TROPIKALNY KRZEW LUB DRZEWO; DOSTARCZA KOFEINY, GLIKOZYDÓW, OLEJKÓW ETERYCZNYCH, BARWNIKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSTROKRZEW to:

tropikalny krzew lub drzewo; dostarcza kofeiny, glikozydów, olejków eterycznych, barwników (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OSTROKRZEW

OSTROKRZEW to:

drewno pozyskiwane z drzewa ostrokrzewu kolczastego (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TROPIKALNY KRZEW LUB DRZEWO; DOSTARCZA KOFEINY, GLIKOZYDÓW, OLEJKÓW ETERYCZNYCH, BARWNIKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.542

GETTO ŁAWKOWE, MARGARYNA, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, VIRGA, SEMAFOR, ŁACINA, STAROWINA, POLE, ŚLEPA AMUNICJA, RING, SATELITA, CHŁODNIK, GOŹDZIK, SZTUKA ZDOBNICZA, DOM HANDLOWY, JEŻATKA, ŚWINIARKA, SULFOTLENEK, STYMULATOR, LEADER, PIK, TRANSPORTEREK, COROCZNOŚĆ, KAMIENICA, HALBA, PUNKT, ELIKSIR ŻYCIA, TRIO, KULT SOLARNY, DŻEM, ZAŁOŻENIE, RETABULUM, RZYMSKI, GALETA, ODPADY STAŁE, EPIGRAF, PLECIONKA, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, ORGAN, TOPENANTA, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, SKUPIENIE, ŁYŻKA CEDZAKOWA, EKONOMIA, SYNONIM TAKSONOMICZNY, WIGILIA, RATING, MAKSIMUM, TUBA, HASŁO, ROZDŹWIĘK, INTERPRETACJA, JĘZYK KIPCZACKI, OBSERWACJA, ŚLIWA MORELA, SER PODPUSZCZKOWY, FILTR GĄBKOWY, ZAPARZACZ, STEMPEL, TABLOIDYZACJA, KREDYT HANDLOWY, KATAR SIENNY, WARZYWNIAK, KSYLOFON, DERESZOWATY, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, MONTAŻ, DOWÓZ, LENIWKA, TOKI, STALLE, GORSET, GEODETA, HEMATOFAGIA, KOMPENSATOR CIEPLNY, ZAJĘCIE, ŻEGLARZ, SPACJA, ELEKTROLIT, GETRY, RZEKOTKA DRZEWNA, BRUS, RISOTTO, JAŚMIN, MATURA, LEN, CACHAÇA, KACENJAMER, GRAMOWID, KURDYBAN, DRĄGAL, KASTANIETY, WIZYTÓWKA, KAMICA MOCZOWA, WYCHODŹSTWO, WIELKI PORZĄDEK, SOŁTYSOSTWO, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, KAMPESZYN, OBOZOWISKO, WITAMINA, TROGON, FLASZKA, WEZYRAT, OLEJ Z OLIWEK, ISKIERNIK OCHRONNY, PRZODOWNIK, PUNKT KATECHETYCZNY, KRĘPACZKI, AGENDA, ZIEMIA, MOBING, MYŚLIWIEC, KREOL, PRODUKCJA, PIERWSZY OFICER, KRAJ, BUDOWA, WĄSONÓG, SZAKŁAK, ZŁĄCZE, WYGASZACZ, PULARES, KWATERA GŁÓWNA, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, KOŁPAK, STRZELBA, KOP, SZAROWIPTERYKS, ROZPRAWKA, KOZAK, PARTNERKA, WANIENECZKA, ADADŻIO, SAMOGONKA, MAGNES, NIEWIERZĄCY, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, KESON, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, MOŁOTOW, PAJACYK, JUTRZYNA, FILECIK, OBCY, WŚCIEKŁY PIES, INSIMBI, KOMBAJN, BON UWŁASZCZENIOWY, ZACHWALACZ, SKRĘTNIK, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, CZASZA, KOLONIA, DRZEWKO, NAPĘD, PANIER, KANEFORA, PRZEPAD, ROZUM, SEKCJA, LINIA BRZEGOWA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, MASŁO, FIŻON, CIĄG GEOMETRYCZNY, OMAM, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, HIPERTONIA, COLCANNON, DYWDYK, MAŁŻEŃSTWO, NIEZAMOŻNOŚĆ, ANTYPATRIOTYZM, SREBERKO, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, PRZĘŚL DWUKŁOSOWA, DŻET, RYTOWNIK, CZWORONÓG, OBOWIĄZEK SZKOLNY, KANCONETA, JĘZYK LODOWCOWY, ROZGRZEWACZ, KREACJA PIENIĄDZA, PIERWSZA JASKÓŁKA, CZWOROLIST, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, WELUR, ARKUSZ POETYCKI, SZKIELET, ELEKTROLUMINESCENCJA, BUTERSZNIT, CZYNNIK CHŁODNICZY, MORENA ABLACYJNA, KAPISZON, NARZĄD KRYTYCZNY, BRYKLA, TROCINÓWKA, USŁUGI SPOŁECZNE, RACZYNA, ĆWICZENIE, LAMPA LUTOWNICZA, FILM SCIENCE-FICTION, DROBINA, GAJA, FASOLA, ŁUPEK DACHÓWKOWY, PAJA, TROMPA, RUMUNKA, ZGRZEBŁO, AUTOMOBILISTA, ARCYDZIEŁO, PIEPRZYK, BERLACZ, PIGMALIONIZM, ROBUSTA, MOBBING, PRZYJEZDNA, FALANGA, EWOLUCJA KASKADERSKA, KURZA STOPKA, TWÓR, PAPILOTKA, LIDER, AKATALEKSA, DEZETKA, PLATFUS, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, MASZKARON, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, LANDLORD, KOLEBKA, RAGOUT, GRYBOSZ, WYMIENNIKOWNIA, POTĘPICIEL, SOLIDARYZM, MSZA GREGORIAŃSKA, JEZIORO GLACJALNE, WILGOTNOŚĆ, SZLAUCH, ŚCIEŻKA, PIŁA, EPONIM, ROZNOSICIEL, ROSYJSKOŚĆ, KASZA KUKURYDZIANA, POPRĘG, ZAKŁAD, DEZERTER, DZIERŻAWCZOŚĆ, PALINGENEZA, SUBRETKA, AKSAMIT, DUCH, BANIAN, BULWA, KALINA JAPOŃSKA, STALLA, SAKWA, GALARETA, REKLAMA, BLOCZEK, PALCÓWKA, ŚRUBA POCIĄGOWA, ZALEWA, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, POLE BITOWE, WIERCIPIĘTKA, JĘZYK, HOKEJ, NUCZA, DELFIN TROPIKALNY, WABIK, GRZBIET KSIĄŻKI, ZATOKA, DOPŁYW, RADCA, CZARNY FILM, TRASZKA GRZEBIENIASTA, JACK, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, OKULARY, AZOLLA, WIŚNIA POSPOLITA, NIERÓWNOŚĆ, ZWIĄZEK PARTNERSKI, ZATOKA, POSTERUNEK, PRZEKLEŃSTWO, FRUSTRACJA, BREZYLKA, ANTYSOWIETYZM, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, URYNA, ?OWADY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.542 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TROPIKALNY KRZEW LUB DRZEWO; DOSTARCZA KOFEINY, GLIKOZYDÓW, OLEJKÓW ETERYCZNYCH, BARWNIKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TROPIKALNY KRZEW LUB DRZEWO; DOSTARCZA KOFEINY, GLIKOZYDÓW, OLEJKÓW ETERYCZNYCH, BARWNIKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSTROKRZEW tropikalny krzew lub drzewo; dostarcza kofeiny, glikozydów, olejków eterycznych, barwników (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSTROKRZEW
tropikalny krzew lub drzewo; dostarcza kofeiny, glikozydów, olejków eterycznych, barwników (na 10 lit.).

Oprócz TROPIKALNY KRZEW LUB DRZEWO; DOSTARCZA KOFEINY, GLIKOZYDÓW, OLEJKÓW ETERYCZNYCH, BARWNIKÓW sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - TROPIKALNY KRZEW LUB DRZEWO; DOSTARCZA KOFEINY, GLIKOZYDÓW, OLEJKÓW ETERYCZNYCH, BARWNIKÓW. Dodaj komentarz

4+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast