PRZYMUSOWA I DARMOWA PRACA W FORMIE RENTY FEUDALNEJ WYKONYWANA PRZEZ CHŁOPÓW NA RZECZ WŁAŚCICIELA ZIEMSKIEGO W WYMIARZE USTALONYM JEDNOSTRONNIE PRZEZ NIEGO BĄDŹ WEDŁUG NORM ZWYCZAJOWYCH LUB PRAWNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAŃSZCZYZNA to:

przymusowa i darmowa praca w formie renty feudalnej wykonywana przez chłopów na rzecz właściciela ziemskiego w wymiarze ustalonym jednostronnie przez niego bądź według norm zwyczajowych lub prawnych (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PAŃSZCZYZNA

PAŃSZCZYZNA to:

uciążliwy obowiązek (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYMUSOWA I DARMOWA PRACA W FORMIE RENTY FEUDALNEJ WYKONYWANA PRZEZ CHŁOPÓW NA RZECZ WŁAŚCICIELA ZIEMSKIEGO W WYMIARZE USTALONYM JEDNOSTRONNIE PRZEZ NIEGO BĄDŹ WEDŁUG NORM ZWYCZAJOWYCH LUB PRAWNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.719

CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, BOZIA, WAKUOLA, KATOLICKOŚĆ, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, ŁADOWANIE, BASKINKA, TUNEL MORRISA-THORNE'A, BULION, NATURALNY SATELITA, RACJONAŁ, PEONIA, BAGAŻ, LAMPKA, DOWÓD RZECZOWY, IKAT, LINON, KAMIEŃ OBRAZY, WAFEL, CIENNIK, KĄPIEL, ANIMIZM, CIAPATY, MĄKA, LUBASZKA, GRANITA, WSPÓŁZAWODNICTWO, PODSEKTOR, INWOLUCJA, PODRODZAJ, DOM, PAMPA, FUTERKO, KROPIELNICA, KNEL, ASCEZA, KŁOSEK, ŚW. PIOTR APOSTOŁ, FANPAGE, OPŁATA PROLONGACYJNA, WOSZCZYNA, POMAZANIEC BOŻY, AFERA KOPERKOWA, PORA, PIĘTNASTY, VALAR, MADZIARKA, NAPPA, SYSTEM NICEJSKI, OTOCZKA MIELINOWA, PEGMATYT, KB, NABÓJ ĆWICZEBNY, CHOREG, SZENILA, BEZPIECZNIK, KOMPATYBILNOŚĆ, ZAAWANSOWANIE, WODZIK, OBSERWATOR, ZARAZA RZĘSISTKOWA BYDŁA, PÓŁKOLONIA, PULPIT STEROWNICZY, MOLEKUŁA, LUTY, KARTA RABATOWA, KOPULACJA, EPITET, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, TASIEMCE, ZATRWIAN, OPONA, KONWERGENCJA, ATREZJA JELITA GRUBEGO, FASOLA, EKTOPLAZMA, POLO, POWIELACZ ELEKTRONOWY, SATELITA, ASYSTA, DONŻON, POLITYKA TRANSPORTOWA, SKALA JOŃSKA, REMIX, ODRUCH BEZWARUNKOWY, CENTRALA, IMMUNOLOGIA, MĄCZNIAK PRAWDZIWY, REDUKTOR CIŚNIENIA, POJEMNOŚĆ POLOWA, ŚRUTA SOJOWA, FORMACJA, UKŁAD FUNKCJONALNY, BIAŁE PLAMY, NACZÓŁEK, PĘCHERZ, BACIK, UT, WARTOŚĆ MODALNA, HEL, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, DZIEJOPISARSTWO, EFEKT KURTYNOWY, TRANSLACJA, KLIENT, TKANKA NERWOWA, SĄD I INSTANCJI, PIONEK, LODOWIEC ALPEJSKI, SAMOTNA MATKA, MORGA, NÓŻ, URBARIUM, MINUTA, SAMOTOK, NALEPKA, WĄSKIE GARDŁO, WOLNY RODNIK, BORIS, OFENSYWA, BEZCIELESNOŚĆ, STYGON, FINKA, PRAJEDNIA, PATENA, CHAŁAT, PAŃSZCZYZNA, WEDUTA, MATKA, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, BATYST, UŻYTEK, PŁUCZKA, PIŻMOSZCZUR, PODNOSZENIE CIĘŻARÓW, KREOL, PUNKT KONSTRUKCYJNY, EFEKT BOGACTWA, WPŁATA, WILGOTNOŚĆ, ŻAKARD, KĘPA, ZAPRAWA, BIAŁY, CHOROBA HECKA, TAFELKA, SZCZELINA, SZYK ANTENOWY, DYPODIA, FORT, PARMEZAN, BAZAROWICZ, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, PRZEDMIOT, REWIA, SPORT MOTOROWY, ŁAPACZ, WAŻNIK, KWAŚNICA, PIES OBROŃCZY, KARA PIENIĘŻNA, TASIEMIEC, METYZACJA, TURBINA GAZOWA, RUMIEŃ LOMBARDZKI, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, RELACJA, NOS, UCHYB USTALONY, GUFFA, PIERWIASTEK, CUCHA, AUT BRAMKOWY, CERKIEW ŁEMKOWSKA, OSAD ABYSSALNY, DUJKER ABBOTTA, POGOŃ ZA RENTĄ, PODAŻ, KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA, WŁÓKNO SZTUCZNE, ZNAK, NOODLE, BIOREMEDIACJA, PIRAMIDA NERKOWA, SAMOGRAJ, KREOL, CIS, OZONEK, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, POMOST, JANKA, POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE, RING, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, KAPSUŁA ZRZUTOWA, ŻYDOWSKOŚĆ, AKWEN, PUCHAR DZWONOWATY, IRYGATOR, LATA, HEBAN, LACHS, SĄD WOJSKOWY, TRANSPORTÓWKA, MECENASKA, SUCHA IGŁA, KLOSZ, TEORIA DOMINA, CYTRYNIAN, DEMOT, MUFA, KARA, NACISK, ZGORZEL GAZOWA, KAWA BEZKOFEINOWA, OKNO MODALNE, MAKARONIARZ, POGROBOWIEC, HELISA, ŚWIADECTWO, CUG, MANIERYZM, BIWAK, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, PYTANIE SIĘ, FAKT PRAWNY, AZJATA, ĆWIARTKA, SKUMBRIA, WARTOWNIA, ZWAŁY, SZCZYTÓWKA, DRUGA POŁOWA, LAMPA KWARCOWA, GARBNIK, BIBLIA HEBRAJSKA, OBOWIĄZEK PUBLICZNY, JASKINIA LODOWA, LODOWIEC FIELDOWY, ROZBIEŻNOŚĆ, BROKATELA, WISKOZA, AKCJA, KOSTKOWANIE, SĄD SZCZEGÓŁOWY, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, WYKRZYKNIK, GROTESKA, APRETURA, TOŁUMBAS, CENZURA, AKACJA, KAROTENOID, ZAJĘCZE GRUSZKI, KONFISKACJA, BLOKADA, KOREKTA WŁASNA, DODATEK STOPOWY, KABEL, KARDIOIDA, OPRYCHÓWKA, PROGRAM UŻYTKOWY, REGENERACJA, GONITWA PŁOTOWA, DYFTYK, WAGINOSCEPTYK, DWUSTUZŁOTÓWKA, GĘDZIOLENIE, FIŃSKI, PACHYPLEUROZAUR, RELIKWIA, ELIPSA, PAPIERZAK, ODWIERT, OSTENTACJA, NIEWYPAŁ, FLOTA, MIASTO, WZORZEC UMOWNY, AKANT, NOWOUJGURSKI, UKŁAD FIZYCZNY, POKŁAD GŁÓWNY, ROŚLINA KOPALNA, ZBIÓRKA, SOLANKA, SZAMBELAN PAPIESKI, HEGEMONICZNOŚĆ, ŁAŃCUSZEK, KORSARZ, ODŻYWKA, DUDNIENIE RÓŻNICOWE, SĄSIEDZKOŚĆ, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, NARZECZONA, ROBOTY ZIEMNE, ŚWIĘTOKRADCZYNI, INERCJALNOŚĆ, ?ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.719 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYMUSOWA I DARMOWA PRACA W FORMIE RENTY FEUDALNEJ WYKONYWANA PRZEZ CHŁOPÓW NA RZECZ WŁAŚCICIELA ZIEMSKIEGO W WYMIARZE USTALONYM JEDNOSTRONNIE PRZEZ NIEGO BĄDŹ WEDŁUG NORM ZWYCZAJOWYCH LUB PRAWNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYMUSOWA I DARMOWA PRACA W FORMIE RENTY FEUDALNEJ WYKONYWANA PRZEZ CHŁOPÓW NA RZECZ WŁAŚCICIELA ZIEMSKIEGO W WYMIARZE USTALONYM JEDNOSTRONNIE PRZEZ NIEGO BĄDŹ WEDŁUG NORM ZWYCZAJOWYCH LUB PRAWNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAŃSZCZYZNA przymusowa i darmowa praca w formie renty feudalnej wykonywana przez chłopów na rzecz właściciela ziemskiego w wymiarze ustalonym jednostronnie przez niego bądź według norm zwyczajowych lub prawnych (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAŃSZCZYZNA
przymusowa i darmowa praca w formie renty feudalnej wykonywana przez chłopów na rzecz właściciela ziemskiego w wymiarze ustalonym jednostronnie przez niego bądź według norm zwyczajowych lub prawnych (na 11 lit.).

Oprócz PRZYMUSOWA I DARMOWA PRACA W FORMIE RENTY FEUDALNEJ WYKONYWANA PRZEZ CHŁOPÓW NA RZECZ WŁAŚCICIELA ZIEMSKIEGO W WYMIARZE USTALONYM JEDNOSTRONNIE PRZEZ NIEGO BĄDŹ WEDŁUG NORM ZWYCZAJOWYCH LUB PRAWNYCH sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - PRZYMUSOWA I DARMOWA PRACA W FORMIE RENTY FEUDALNEJ WYKONYWANA PRZEZ CHŁOPÓW NA RZECZ WŁAŚCICIELA ZIEMSKIEGO W WYMIARZE USTALONYM JEDNOSTRONNIE PRZEZ NIEGO BĄDŹ WEDŁUG NORM ZWYCZAJOWYCH LUB PRAWNYCH. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x