KRÓTKI, ZAKRZYWIONY JEDNOSIECZNY MIECZ, LUB CZĘŚCIEJ NÓŻ O PODOBNYM KSZTAŁCIE, NOSZONY PRZEZ SIKHÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KIRPAN to:

krótki, zakrzywiony jednosieczny miecz, lub częściej nóż o podobnym kształcie, noszony przez Sikhów (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KRÓTKI, ZAKRZYWIONY JEDNOSIECZNY MIECZ, LUB CZĘŚCIEJ NÓŻ O PODOBNYM KSZTAŁCIE, NOSZONY PRZEZ SIKHÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.979

AZOLLA DROBNA, DZIEWIĘTNASTKA, KURS, MADAME, SPRAWA, AKROBATYKA SPORTOWA, HEŁMOFON, CALYPSO, POKRYWA, AEDICULA, GOŁOLEDŹ, HOMOGENIZACJA, NASIENNIK, ODGAŁĘZIACZ, LAMPA METALOHALOGENKOWA, DROGI RODNE, SPRAWNOŚĆ, POLER, POZIOMICA, BAKAS, PROCHOWNICA, ZAPARCIE, MUŁOWCOWATE, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, ZIARNO, TOLERANCJA, WYBITNOŚĆ, ŻABKI, MAŁPA, WRONIE OKO, PEREŁKA, PARÓWKA, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, KOSTKOWANIE, TRZYMADŁO, PUŁAP, OBŁĄKANY, REFREN, SZTYFT, ŻYWA LEKCJA, HUBA, MIKROFON KONTAKTOWY, KARIOLKA, SERCE JASIA, PÓŁGOLF, DEROGACJA, ZGRUBIENIE, BRĄZOWNIK, PRZEWÓD, BASEN ARTEZYJSKI, PRZYWÓZKA, OPARCIE, OŚMIOKROTNOŚĆ, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, GRAETZ, OKOP, MARA, BAŃKA, KRÓTKI WZROK, DOWÓD ONTOLOGICZNY, LOGIKA KIERUNKOWA, MONITORING, CHOROBA CUSHINGA, CHOROBA LUTZA, NIL, BRYZOL, ZNACZENIE, DZIABKA, CHRANCUSKI, TŁUMIK, FERMAN, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, REMULADA, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, WIELKI SZLEM, GAULEITER, LILA, WYWŁASZCZENIE, FINAŁ, ŚWIERGOTEK, DŻEZÓWKI, PARA, BOCZEK, PRZĘSŁO, SECESJONISTA, KOMIN, SZYNA, MARKETING SIECIOWY, LICZKO, PRZEWÓD SŁUCHOWY, LEJ KONDENSACYJNY, MANSZETA, TERMINATOR, GAMBIT, KANAPA, ROŻEK, MONARCHIA DESPOTYCZNA, WEŁNIAK, STAWKA KAPITACYJNA, NATRYSK, BAŁKAŃSKOŚĆ, KREDKA, DEZETA, PRZYSTOSOWANIE, PROSTAK, CEL, SITO, KASECIAK, WÓZ MEBLOWY, ODPRAWA CZASOWA, PIECZONKA, LUTEFISK, TKANKOWY AKTYWATOR PLAZMINOGENU, SAGAN, KRANÓWKA, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, ELEKTROCHIRURGIA, FALA, KRĘGARSTWO, ZAJĄCZEK, LOKAL SOCJALNY, CHRUST, TRZĘSIDŁA, DYSZKANCIK, MARIONETKA, OTWÓR, POLICJA, DIAMENT, BŁOTNIAK, ARTUR, WŁÓCZYKIJ, GOL SAMOBÓJCZY, DRYBLAS, NASADA, PODWODA, ZEWŁOK, SZTUKI PLASTYCZNE, OMDLAŁOŚĆ, LOGGIA, CLERK, PRACA ORGANICZNA, CZĘBOREK, DROBINA, MEGATSUNAMI, ANOMALIA POLANDA, TRANSPORT AKTYWNY, MÓRG, DERP, SALMONELLA, MINORAT, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, KRAKOWIAK, GYROS, GOOGLE, ZADYCHRA POSPOLITA, ETYKIETKA, BUŃCZUK, SKŁADKA, PRZYSTAWANIE, JAN, ROBUSTA, REWANŻ, ISKIERNIK, PĄK, SŁODZIAK, VALAR, ATRYBUCJA, NIEGOTOWOŚĆ, PONCHO, UNIA, PIRÓG, ZGRZEBŁO, BLUZA, PAPRYKA, POPIELNIK, TUNIKA, KABRIOLECIK, TURNIA, KATAFOREZA, CZOPEK, SIEĆ NEURONOWA, ŚWIDOŚLIWKA, RANA POSTRZAŁOWA, AURA, PONCZÓWKA, IRENA, TELEWIZJA HD, SMALCZYK, SPOT, OSIOŁ, FILM PŁASZCZA I SZPADY, WICIOKRZEW, BOBIK, METALIK, MALIMO, FALAFEL, ORK, KALWINIZM, UDAR, KAND, KOGUT GALIJSKI, MOŻLIWOŚĆ, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, ADIANTUM ROZWICHRZONE, INKUBATOR, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, PINGWIN MASKOWY, DYTYRAMB, LAKIER, AGENCJA, SZKODNIK, SILNIK INDUKCYJNY, ZASTRZALIN, EMISJA PIENIĄDZA, ŻYWY TRUP, KAKAO, KONTROLA DROGOWA, LATRY, MOHER, ELF SZARY, ADIDAS, SZKIELET, PROSZEK, PODATEK URBARIALNY, MONETA BULIONOWA, DUMA, PROTEZA, PODSADNIK KULISTY, JEŻOZWIERZ AFRYKAŃSKI, WĘZEŁ GORDYJSKI, SZMER, DUCHOWY PRZYWÓDCA, SZKAPLERZ, MECENAS, ŁEBEK, LEISZMANIOZA SKÓRNO-ŚLUZÓWKOWA, NOTOWANIE CIĄGŁE, OSĘK, ROWER POZIOMY, EGZERCYCJA, EDAM, KOŁNIERZYK, ZAPRAWA, CZESKI BŁĄD, FAKSYMILE, TŁUMACZ, PANEKLA, KONEW, LISTA PROSKRYPCYJNA, MOSKALIK, TURANOWIE, BRODAWKA, MUZA, KORONA, NÓŻ NA GARDLE, SKWAPLIWOŚĆ, ALERGIA PYŁKOWA, SZTUKA, CZARODZIEJSKI KRĄG, PLANETKA, TRUBADUR, SIEDMIOMILOWE BUTY, FORMA DRUKOWA, TUNEL MORRISA-THORNE'A, ŁBISKO, PLEUSTOFIT, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, BOGATE MEDIA, TONAŻ, ANNA, STRONNOŚĆ, POPRAWKA, DOGODZENIE SOBIE, CIOS, PŁUCZKA, PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, ABAKUS, YPRES, BLOCZEK, ROZSZCZEP WARGI, SQUATTER, DRUGIE DNO, DŻEM, KOKLUSZ, KUŹNICA, NAUKI GEOGRAFICZNE, KWASICA, KOMA, TRAŁ, KURACJA UDERZENIOWA, LOTERIA, CIĘGNO KOTWICZNE, JĘZYK PIECZYŃSKI, DROGI, SESJA, ŚWIECA, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, WSTECZNICTWO, GAŁKA, ?LAMPA PUNKTOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.979 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KRÓTKI, ZAKRZYWIONY JEDNOSIECZNY MIECZ, LUB CZĘŚCIEJ NÓŻ O PODOBNYM KSZTAŁCIE, NOSZONY PRZEZ SIKHÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KRÓTKI, ZAKRZYWIONY JEDNOSIECZNY MIECZ, LUB CZĘŚCIEJ NÓŻ O PODOBNYM KSZTAŁCIE, NOSZONY PRZEZ SIKHÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KIRPAN krótki, zakrzywiony jednosieczny miecz, lub częściej nóż o podobnym kształcie, noszony przez Sikhów (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KIRPAN
krótki, zakrzywiony jednosieczny miecz, lub częściej nóż o podobnym kształcie, noszony przez Sikhów (na 6 lit.).

Oprócz KRÓTKI, ZAKRZYWIONY JEDNOSIECZNY MIECZ, LUB CZĘŚCIEJ NÓŻ O PODOBNYM KSZTAŁCIE, NOSZONY PRZEZ SIKHÓW sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - KRÓTKI, ZAKRZYWIONY JEDNOSIECZNY MIECZ, LUB CZĘŚCIEJ NÓŻ O PODOBNYM KSZTAŁCIE, NOSZONY PRZEZ SIKHÓW. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast