GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 12 ELEMENTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DWUNASTKA to:

grupa obiektów, która składa się z 12 elementów (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DWUNASTKA

DWUNASTKA to:

liczba 12, numer 12 (na 9 lit.)DWUNASTKA to:

format książki powstały w wyniku złożenia arkusza drukarskiego na dwanaście części (na 9 lit.)DWUNASTKA to:

coś lub ktoś oznaczone dwunastką, noszące taki numer (na 9 lit.)DWUNASTKA to:

śmietana, która zawiera 12% tłuszczu (na 9 lit.)DWUNASTKA to:

porcja śmietany, która zawiera 12% tłuszczu, określona ilość tego produktu, zazwyczaj plastikowy kubek (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 12 ELEMENTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.673

STRUKCZASZY, EKSKLUZYWIZM, ANTYNOMIA, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, PROROK, MATKA POLKA, ŁASZT, SZARA MYSZKA, OCHRONA UZDROWISKOWA, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, IKONOGRAFIA, PERLISTOŚĆ, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, WZGÓREK NASIENNY, CZERWONY NADOLBRZYM, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, ENERGETYKA ODNAWIALNA, ZŁĄCZE CIESIELSKIE, PUNKT PRZYZIEMNY, SEDES, CIELĘCE LATA, KURATORKA, MNOŻNA, PRZEMYTNIK, ŻOŁDAK, ROZMIARÓWKA, ALTERNAT, BEZWYZNANIOWIEC, REZERWACJA, POLIGAMISTKA, RARYTAS, AERONOMIA, WYGŁAD TEKTONICZNY, STRONA, OBIJACZKA, KOPERTA, KONCEPTUALIZM, NUMULIT, KOD BINARNY, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, CZEMPIONKA, MAGNAT, TERYTORIUM AUTONOMICZNE, KIELICH, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, LODOWNIA, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, MANTYKA, ZAPOMINALSKI, TIOMERSAL, JAŚMIN, NAJEBANIE SIĘ, CIEPŁE KRAJE, LENIWCE DWUPALCZASTE, SIEDZENIE, OBRZYD, HIENA CMENTARNA, ROŚLINKA, KONIECZNOŚĆ, MECENASKA, WIRKI, RODZINA PATCHWORKOWA, TAKSÓWKARKA, INTENSJONALNOŚĆ, SUKIENNIK, WYWRÓCENIE SIĘ, WINKULACJA, LITERATURA PIĘKNA, MASTYGONEMA, TETRAPODY, GRASICA, ZACIĘCIE, PIEZOELEKTRYK, PLAN OGÓLNY, ARYJSKOŚĆ, SEKCIARSTWO, COUNTRY ALTERNATYWNE, BEAR, SPOT, JASZCZUR, POCIĄG EKSPRESOWY, AGRAFA, UKRES, REDEMPTORYSTA, WYŻYNKA, WOREK, TRUSIA, WYPIÓR, IMPLEMENTACJA, MAANAM, GIL, KRATOWNICA, POSTERUNEK, OUROBOROS, KOPROFIL, KROK DOSTAWNY, OLEJ SMAROWY, SZPACHLARZ, USZCZĘŚLIWIACZ, AKREDYTOWANIE SIĘ, PŁYNNOŚĆ, GARŚĆ, HALF-PIPE, TRANSPOZON, ZEGAR KWARCOWY, OBYWATEL ŚWIATA, DOM SZEREGOWY, BUTELKA ZAPALAJĄCA, LICZBA TRÓJKĄTNA, USTNIK, GERONTOLOGIA, DEZERTER, ŚLIZGAWKA, REAKCJA BEZWARUNKOWA, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, TERIOLOGIA, ARYTMETYZACJA, INDYWIDUALIZM, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, OBROŻA, NIEPOKÓJ RUCHOWY, OJCZYZNA, UKŁAD SCALONY, KUBECZEK, LEŚNIK, KURIER TATRZAŃSKI, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, IMIESŁÓW BIERNY, HAPLOTYP, BUTA, SĄD OSTATECZNY, PRZEWÓD SŁUCHOWY, MODERNIZM, PODKÓWECZKA, POPIELNIK, EKSPARTNERKA, FIGHTER, MUSZLA, AGRESOR, BAZOFIL, PRZYBYWAJĄCA, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, NISKOROSŁOŚĆ, HARMONIKA, PODKOWIEC MAŁY, BIURO OCHRONY RZĄDU, CHWAŁA, WYROBNIK, STĘP, NIEJEDNORODNOŚĆ, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, ORGANOWCE, NIEROZWIĄZALNOŚĆ, STRES, WIDEOMAN, TWIERDZENIE, GŁĘBINA, DEKOMPENSACJA, STOLICA, ZESPÓŁ, ELEMENT GRZEJNY, CHEMIA, WRAK, SOLENIK, TUALETA, RÓJKA, UCZEŃ, NOGAJOWIE, INTERPRETACJA, PRZERWANIE, BENGALSKI, KAWA MIELONA, KOMÓRKA MATECZNA, FILEMON CIENKODZIOBY, CMENTARZ GRZEBALNY, CIEŚŃ NADGARSTKA, GEOLOGIA PODSTAWOWA, BĘCNIĘCIE, IMPULS, PODNÓŻEK, EGZOTARIUM, ZAPOJKA, WIRTUOZERSTWO, NACJA, OPRACOWANIE, LABORATORIUM GALENOWE, PASZPORTYZACJA, CHOROBA STRÜMPLLA, PODKOWA, CAŁY TON, OKAP, STRÓJ HISZPAŃSKI, WYGASZACZ, TEMPERATURA NÉELA, PRÓŻNIAK, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, OBWAŁ, CZARNY SZLAK, PEDAGOG SPECJALNY, ROŚLINY NASIENNE, RELACJA PUSTA, WIDZENIE SENNE, DZWONEK RĘCZNY, GRUPA TOPOLOGICZNA, UNIWERSYTUTKA, LUTNIA, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, KREPA, ADMIRER, WIELOPŁETWIEC, NORMANDZKI, HOBBISTA, FILAMENT AKTYNOWY, LEVEL, RESZTA, GALAKTYKA, WIĘZADŁO, MINIMALIZM, KYZYŁ, TERYNA, LETARG, GAWRON, ETER, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, EMBRIOGENIA, UKROP, SĄD OKRĘGOWY, SIŁA PŁYWOWA, TANDEM, PRZETWÓR, ZSYP, TETRAPTYK, PODKÓWKA, KCIUK NARCIARZA, ŻYWY POMNIK, GAŁUSZKA, ALFABET GRECKI, FEDERACJA, PRZELEW TRANSGRANICZNY, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, WINNICKI, CYRKOWIEC, ABSTRAKCJA ORGANICZNA, STACJA, SŁUGA BOŻA, WYCIĄGARKA, KOMPLEKS ŻYTNI, CIĘGNO NAPĘDOWE, FIGA Z MAKIEM, REJON, NAJEŹDŹCA, MOTYW, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, PODKOLANIE, ASPIRANT, MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY, ROZBRATEL, TEMPERATURA ZAPALENIA, OBIETNICA WYBORCZA, OSOBOGODZINA, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, GRABEN, KORPUS, PARAPETÓWKA, MOKASYNY, ALTERNAT, PRZEŻYCIE, ROZCHWIEJ, PION, TUSZ, DIALIZA OTRZEWNOWA, PATRONKA, KWADRAT MAGICZNY, DIAKON, MEKSYKANKA, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, RYT, CYBERPUNK, NEGATON, PINGWIN KRÓLEWSKI, HAŃBICIEL, STANCA, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, PRZYPADEK, KOMA, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, EKSTRALIGA, ŻONA LOTA, ANTROPOZOONOZA, KOMERAŻ, POLEGŁA, ODPORNOŚĆ, ICHTIOZAURY, SOLARIUM, PRZEGRANA, RURALIZACJA, OBRZEŻKOWATE, KSIĄŻĘ ALBERT, OŚWIETLENIOWIEC, ?MIKROCHEMIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.673 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 12 ELEMENTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 12 ELEMENTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DWUNASTKA grupa obiektów, która składa się z 12 elementów (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DWUNASTKA
grupa obiektów, która składa się z 12 elementów (na 9 lit.).

Oprócz GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 12 ELEMENTÓW sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 12 ELEMENTÓW. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast