BUDOWLA Z URZĄDZENIEM SŁUŻĄCYM DO ŚCIERANIA ZIARNA NA MĄKĘ I KASZĘ, PORUSZANYM ZA POMOCĄ KOŁA WODNEGO LUB TURBINY WODNEJ NAPĘDZANYCH SIŁĄ PŁYNĄCEJ WODY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MŁYN WODNY to:

budowla z urządzeniem służącym do ścierania ziarna na mąkę i kaszę, poruszanym za pomocą koła wodnego lub turbiny wodnej napędzanych siłą płynącej wody (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BUDOWLA Z URZĄDZENIEM SŁUŻĄCYM DO ŚCIERANIA ZIARNA NA MĄKĘ I KASZĘ, PORUSZANYM ZA POMOCĄ KOŁA WODNEGO LUB TURBINY WODNEJ NAPĘDZANYCH SIŁĄ PŁYNĄCEJ WODY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.961

EMBARGO, ZACHWALACZ, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, STRZELECTWO SPORTOWE, ODCIEK, ARSYNA, POMOC DROGOWA, OSMYK, GRZYBNIA, ANGARIA, POCIĄG DROGOWY, PROTETYKA, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, PRZYWŁASZCZENIE, RAFA, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, COROCZNOŚĆ, GRZBIET KSIĄŻKI, IGRASZKA SŁOWNA, TEUTON, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, OPERA, JEDNOSTKA, DYSKALKULIA, BANIOR, WSPÓŁWŁADCA, KOMONICA, SKUPISKO, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, BOMBOWIEC, OBROŻA, BOLA, POSZKODOWANA, MORŚWIN BIAŁOPŁETWY, ATOL, DUMPING, PRZYSTAŃ, HEBRA, WERSET, NAROST, CIEMNA KARTA, MIEJSCE ŚWIĘTE, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, KRATA PODGRUP, KLUBOWIEC, UDRĘCZENIE, SURMA, ABRAZJA, BĄK, GONDOLA, NATASZA, POLKA, PION ŻYROSKOPOWY, STUDNIA, SALA, TONGA, OSADY ŚCIEKOWE, OSADNIK, OKRES INTERGLACJALNY, PŁOZA, PĘDNIK AZYMUTALNY, KANALIZACJA DESZCZOWA, MASKA, TRINIA, AKOMPANIAMENT, KARMNIK, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, BLANK, TAKSON MONOFILETYCZNY, SOLIDARNOŚĆ, MYJKA, JĘZYK URZĘDOWY, HAMULEC PRÓŻNIOWY, EMOTIKONA, WULWODYNIA, ZAKON KONTEMPLACYJNY, ZŁA PRASA, REPUTACJA, FLACHA, TONAŻ, ROZBIEŻNOŚĆ, MIODNIK, TYK, REJKA, STRZELBA, OBSZAR NIEOGRANICZONY, KARBAMINIAN, AKROLIT, WSPARCIE, PASTEL, ASPEKT, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, BAT, MOC WYTWÓRCZA, LITORAL, SPOJRZENIE, ŻYZNOŚĆ, NAUTILUS, SZCZOTECZKA, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, RURMUS, PRZYBLIŻENIE, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, ZIMOCHÓW, WIĄZANIE, ZAINTERESOWANIE, MUSZTARDA, FAKT PRAWNY, HUTA, ROZSADNIK, PĘCZAK, REŻYM, KLAWISZ, CYRANECZKA BAJKALSKA, APLA, KAPLERZ, PRZEZIERNIK, ŻYZNOŚĆ WODY, PETRYFIKACJA, INICJATOR, RAZÓWKA, TATAR, DIADEM, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, KEYBOARD, PUDDING, PELIKAN, KACZKA CZERNICA, KORDON SANITARNY, SIEDLISKO, PEPICZKA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, FOTOTROPIZM DODATNI, BERNARD, OBRÓT, KORZENIONÓŻKA, CYRANKA, ILUZJA PIENIĄDZA, SPIEK, FASCYNATOR, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, BARYCENTRUM, DEZINSTALACJA, POCISK ODRZUTOWY, OKRĘT NAWODNY, SYR, HISTORIA, TRYB, PIEZOMETR, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, SYSTEM ZNAKOWY, PROLEK, PAZUR, BEFSZTYK, BESZBARMAK, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, WYSTRÓJ, SZCZERBA, RYCERZYK, MORŚWIN OKULAROWY, PACJENT URAZOWY, WIDŁAK, GALARETKA, DYKTATURA, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, ŻYRYTWA, ŁOŻYSKO, ZAPROSZENIE, RESPONDENT, DANONEK, WARSZTAT, KONFISKATA, PARTIA, WIELOKULTUROWOŚĆ, HERBICYD, TREND ROZWOJOWY, FITOCYD, ADRES WZGLĘDNY, CHUDOŚĆ, TELETECHNIKA, FRASZKA, KOMPENSACJA WERBALNA, LUGER, KOMBINACJA, OBSZAR WIEJSKI, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, KIKS, LITERA, ATREZJA POCHWY, PLAN ZDJĘCIOWY, MIEJSCE, SZLACHCIURA, DRĄGAL, PLATFORMA SATELITARNA, SUCHA IGŁA, NERWICA SPOŁECZNA, ROJEK, DELFIN CZARNY, GORGONZOLA, STERYLNOŚĆ, DELFIN NADOBNY, PIESIO, UCHWYT, CIASTO, LUGIER, MAKROPOLECENIE, TOUROPERATOR, CEMBROWINA, WERYFIKACJA, PLUTON, STONOGA MUROWA, KARL, ZERÓWKA, SZLAUCH, KOLUMNA, STYL, WIESZAK, FORMACJA, MORŚWIN CZARNY, NABIERKA, ABSYDA, APANAŻE, FILTR CZĄSTECZKOWY, KULT LUNARNY, PRZEDJĄDRZE, INKAUST, PRZESMYK, AURORA, PUNKT, SAGA, CUDOKACZKA, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, REAKCJA SPRAWCZA, ANATOL, FRONTYSPIS, MARSKOŚĆ, AUGUR, METODA KASOWA, KOMBAJN ROLNICZY, HASŁO, PROFANATORKA, WYRĘBA, ROGALIK, PROM, KONCERN, ZIARENKOWIEC, ABFARAD, NIEMIECKOŚĆ, SER, PŁOZA, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, RAFINER, PION, CHRZEST PRAGNIENIA, PODCENTRALA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, SOLANKI, EMISJA WTÓRNA, CIASTO PTYSIOWE, RYBITWA TROPIKALNA, WYSŁUGA LAT, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, PELIKAN BABA, MUFA, TRANSPORT AKTYWNY, WSPÓŁPRACOWNIK, PRZEGUBOWIEC, PADYSZACH, ŁOŻYSKO TOCZNE, GARMAŻERIA, ŚWIECA, AFRYKANIZACJA, KANAŁ ŻEGLOWNY, WOSZCZYNA, KAPELMAJSTER, MOTYLEK, WNĘTROSTWO, DNO, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, AKROBACJA LOTNICZA, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, IMAGE, KOLUMNA, KOŁO RATUNKOWE, BAGGALA, PRZYSTRÓJ, WODNICZKA, PROCES GEOLOGICZNY, STERNICZKA ZWYCZAJNA, DOSTOJEŃSTWO, CEMENT, DENITRYFIKATOR, KAKAO, RÓG, PINGWIN PAPUA, SZOK CENOWY, MŁYN WODNY, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, ?PADWAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.961 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BUDOWLA Z URZĄDZENIEM SŁUŻĄCYM DO ŚCIERANIA ZIARNA NA MĄKĘ I KASZĘ, PORUSZANYM ZA POMOCĄ KOŁA WODNEGO LUB TURBINY WODNEJ NAPĘDZANYCH SIŁĄ PŁYNĄCEJ WODY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BUDOWLA Z URZĄDZENIEM SŁUŻĄCYM DO ŚCIERANIA ZIARNA NA MĄKĘ I KASZĘ, PORUSZANYM ZA POMOCĄ KOŁA WODNEGO LUB TURBINY WODNEJ NAPĘDZANYCH SIŁĄ PŁYNĄCEJ WODY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MŁYN WODNY budowla z urządzeniem służącym do ścierania ziarna na mąkę i kaszę, poruszanym za pomocą koła wodnego lub turbiny wodnej napędzanych siłą płynącej wody (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MŁYN WODNY
budowla z urządzeniem służącym do ścierania ziarna na mąkę i kaszę, poruszanym za pomocą koła wodnego lub turbiny wodnej napędzanych siłą płynącej wody (na 9 lit.).

Oprócz BUDOWLA Z URZĄDZENIEM SŁUŻĄCYM DO ŚCIERANIA ZIARNA NA MĄKĘ I KASZĘ, PORUSZANYM ZA POMOCĄ KOŁA WODNEGO LUB TURBINY WODNEJ NAPĘDZANYCH SIŁĄ PŁYNĄCEJ WODY sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - BUDOWLA Z URZĄDZENIEM SŁUŻĄCYM DO ŚCIERANIA ZIARNA NA MĄKĘ I KASZĘ, PORUSZANYM ZA POMOCĄ KOŁA WODNEGO LUB TURBINY WODNEJ NAPĘDZANYCH SIŁĄ PŁYNĄCEJ WODY. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

x