NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANA POD TĄ NAZWĄ PRZYPRAWA, KTÓRA JEST SUSZONYM OWOCEM (PESTKOWCEM) SCHINUSA PERUWIAŃSKIEGO LUB (RZADZIEJ) INNEJ ODMIANY SCHINUSA ZWANEJ BRAZYLIJSKIM DRZEWEM PIEPRZOWYM LUB FLORYDZKIM DRZEWEM ŚWIĘTYM; ELEMENT KOLOROWYCH MIESZANEK PIEPRZOWYCH I TAŃSZY ZAMIENNIK PIEPRZU CZARNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIEPRZ CZERWONY to:

najczęściej spotykana pod tą nazwą przyprawa, która jest suszonym owocem (pestkowcem) schinusa peruwiańskiego lub (rzadziej) innej odmiany schinusa zwanej brazylijskim drzewem pieprzowym lub florydzkim drzewem świętym; element kolorowych mieszanek pieprzowych i tańszy zamiennik pieprzu czarnego (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIEPRZ CZERWONY

PIEPRZ CZERWONY to:

odmiana popularnej przyprawy; dojrzałe owoce pieprzu czarnego marynowane natychmiast po zerwaniu w occie lub solance (na 14 lit.)PIEPRZ CZERWONY to:

inna nazwa pieprzu cayenne, czyli zmielonej na proszek ostrej papryczki o smaku podobnym do pieprzu (na 14 lit.)PIEPRZ CZERWONY to:

Piper guineense, pieprz gwinejski - gatunek pieprzu, rośliny z rodziny pieprzowatych, który tę nazwę zawdzięcza swoim czerwonym owocostanom (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANA POD TĄ NAZWĄ PRZYPRAWA, KTÓRA JEST SUSZONYM OWOCEM (PESTKOWCEM) SCHINUSA PERUWIAŃSKIEGO LUB (RZADZIEJ) INNEJ ODMIANY SCHINUSA ZWANEJ BRAZYLIJSKIM DRZEWEM PIEPRZOWYM LUB FLORYDZKIM DRZEWEM ŚWIĘTYM; ELEMENT KOLOROWYCH MIESZANEK PIEPRZOWYCH I TAŃSZY ZAMIENNIK PIEPRZU CZARNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.703

