SYTUACJA, W KTÓREJ MECHANIZM RYNKOWY NIE PROWADZI DO EFEKTYWNEJ (W SENSIE PARETA) ALOKACJI ZASOBÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZAWODNOŚĆ RYNKU to:

sytuacja, w której mechanizm rynkowy nie prowadzi do efektywnej (w sensie Pareta) alokacji zasobów (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYTUACJA, W KTÓREJ MECHANIZM RYNKOWY NIE PROWADZI DO EFEKTYWNEJ (W SENSIE PARETA) ALOKACJI ZASOBÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.366

WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, BAR MICWA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, WIĄD RDZENIA, POMPA WYPOROWA, HISZPANKA, BODZIEC PODPROGOWY, ABNEGATKA, NIEBIESKIE TWARDÓWKI, LUFKA, SUPOZYCJA, CZAS, RAFA, SZARPAK, PSYCHOFARMAKOLOGIA, EFEKT RYGLA, GÓWNOBURZA, JĘZYK POLSKI, TERMOLOKATOR, MODEL NIEPARAMETRYCZNY, SĘDZIA KALOSZ, SIODŁO DAMSKIE, DROGA KROPELKOWA, CIAŁO STAŁE, TABU MILCZENIA, SWAP PROCENTOWY, DOROBEK, JĘZYCZNIK, SAMOGŁOSKA NEUTRALNA, OBLAT, POLITYKA ENERGETYCZNA, MAKATKA, ALIMENTACJA, SEMIWEGETARIANIN, ODJEMNA, POMYLENIEC, SILNIK RELUKTANCYJNY, KOMUNIA, DOMINATOR, ATRYBUCJA OBRONNA, BEZROLNY, BIAŁA, DOGMAT, PLECHA, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, UKROP, SZMELC, MURARKA RUDA, KONTO DEPOZYTOWE, ŻYCZLIWY, GŁUSZYCA, SENSYBILIZATOR, PUŁAP PRAKTYCZNY, NEGACJONISTA, GALARETNICA, SAMORÓBKA, PRZYRODA NIEOŻYWIONA, HEMOCHROMATOZA WRODZONA, POWIEŚĆ Z KLUCZEM, NIEŚWIADOMOŚĆ, TYSIĄC, FUNKCJA OKRESOWA, NON-IRON, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, DERMOKOSMETYK, NIEZMIENNIK PRZEKSZTAŁCENIA, KARD, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, KONKURENCJA, OSIEMDZIESIĄTKA, ARTEFAKT, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, PIANA, STÓŁ MONTAŻOWY, SKOTYZM, CHROMOSOM POLITENICZNY, HYDROTECHNIKA, KRYKIET, OŚ PORTALOWA, GRA RPG, PANTALION, CENA REFERENCYJNA, WSTRZYMANIE, SUCHAREK, DOGRYWKA, ZAWIKŁANIE SIĘ, DIU, CZUBRICA, DOBÓR KREWNIACZY, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, PALIATYWA, WIETLICOWATE, KABAŁA, ZBÓJNICKI, FUNKCJA EKSPRESYWNA, ANTROPOLOGIZM, JEDNOSTKA, STREFA UNIKANIA, KOLINEACJA PERSPEKTYWICZNA, WPIERDZIEL, BROŃ KRÓTKA, SZCZUR ŚNIADY, OBSZAR CELNY, ZBIORNIK, GROMADA, CHALKOGRAFIA, SABOT, CHOROBA KAWASAKI, POPYT DOSKONALE NIEELASTYCZNY, SYRENI ŚPIEW, FILOLOGIA POLSKA, CYNODONTY, TARAS, PROMOCJA, MATERIALIZM EKONOMICZNY, GITARA, MATA GRAWITACYJNA, PSEUDOARTYSTA, PEREŁKA, SŁUGA BOŻA, MIR, EWKA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, KASA, SAMOGŁOSKA PRZYMKNIĘTA, POLE MAGNETYCZNE, KRAKERS, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, KONTYNGENT TARYFOWY, BEZPOŚREDNI CEL INFLACYJNY, CZAS OCHRONNY, NIPA, WYKROCZENIE SKARBOWE, OŚ LICZBOWA, AKADEMICKOŚĆ, LOSOWOŚĆ, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, SZALONA GŁOWA, KIEROWCA, STAN NIETRZEŹWOŚCI, PANTOMIMA, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, NOMINALIZM, NULLIPARA, NIEMĘSKOŚĆ, NIEKAPEK, DOLINA RYFTOWA, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, SY, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, MISJOLOGIA, PUŁAPKA, CIOS PONIŻEJ PASA, PĄCZEK, NADBUDÓWKA, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, TEOLOGIA NEGATYWNA, JĘZYK PENDŻABSKI, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, SZANKIER MIĘKKI, MINUTA, TEOKRACJA, KOMENTARZYK, PLAŻÓWKA, THRILLER, MECHANIZM ŚRUBOWY, REAKCJA OSCYLACYJNA, EMISJA PIENIĄDZA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, ROŚLINA JEDNOPIENNA, PRZEWIJAK, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, ROŚLINA WODNOPĄCZKOWA, ŻYWICA POLIESTROWA, BIZNESMEN, BUJAK, KONIK, DRENAŻ RYNKU, FAZA OŻYWIENIA, PRAZYNOFITY, KLAWIATURA EKRANOWA, WIEK POPRODUKCYJNY, KOMUNIKACYJNOŚĆ, SUKA, BÓSTWO, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, MAJEUTYKA, TRANSPARENCJA, SÓL KWAŚNA, TWARDA SPACJA, TRZY KARTY, PĘTAK, BADYLARZ, WYŁOM, BÓJKA, TEMPERATURA ZAPALENIA, PUSTY DŹWIĘK, PIRUETKA, TEMAT, JAŁOWNIK, ZDZIWIENIE, POŻYCZKA HIPOTECZNA, KUPCZYK, BEAR, MACIERZ RZADKA, PRZEDSZKOLE, KRZYKACZ, UKŁAD, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, TERAPIA PRENATALNA, UMOWA ZLECENIA, SMYCZ, PSYCHOBIOGRAFIA, SPYCHACZ, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, INDYJSKI, BLANKIETOWOŚĆ, HYMN, PRZEKLEŃSTWO, SKAŁA PLUTONICZNA, PIERWSZA KOMUNIA, KRYTERIUM MAKSYMINOWE, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, KLERK, ZAPŁON, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, BŁĘDNOŚĆ, DOMEK LETNISKOWY, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, PRZEPŁYW GOTÓWKOWY, PRZYGODA, KARA TALIONU, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, MINISIATKÓWKA, SYGNIFIKATOR, DRUKARKA ELEKTROSTATYCZNA, AMIDYZM, FUNKCJA OGRANICZONA, ZASOBY OPERATYWNE, NAZWA POZORNA, PROSCENIUM, SZARPANKA, SZYPLIN, ŁYSA PAŁA, NIESZLACHETNOŚĆ, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, NIEWIADOMA, WIEJSKI FILOZOF, ASPOŁECZNOŚĆ, WAHADŁO, DOBÓR STABILIZUJĄCY, CHROPOWATOŚĆ, MLECZAN, CZYSTY ROZUM, SPECJALIZANT, REGUŁA, SINGEL, PIKA, WŁADZA, PROBLEM DECYZYJNY, MAJACZENIE, CHOROBA FRIEDREICHA, BIBLIOTEKA NAUKOWA, STAWIDŁO, POWRÓT, HUNCWOT, MOCARSTWO LOKALNE, CANTUS FIRMUS, DZIAD, CICHODAJKA, WOLUMEN OBROTÓW, PIONEK, INERCJALNOŚĆ, HETEROATOM, SWATKA, FIGA, PRAWO TALIONU, ŚLEPA ULICZKA, LOK, WYRZEKANIE, ŁOMOTANINA, POLE WIROWE, PRAWO, BIODYNAMIKA, ZASIEDLENIE, GRUPA ELIMINACYJNA, PŁYN NASIENNY, AFAZJA AMNESTYCZNA, SPORTÓWKA, NIEPRZYTOMNOŚĆ, WPIERDZIEL, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, TRASANT, FORUM, ?ROZKŁAD WYKŁADNICZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.366 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYTUACJA, W KTÓREJ MECHANIZM RYNKOWY NIE PROWADZI DO EFEKTYWNEJ (W SENSIE PARETA) ALOKACJI ZASOBÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYTUACJA, W KTÓREJ MECHANIZM RYNKOWY NIE PROWADZI DO EFEKTYWNEJ (W SENSIE PARETA) ALOKACJI ZASOBÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZAWODNOŚĆ RYNKU sytuacja, w której mechanizm rynkowy nie prowadzi do efektywnej (w sensie Pareta) alokacji zasobów (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZAWODNOŚĆ RYNKU
sytuacja, w której mechanizm rynkowy nie prowadzi do efektywnej (w sensie Pareta) alokacji zasobów (na 14 lit.).

Oprócz SYTUACJA, W KTÓREJ MECHANIZM RYNKOWY NIE PROWADZI DO EFEKTYWNEJ (W SENSIE PARETA) ALOKACJI ZASOBÓW sprawdź również:

ogromny kłopot, strapienie ,
suma uzupełniająca niedobory ,
lekceważąco o Żydzie, osobie narodowości żydowskiej ,
pismo urzędowe, w którym znajdują się aktualne dane osoby lub rzeczy (np. urządzenia) ,
Hyphessobrycon scholzei - gatunek słodkowodnej ryby z rodziny kąsaczowatych (Characidae) ,
statek dowodzony przez Jazona ,
Campylopus fragilis - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
buty z wysokimi cholewami, nieco wyższymi z przodu, używane do konnej jazdy ,
dział medycyny, nauka o chorobach ,
roślina zielna, krzew lub drzewo, chwast ogrodowy i polny, wiele gatunków ozdobnych ,
w niej więzień ,
Chirocentrus dorab - gatunek dużej i szybkiej morskiej ryby śledziokształtnej z rodziny dorabowatych (Chirocentridae), z powodu wyglądu i sposobu żerowania nazywanej Wilczym śledziem ,
imitowanie w utworze literackim różnych form wypowiedzi: literackich, paraliterackich, nieliterackich; ustnych lub pisanych ,
Enicognathus ferrugineus - gatunek ptaka z rodziny papugowatych (Psittacidae), z podrodziny papug neotropikalnych (Arinae) ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
Opisthocomidae - rodzina ptaków z podgromady Neornithes ,
potocznie o człowieku skłonnym do zadumy i smutku ,
malarz amerykański (1801-48), malował głównie romantycznie pejzaże ,
coś, co nie może być prawdą, prawdopodobnie jest kpiną, drwiną; coś zazwyczaj oburzającego ,
warunki materialne; podstawa utrzymania się przy życiu ,
zdjęcie grupowe ,
pademelon czerwononogi, Thylogale stigmatica - ssak z rodziny kangurowatych; zamieszkuje wschodnie wybrzeże Australii (półwysep Jork, rejon Cairns w Queensland, Nowa Południowa Walia) oraz Nową Gwineę (na południe od ujścia rzeki Fly) ,
Phalacrocorax fuscicollis - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje obszary słodkowodnych mokradeł na terenie Indii oraz Sri Lanki ,
śpiewa 'Coś z Odysa' ,
lokal gastronomiczny, który specjalizuje się w wypiekaniu pizzy ,
reprezentacyjne pomieszczenie przy wejściu do pałacu ,
w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku ,
... alpejskie, byliny z Tatr ,
potrawa z jajek lub samych białek ubitych z cukrem z dodatkiem owoców zapiekana, podawana na gorąco; także potrawa z mielonego mięsa i ubitych białek ,
przyrząd z gumową nakładką do zbierania nadmiaru wody

Komentarze - SYTUACJA, W KTÓREJ MECHANIZM RYNKOWY NIE PROWADZI DO EFEKTYWNEJ (W SENSIE PARETA) ALOKACJI ZASOBÓW. Dodaj komentarz

9+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast