POWIERZCHNIA, PRZEZ KTÓREJ PUNKTY PRZECHODZĄ PROSTE CAŁKOWICIE W NIEJ ZAWARTE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA to:

powierzchnia, przez której punkty przechodzą proste całkowicie w niej zawarte (na 25 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POWIERZCHNIA, PRZEZ KTÓREJ PUNKTY PRZECHODZĄ PROSTE CAŁKOWICIE W NIEJ ZAWARTE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.893

ODGŁOS, CENTRALNE OGRZEWANIE, OREGON, OGIEŃ ZAPOROWY, SKRZYDEŁKO, ECCHI, BYDLEŃ, KOMPLEKS NIŻSZOŚCI, SKALA JOŃSKA, ARKANSAS, FRA, KRASNAL, TWINGO, KITEL, ATMORADIOGRAF, ODLEWA, INFUŁA, AFRYKATA, ŁODYGA KWIATONOŚNA, ANORAK, PARAWODÓR, ŚWIADCZENIE, WYTWÓRSTWO, PREFEKTURA MIEJSKA, SSAKI ŻYWORODNE, PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, FONDUE SEROWE, RADA GABINETOWA, BIAŁA, PUNKT NASTAWCZY, KOPIEC, LOCHNESS, PRZEBICIE ELEKTRYCZNE, PRZEWÓD WYTRYSKOWY, TYTUŁ NAUKOWY, CZERWIEŃ ŻELAZOWA, OPATRUNEK OSOBISTY, ESTREMADURA, IMPEDYMENTA, WARP, IZERA, CHOROBA VAQUEZA, SSAKI JAJORODNE, TARCICA, DYSPOZYTYWNOŚĆ, NEOKLASYCYZM, INDUKCYJNOŚĆ, PROM ŚRÓDLĄDOWY, KOŁO MAŁE, PROMIEŃ BETA, RÓWNOWAŻNIK ELEKTROCHEMICZNY, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, HIPERTONIA, HOLTER EKG, SPOWIEDŹ, ALTERNARIOZA, NOZDRZAKI, MOWA OBROŃCZA, SŁOWO, KULMINACJA, RPG, JĘZYK HUROŃSKI, MACIERZ NILPOTENTNA, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, BLACKJACK, WISŁA, FILTR CYFROWY, CZARNA KSIĘGA, SKYLAB, REWOLWER, STRUKTURA FUNKCJONALNA, BATIK, LOMBARDIA, ŁĄKA, WIERZCHOŁEK KORZENIA, PAN STOP, RODZINA KONTRAKTOWA, CELOWNIK, MAJTEK, KARABINEK GALLAGERA, ETEROFON, SKAŁA OSADOWA, REKTASCENCJA, WICIOWCE, SZACHY FISCHERA, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, WACHTA, WARZYWNIK, PRASADAM, JĘZYK KRASNOLUDÓW, CHUZESTAN, ZGUBA, APOSTOŁ, FOTOKSIĄŻKA, DYSKONTO, SICZ, CHROMOSOM POLITENICZNY, BIEGUN, SAMSON, NAWIETRZAK, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, KRĄŻENIE OBOCZNE, WELWET, SZEKEL, STYL ZAKOPIAŃSKI, ONTARIO, PRZESIEDZENIE, LAWETA, DEKRET, BIEG PRZEŁAJOWY, OBWINIONY, CZANY, FUNKCJONALIZM, KONKURENCJA, KWAS CHLEBOWY, GŁOWICA FREZOWA, MACIERZ ALTERNUJĄCA, KRÓTKA PAMIĘĆ, PRZETRWAŁA BŁONA ŹRENICZNA, NAMNAŻANIE, NIEKLAROWNOŚĆ, LENINÓWKA, WODA HIPEROSMOTYCZNA, ESCUDO WSCHODNIOTIMORSKIE, WARTOŚĆ ENERGETYCZNA, PROMIENIOWANIE TERMICZNE, KONIDIUM, BIOMAGNETYZM, FRACTOSTRATUS, WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA, MŁOT, ANEROID, ZOONOZA, TWIERDZENIE PASCALA, OPASKA, STÓJKA, POWIERZCHNIA WALCOWA, WAPNO NIEGASZONE, TYCZKA, PROMIENIOWANIE, KHUZDUL, ŚWIADKOWIE JEHOWY, EWOLUCJONIZM KULTUROWY, SZEPT, SILNIK SZEREGOWY, ARCHIDIECEZJA, SUMA KOMANDYTOWA, LICYTACJA, KARTUZ, PARUZJA, ATMA, ZESPÓŁ ROGU POTYLICZNEGO, BOSY ANTEK, KALIMBA, REMISIK, DYSPENSA, BOOROOLA, ROLA, PŁASZCZYZNA, CHANEL, KARTA, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, METALOGIKA, KASZT, SZKOLNOŚĆ, JEZIORO WYDMOWE, CHOROBA REFSUMA, MIKOTOKSYNA, UKRAINISTYKA, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, BLOKADA ALKOHOLOWA, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, KWADRANT, PAPIER CZERPANY, WĄSKIE GARDŁO, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, TWIERDZENIE REESA, ZWIERCIADŁO, DŁUG TLENOWY, KALIFORNIA, KAZUISTYKA, SPRAWA, RYNEK NIEFORMALNY, MYLAI, KOMPENSACJA, RUPNIK, SAŁATKA CEZAR, SZAFOT, PERKOZ BIAŁOCZUBY, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, REGUŁA SARRUSA, NIEWYGODA, KOMA, WIETLICOWATE, MAGNEZJA, TRANSGRESJA, DŻEZÓWKI, KASOWNIK, CZŁON OKREŚLAJĄCY, PRASADA, ARBITRAŻ, WSTRZYMANIE, PÓŁKREW, STAGNACJA LODOWCA, BODOR, POZWANY, ASTURIA, CHIEM, WINNIPEGOSIS, PRZYRZECZENIE HARCERSKIE, PAMPA, KURTYNA ZERO, TOSKANIA, PODATEK, NER, STROIK, KWADRAT MAGICZNY, ZASADA, BLASZKA, MASZYNKA, PÓŁGOLF, URLOP WYPOCZYNKOWY, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, POZYCJA BALETOWA, RZEŹBA GLACIFLUWIALNA, LICO, BINGO, BURDA, DOBRE RZĄDZENIE, ŻELAZICA, MŁODZIEŻÓWKA, PROPYL, ŻYŁA NIEZGODNA, DIAGRAM VENNA, KOMAT, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, CERES, ZNICZ, EMAIL, EKWIPARTYCJA, IMANDRA, LEISZMANIOZA SKÓRNA, SER TOPIONY, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, PŁÓCIENNICA, PATRON, ZAGĘSZCZARKA, JALISCO, UMOWA ZLECENIA, TAMBURYN, JASKINIA LAWOWA, GĘSTOŚĆ, PACHWINA, HIPERPRZESTRZEŃ, ŁÓDŹ PILOTA, WORLD OF WARCRAFT, ASTATYZM, BIAŁORUTENISTYKA, EKONOMIA NORMATYWNA, SZKODA MAJĄTKOWA, PONTICELLO, ROZGRZESZENIE, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, TRANSWAL, WYWIAD, KANKAN, OLIFANT, ALLELOPATIA, PETRYFIKACJA, GUMA NATURALNA, GRA MIESZANA, JĘZYK CELTYCKI, JUJUY, KRÓCIEC, MIKROSKOP ŚWIETLNY, CZASOWNIK FRAZOWY, PILOTÓWKA, POLITYKA PODATKOWA, SZTUCZNY LÓD, KONDYCJONALIZM, BEZWARTOŚCIOWOŚĆ, ELEKTROLOKACJA CZYNNA, SUSZARNICTWO, TAJNIAK, FAZA DEPRESJI, TYROL, KREDYT REDYSKONTOWY, ADMINISTRACJA, PĄK, SAN, BROŃ ATOMOWA, PENSJA, WYROK, BLASTOMYKOZA POŁUDNIOWOAMERYKAŃSKA, KONDENSACJA HYDROLITYCZNA, PARY TANECZNE, WYPUK, PERCHA, MIĘKKI ENTER, ?PIASEK ZWAŁOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.893 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POWIERZCHNIA, PRZEZ KTÓREJ PUNKTY PRZECHODZĄ PROSTE CAŁKOWICIE W NIEJ ZAWARTE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POWIERZCHNIA, PRZEZ KTÓREJ PUNKTY PRZECHODZĄ PROSTE CAŁKOWICIE W NIEJ ZAWARTE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA powierzchnia, przez której punkty przechodzą proste całkowicie w niej zawarte (na 25 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA
powierzchnia, przez której punkty przechodzą proste całkowicie w niej zawarte (na 25 lit.).

Oprócz POWIERZCHNIA, PRZEZ KTÓREJ PUNKTY PRZECHODZĄ PROSTE CAŁKOWICIE W NIEJ ZAWARTE sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - POWIERZCHNIA, PRZEZ KTÓREJ PUNKTY PRZECHODZĄ PROSTE CAŁKOWICIE W NIEJ ZAWARTE. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x