CZĘŚĆ NEFRONU, W KTÓREJ MOCZ PIERWOTNY ODPROWADZANY Z CIAŁKA NERKOWEGO ULEGA RESORPCJI I SEKRECJI KANALIKOWEJ, PRZEKSZTAŁCAJĄC SIĘ W MOCZ OSTATECZNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KANALIK NERKOWY to:

część nefronu, w której mocz pierwotny odprowadzany z ciałka nerkowego ulega resorpcji i sekrecji kanalikowej, przekształcając się w mocz ostateczny (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ NEFRONU, W KTÓREJ MOCZ PIERWOTNY ODPROWADZANY Z CIAŁKA NERKOWEGO ULEGA RESORPCJI I SEKRECJI KANALIKOWEJ, PRZEKSZTAŁCAJĄC SIĘ W MOCZ OSTATECZNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.820

WOREK, GEODEZJA, NADZIEMNOŚĆ, FARMERYZACJA, CECHA DYSTYNKTYWNA, PIEZOMAGNETYK, OBRÓT PUBLICZNY, PISZCZAŁKA, MUTACJA GENOWA, MECHANIK SAMOCHODOWY, POCISK SMUGOWY, SZÓSTKA, PODSZYWACZ, CIAŁKO KIERUNKOWE, KARTOWNIK, ZLEW, ŁOWCZY, REWIZJONIZM, EMANACJA, UNIŻENIE, NAPŁYW KORZENIOWY, CHOROBA KUFSA, ANTARKTYKA, TEATR LALEK, PODSTRONA, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, PIZZER, NAUSZNIK, KOŃ LIPICAŃSKI, KOŁOMYJKA, KUC CONNEMARA, MIŁOŚĆ, PRYMATOLOGIA, BOCIAN SIODLASTY, DŻAGA, RZECZ WNIESIONA, ANIOŁEK CHARLIEGO, LABORATORIUM GALENOWE, HOMOGENIZATOR, KRANIOTOMIA, DROZD, ARKADA, NAGOLENICA, MUCHA, TRZMIEL DRZEWNY, POTNICA, ANTECEDENCJA, GAWĘDA SZLACHECKA, CEREMONIA, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, POMÓR, GRADACJA, GŁAGOLICA, KWIATEK, CZARA, COCKNEY, MORFOGENEZA, CIUCIUBABKA, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, SZTYLPA, BUCHTA, MALARZ, REPOZYCJA, KANAPA, OSMOZA, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, PROFESJONALISTA, POSKRZYP, OBSERWACJA, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, SPUSZCZENIE NOSA NA KWINTĘ, SKOCZKOWE, RACJONALIZACJA, SŁONIARNIA, ŚCIANA OGNIOWA, PROZODIA, FACHMAN, MORDOKLEJKA, ALGOLOGIA, POMYWAK, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, GRA MIESZANA, SZTUCZNY SATELITA, PSYCHOBIOLOGIA, INERCYJNOŚĆ, TYTUŁ WYKONAWCZY, PRZEBIEG, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, PODLIZYWACZ, DZIURKA, FRUCZAK BUJANKOWIEC, MODEL POINCARÉGO, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, PETREL, KCIUK NARCIARZA, MISIACZEK, AERONOMIA, SEKWENCJA PRIBNOWA, WZGLĄD, ROZŁUPKA, LORA, CZYSZCZARNIA, BEHAWIORYZM, HIPSOMETRIA, RAKARZ, WIZJER, PRALAS, ANAPSYDY, LOTERIA PROMOCYJNA, CZARNY KARZEŁ, WAMPIR, DOJŚCIE, MAŁPY WĄSKONOSE, BEZBRZEŻ, MIKROFON CEWKOWY, AUDYTORIUM, ULOT, BIEDRONKA, DYNAMIZM, CZŁOWIEK PIÓRA, KOMORA MINOWA, NIEMCY ZACHODNIE, LEASING KAPITAŁOWY, WEDYZM, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, PRZEBITKA, ISKIERNIK OCHRONNY, PARKINGOWY, PANNUS, ŚLICZNOŚĆ, BIEDA, IGŁA, SIATKA CENTYLOWA, ODKRYWANIE DUSZY, EMALIA, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, LAKONICZNOŚĆ, KORWINIZM, PIŻMOWÓŁ, HETYTA, JEDNORAZOWOŚĆ, TRÓJKĄT EULEROWSKI, PĘTLA, STYGOFIL, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, WORECZEK ŁZOWY, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, NIEDOROZWÓJ, GONDOLA SILNIKOWA, ROŚLINA FIKCYJNA, NIENOWOCZESNOŚĆ, TOPIALNIA, MAMMOLOGIA, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, SITARSTWO, ŚREDNIA KWADRATOWA, KRAJE KOMUNISTYCZNE, MIĘSO, MEDYCYNA WEWNĘTRZNA, MROCZEK POZŁOCISTY, BANK INWESTYCYJNY, POJAZD GĄSIENICOWY, CAP, WYRZUTNIA, ISTOTA ZBITA, ŚCIGAŁKA, HARLEKIN, DEZADAPTACJA, HIPOSTAZA, SKLEPIENIE SIECIOWE, DRABKA, STRZAŁA EROSA, AGROPROMOCJA, LAMPA SODOWA, NOSEK, MAŁY FIAT, KOLANÓWKA, LODOWIEC ALPEJSKI, JASKINIOWIEC, REWIZJONIZM, GABINET LUSTER, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, BRZUSIEC, GRZYB PODSTAWKOWY, SZACHY FISCHERA, KRYTYCZNOŚĆ, KOSTIUM, PLEBEJUSZ, MLEKO, WĄŻ OSTROGŁOWY, SOLENIK, RESTAURATOR, CNOTA KARDYNALNA, PRZEZNACZENIE, ZASTÓJ ŻYLNY, GNOMOLOG, WOLE, HARMONIA, OLEJ MIGDAŁOWY, MATA, GADY, WETERYNARZ, MUŁOWCOWATE, KLINOPIROKSEN, ROZDRABNIACZ, FORSZLAK, POROZUMIENIE PŁACOWE, PODPINKA, EFEKT KAPILARNY, CHODNIK, RZEŹBA GLACIFLUWIALNA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, OBIJACZ, KOMUNIKACJA, BERGMAN, PROTEKCJONIZM, CYKL MIESIĘCZNY, SIEDEMDZIESIĄTKA, KRÓLEWICZĄTKO, LUZACKOŚĆ, JEGO PRZEWIELEBNOŚĆ, RUCH PRZYSPIESZONY, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, PRAWO BERNOULLIEGO, USTNIK, POJAZD ZABYTKOWY, JĘZYK ETIOSEMICKI, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, UCHLANIE SIĘ, POWINOWATY, JAKLA, TYSIĄC, NARODOWOŚĆ, INFORMATYKA, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, PALATOGRAM, SZCZUR WĘDROWNY, ŻYŁA NADBRZUSZNA DOLNA, BRYLANT, SŁUPEK STARTOWY, NACZYNIE CHŁONNE, IMPULSYWNOŚĆ, KOŁO, ZSYP, RÓWNIA POCHYŁA, RATOWNICTWO GÓRNICZE, KOMPENSATOR CIEPLNY, PŁYN ZŁOŻOWY, JĘZYK SOGDYJSKI, MILCZĄCA ZGODA, KABOTAŻ, PRZENOSICIEL, ŻURFIKS, ZMARŹLAK, ZWIĄZANIE SIĘ, CYKLOTYMIA, DZIENNIK PODAWCZY, ROZPAD SKAŁ, WKŁAD GRUNTOWY, BUŁGARSKI, NOTOWANIE CIĄGŁE, NERKA WĘDRUJĄCA, TRÓJKĄT, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, ELEGANT, OKSFORD, SZCZUR DRZEWNY, EKTENDOMIKORYZA, CZAPA POLARNA, WIELKOROSJA, MIGRACJA PLANETARNA, SPRĘŻYSTOŚĆ, SKORUPA, JĘZYKI AŁTAJSKIE, ŚRÓDKOŚCIE, WITEZIE, ŻAKINADA, SZKIELET OSIOWY, KREOLKA, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, PANICZĄTKO, FLISAK, CYGA, CZUSZKA, TRUTÓWKA, POMPA ŁYDKOWA, COOL JAZZ, INTERNAT, NADZIEWKA, ŚRODKOWOŚĆ, JIG, ARCHIWISTA, FILAKTERIE, DZIWERÓWKA, WĄŻ, KOKTAJL MOŁOTOWA, CEROWNIA, RAMIĘ, KRYSTALIZACJA, ?INSTANCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.820 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ NEFRONU, W KTÓREJ MOCZ PIERWOTNY ODPROWADZANY Z CIAŁKA NERKOWEGO ULEGA RESORPCJI I SEKRECJI KANALIKOWEJ, PRZEKSZTAŁCAJĄC SIĘ W MOCZ OSTATECZNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ NEFRONU, W KTÓREJ MOCZ PIERWOTNY ODPROWADZANY Z CIAŁKA NERKOWEGO ULEGA RESORPCJI I SEKRECJI KANALIKOWEJ, PRZEKSZTAŁCAJĄC SIĘ W MOCZ OSTATECZNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KANALIK NERKOWY część nefronu, w której mocz pierwotny odprowadzany z ciałka nerkowego ulega resorpcji i sekrecji kanalikowej, przekształcając się w mocz ostateczny (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KANALIK NERKOWY
część nefronu, w której mocz pierwotny odprowadzany z ciałka nerkowego ulega resorpcji i sekrecji kanalikowej, przekształcając się w mocz ostateczny (na 14 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ NEFRONU, W KTÓREJ MOCZ PIERWOTNY ODPROWADZANY Z CIAŁKA NERKOWEGO ULEGA RESORPCJI I SEKRECJI KANALIKOWEJ, PRZEKSZTAŁCAJĄC SIĘ W MOCZ OSTATECZNY sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - CZĘŚĆ NEFRONU, W KTÓREJ MOCZ PIERWOTNY ODPROWADZANY Z CIAŁKA NERKOWEGO ULEGA RESORPCJI I SEKRECJI KANALIKOWEJ, PRZEKSZTAŁCAJĄC SIĘ W MOCZ OSTATECZNY. Dodaj komentarz

8+7 =

Poleć nas znajomym:

x