DZIEDZINA GEOMETRII, KTÓREJ KLUCZOWYM POJĘCIEM SĄ FRAKTALE, OBIEKTY WYKAZUJĄCE WŁASNOŚĆ SAMOPODOBIEŃSTWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GEOMETRIA FRAKTALNA to:

dziedzina geometrii, której kluczowym pojęciem są fraktale, obiekty wykazujące własność samopodobieństwa (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIEDZINA GEOMETRII, KTÓREJ KLUCZOWYM POJĘCIEM SĄ FRAKTALE, OBIEKTY WYKAZUJĄCE WŁASNOŚĆ SAMOPODOBIEŃSTWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.880

GETTER, UKROP, BAR MICWA, UMOWA AGENCYJNA, STOLARKA OTWOROWA, MORDOBICIE, DISNEY, SYMULACJONIZM, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, KRYSZNAIZM, BENZYNÓWKA, KREDKA OŁÓWKOWA, KOLEGIUM, GRUPA PRZEMIENNA, CHOROBA OLLIERA, AUTOPARODIA, NAPÓR, PALEOMAGNETYZM, LEGAR, SZLAUF, TERMODYNAMIKA STATYSTYCZNA, BILET POWROTNY, KONCEPT, POLITYKA ENERGETYCZNA, FITONIA, OFFSET, KANTORAT, KLUCZ, PRIORYTET, IZBA NIŻSZA, ARTYKUŁ WIARY, FUNKCJA RZECZYWISTA, MAGNEZJA, GRUPA ROZWIĄZALNA, FOLIARZ, ZESKOK, TARGI, CHIRURGIA ESTETYCZNA, SZTAJEREK, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, BIOETYKA, BOHEMISTYKA, BEZUCZUCIOWOŚĆ, FAKTORYZACJA, PAMIĘĆ ULOTNA, BANDEROLA, ZERO BEZWZGLĘDNE, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, PIŁKA RĘCZNA, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, LODOWNIA, SZYPUŁKA, SLAWISTYKA, WZNIOS KAPILARNY, SFERA, CYNKOGRAFIA, TRYSKAWKA, D, REDUKCJA, OPCJA BARIEROWA, SAMOGŁOSKA TYLNA, SSAKI ŻYWORODNE, WIDEOROZMOWA, SIŁA, INTENSJA, APTECZKA, WINNICA NABOTA, WOREK TRZEWIOWY, SPRAWDZIAN, PRZEWÓD, PORZĄDEK CIĄGŁY, RÓG, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, MYSZOWATE, ZBROJA KRYTA, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, SKRZYDEŁKO, OŚWIADCZENIE, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, GENERACJA ROZPROSZONA, FRA, BROŃ PANCERNA, PIERWSZA KOMUNIA, SIODLARNIA, FIGURA GEOMETRYCZNA, UTLENIANIE, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, SIEDEMDZIESIĄTKA, ZAĆMA POCZĄTKOWA, UCHO WEWNĘTRZNE, PRAWO BIOTA-SAVARTA, DZIAŁANIE, MSZA PONTYFIKALNA, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, MATEMA, FUNKCJA HARMONICZNA, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, GNIOTOWNIK, PODSTAWKA, PLANTACJA NASIENNA, HOMINIDY, NAUKA JAZDY, CHEMIA BIONIEORGANICZNA, FORMA PRENEKSOWA, KROATYSTYKA, AMORY, CALLANETICS, LEMNISKATA BERNOULLIEGO, SUWNICA BRAMOWA, TELETECHNIKA, UREID, GRUPA TOPOLOGICZNA, PRZEMIANA ODWRACALNA, MACIERZ SKALARNA, TANATOPSYCHOLOGIA, PYTONIAKOWATE, INWERT, PRZEPUKLINA RICHTERA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, LIRYKA POŚREDNIA, KRZEW OWOCOWY, TYSIĄC, PRODUKCJA, TURBINA CIEPLNA, KOMANDYTARIUM, MONGE, TRAMPOLINA, NAPIĘTEK, DOWCIPNIŚ, ZŁAD, GÓWNOZJADZTWO, KRYKIET, SZTUCZNA INTELIGENCJA, PRZEGRUPOWANIE, CO, SHONEN-AI, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, BERGAMOTKA, PRZEKLEŃSTWO, TOKARKA KŁOWA, UMOWA DŻENTELMEŃSKA, LANGE, GEOMETRIA NIEEUKLIDESOWA, DEPOZYT MIĘDZYBANKOWY, ALUMINOGRAFIA, KONTRALT, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, NIEUMARŁY, PARY SPORTOWE, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE, IRYDOLOGIA, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, SKAŁA PLUTONICZNA, WALCOWNIA GORĄCA, YURI, KANCONA, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, POEMAT DYGRESYJNY, OCHRONA REZERWATOWA, GAŚNICA ŚNIEGOWA, LEISZMANIOZA TRZEWNA, POPELINA, ZASTRZYK, DWA OGNIE, ADRES PAMIĘCI, DEIKSA, WYGŁOS ABSOLUTNY, ROŚLINA KORZENIOWA, KATASTROFA KOSMICZNA, KOSZ, KONTO DEPOZYTOWE, LATANIE PRECYZYJNE, MIESZADŁO, SZAMOTANINA, NEUROPSYCHIATRIA, MIKROSPOŁECZEŃSTWO, POMPA TŁOKOWA, MODELARSTWO LOTNICZE, WSTRZĄS SEPTYCZNY, HARAD, IDEALIZM OBIEKTYWNY, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, PRZELOTNICE, ZAPISOBIERCA, RPG, POLIANDRIA, ODWSZAWIANIE, KSYLOGRAFIA, KOMORA ZAMKOWA, KOLAGENOZA, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, SZTAFETA POŻARNICZA, ZŁOM, CENTRALNE OGRZEWANIE, MACIERZ KORELACJI, AKADEMICKOŚĆ, PARALIZATOR ELEKTRYCZNY, BIURO SPISOWE, GETER, NAPARZANKA, GRUPA ABELOWA, PODKŁAD, ŁYSA PAŁA, GRAAL, KRÓTKA PAMIĘĆ, NAPRAWIACZ, BRAHE, BOGRACZ, PŁASZCZYZNA S, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-OTWARTA, ARYTMETYZACJA, TYSIĘCZNIK, LAMPA FLUORESCENCYJNA, DZIAŁKA, GROMADA, ŁOŻYSKOWIEC, LINIJKA MENNICZA, DOLINA LODOWCOWA, KONIK, CZASOPIŚMIENNICTWO, MINUTA, KUPEREK, TWINNING, ZAPAŁECZKA, KIERKI, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, PŁYWANIE DŁUGODYSTANSOWE, MILICJANT, KARNER, PHISHING, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, CHOROBA MIKROFALOWA, POŻAR, MALARSTWO KATAKUMBOWE, INTERWIZJA, EGIPSKIE CIEMNOŚCI, ŚLEPY TOR, MASTYKS, OPASKA BRZEGOWA, LISZAJ TWARDZINOWY I ZANIKOWY SROMU, DZIECIUCHOWATOŚĆ, BIOTRANSFORMACJA, ROZMAITOŚĆ ALGEBRAICZNA, GAŚNICA HALONOWA, USŁUGA KONSUMPCYJNA, CHOROBA HAGLUNDA, KONCERT ŻYCZEŃ, TRZY KARTY, TEREN, KAPLICA PRZYCMENTARNA, STOPNICA, ZASADZKA, TYTOŃ, DOMEK LETNISKOWY, WPIERDZIEL, PROTEST SONG, PROFESJONALISTA, BRAZYLIJSKI, ORTODONCJA, FILOLOGIA CHORWACKA, BLACKJACK, MLON, ANONIM, ŁUPEK DACHÓWKOWY, BLEŻNIA, KÓŁECZKO, SARABANDA, PEJZAŻ, NUTRIA, ZASTÓJ, DYWETYNA, MUNDANIA, RADCA, CHOROBA WHIPPLE'A, DOM KULTURY, FORMACJA, BUŁGARYSTYKA, ZOBOJĘTNIANIE, BHP, JURYDYKA, TELEFON, PERUKARSTWO, ODWODORNIENIE, CHANAT, MAPA HIPSOMETRYCZNA, ZAPAŁKA, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, PAS DROGOWY, PRZEKŁADNIA CIERNA, ANALIZA DYSKRYMINACJI, TEMPERATURA UPAŁU, ZAĆMA NIEDOJRZAŁA, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, URODYNAMIKA, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, ?GEOMETRIA ANALITYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.880 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIEDZINA GEOMETRII, KTÓREJ KLUCZOWYM POJĘCIEM SĄ FRAKTALE, OBIEKTY WYKAZUJĄCE WŁASNOŚĆ SAMOPODOBIEŃSTWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIEDZINA GEOMETRII, KTÓREJ KLUCZOWYM POJĘCIEM SĄ FRAKTALE, OBIEKTY WYKAZUJĄCE WŁASNOŚĆ SAMOPODOBIEŃSTWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GEOMETRIA FRAKTALNA dziedzina geometrii, której kluczowym pojęciem są fraktale, obiekty wykazujące własność samopodobieństwa (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GEOMETRIA FRAKTALNA
dziedzina geometrii, której kluczowym pojęciem są fraktale, obiekty wykazujące własność samopodobieństwa (na 18 lit.).

Oprócz DZIEDZINA GEOMETRII, KTÓREJ KLUCZOWYM POJĘCIEM SĄ FRAKTALE, OBIEKTY WYKAZUJĄCE WŁASNOŚĆ SAMOPODOBIEŃSTWA sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - DZIEDZINA GEOMETRII, KTÓREJ KLUCZOWYM POJĘCIEM SĄ FRAKTALE, OBIEKTY WYKAZUJĄCE WŁASNOŚĆ SAMOPODOBIEŃSTWA. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x