BROŃ AUTOMATYCZNA STRZELAJĄCA WYŁĄCZNIE OGNIEM POJEDYNCZYM, W KTÓREJ CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z JEJ ZAŁADOWANIEM SĄ WYKONYWANIE PRZEZ SPECJALNE URZĄDZENIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BROŃ SAMOPOWTARZALNA to:

broń automatyczna strzelająca wyłącznie ogniem pojedynczym, w której czynności związane z jej załadowaniem są wykonywanie przez specjalne urządzenie (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BROŃ AUTOMATYCZNA STRZELAJĄCA WYŁĄCZNIE OGNIEM POJEDYNCZYM, W KTÓREJ CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z JEJ ZAŁADOWANIEM SĄ WYKONYWANIE PRZEZ SPECJALNE URZĄDZENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.761

FOTOGRAFIA LOTNICZA, BLOKADA ALKOHOLOWA, WYRAKOWATE, SZAMPION, LINIA EMISYJNA, LEGA APOSTOLSKI, DŻEZÓWKI, MARKER NOWOTWOROWY, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, IPP, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, BRYTYJSKI, DODAJNA, QUENYA, EKRAN WIZYJNY, PRALNIA CHEMICZNA, S/Y, PRODUKT GLOBALNY, FORSOWANIE, MŁOT, LAND ROVER, PULPIT, METODA STRZAŁÓW, DOJARKA, KOHEZJA, UKŁAD POZAPIRAMIDOWY, FONDUE CZEKOLADOWE, PROMIENIOWANIE TERMICZNE, FILIPINKA, AZT, AKCELERATOR ELEKTRONÓW, MACEDONIA, TONAŻ, ALBERTA, MIESZKANIE KWATERUNKOWE, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-WYBUCHOWA, HIPOSTYL, OBLIGACJA MUNICYPALNA, STRUKTURA FUNKCJONALNA, SPŁAWIK, MIMESIS, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, KARABINEK GALLAGERA, NASTĘP, KŁUSAK FRANCUSKI, NERWIZM, PISTOFON, GRUPA, BROŃ MASOWEGO RAŻENIA, NACISK, RUCH RELIGIJNY, HELIOCENTRYZM, SZKLISTKA, ZAPAŚNICTWO, KORIACKI, WEKTOR, PROSTNICA, TOMOGRAF, OSAD ABYSSALNY, PIKIELHAUBA, MORFOTROPIA, HIPOSTAZA, JĘZYK LITERACKI, REAKCJA SPRAWCZA, URZĄDZENIE RADIOWE, GRAMATYKA, ŚNIEDŹ, PRZYCZEPA KEMPINGOWA, STER, ŁUK BRWIOWY, ŚMIGŁO, PALUDAMENT, SSAK WYMARŁY, WZNIOS KAPILARNY, INKWIZYCJA, MACIERZ RZECZYWISTA, JAGLANKA, KOTWA, TAMPER, KSIĘŻYCE HIPOKRATESA, STRASZAKOWATE, SIERMIĘGA, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, MIGRACJA ZAROBKOWA, STRAWNOŚĆ, TEMPERATURA BARWOWA, PIEC, KOMPRESJA DYNAMIKI, SONY, SZCZEBIOT, CASH BACK, CZUJNIK CHEMICZNY, PULSACJA, TOPOREK, KAPUSTA KISZONA, PĘCHERZ, EUKLIDES, CHOROBA OLLIERA, PARAFIA, PAMIĘĆ, LÓD MARTWY, OKULTACJA, MAPA BITOWA, KONGO-BRAZZAVILLE, MACIERZ DYSKOWA, MĘTNOŚĆ, TABLICA, KINGDOM, IRANISTAŃSKI, URUK-HAI, PATRONTASZ, EMERYTURA POMOSTOWA, NACZYNKO, PAŁKA, MOBILE, TRĄBKA SYGNAŁOWA, ŻYŁA OCZNA DOLNA, BYLICA, KÓŁECZKO, ARUMUŃSKI, WDOWI GROSZ, STADNIAKI, MINÓG GRECKI, AUTOSKLEP, GOLFIK, AKT MOWY, WYDATKI, UMOWA O PRACĘ, REJESTRZYK, OSPA KRWOTOCZNA, ZAKŁADKA, KÓŁKO, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, PODKARMIACZKA, WÓZ, ZERÓWKA, CUKIER BURACZANY, RAK PRĘGOWANY, PORODÓWKA, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, SZKLIWO, INA, RUPNIK, NAFTEN, KASTET, MINISTER BEZ TEKI, XSARA, ZESTAW, AKWIZYTORZY, SAMOGŁOSKA NISKA, BIOETYK, MIĘKISZ WODNY, FAZA, PŁUCZKA, SYMULATOR LOTU, KRYMINAŁ, POLER, LIST OTWARTY, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, CIŚNIENIE KRWI, PRZYJACIÓŁKA, PROCES KANONIZACYJNY, ŻUBROŃ, ECCHI, SKRZYDLATE SŁOWO, ARKUSZ AUTORSKI, LAKONIZM, MYDELNICZKA, KATEGORIA OPEN, DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA, NALEPKA, PROSTOWÓD, SAMOGŁOSKA