DZIEDZINA GEOMETRII, KTÓREJ KLUCZOWYM POJĘCIEM SĄ FRAKTALE, OBIEKTY WYKAZUJĄCE WŁASNOŚĆ SAMOPODOBIEŃSTWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GEOMETRIA FRAKTALNA to:

dziedzina geometrii, której kluczowym pojęciem są fraktale, obiekty wykazujące własność samopodobieństwa (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIEDZINA GEOMETRII, KTÓREJ KLUCZOWYM POJĘCIEM SĄ FRAKTALE, OBIEKTY WYKAZUJĄCE WŁASNOŚĆ SAMOPODOBIEŃSTWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.880

INKA, AGENCJA RATINGOWA, STADNIAKI, LINIJKA MENNICZA, KOMPARYCJA, ŚCIANA, BULANŻERIA, GRZYBICA SKÓRY GŁOWY, KARTOFLANKA, WIERZCHOŁEK KORZENIA, SONANT, FRANCA, EN GRISAILLE, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, PUNKT, KRYPTOGRAFIA, PROSTNICA, ŁUPEK DACHÓWKOWY, MAPA BITOWA, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, PRZECIĄGANIE LINY, STWARDNIENIE ROZSIANE, GEOMETRIA RÓŻNICZKOWA, PROTEST SONG, BUŁGARYSTYKA, MONOLOG LIRYCZNY, WYTWÓRSTWO, BOLYAI, DOMENA, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, BIJATYKA, KROATYSTYKA, WOLNY ZAWÓD, MYSZOWATE, MAKARON, WIEŚ CZYNSZOWA, MUFLA, DOM KATECHETYCZNY, NIEUMARŁY, NAJDUCH, ZASTÓJ, RZEKA AUTOCHTONICZNA, AGAR, MSZA PONTYFIKALNA, MIKROTECHNOLOGIA, AUTOCHTONICZNOŚĆ, BIODYNAMIKA, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, TOR, TRZYDZIESTKA, TUSZ, DOMENA PUBLICZNA, CENA SKUPU, KRÓLEWNA, DERYWACJA FLEKSYJNA, SAMOGŁOSKA USTNA, ZAPAŁECZKA, IRS, SAMOGŁOSKA PRZYMKNIĘTA, PRÓG BÓLU, FONDUE SEROWE, HRABINA, KAPITANIA GENERALNA, KWAS HUMUSOWY, IZOCHRONA, CORONET, FAZA DEPRESJI, ŁÓW, RDZEŃ, MODELARZ, DUALNOŚĆ, FOLWARK, LIRYKA POŚREDNIA, AMORY, DROGA PRZEZ MĘKĘ, PLANETA TYPU SUPERZIEMIA, LATANIE PRECYZYJNE, GWIAZDA ZDEGENEROWANA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, DZIENNIK PODAWCZY, TERMODYNAMICZNA SKALA TEMPERATURY, TYBETAŃCZYK, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, CIAŁO JAMISTE, BEZPROBLEMOWOŚĆ, LEASING KAPITAŁOWY, KANAŁ ŻEGLOWNY, COACHING, SUMA ZEROWA, WIECZORÓWKA, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, DOZOROWIEC POGRANICZA, SEKWENCJA PALINDROMOWA, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, ELEKTROMIOGRAFIA, FOTOKSIĄŻKA, ALIGATOROWATE, PENTIMENTO, STARY WYGA, PSYCHOBIOGRAFIA, ZAPISOBIERCA, HEPATOLOGIA, OBRZYD, SPÓŁGŁOSKA SONORNA, SZTUCZNA INTELIGENCJA, BRONIOZNAWSTWO, ASTRONOMIA POZAGALAKTYCZNA, CHOROBA WODUNKOWA, TEOLOGIA BIBLIJNA, PRZEKŁADNIA RÓŻNICOWA, STEROWANIE OPTYMALNE, KURTYNA ZERO, SZKODNIK, ZERO ABSOLUTNE, WYZNANIE MOJŻESZOWE, PRODUKCJA PIERWOTNA, CHŁYST, KOLEJ ŻELAZNA, SZOSZOŃSKI, MATEMA, WALC WIEDEŃSKI, WIATRÓWKA, MUTACJA GENOWA, HOMINIDY, KONIK, RPG, DIPLODOKI, BŁONICA GARDŁA, CHOROBA ZASADOWA, OŚ ZIEMI, POLONISTYKA, ROZBITEK, ZAGRABICIEL, SŁOWO MASZYNOWE, POKER ROZBIERANY, KANALIK NERKOWY, PREFEKTURA MIEJSKA, POEMAT DYGRESYJNY, LOTNICTWO, SPORT MOTOROWY, GRUPA IMIENNA, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, RUNO, KARCIANKA KOLEKCJONERSKA, CHOROBA GLIŃSKIEGO-SIMMONDSA, MINISIATKÓWKA, HARAD, TEMPERATURA MROZU, POLICJA SĄDOWA, WSPÓLNOŚĆ, JER MIĘKKI, TWARDE PORNO, CHOROBA DÜHRINGA, CHOROBA EULENBURGA, ANTENA FRAKTALNA, WŁOŚĆ, DIU, PAT LEGISLACYJNY, KRÓTKI WZROK, RUDA, OGONEK, MALARSTWO MINIATUROWE, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, FILOLOGIA