PRZENIESIENIE CZĘŚCI INTERWAŁU LUB NAJNIŻSZEGO DŹWIĘKU W AKORDZIE O OKTAWĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEWRÓT to:

przeniesienie części interwału lub najniższego dźwięku w akordzie o oktawę (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZEWRÓT

PRZEWRÓT to:

niespodziewane, często z użyciem siły, przejęcie władzy politycznej w państwie przez jednostkę lub grupę osób, wbrew obowiązującemu prawu (na 8 lit.)PRZEWRÓT to:

ćwiczenie gimnastyczne, polegające na obrocie całego ciała w przód lub w tył, np. na materacu (na 8 lit.)PRZEWRÓT to:

figura akrobacji lotniczej, polegająca na wykonaniu obrotu wokół końcówki skrzydła w locie wznoszącym (pionowym) o 180°, z przejściem do lotu nurkowego i wyprowadzeniem samolotu (szybowca) do lotu poziomego (na 8 lit.)PRZEWRÓT to:

gwałtowna, drastyczna zmiana, zwłaszcza w jakimś procesie myślowym, w nauce (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENIESIENIE CZĘŚCI INTERWAŁU LUB NAJNIŻSZEGO DŹWIĘKU W AKORDZIE O OKTAWĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.598

DZIEŁO ŻYCIA, TELEWIZJA HD, GENETYKA KLINICZNA, SZEWRON, STRZELEC WYBOROWY, MOZZARELLA, POMNIK, POLSKOŚĆ, NARKOTYK, LIGATURA, PIANA, STADION, WERANDA, GÓRALSKI, DYSTYCH, MATOŁEK, ODPRAWA CZASOWA, HACKAMORE, PRÓBKA, FLANELA, NIEWYPAŁ, KINDŻAŁ, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, KARTEL, PRYNCYPAŁ, SYNTETYK, BOMBER, TANK, AKOMPANIAMENT, SATYNA, OBRÓT, BARWA DŹWIĘKU, DZIAŁ WÓD, ŚWISTUN AMERYKAŃSKI, ARESZT DOMOWY, KONSTABL, OWOC POZORNY, REPUBLIKA CYPRYJSKA, NADAWCA PUBLICZNY, FAKT, DUJKERY, KREACJA, WRONIE OKO, WYROSTEK RYLCOWATY, IWO, ALEUCKI, KAFAN, ORGANIZACJA, PIĘDŹ, RÓJKA, LANDLORD, OBIEKT KUBATUROWY, PŁOZY, KUKIEŁKA LESSOWA, HIPNOTERAPIA, DYBY, TROLL, ŁAPACZ, BORIS, ZIMNY PRYSZNIC, REF, GWIAZDKA, ŁYŻKA, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, KRĘGARSTWO, POWSINOGA, ZAZNAJOMIENIE, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, DYSTANS, ŚWIDOŚLIWKA, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, TYTUŁ, ŁOTEWSKOŚĆ, CIAŁO OBCE, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, OCZKO, RODZAJ MĘSKI, DOBRO PRAWNE, KOP, WRZECIENNIK, AMPUTACJA, CHOROBA, KONTO DEPOZYTOWE, IGLASTE, DWUKROTNOŚĆ, KOMPENSACJA, DEZETKA, KABINA, PRZECZULICA SKÓRNA, ŁYK, PODATEK, ZBAWCZYNI, PONCZÓWKA, KĄPIEL, KOLUMBARIUM, EUFONIUM, GRUSZECZKA, ŁOWCA , ŁOWCA GŁÓW, TERMOS BUFETOWY, MONTAŻOWNIA, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, ŚCIÓŁKOWANIE, MIĘTÓWKA, KWADRAT, ATLANTOTRYTON ZIELONAWY, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, POWIERNICTWO, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, SZUJA, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, ŻACHWY, RUBASZNICA, RELACYJNOŚĆ, PRASA, SIWAK, KURS, MAŁŻEŃSTWO, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, PORTAMENTO, BLENDA SMOLISTA, ZREKOMPENSOWANIE, POMYLENIEC, INTROIT, ZNAJDEK, OSPOWATOŚĆ, RÓW MELIORACYJNY, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, ZODIAK, ZATROSKANIE, PIERDOLENIE O SZOPENIE, TITR, ROZDZIAŁ, ALEC, ATMOSFERA, PRZEPAD, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, TROMPA, IZBA CZELADNA, ORLEŃ POSPOLITY, ORION, PSTRYKACZ, PATRONAT, KANONIK, MATAMATA, NASADA, OPŁATA MIEJSCOWA, BAZYLISZEK, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, SEZONOWIEC, ROŻEN, ZAĆMIENIE, PODGATUNEK, RYBAŁT, DRELICH, HIN, ZAWODNIK, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, OBSADA, LIMNIGRAF, MARUDA, WIĘZADŁO OBŁE, BANIA, CZERWONAK MAŁY, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, ZAWORA, OBŁÓG, PRZYSTRÓJ, ŚWIATŁO, RODZAJ ŻEŃSKI, PORT, ANGORA, PUSTAK STROPOWY, LAUDATOR, PODATEK ROLNY, ŚCISKACZ, ANOMALIA, LESŁAW, TRZYDZIESTKA, TRAGIZM, KOŹLAREK, TERYNA, CHŁOSTA, PAPROTNICA GÓRSKA, PÓŁ, BALON, ZŁA PRASA, NIEBOSKŁON, HOLOWNIK, SMOLUCH, PANORAMA, PLANISTYKA, TRYSEKCJA KĄTA, SZERYF, POKŁAD, GRZYB ATOMOWY, SALAMANDRA OLBRZYMIA JAPOŃSKA, PLOTER PŁASKI, MSZA, MELINA, BYDLĘ, FON, ROLNIK INDYWIDUALNY, GEKON ULIKOWSKIEGO, KROPLA, NISZA, TRANSURANOWIEC, SANDAŁY, CZAS, SER TOPIONY, KOSZMAR, KRĄGŁOŚĆ, CZUWANIE, OLEANDER, SKRZYPY, TENOR, TINGEL-TANGEL, ROZTRUCHAN, AGERATUM, PAJĘCZAK, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, PARÓWKA, SEKSTANS, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, RATY, WYBIEG, KOMISARZ, PODYPLOMÓWKA, ZGINIĘCIE, STYL ARCHITEKTONICZNY, LIPA, PARZENICA, BEŁT, WŁÓKNO, ŹRÓDŁO POLA, KIŚCIEŃ, APARAT, PENTAPTYK, MUŚLIN, DEKONTAMINACJA, GOFR, PROTEZA DENTYSTYCZNA, OBIEG, APOSTAZJA, ŻAKARD, KAPITALISTKA, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, PALEOZOOLOGIA, SZPIC, PŁYTA PILŚNIOWA, PEDOFILIA, PRZECHÓW, DYWESTYCJA, METODA KARTOGRAMU, ORGANIZM, CIĄGNIK, NOK, POLIANDRIA, DZIAŁ WODNY, RYNNA SYFONALNA, KAMIENIARZ, TURECKI, RUG, WAGON, MUFKA, KOŁO HISTORII, AZALIA, LIPODYSTROFIA, TARANTELA, CZUCIE MIĘŚNIOWE, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, PARKIET, LUGIER, CEBULAK, RYGIEL, DIADEM, TABLOIDYZACJA, AURA, MORENA DENNA, COMBER, KITEL, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, SKOPEK, EMIRAT, DROGA BEZPRZETARGOWA, NAWIERZCHNIA, GLOSA, KOD DWÓJKOWY, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, TAJNE NAUCZANIE, PRZEPROST, WĘGLÓWKA, ŁUPEK BENTONITOWY, HOKEJ, KOCZOWNIK, PRÓCHNICZEK, ?MAŁPA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.598 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENIESIENIE CZĘŚCI INTERWAŁU LUB NAJNIŻSZEGO DŹWIĘKU W AKORDZIE O OKTAWĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENIESIENIE CZĘŚCI INTERWAŁU LUB NAJNIŻSZEGO DŹWIĘKU W AKORDZIE O OKTAWĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEWRÓT przeniesienie części interwału lub najniższego dźwięku w akordzie o oktawę (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEWRÓT
przeniesienie części interwału lub najniższego dźwięku w akordzie o oktawę (na 8 lit.).

Oprócz PRZENIESIENIE CZĘŚCI INTERWAŁU LUB NAJNIŻSZEGO DŹWIĘKU W AKORDZIE O OKTAWĘ sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - PRZENIESIENIE CZĘŚCI INTERWAŁU LUB NAJNIŻSZEGO DŹWIĘKU W AKORDZIE O OKTAWĘ. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x