KLUCZ, RÓWNOŚĆ, RURA, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, LOBELIOWE, POROST, OKRĘT LOTNICZY, TRZECI PLAN, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, WARNIK, EGZORTA, REKOMPILACJA, MAIŻ, KOBIERZEC, KAMIEŃ, REWANŻ, AGREGATOR, KOŁYSANIE, WKŁADKA GRAMOFONOWA, SUKMANA, NIEWYDOLNOŚĆ, SĘDZIA, BELA, NUMIZMATYKA, MĄTEWKA, GODZINA, CHARAKTERYSTYKA, HERBATA, BADYL, STAROŚWIECKOŚĆ, KRAKERULA, CYGARETKI, TYP TURAŃSKI, NIEGUSTOWNOŚĆ, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, KASECIAK, DZIWOŻONA, BĘBEN, OKOLE, ZABYTEK RUCHOMY, CHODNICZEK, SAMOOKALECZENIE, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, JAŁOWCÓWKA, MARGINES, DESKA RATUNKU, ŁADNOŚĆ, KARTA MOBILIZACYJNA, PRAWO PUBLICZNE, STAŁA SVEDBERGA, ZNACZENIE, RURA, DIOPTER, LEKKOMYŚLNOŚĆ, KIERDEL, PRÓŻNIA, RAMONESKA, LICZARKA, SZNAPS, BUJOWISKO, RAGDOLL, CHRAPY, STRAPONTEN, KLON, KLAUZURA, INFORMACJA, GUMA ARABSKA, PRYMITYW, FANTAZJA, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, REOFIL, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, NIERÓWNOŚĆ, CZIP, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, SZACHULEC, STAWKA, SZABOTA, PIEPRZ SZYPUŁKOWY, SEZON, PIGMENT, OPERA, ZMARTWIENIE, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, ZWAŁY, ŻÓŁW LEŚNY, DYL, RAKIETA, UZNAWALNOŚĆ, LAWA, SZKOCKOŚĆ, GOŁOBORZE, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, DYNAMICZNOŚĆ, MAŁODUSZNOŚĆ, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, MECZ MISTRZOWSKI, OSTATNIE PODRYGI, ŻARTOBLIWOŚĆ, NAJEM OKAZJONALNY, PRZECIWSKAZANIE, DANIEL DUBICKI, FILEMON SĘDZIWY, LAMPKA, ŁUK NOCNY, NÓŻ, WIĄŚL, WIDŁOZĘBOWCE, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, HETERIA, WARSTWA PERYDOTYTOWA, NONKONFORMISTA, UCIECZKA, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, JĘZYK WEWNĘTRZNY, KAPAR, EKRAN LUMINESCENCYJNY, GRUSZECZKA, RACA, PIĘCIOZŁOTÓWKA, ANTYKOAGULANT, BABULA, TERMOS, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, TELEROBOTYKA, MATCZYNOŚĆ, MUCHA MOKRA, SZTYFT, MARTA, PIEC, KISZONKA, ODSZCZEPIEŃSTWO, ZATWARDZENIE, TELEFON ZAMIEJSCOWY, JARMULKA, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, ŚLEPE WROTA, KŁAMCA LUSTRACYJNY, TANCERZ, SEZAM, PSIKUS, DOPEŁNIENIE, ZNAJDA, BIEG BEZPOŚREDNI, BARONIĄTKO, ZBIÓR ROZMYTY, BAWEŁNA, GORZKOŚĆ, BEZPOWROTNOŚĆ, JĘZYCZEK, TEORIA RACJONALNYCH OCZEKIWAŃ, ZNAKOMITOŚĆ, POZYTRON, WIR PIASKOWY, RYKSZA, KOLEJ, MANCA, PRZYBŁĘDA, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, PŁYTA STOLARSKA, LABORATORIUM, PANDRAK, HOLOGRAM, ARABSKI, KREMOGEN, CEREMONIA, KOREK, REWOLUCJA, TYTOŃ, POLEGŁA, PRASA, SYLWETA, PLAC APELOWY, SILOS RAKIETOWY, DOBROWOLNOŚĆ, OBOZOWISKO, KANAŁ, PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, PODBRZUSZNIK, MORMYSZKA, SWAT, ESKADRA, EMALIA, SZKIELET, ŁOŻE, ORTEZA, KONTROLKA, GRZYB SITARZ, OGNISKO, FAKT PRAWNY, AŁUN POTASOWY, POLAROGRAFIA, EPIZOOCJA, ETIUDA, ANTYBIOZA, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, KARTA, UNIA, NIELUDZKOŚĆ, WALKA, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, JEDENASTKA, GIGANT, PRAKTYCZNOŚĆ, KARBOKATION, SADYSTA, ORLICZKA KRETEŃSKA, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, KSIĘGA METRYKALNA, KLAWISZ, OGRÓDEK DZIAŁKOWY, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, C, ŚWIECA, KLAWISZ FUNKCYJNY, DYSONANS, KADŹ, WIRTUOZOSTWO, OPERATOR, STEP, STANCA, ODMIANKA, PROSTOPADŁA, TARCZA, IMPOSTOR, METR, NABIODREK, GENIUSZEK, TŁOCZYSKO, PLOTER SOLWENTOWY, SIEMIĘ KONOPNE, ŻÓŁW OLIWKOWY, ŁASKAWCA, KURTKA, SMOLUCH, KAPUŚCIANY ŁEB, NIALA, GRYPA AZJATYCKA, SZORSTKOŚĆ, ROBOTY DROGOWE, GRUPA ABELOWA WOLNA, SYNDROM PARYSKI, MONOPOL, FRONTYSPIS, WAGA, KRAB, ZAGROŻENIE, BEJT, DOBRY DUCH, WPUST CZOPKOWY, REALNOŚĆ, KAGANIEC, SER PODPUSZCZKOWY, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, ABIOGENEZA, LYGODIUM PALMIASTE, BOCIANIE GNIAZDO, WSPORNIK, DRENAŻ, MAŁY EKRAN, DŁUGOSZPAR, LISTOWNICA JAPOŃSKA, ZACIERKA, PANTOFELNIK, ANKIETOWANA, BUT NARCIARSKI, CZARNY CHLEB, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, COMBER, AGREGATOR, TAG, IMIGRACJA, SZPARA, PLANETA, PATRON, PRÓBKA, PTASZEK, KOMANDYTARIUM, OPASŁOŚĆ, POGROM, KORZENIE, GAŁKI, KARMIDEŁKO, CZPAS, LEJBIK, DEFERENT, BUDKA, HELIOCENTRYZM, OGRODNIK, RÓJKA, POSEŁ NIEZRZESZONY, KOMUNAŁKA, ZBROJOWNIA, PARTNER, POZDROWIENIE, CYJANEK, GIWERA, BLENDA, ?NIENORMATYWNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.703 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANA POD TĄ NAZWĄ PRZYPRAWA, KTÓRA JEST SUSZONYM OWOCEM (PESTKOWCEM) SCHINUSA PERUWIAŃSKIEGO LUB (RZADZIEJ) INNEJ ODMIANY SCHINUSA ZWANEJ BRAZYLIJSKIM DRZEWEM PIEPRZOWYM LUB FLORYDZKIM DRZEWEM ŚWIĘTYM; ELEMENT KOLOROWYCH MIESZANEK PIEPRZOWYCH I TAŃSZY ZAMIENNIK PIEPRZU CZARNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANA POD TĄ NAZWĄ PRZYPRAWA, KTÓRA JEST SUSZONYM OWOCEM (PESTKOWCEM) SCHINUSA PERUWIAŃSKIEGO LUB (RZADZIEJ) INNEJ ODMIANY SCHINUSA ZWANEJ BRAZYLIJSKIM DRZEWEM PIEPRZOWYM LUB FLORYDZKIM DRZEWEM ŚWIĘTYM; ELEMENT KOLOROWYCH MIESZANEK PIEPRZOWYCH I TAŃSZY ZAMIENNIK PIEPRZU CZARNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIEPRZ CZERWONY najczęściej spotykana pod tą nazwą przyprawa, która jest suszonym owocem (pestkowcem) schinusa peruwiańskiego lub (rzadziej) innej odmiany schinusa zwanej brazylijskim drzewem pieprzowym lub florydzkim drzewem świętym; element kolorowych mieszanek pieprzowych i tańszy zamiennik pieprzu czarnego (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIEPRZ CZERWONY
najczęściej spotykana pod tą nazwą przyprawa, która jest suszonym owocem (pestkowcem) schinusa peruwiańskiego lub (rzadziej) innej odmiany schinusa zwanej brazylijskim drzewem pieprzowym lub florydzkim drzewem świętym; element kolorowych mieszanek pieprzowych i tańszy zamiennik pieprzu czarnego (na 14 lit.).

Oprócz NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANA POD TĄ NAZWĄ PRZYPRAWA, KTÓRA JEST SUSZONYM OWOCEM (PESTKOWCEM) SCHINUSA PERUWIAŃSKIEGO LUB (RZADZIEJ) INNEJ ODMIANY SCHINUSA ZWANEJ BRAZYLIJSKIM DRZEWEM PIEPRZOWYM LUB FLORYDZKIM DRZEWEM ŚWIĘTYM; ELEMENT KOLOROWYCH MIESZANEK PIEPRZOWYCH I TAŃSZY ZAMIENNIK PIEPRZU CZARNEGO sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANA POD TĄ NAZWĄ PRZYPRAWA, KTÓRA JEST SUSZONYM OWOCEM (PESTKOWCEM) SCHINUSA PERUWIAŃSKIEGO LUB (RZADZIEJ) INNEJ ODMIANY SCHINUSA ZWANEJ BRAZYLIJSKIM DRZEWEM PIEPRZOWYM LUB FLORYDZKIM DRZEWEM ŚWIĘTYM; ELEMENT KOLOROWYCH MIESZANEK PIEPRZOWYCH I TAŃSZY ZAMIENNIK PIEPRZU CZARNEGO. Dodaj komentarz

7×1 =

Poleć nas znajomym:

x