SERBSKA, ZAKŁADKA, WOLANIE, CHOROBA CYWILIZACYJNA, SZACHY BŁYSKAWICZNE, TYGRYSIE OKO, HRABINI, PRAZYNOFITY, POLITYKA PODATKOWA, CHOROBA PSYCHOSOMATYCZNA, SZTUKA NAIWNA, CZERNINA, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, KARNER, SZPIGAT, TOR WODNY, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, PASYWIZM, SENSYBILIZATOR, SZAMOTANINA, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, NEKROMANCJA, TYFUS PLAMISTY, DZIEWICA KONSYSTORSKA, ARYTMOMETR, BUŁAT, EKWIPARTYCJA, FILOZOFIA PRAWA, NADZIEWKA, SKÓRA PERGAMINOWA, UMOWA ZLECENIE, ADRESAT, GOŁĘBICA, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, MRÓWNIKOWATE, CZYTANKA, BĘCKI, SPRAWDZIAN, BILET POWROTNY, GRZBIETORODOWATE, DOMENA, GWARANCJA BANKOWA, CHEMIA BIONIEORGANICZNA, SZYNION, TRYSKAWKA, SKALA KELVINA, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, UCHO WEWNĘTRZNE, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, ESTETYKA, TRAFNOŚĆ TEORETYCZNA, DOM DZIECKA, PODDAŃCZOŚĆ, JAGLANKA, MIKROSOCZEWKOWANIE, ZASADZKA, EKOSFERA, ROŚLINA KORZENIOWA, PRASA, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, KALANETYKA, SPECJACJA RADIACYJNA, REJESTR KARNY, SARDANA, POKER DOBIERANY, PANEWKA, WLAN, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, GENERACJA ROZPROSZONA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, PSEUDOARTYSTA, SPŁASZCZKOWATE, DEKLINACJA NIJAKA, WORKOWIEC, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, SZYPUŁKA, POLOWANIE, FAB LAB, TOPIK, KÓŁECZKO, KREWETKI, EUTENIKA, GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA, TEINA, SWAP WALUTOWY, PEJZAŻ, KUCHNIA MOLEKULARNA, DEKLINACJA MIESZANA, KRZYWA PROSTOWALNA, ILOCZYN WEKTOROWY, DRZEWCÓWKA, ZWARCIE, CHOROBA HAGLUNDA, SILNIK INDUKCYJNY, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, ŻŁÓB LODOWCOWY, SPÓŁGŁOSKA USTNA, POZYCJA TRENDELENBURGA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, PLASTYKA, BAZA NOCLEGOWA, CLEARING, OBEREK, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, HAKATA, ZŁOTA FUNKCJA, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, ZWARCIE, CZARNA ROBOTA, LÓD, PASTORAŁKA, FILM, HIPERTENSJOLOGIA, KRASNAL, ANTYCHOLINERGIK, MAGNEZJA, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, ZERÓWKA, PEDIATRIA, UŁAMEK PROSTY, INDYWIDUALIZM, FILAKTERIA, BROŃ GŁADKOLUFOWA, DOLINA LODOWCOWA, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, PATROLOWIEC, DOMEK LETNISKOWY, HORROR, MIESZAK, AZYDOTYMIDYNA, GAŁKA BLADA, GÓRNICTWO MORSKIE, RATOWNICTWO, ?ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.880 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIEDZINA GEOMETRII, KTÓREJ KLUCZOWYM POJĘCIEM SĄ FRAKTALE, OBIEKTY WYKAZUJĄCE WŁASNOŚĆ SAMOPODOBIEŃSTWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIEDZINA GEOMETRII, KTÓREJ KLUCZOWYM POJĘCIEM SĄ FRAKTALE, OBIEKTY WYKAZUJĄCE WŁASNOŚĆ SAMOPODOBIEŃSTWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GEOMETRIA FRAKTALNA dziedzina geometrii, której kluczowym pojęciem są fraktale, obiekty wykazujące własność samopodobieństwa (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GEOMETRIA FRAKTALNA
dziedzina geometrii, której kluczowym pojęciem są fraktale, obiekty wykazujące własność samopodobieństwa (na 18 lit.).

Oprócz DZIEDZINA GEOMETRII, KTÓREJ KLUCZOWYM POJĘCIEM SĄ FRAKTALE, OBIEKTY WYKAZUJĄCE WŁASNOŚĆ SAMOPODOBIEŃSTWA sprawdź również:

element architektoniczny i motyw ornamentacyjny w formie spirali lub zwoju ,
osoba zajmująca się matematyką, fachowiec w tej dziedzinie ,
oszukańcza i nieuczciwa zmiana instytucji lub grupy, dla której się pracuje czy walczy, na korzyść kogoś, kto dotąd był wrogiem ,
nowa, niespodziewana wiadomość ,
hiszpański kompozytor i historyk muzyki (1841-1922); zainicjował narodowy styl w muzyce hiszpańskiej ,
rodzaj półki, która podwieszana jest nad kuchnią lub stołemi; przeznaczona na kuchenne drobiazgi ,
Eopteranodon - pterozaur żyjący w czasie aptu (wczesna kreda); odnaleziono go w chińskiej formacji Yixian leżącej w prowincji Liaoning ,
(1823-64), pisarz węgierski, poematy, dramaty, komedie, opowiadania, liryki; „Tragedia człowieka” ,
oferma, niezdara ,
radziecka mistrzyni olimpijska z Seulu w kolarskim sprincie na torze, w Barcelonie zdobyła pierwsze złoto dla Estonii ,
konkurencja w łyżwiarstwie figurowym, w której pary mieszane wykonują tańce na łyżwach ,
przestrzeń powstała w wyniku robót górniczych ,
część odcinka trasy rajdu ,
metalowe - na dżinsach ,
proces termodynamiczny, powodujący wzrost sumy entropii układu i otoczenia. Nazwa sugeruje, że proces odwrotny do danego procesu nieodwracalnego jest niemożliwy ,
cykl biogeochemiczny, który opisuje cyrkulację azotu i jego związków chemicznych w biosferze ,
pite z lampki ,
to, że coś nie spełnia swojej funkcji, kuleje, jest niesprawne ,
wydanie dźwięku szczęknięcia ,
ubija śnieg na stoku ,
wieś położona w województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim, siedziba gminy Pawłowice ,
tradycyjny indyjsko-perski instrument muzyczny; składa się z długiego gryfu, gruszkowato wypukłego pudła rezonansowego, najczęściej sześciu-ośmiu strun melodycznych, szarpanych metalowym plektronem, oraz kilkunastu strun burdonowych ,
broń sieczna, pałasz indyjski ,
pochodził z niej Odyseusz ,
cecha wyglądu człowieka o ciemnej karnacji, oliwkowym odcieniu skóry ,
cyfra, liczba 0; neutralny element dodawania ,
obszar ziemi przeznaczony pod uprawę, ziemia uprawna ,
bawół leśny, bawół krótkorogi, bawół czerwony, bawół brunatnoczerwony, bawół karłowaty, Syncerus caffer nanus - ssak z rodziny krętorogich, podgatunek bawołu afrykańskiego; występuje w lasach tropikalnych w Afryce ,
o niegrzecznym młodym człowieku; gówniarz ,
wśród rastafarian i twórców reggae: bóg, stwórca

Komentarze - DZIEDZINA GEOMETRII, KTÓREJ KLUCZOWYM POJĘCIEM SĄ FRAKTALE, OBIEKTY WYKAZUJĄCE WŁASNOŚĆ SAMOPODOBIEŃSTWA. Dodaj komentarz

9+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast