MASZYNA ANALITYCZNO LICZĄCA, KTÓRA Z DOPROWADZONYCH DO NIEJ KART DZIURKOWANYCH, WYBIERA POSZCZEGÓLNE I ROZDZIELA NA GRUPY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOLATOR to:

maszyna analityczno licząca, która z doprowadzonych do niej kart dziurkowanych, wybiera poszczególne i rozdziela na grupy (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOLATOR

KOLATOR to:

patron kościoła bądź jego fundator (na 7 lit.)KOLATOR to:

maszyna analityczno-licząca, segregująca perforowane karty według rodzaju zapisanych na nich danych (na 7 lit.)KOLATOR to:

fundator kościoła mający prawo obsadzania urzędów kościelnych (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA ANALITYCZNO LICZĄCA, KTÓRA Z DOPROWADZONYCH DO NIEJ KART DZIURKOWANYCH, WYBIERA POSZCZEGÓLNE I ROZDZIELA NA GRUPY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.173

CUKIER SŁODOWY, SZTAFETA POŻARNICZA, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, GUMA, AGAMA ŻAGLOWA, ARMIA, KARONGAZAUR, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, RADIOFOTOGRAFIA, CORBETT, GĄSIENICZNIKI, PÓŁSAMOGŁOSKA, OPTIMUM EKONOMICZNE, ŁAMARKA, APEL, OPERATOR, ITR, PANŚWINIZM, MEGAKARIOCYT, NASTECZNIK, TRYLMA, LITRÓWKA, OPERETKA, REAKCJA BEZWARUNKOWA, PULA, TRZECIA POWIEKA, FUTERKO, PAUPER, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, KWAS DWUKARBOKSYLOWY, RYBA KOSTNA, PIĘTNASTKA, PIĘCIOBOISTKA NOWOCZESNA, DYSTANS, CHLOREK WAPNIA, MISJONARZ, WALDORAPTOR, KAZUAR, SCIANDRI, OPRAWCA, BALON, BRACTWO RÓŻAŃCOWE, DROBNY CIUŁACZ, HI-HAT, MIEDNICZKA, JURNOŚĆ, EMPIRYZM LOGICZNY, NASIERDZIE, JONON, EWANGELIZATORKA, JĘZYK STAROCHALDEJSKI, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, KWILMEZAUR, KATEGORIA URZĘDNICZA, KWAS RYBONUKLEINOWY, CHOROBA WIRUSOWA, ROZGRZESZENIE, TARANTELA, ZABAWOWICZ, PRZĘDZARKA, TONAŻ, SZAŁAMAJA, KUSICIELKA, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, GŁUPEK, KWAS CHLOROGENOWY, OBJAWIENIE, TELEKS, DROGA LOKALNA, BIZNES, PÓŁWYSEP, ABOLICJONISTKA, MERKUROCHROM, SAŁATA DŁUGOLISTNA, KOT PERSKI, REŻYM, USTAWA PRAGMATYCZNA, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, PÓŁDZIEWICA, SERYJNY MORDERCA, ARKANZAUR, TRĄBKA, SORTER, WYWRÓT, ŁYKOWATOŚĆ, PRACOHOLICZKA, KWAS KAMFOROWY, MATEMATYCZNY ANALFABETA, SONDAŻOWNIA, ODBOJNIK, PARTNERKA, CHORIAMB, TEMAT FLEKSYJNY, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, OSTATNI MOHIKANIN, LAMUCKI, RUMUŃSKI, KRZTUSIEC, KARCIANE DOMINO, ŁĄCZNOŚĆ, TAJEMNICA TELEKOMUNIKACYJNA, CZARNA OWCA, DYSZKANCIK, CZYNELE, DELFINY OCEANICZNE, KARBOL, ŚWIATEŁKO W TUNELU, TATARSKI, SŁUŻBA, RYJOSKOCZKI, SEMITYSTA, AKKADYJSKI, FILTR CYFROWY, DEZERTER, BINDA, TRAMPOLINA, POSTAĆ BIBLIJNA, ARA, BARWA NALECIAŁA, FURMAN, BAZOFIL, JĘZYK ARAMEJSKI, ZJAWA, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, BĄBEL, METAL ALKALICZNY, USZATEK, SŁOWACKI, RETUSZ, IDIOSYNKRAZJA, PRZEWODNICZKA, AMYRYNA, FESTYN, SUBSTANCJA AKTYWNA, PIŁA, SPOT, RADIACJA ADAPTACYJNA, KROPLA W MORZU, BAR, AUTOSZCZEPIONKA, SARDYNKA EUROPEJSKA, ŚRUTA SOJOWA, BRYJKA, IKEBANA, ROZDZIAŁEK, SZARPANINA, NIEZGRABA, CEFALEKSYNA, SERBO-CHORWACKI, STARA, TRENER, ARYJKA, TWARDE