Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: RAMA W OTWORZE OKIENNYM LUB DRZWIOWYM

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FRAMUGA to:

rama w otworze okiennym lub drzwiowym (na 7 lit.)FUTRYNA to:

rama w otworze okiennym lub drzwiowym (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FRAMUGA

FRAMUGA to:

rama w otworze okiennym lub drzwiowym (na 7 lit.)FRAMUGA to:

wnęka w ścianie; najczęściej wstawia się w nią okna lub drzwi (na 7 lit.)FRAMUGA to:

zewnętrzna rama okienna wprawiona w mur (na 7 lit.)FRAMUGA to:

wnęka w murze, w której osadzone jest okno (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RAMA W OTWORZE OKIENNYM LUB DRZWIOWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.568

NOTA PROTESTACYJNA, SŁUŻALCZOŚĆ, BOMBA WODOROWA, WĄSONÓG, KLAG, POKRZYWDZONA, ZNAMIĘ BECKERA, BULAJ, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, BASEN, DOBRO, KRYMINALISTYKA, KLASA, ROBOTY BUDOWLANE, CYGANECZKA, MATERIAŁ, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, WYRĘBA, DZWONNICA, POJAZD KOLEJOWY, NEKTARNIK, PRIMADONNA, KONWENT, KĄT PROSTY, WOJNA CELNA, DOLABELLA, INTERWAŁ, BAGGALA, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, SAMOTOK, DOMY, BEZGUŚCIE, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, KHMER, NIEGOTOWOŚĆ, CZERWIENIDŁO, DZIAŁ WODNY, PRAWDA, BUTLA, CZYNNIK NIECENOWY, PORT, WCIĄGARKA, WYROCZNIA, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, TANGO, PRZYLĄDEK, ŻYDOSTWO, MOC, DYPTYK, EKSTREMOFIL, MOC WYTWÓRCZA, DWURÓG, PAS, KISZKA PASZTETOWA, SYLWETKA, TĘSKLIWOŚĆ, ZAGRANIE, WARSZTAT, GĄSKA, BIAŁY, PIEROGI, BEK, TORNADO, KOŁTRYNA, POŁYSK, NAROST, MOBING, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, MATRYLINEARNOŚĆ, TUTOR, POJEMNOŚĆ POLOWA, PODIUM, DOMICYL, POSZKODOWANY, KONCERN, EKONOMIA, EUROWALUTA, BATON, SEKS ORALNY, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, KOCIOŁ WIROWY, ABAKUS, BUJANIE, TRANSPORTEREK, ZIEMNIACZEK, KRATKA KSIĘCIA WALII, ASOCJACJA, KRATKA WENTYLACYJNA, WYCHODŹSTWO, STWARDNIENIE GUZOWATE, ZEKS, AFERKA, NIEWAŻNOŚĆ, TARLATAN, SINIAK, NAKO, ZATWARDZENIE, NOŚNOŚĆ, MISIEK, BUNT, PŁACZ, RYNKA, PIEŚŃ, JUMPSALING, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, JĘZYK SZTUCZNY, WICIOKRZEW, ANOMALIA TERMICZNA, MIMEZJA, SKRAJNIK, OWICYD, MORENA, INSTRUMENT FINANSOWY, PÓŁPROFIL, OSTINATO, STRZELEC WYBOROWY, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, FOKI, MIRAŻ, HAK, PLURALIZM, UKŁAD NIEINERCJALNY, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, SIOSTRZYCZKA, BARBARYZM, PSYCHODELICZNOŚĆ, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, CEBULARZ, MARKGRAF, KASETOWIEC, WRĘBNIK, MORGA, WYWIAD, SZCZI, KOZAK, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, QUEBECKI, OPĘTANIE, FAKT, MIERNIK, PINGWIN ANTARKTYCZNY, KOSZYKÓWKA ULICZNA, ZACHOWANIE, OSĘK, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, KWINTET, OBIEKTYWNOŚĆ, OBLĘŻENIEC, PRZYWILEJ EMERYTALNY, HARCERKA, CIĄG, AFISZ, JUBILEUSZ, TERMOS BUFETOWY, PAS, UZDATNIACZ, AFERALNOŚĆ, BAKTERIA, POCIĄG DROGOWY, PRZEWÓD SŁUCHOWY, GRAFIKA WEKTOROWA, MISIEK, PRZYJEZDNA, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, RENKLODA, ALLEGRO, KOŁYSANIE, OGNISKO, KORDON SANITARNY, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, ELEKTORAT, MATURA POMOSTOWA, CYRK, ŻYDOWSKOŚĆ, KAPLICA LORETAŃSKA, TYGRYSIE OKO, PACHCIARKA, RZECZOWNIK, PRZEPLOTNIA, KOMISUROTOMIA, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, GENDER, PLANTACJA, KOSZ, MUCHINA, ENERGOELEKTRYK, DOSADNOŚĆ, ABLACJA LODOWCOWA, OBROŻA, BEZIDEOWOŚĆ, TROJAN, GŁĘBSZY, ZŁOTA KLATKA, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, CZUBEK, LUK ŁADUNKOWY, STOŻEK DZIOBOWY, DYFERENCJA, DEKLARACJA, CHMURSKO, DEMOTYWATOR, CEGŁA DZIURAWKA, EGZEKUTYWA, SPIEK, PIEGUS, AMINOKWAS, NOSZE, WINIETA, SZRAF, KAPITEL, RAMA, CIASNOŚĆ, STAW, KWADRATURA, MIERZENIE, POGROM, MASKA, ANTYKATOLICYZM, PROMIENNIK, PODMALÓWKA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, AGRESOR, SŁUGA BOŻY, WINYLEUM, WYŁAPYWACZ, NADAWCA SPOŁECZNY, KOŁOWANIE, REZERWA, BIAŁA BIERKA, MASZYNOWNIA, STRAWNOŚĆ, ANTAŁEK, ALPAKA, TRANSPORTÓWKA, STROIK, PIRACTWO INTELEKTUALNE, MECENAS, SĄD OSTATECZNY, WIŚNIÓWKA, PREFEKT APOSTOLSKI, ZBIÓRKA, WSPÓŁREGENT, DRUGIE DNO, PRZEKŁADNIA, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, GATUNEK PARASOLOWY, PUŁAPKA OFSAJDOWA, ZŁA PRASA, FIGURA, FERMAN, NOTOWANIE, NAGANNOŚĆ, REPETYTYWNOŚĆ, WISZOR, KASA, WOTUM ZAUFANIA, TRANSPORTOWIEC, ALTERNATYWA, KASETOFON, BURŁAK, LAMPA WYŁADOWCZA, DRĘTWOTA, WIESZAK, ARSENIAN(III), SIWAK, LIST GOŃCZY, BABKA, OCEMBROWANIE, SZWEDZKOŚĆ, NIEWYPARZONY JĘZYK, WULWODYNIA, GUMA, ODMIERZANIE, ALTERNATA, ZŁOTOGŁÓW, CAP, ZWROT, KAPUŚCIANY ŁEB, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, APRETURA, COASTER, ZWIAD, PRODUCENT, KRAJARKA, LEKARSTWO, DZBANEK NA KWIATY, POKÓJ GOŚCINNY, INDEKS, FLASZOWIEC, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, SZPILKA, GRYBOSZ, ODCIĄG, KET, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, SUSZ, PRZEWODNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.568 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: rama w otworze okiennym lub drzwiowym, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RAMA W OTWORZE OKIENNYM LUB DRZWIOWYM to:
Hasło Opis krzyżówkowy
framuga, rama w otworze okiennym lub drzwiowym (na 7 lit.)
futryna, rama w otworze okiennym lub drzwiowym (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FRAMUGA
rama w otworze okiennym lub drzwiowym (na 7 lit.).
FUTRYNA
rama w otworze okiennym lub drzwiowym (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x