WYSOKA, GRZBIETORODY, KOCIOŁ DEFEKACYJNY, ZAĆMA ZAAWANSOWANA, NAZGULE, BULLA, NIEGRZECZNOŚĆ, SKAŁA GŁĘBINOWA, MASA KRYTYCZNA, PRZÓD, KRĄG CZAROWNIC, ZESPÓŁ LEŚNY, TRAŁ, PUNIJCZYK, HURYCKI, DALEN, MILITARIA, PUNKT, ESPADON, OSNUJKA, BÓJ SPOTKANIOWY, PSZENICA DURUM, PILOT AUTOMATYCZNY, PUŁAP STATYCZNY, BANKOWOŚĆ MOBILNA, POEMAT DYGRESYJNY, OCHRONA INDYWIDUALNA, LICZNIK GEIGERA, KASTET, RAKIJA, TRĄBKA POCZTOWA, TRAWA, KAMERA WIDEO, WIĘKSZOŚĆ SEJMOWA, PASTISZ, GRZEŚ, IDEALIZM OBIEKTYWNY, FONDUE SEROWE, PROMIENIOWANIE ALFA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, WIEŚ DROBNOSZLACHECKA, FANDANGO, BEZDNIA, GODZINA REKTORSKA, CZYŚCIEC, NIDA, WIBRATOR, BIELIDY, ZASADZKA, DROGA KONIECZNA, HRABINA, GROMBELARD, EWOLUCJA NARCIARSKA, EWOLUCJA, FERMATA, STRUKTURA MACIERZOWA, PIOTR, NIĆ KODUJĄCA, STYGMATOR, CHARLES, APARAT, FRAZA NOMINALNA, WIDMO ABSORPCYJNE, WOLTAMPEROMETRIA, DOPING, MUSZKIETON, BORECZNIK, PROSPEKT EMISYJNY, ORDYNAT, PACA, MLECZ, OC, ZADZIERZGNIĘCIE, PAS DROGOWY, BUCHTY, SKRZYPOWE, EGZOCENTRYZM, LĘK SEPARACYJNY, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, OCHRONA REZERWATOWA, BANKOWOŚĆ PRYWATNA, LEMURKI, PROCA, STRAJK WŁOSKI, KRAINA MITOLOGICZNA, ALFABET WIĘZIENNY, BALSA, ZATOR, TURBINA CIEPLNA, TYSIĄC, ODTRUTKA, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, ZGIĘCIE PODESZWOWE, NADBUDÓWKA, KLASYCZNY HATTRICK, GAZ OBOJĘTNY, OFIAKOMORFY, ULTRABOOK, JEZIORO EPISZELFOWE, KOREAŃSKI, MOLESTACJA, UMOWA SPONSORSKA, OSOBA TRZECIA, ŚWIECOWANIE USZU, DOGMAT, BĘBENKOWIEC, WAŁECZEK, SER PODPUSZCZKOWY, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, LITURGIA, ŻABA ZWINKA, PLAZMA ZARODKOWA, PĘTLA, KRÓTKA PAMIĘĆ, PISTOLET MASZYNOWY, TEMPERATURA ZAPŁONU, GMACHÓWKA, IGRZYSKA, PRZEWÓD KOMINOWY, ABLACJA, SHORT TRACK, KONTROLER, AWIZO, PING-PONG, ?BOMBA KOBALTOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.761 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BROŃ AUTOMATYCZNA STRZELAJĄCA WYŁĄCZNIE OGNIEM POJEDYNCZYM, W KTÓREJ CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z JEJ ZAŁADOWANIEM SĄ WYKONYWANIE PRZEZ SPECJALNE URZĄDZENIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BROŃ AUTOMATYCZNA STRZELAJĄCA WYŁĄCZNIE OGNIEM POJEDYNCZYM, W KTÓREJ CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z JEJ ZAŁADOWANIEM SĄ WYKONYWANIE PRZEZ SPECJALNE URZĄDZENIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BROŃ SAMOPOWTARZALNA broń automatyczna strzelająca wyłącznie ogniem pojedynczym, w której czynności związane z jej załadowaniem są wykonywanie przez specjalne urządzenie (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BROŃ SAMOPOWTARZALNA
broń automatyczna strzelająca wyłącznie ogniem pojedynczym, w której czynności związane z jej załadowaniem są wykonywanie przez specjalne urządzenie (na 19 lit.).

Oprócz BROŃ AUTOMATYCZNA STRZELAJĄCA WYŁĄCZNIE OGNIEM POJEDYNCZYM, W KTÓREJ CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z JEJ ZAŁADOWANIEM SĄ WYKONYWANIE PRZEZ SPECJALNE URZĄDZENIE sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - BROŃ AUTOMATYCZNA STRZELAJĄCA WYŁĄCZNIE OGNIEM POJEDYNCZYM, W KTÓREJ CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z JEJ ZAŁADOWANIEM SĄ WYKONYWANIE PRZEZ SPECJALNE URZĄDZENIE. Dodaj komentarz

6+4 =

Poleć nas znajomym:

x