFICZNY, GAŚNICA PROSZKOWA, PIÓRO, POTŁUCZENIE, PODUSZKA, ASNYK, SPODNIE, ASTROSPEKTROSKOPIA, MYRMEKOLOGIA, BIEG, TOR, AKTOR KOMICZNY, PRAWO TALIONU, PROMINENCJA, KALIMBA, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, MACH, LĘK DEZINTEGRACYJNY, BARIATRA, AMINOKWAS BIAŁKOWY, STACJA TRANSFORMATOROWA, KATAKUMBY, MIERNICZY, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, KOMEDIA NISKA, TWARZ, BELWEDER, KOMORA ZAMKOWA, KOMPLEKS ARENOWY, SUWEREN, GATUNEK AMFITERMICZNY, ?PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.820 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ NEFRONU, W KTÓREJ MOCZ PIERWOTNY ODPROWADZANY Z CIAŁKA NERKOWEGO ULEGA RESORPCJI I SEKRECJI KANALIKOWEJ, PRZEKSZTAŁCAJĄC SIĘ W MOCZ OSTATECZNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ NEFRONU, W KTÓREJ MOCZ PIERWOTNY ODPROWADZANY Z CIAŁKA NERKOWEGO ULEGA RESORPCJI I SEKRECJI KANALIKOWEJ, PRZEKSZTAŁCAJĄC SIĘ W MOCZ OSTATECZNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KANALIK NERKOWY część nefronu, w której mocz pierwotny odprowadzany z ciałka nerkowego ulega resorpcji i sekrecji kanalikowej, przekształcając się w mocz ostateczny (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KANALIK NERKOWY
część nefronu, w której mocz pierwotny odprowadzany z ciałka nerkowego ulega resorpcji i sekrecji kanalikowej, przekształcając się w mocz ostateczny (na 14 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ NEFRONU, W KTÓREJ MOCZ PIERWOTNY ODPROWADZANY Z CIAŁKA NERKOWEGO ULEGA RESORPCJI I SEKRECJI KANALIKOWEJ, PRZEKSZTAŁCAJĄC SIĘ W MOCZ OSTATECZNY sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - CZĘŚĆ NEFRONU, W KTÓREJ MOCZ PIERWOTNY ODPROWADZANY Z CIAŁKA NERKOWEGO ULEGA RESORPCJI I SEKRECJI KANALIKOWEJ, PRZEKSZTAŁCAJĄC SIĘ W MOCZ OSTATECZNY. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast