ZDROBNIALE: PŁATEK - KRYSZTAŁEK LODU LUB ŚNIEGU, MAŁA DROBINKA ZAMARZNIĘTEJ WODY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁATECZEK to:

zdrobniale: płatek - kryształek lodu lub śniegu, mała drobinka zamarzniętej wody (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PŁATECZEK

PŁATECZEK to:

zdrobniale: płatek - w botanice: listek korony kwiatowej (na 9 lit.)PŁATECZEK to:

zdrobniale: płatek - płaski, cienki płat czegoś (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: PŁATEK - KRYSZTAŁEK LODU LUB ŚNIEGU, MAŁA DROBINKA ZAMARZNIĘTEJ WODY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.604

WATA, NÓŻ DO CHLEBA, DEKIELEK, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, NOODLE, MANKIETY, RUCHANKA, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, LUDZKIE ZOO, ŻEL, BARWA DŹWIĘKU, ZAKUTA PAŁA, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, WYMAGANIA SYSTEMOWE, GABINET, CEBULKA, CENOTWÓRCA, KWASZONKA, CEMENT STOMATOLOGICZNY, KURAWONGA ZMIENNA, PRZETWÓR, IMMUNIZACJA CZYNNA, GWAŁT, STACJA, IGLASTE, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, PUSTAK ŚCIENNY, FILM PŁASZCZA I SZPADY, WIRKI, KNAGA, SZUM, MOBILE, KRATA KSIĘCIA WALII, STEK, PIKIETA, ODSYŁACZ, UJĘCIE WODNE, ODNALAZCA, MIKSER, TRÓJECZKA, SYMPTOM, ŚLEPE WROTA, UKŁAD URBANISTYCZNY, ALARM POWODZIOWY, PANTOFELNIK, SAUTE, KONSERWA, PACJENT URAZOWY, CEWKA INDUKCYJNA, ZAWIESIE, TRIDUUM, DŻIHAD, ROLADA, NAZWA RODOWA, KAROWNIK, KASZTELANIA, ABSORPCJA, UDAR MÓZGOWY, SKOK W BOK, SALWA BURTOWA, POJAZD SPECJALNY, CZŁON OKREŚLAJĄCY, JUMPER, KOLEBKA, CUGANT, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, WIESZAK, KOLUMNA, CEDRAT, GWAREK, KRAŃCOWOŚĆ, ROZMARYN, PRZYPOŁUDNIK, EMISJA POLOWA, CZWORONÓG, SSAK MORSKI, AZJATA, MIT, NIEREGULARNOŚĆ, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, TEST KOMPLEMENTACJI, ROZKŁAD, ZAPŁATA, SERENADA, WSPOMNIENIE, CZYNNIK CHŁODNICZY, KASZTEL, MANIERYZM, BAŃKA MYDLANA, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, TRUFELKA, CHOROBA GENETYCZNA, SIEKANIEC, WYROCZNIA, PISECZNICZKA, SUPERKUTER, AWARIA, ÓSEMKA, WYROBISKO GÓRNICZE, BRYŁA LODU, TRAGICZNOŚĆ, CYKL METONA, LASONOGI, ŁAŃCUCH, ALMANACH, WAMPIREK, METAMERIA, DZIESIĘCINA, PATOGEN, GAUGUIN, WSPÓŁUCZEŃ, KLAPECZKA, POLONISTYKA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, MIASTO UMARŁYCH, OWAD, KACZUGA INDYJSKA, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, CHOROBA ODZWIERZĘCA, KŁĘBUSZEK, WIEŻYCZKA, OBRĘCZ, SZAROWIPTERYKS, PRZEZIERNIK, KLASTER, NAMORDNIK, WYLEW, GWIAZDA, KOSTKI, WODY TERYTORIALNE, SKUTEK PRAWNY, PINCETA, FALA MORSKA, HAJDUK, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, PIRACTWO, PLATFORMA PROCESOROWA, PERKAL, NOGA, ODPUST, TRÓJECZKA, IMAGE, SER, WOŁEK, OKREŚLNIK, ROMUALD, TARCZA, TWARDZIAK, PUSZEK, DERYWAT SYNCHRONICZNY, EKSPRES, ARKABALISTA, PRZESTĘPNOŚĆ, CHOINKA, INTERPRETACJA, CIMELIUM, OLGA, WODA MIĘKKA, CIĘŻKA ARTYLERIA, OWAD, CENA DETALICZNA, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, KOMIZM, GŁOWOCIS, PORZĄDEK PUBLICZNY, KOMPLET, PASZTETOWA, WYSTAWCA, HYBRYDALNOŚĆ, PONCZ, KATASTROFA, WSPÓŁRZĄDCA, POLĘDWICZKA, SEMITA, DIAGRAM FAZOWY, GUMA, OGNIWO SREBROWE, BURZA, CABAN, PRZEMYSŁÓWKA, SMUGA, SAMOURZECZYWISTNIANIE, SŁUCH ABSOLUTNY, PAS, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, DYMKA, ŚWIECA, OGNISKO, KAMUSZEK, ADMIRACJA, ELEKTROWÓZ, HEGEMONICZNOŚĆ, DERYWACJA ALTERNACYJNA, STOWARZYSZONY, BARWNIK SPOŻYWCZY, INSTRUMENT SMYCZKOWY, ODBITKA, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, WINA UMYŚLNA, NAGANNOŚĆ, MINIATURA, DIATRYBA, REAKCJA SPRAWCZA, ADIUTANT, KRAWĘDŹ, BIAŁA DIETA, PÓŁCIEŃ, CLERK, FLACHA, MAKINTOSZ, HERETYK, BODZIEC, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, WIZJA LOKALNA, SZPEKUCHA, OPERACJA LOGICZNA, TEMAT, MALINÓWKA, OJCZUŚ, PIĘCIOKROTNOŚĆ, PÓŁSKÓREK, PYSZCZEK, LINA, KRYZA, BOROWIKOWA, DETAL, STEROWNIK, BIAŁY WĘGIEL, RACHUNEK CAŁKOWY, ODROŚL, SZYNCZEK, KOZIOŁEK, WICEKAPELMISTRZ, CHRYZOFITY, EPONIM, GAMA, WASĄG, OKRES PÓŁTRWANIA, ALIT, POLIGLOTA, PARA, HAMERNIA, MIMEZJA, OBRONA, POLEWA, TENOR, KAMIEŃ WĘGIELNY, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, DZIURAWKA, EKSPLOATACJA, CUDEŃKO, ORGIA, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, PROCES TECHNOLOGICZNY, PIEPRZ MNISI, PISZCZEK, KABEL, PRZEPROST, TEMPERATURA MROZU, JAMA, POLEWKA, ANTECEDENCJA, BEZPIECZNE ZAPASY, BRYFOK, POKRYCIE, LIŚCIONOGI, NIBYPESTKOWIEC, SONDA, POŁĄCZENIE, WŁÓKNO, EPOKA INDUSTRIALNA, ZAKRĘT, METAFRAZA, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, RUCH PRZYSPIESZONY, TABLICA STEROWNICZA, TRYBUT, ANTYKONCEPCJA, PRZEPLOTKA, KRÓCIEC, STAN OSTRZEGAWCZY, PRZEWODNIENIE HIPOTONICZNE, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, KRYSZTAŁ, KARIOLKA, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, CHOJAK, OLEJEK ETERYCZNY, STRUKTURA DRAMATYCZNA, REGENERACJA, DELFIN DŁUGODZIOBY, MAŁA INFORMATYKA, CHOCHOŁEK, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, LUKA STRATYGRAFICZNA, KONGEROWATE, KIERAT, ANTOLOGIA, RÓJKA, ?STATEK KORSARSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.604 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: PŁATEK - KRYSZTAŁEK LODU LUB ŚNIEGU, MAŁA DROBINKA ZAMARZNIĘTEJ WODY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: PŁATEK - KRYSZTAŁEK LODU LUB ŚNIEGU, MAŁA DROBINKA ZAMARZNIĘTEJ WODY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PŁATECZEK zdrobniale: płatek - kryształek lodu lub śniegu, mała drobinka zamarzniętej wody (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁATECZEK
zdrobniale: płatek - kryształek lodu lub śniegu, mała drobinka zamarzniętej wody (na 9 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: PŁATEK - KRYSZTAŁEK LODU LUB ŚNIEGU, MAŁA DROBINKA ZAMARZNIĘTEJ WODY sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - ZDROBNIALE: PŁATEK - KRYSZTAŁEK LODU LUB ŚNIEGU, MAŁA DROBINKA ZAMARZNIĘTEJ WODY. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast