KWIATOSTAN CHARAKTERYSTYCZNY DLA TRAW, OKRYTY OD ZEWNĄTRZ DWIEMA PLEWAMI, OBEJMUJĄCY JEDEN LUB WIĘCEJ (NAJCZĘŚCIEJ 2-6) KWIATÓW, Z KTÓRYCH KAŻDY ZNAJDUJE SIĘ W OKRYWIE ŁUSKOWATYCH PLEWEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KŁOSEK to:

kwiatostan charakterystyczny dla traw, okryty od zewnątrz dwiema plewami, obejmujący jeden lub więcej (najczęściej 2-6) kwiatów, z których każdy znajduje się w okrywie łuskowatych plewek (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KŁOSEK

KŁOSEK to:

zdrobniale o kłosie (na 6 lit.)KŁOSEK to:

przedstawiciel glonów z gromady brunatnic (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KWIATOSTAN CHARAKTERYSTYCZNY DLA TRAW, OKRYTY OD ZEWNĄTRZ DWIEMA PLEWAMI, OBEJMUJĄCY JEDEN LUB WIĘCEJ (NAJCZĘŚCIEJ 2-6) KWIATÓW, Z KTÓRYCH KAŻDY ZNAJDUJE SIĘ W OKRYWIE ŁUSKOWATYCH PLEWEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.004