LĄDOWANIE, ZDRAJCZYNI, UBYTEK, KOMPLEKS ARENOWY, ZNACZNIK, WELWET, CHOROBA FAHRA, KAZACHSKI, WOJNA, TAROCISTA, JUNIORKA STARSZA, AZBEST BIAŁY, KASZUBKA, PRYNCYPIALISTKA, ORGANISTKA, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, MISTYK, ASTROSPEKTROSKOPIA, PUDŁO, KLUSKI, BEJT, KLOSZ, FILM TELEWIZYJNY, JĘZYK MUNDA, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, CHOW-CHOW, TYSIĄC, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, MAGIA ADDYTYWNA, KOCZOWNIK, TRÓJKĄT, BIURO PERSONALNE, MATKA, WALEC, CHONDRYT WĘGLISTY, TWIERDZENIE PETTISA, GANGSTERSTWO, ŻABIA LASKA, ROZTWÓR WZORCOWY, ŻYCIODAWCA, KUTER, HEBRAJSKI, WAPŃ, GROMICIEL, KOWARSKI, KARCICIEL, TETRAOKSYDOCHLORAN(1-) POTASU, WSPÓŁWŁADCA, DUŃSKI, AMONAL, TYKA, RICE, FLAMING, PANI, GRABIEŻCA, KALEKA, TUBOWY, LIGABINO, PIROKSYKAM, HOBBISTA, ZERÓWKA, NOWOWIERCA, GAPOWICZKA, DEFICYT, AETHERIA, BRACHYPODOZAUR, KOMISJA ROZJEMCZA, ETOS, GRUPA ADDYTYWNA, FELSUMA NIEBIESKOOGONOWA, SUFRAGANIA, KUC DALES, MANTYKA, KOLATOR, PRZESTĘPCA, DETAL, DZIECIĘ WIEKU, ADWOKAT DIABŁA, PODWÓJNA AGENTKA, PIERIEDWIŻNIK, SŁODKA IDIOTKA, AUREOMYCYNA, GANOIDY KOSTNE, NASTOLATKA, SEKTOR PUBLICZNY, ZŁOTOOK, GOŁĄB, GEN WĘDRUJĄCY, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, LIGABUEZAUR, ALDEHYD TRICHLOROOCTOWY, GEEZ, GRZEBACZ, TRYMER, ZESPÓŁ DOOSE'A, BRUKSELKA, DORADCZYNI, OGÓREK, ARBITER ELEGANTIARUM, ZACIERACZKA, MASZYNA FORMIERSKA, OCZKO, GNIAZDKO, STARA PANNA, PETRARKIZM, DZIKA LOKATORKA, SECESJONISTA, KONTRDEMONSTRACJA, PISTOLET, SONDAŻ, MIRISZJA, PACHCIARKA, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, BALOWICZ, HARMONIA, JĘZYK CELTYCKI, WTÓRNY ANALFABETA, PŁACA ZASADNICZA, KWAKIER, SKLEROTYK, BALOWICZ, JĘZYKI URALSKIE, JĘZYK GERMAŃSKI, METR, TEORIA GEOCENTRYCZNA, KLEJARKA, JEOGRAFIA, PIĘĆSETKA, AKTYWATOR, ULTRABOOK, NAPŁYW KORZENIOWY, MAGLOWNICA, TRUTÓWKA ANATOMICZNA, BENEFICJANT, MINIA, GARDEROBA, SILUOZAUR, GRANICA, SAMOCHODZIARZ, RUPIA INDYJSKA, ŚLEDZICIEL, D, PRZEJĘCIE, JĘZYK KAFIRSKI, FLIRCIARA, ZAJOB, ?PORTRECISTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.173 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA ANALITYCZNO LICZĄCA, KTÓRA Z DOPROWADZONYCH DO NIEJ KART DZIURKOWANYCH, WYBIERA POSZCZEGÓLNE I ROZDZIELA NA GRUPY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA ANALITYCZNO LICZĄCA, KTÓRA Z DOPROWADZONYCH DO NIEJ KART DZIURKOWANYCH, WYBIERA POSZCZEGÓLNE I ROZDZIELA NA GRUPY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOLATOR maszyna analityczno licząca, która z doprowadzonych do niej kart dziurkowanych, wybiera poszczególne i rozdziela na grupy (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOLATOR
maszyna analityczno licząca, która z doprowadzonych do niej kart dziurkowanych, wybiera poszczególne i rozdziela na grupy (na 7 lit.).

Oprócz MASZYNA ANALITYCZNO LICZĄCA, KTÓRA Z DOPROWADZONYCH DO NIEJ KART DZIURKOWANYCH, WYBIERA POSZCZEGÓLNE I ROZDZIELA NA GRUPY sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA ANALITYCZNO LICZĄCA, KTÓRA Z DOPROWADZONYCH DO NIEJ KART DZIURKOWANYCH, WYBIERA POSZCZEGÓLNE I ROZDZIELA NA GRUPY. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x