WIĄZADŁO, STOPKA, WESTFALKA, AKWEN, RADAR DOPPLEROWSKI, POLIEN, GASTRONOMIK, POSTOŁY, KRYPTODEPRESJA, EKONOMIA, TRAWERS, NAUKA, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, FUGA, PODCHLEBSTWO, MAJÓWKA, AGREST, DOWÓD NIE WPROST, OKRĘT LINIOWY, TOPINAMBUR, FREELANCERKA, IRYGATOR, KOMIN, BASEN, KULON, PAKA, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, KUFF, WETKA, CHOROBA VERNEUILA, MARAZM, PÓŁNOCNOLAPOŃSKI, SĄD I INSTANCJI, KURCZ, FILM WOJENNY, GRANAT, UKŁAD HAMULCOWY, CZWORONÓG, FIGOWIEC, JĘZYK, POCIĄG DROGOWY, WYRAŻENIE, KOSZT PROSTY, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, SZMACIARZ, PANICHIDIA, KONSOLETA, NAWALANKA, JORDANEK, TEOLOGIA DOGMATYCZNA, ŁOTROSTWO, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, OBRAZ, HALABARDA, ZASADA TOŻSAMOŚCI, ZATOROWOŚĆ, PROSZEK DOVERA, INTERPRETACJA, ROZETA, ALTERNAT, PENTAN, CAKE-WALK, INTENDENT, FLAUSZ, VIBRATO, SIEĆ KOLEJOWA, SAROS, ZNAJDA, ANTEPEDIUM, FRANCISZKANIZM, OGNISKO MUZYCZNE, PREZENT, MAŁŻEŃSTWO, INFORMATYKA, CZAPRAK, KOPERTA, OKSOKWAS, MŁODA PARA, KOZACY, SPRZĘT, TCHÓRZLIWOŚĆ, WŁASNOŚĆ, GLONY ZŁOCISTE, PACAN, ZAPŁON, TOLERASTA, NIEZDARSTWO, SKALA PORÓWNAWCZA, POWIEŚĆ PENSJONARSKA, LEPSZA POŁOWA, OPLOT, MIODOJAD, DANA, HYCEL, SY, BLISKOŚĆ, NIEDYSPONOWANIE, CZARNA KARTKA, KRAINA, KANADA, ANTYWESTERN, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, ROBER, FILOLOGIA GERMAŃSKA, FILAMENT AKTYNOWY, PERŁA, ŻARNIK, BLASTOGENEZA, CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, LOGOPEDA, UBOŻENIE, SPIRALA ARCHIMEDESA, MACHNIĘCIE KOZIOŁKA, LEGHORN, ZAĆMIENIE, CZAPKA WĘGIERSKA, OTWIERANIE SERCA, KINEZJOLOGIA, CZWARTY ŚWIAT, TROPIK, CYGANERIA, EKSPEDYCJA, TRÓJKĄT, PUCHAR, PODIUM, KSOBNOŚĆ, ODBIJANIE SIĘ, APPELLATIVUM, RIVERA, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, ROWER, ZAKŁADNIK, PÓŁTORAK, TUNIKA, TRIADA, ŻÓŁW OLBRZYMI, JUBILER, SUTEK, GOŁĄBECZEK, FALA DŹWIĘKOWA, OBIEKT WESTCHNIEŃ, ESPRESSO, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, RATA BALONOWA, RECEPCJA, LOFIX, PIECZĘĆ STANOWA, WSPINACZKA SKAŁKOWA, TRANSFORMACJA GENETYCZNA, JANKA, TROJAN, ŚLĄSKOŚĆ, BABKA, CHOROBA DARIERA, MERCURY, WYBRYK NATURY, SIWERT, TARPAN, WOAL, SKOK, PRODUKT LECZNICZY, AGENT, DYDAKTYKA OGÓLNA, LINGWISTA, GRAFIKA INŻYNIERSKA, ODCIĄG, WYSŁUGA LAT, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, WYPALANKA, DYWIZ, BAT, POPRAWNOŚĆ, SMOCZEK, SITWA, NIECZUŁOŚĆ, WYSTRZYGANKA, WYŁAPYWACZ, REP, KWAZIKRYSZTAŁ, WYDAWNICTWO ZWARTE, ZAŚCIANEK, INTERCEPCJA, WIETRZENIE MECHANICZNE, GARNIZON, DZIOBÓWKA, WYCIERACZKA, PAKA, ZJAWISKO BARKHAUSENA, UTYLITARYZM, ZAKONY, JAZ RUCHOMY, STERN, TROP, PARTIA ROSYJSKA, DEKIELEK, AKROBATYKA SPORTOWA, JON HYDROKSYLOWY, ZAKAZ, CZYN, FRYWOLITKI, ZNAK ALFANUMERYCZNY, GNIOTOWCE, MULTIKULTURALIZM, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, MIĘSOŻERNOŚĆ, ALGI, KWIATEK, ŻABA BAGIENNA ZACHODNIA, USKOK, PIANISTYKA, KICZ, PIĘTNO, JEZIORO RAMIENICOWE, BALON, NIEŚMIAŁOŚĆ, ŚWIETLICZANKA, KAZUS, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, SOSNA MASZTOWA, NACZYNIAK KRWIONOŚNY WŁOŚNICZKOWY, NOCEK ORZĘSIONY, SPLOT, OSTROGA PIĘTOWA, LAWOWANIE, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, ROSYJSKI, KOSZYKÓWKA ULICZNA, CHRONOMETR, PAPILOTKA, PIJAŃSTWO, WYBRANKA, SZKOŁA, ŻABKA, BESTIA, OCULUS, BOMBA TERMOJĄDROWA, UDAR SŁONECZNY, MOZZARELLA, BAJKOWOŚĆ, BÓR BAGIENNY, WYGON, WYPALANKA, TUŁACZKA, STOLARKA OTWOROWA, SYNONIMIKA, OBRÓT, UMOWA BARTEROWA, KANTYLENA, DZIURKA, STRZAŁKA, BIAŁA ŚMIERĆ, MASKA, CEWKA MOCZOWA, KLAUZULA UMOWNA, ROZSZCZEP, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, KOŁNIERZ SZALOWY, POSTĘPACTWO, DZIELNIK, ODRUCH RZEPKOWY, PREZENTER, ŻAKINADA, DNIÓWKA, PRZYRODNIA SIOSTRA, INWOLUCJA, TUTORIAL, KAMMERLADER, ZAPALNOŚĆ, KORONKA BRABANCKA, CIĄGUTEK, ROPA, SEZON, SOS, LĘG, TUŁACZ, PRAŻUCHA, NIEŁAZOKSZTAŁTNE, WSTRZYMANIE, KLAUZULA GENERALNA, PIECZEŃ, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, SPAWĘKI, ANATOL, KULCZYBA, RETRANSMISJA, URSZULA, JĘZYKI BANTU, BARAŃCZAK, MINISIATKÓWKA, SKORUPIAKI, DZIANINA, KUBIAK, KWARTA AMERYKAŃSKA, BEK, KACZUSZKA, JASTRYCH, URZĘDNIK NADWORNY, KAWALER, ?OPONA PAJĘCZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.004 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KWIATOSTAN CHARAKTERYSTYCZNY DLA TRAW, OKRYTY OD ZEWNĄTRZ DWIEMA PLEWAMI, OBEJMUJĄCY JEDEN LUB WIĘCEJ (NAJCZĘŚCIEJ 2-6) KWIATÓW, Z KTÓRYCH KAŻDY ZNAJDUJE SIĘ W OKRYWIE ŁUSKOWATYCH PLEWEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KWIATOSTAN CHARAKTERYSTYCZNY DLA TRAW, OKRYTY OD ZEWNĄTRZ DWIEMA PLEWAMI, OBEJMUJĄCY JEDEN LUB WIĘCEJ (NAJCZĘŚCIEJ 2-6) KWIATÓW, Z KTÓRYCH KAŻDY ZNAJDUJE SIĘ W OKRYWIE ŁUSKOWATYCH PLEWEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KŁOSEK kwiatostan charakterystyczny dla traw, okryty od zewnątrz dwiema plewami, obejmujący jeden lub więcej (najczęściej 2-6) kwiatów, z których każdy znajduje się w okrywie łuskowatych plewek (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KŁOSEK
kwiatostan charakterystyczny dla traw, okryty od zewnątrz dwiema plewami, obejmujący jeden lub więcej (najczęściej 2-6) kwiatów, z których każdy znajduje się w okrywie łuskowatych plewek (na 6 lit.).

Oprócz KWIATOSTAN CHARAKTERYSTYCZNY DLA TRAW, OKRYTY OD ZEWNĄTRZ DWIEMA PLEWAMI, OBEJMUJĄCY JEDEN LUB WIĘCEJ (NAJCZĘŚCIEJ 2-6) KWIATÓW, Z KTÓRYCH KAŻDY ZNAJDUJE SIĘ W OKRYWIE ŁUSKOWATYCH PLEWEK sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - KWIATOSTAN CHARAKTERYSTYCZNY DLA TRAW, OKRYTY OD ZEWNĄTRZ DWIEMA PLEWAMI, OBEJMUJĄCY JEDEN LUB WIĘCEJ (NAJCZĘŚCIEJ 2-6) KWIATÓW, Z KTÓRYCH KAŻDY ZNAJDUJE SIĘ W OKRYWIE ŁUSKOWATYCH PLEWEK. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x