METODA PRZESŁUCHAŃ UPOWSZECHNIONA PRZEZ NKWD I INNE POLICJE POLITYCZNE W KRAJACH KOMUNISTYCZNYCH W OKRESIE STALINIZMU, POLEGAJĄCA NA PRZESŁUCHIWANIU WIĘŹNIA BEZ PRZERWY PRZEZ WIELE DNI I NOCY PRZEZ KILKU ZMIENIAJĄCYCH SIĘ OFICERÓW ŚLEDCZYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONWEJER to:

metoda przesłuchań upowszechniona przez NKWD i inne policje polityczne w krajach komunistycznych w okresie stalinizmu, polegająca na przesłuchiwaniu więźnia bez przerwy przez wiele dni i nocy przez kilku zmieniających się oficerów śledczych (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KONWEJER

KONWEJER to:

przenośnik taśmowy (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "METODA PRZESŁUCHAŃ UPOWSZECHNIONA PRZEZ NKWD I INNE POLICJE POLITYCZNE W KRAJACH KOMUNISTYCZNYCH W OKRESIE STALINIZMU, POLEGAJĄCA NA PRZESŁUCHIWANIU WIĘŹNIA BEZ PRZERWY PRZEZ WIELE DNI I NOCY PRZEZ KILKU ZMIENIAJĄCYCH SIĘ OFICERÓW ŚLEDCZYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.986

SKOCZEK PUSTYNNY, BRZUSIEC, METODA SIMPSONA, ŚWIĘTE KOLEGIUM, SYSTEM EKSPERTOWY, DRUGI PLAN, TRANSFORMACJA GENETYCZNA, SZUANGMIAOZAUR, APPELLATIVUM, KIR, SEJSMOMETRIA, BIZNES WOMAN, RACHUNEK WEKTOROWY, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, CHRZĄSTKA SZKLISTA, WĘDZIDŁO MIEDZIANE Z ROLKAMI, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, SPOWINOWACONY, KAPITAŁ WŁASNY, AKTORKA, WYMOWNOŚĆ, STĘP, SOLIDARYZM SPOŁECZNY, PRZEPOWIADACZ, IDENTYFIKACJA, WYWROTKA, RATA BALONOWA, IMMUNITET FORMALNY, PIEC, SEPARACJONIZM, DIDŻEJ, ŻURFIKS, SUKCESJA UNIWERSALNA, STRZYKWA, ZŁOTY CIELEC, CHEMIA ORGANICZNA, CYGA, DZIKI MIÓD, WYROCZNIA, STENOGRAF, GEOFIT KŁĄCZOWY, SAM, FAFUŁA, SIEĆ, SUS, RDZENIARZ, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, GNIAZDO, SZCZEPONOGI, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, TRENT, CHOROBA D'ACOSTY, CYKL WYDAWNICZY, ŻYWA LEKCJA, DZIELNICA SENIORALNA, LEGENDA, DWUBÓJ KLASYCZNY, PODŁOŚĆ, KROWIEŃCZAK, KUC SZETLANDZKI, ZANIK MIĘŚNI, MALAKOZOOLOGIA, BALANTIDIOZA, UKŁAD LOMBARDZKI, CHONDRYTY, HIPOTEZA KNUDSONA, STRÓJ ADAMOWY, REZYGNACJA, KAPOTAŻ, KOMBINAT, KURATELA, HEMATOLOGIA, BUKIECIARZ, POLIPTYK, ALARM SZALUPOWY, PĘK PROSTYCH, WĘŻOWIDŁO, PANNICA, STRĘCZYCIEL, MIÓD SZYTY, LINA RATUNKOWA, DZIEWIĘCIU, IMPLANTACJA, OZÓR, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, WEBMASTER, WOLENTARZ, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, ZADZIERZGNIĘCIE, POMPA WYPOROWA, WSPÓŁDECYZJA, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, ZAPŁODNIENIE, DIARIUSZ SĄDOWY, SPOŁECZNE, HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, KORNET, MIELINA, MŁYNEK DO ODPADÓW, INSZA INSZOŚĆ, ZAKRES ZNACZENIOWY, ARROBA, MILA SKANDYNAWSKA, ŻÓŁW SŁONIOWY, BARONG, TELETURNIEJ, CHIRURG PLASTYCZNY, PEJSZANZAUR, CELUROID, CHRZEST, POLECANKA, SEDACJA, PSYCHODYDAKTYKA, ARKANZAUR, PRZYGOTOWALNIA, ICHTIOZAURY, ANTYNATURALIZM, REZONANS, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, JEDYNY, PLAC, BAGNO, BALSAM, OFENSYWA, PROSTE SKOŚNE, TRENING, KAPPACYZM, OCZKO, SZAMA, FIGURA DZIOBOWA, POLAK, ARCHEOLOGIA PODWODNA, BUCHTA, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, MŁYNEK DO ODPADKÓW, RYFLA, ATLASKOPKOZAUR, MOSKWICZ, OSIEMDZIESIĄTKA, JĘZYK PROTOSEMICKI, KRUP, PIAST, OSETIA, OTWORZENIE DUSZY, CHOROBA RITTERA, OBWAŁ, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, NAGRODA POCIESZENIA, KILWATER, SOLUBILIZACJA HYDROTOPOWA, WEKA, JĘZYK NAWAHO, METODA NEWTONA, ROMANISTA, PATRON, ZRAZ, CEWKA INDUKCYJNA, PRZEWRÓCENIE SIĘ, TANATOPSYCHOLOGIA, RANA WYLOTOWA, PRZEBIEG, PRZEKŁADACZ, JAWAJSKI, REMISJA, ROFEKOKSYB, ZRZĄDZENIE, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, SCHLANIE SIĘ, WIGOWIE, AKWATINTA, ORBITA, CHOROBA THOMSENA, ARCTG, OSUTKA SOSEN, ŻAGIEW, GRUPA ARYLOWA, RUDERA, LĘK KASTRACYJNY, PODUSZKOWIEC, ONKOLOGIA, GENERAŁ, EKONOMIA ROZWOJU, KOTWICA RYBACKA, OKO, PAREJAZAURY, AUDIOBOOK, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, KARLIK ŚREDNI, GEOPATIA, KOMPLEMENTARIUSZ, BAJKA TERAPEUTYCZNA, ZDZIADZIENIE, GILOSZ, ZAUROPLIT, ŻMIJA, SPLOT, POKAL, AKWARELA, CZYNNOŚĆ GOSPODARCZA, OUTSIDER, AUSTROZAUR, ABORCJONISTKA, PROWINCJA, IZOLACJONIZM, STAW SKOKOWY, DYSPEPSJA, CZARTER, AUSTRALORZEKOTKA SZMARAGDOWA, IMMUNOPATOLOGIA, ŻEBRO, KOPARKA KROCZĄCA, METALURGIA PROSZKÓW, PUSZKA MÓZGOWA, SYBIRSKI, KOTEWKA, ŁAZIK, TRANSLATOR, POMPA GŁĘBINOWA, JEŻOWIEC, ŻEGLUGA TRAMPOWA, MAEWESTKA, DRUK BEZADRESOWY, DYSKOGRAFIA, GRZEBIEŃ BIODROWY, ZDWOJENIE RDZENIA, OSEŁEDEC, LATAJĄCE SKRZYDŁO, STROFA ALCEJSKA, OWEROL, CIŚNIENIE, KANTAR, KULON, TROLEJBUS, OPĘTNIK, ŁOŻYSKO WAHLIWE, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, PSKÓW, FEREZJA, ELASTOMERY, BIERNE PRAWO WYBORCZE, SPEDYTOR, BYT, OLDENBURG, ŁAZIK, PÓŁNOCNOLAPOŃSKI, WYCZYSTKA, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, BATYMETRIA, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, KRĘGOSŁUP, FRONTALNOŚĆ, DRZWI HARMONIJKOWE, WCIĄGARKA, OTWORZENIE SERCA, OPŁATA, MECENAS, NOLDOR, LEPKOŚĆ CEN, BASEN OCEANICZNY, CHIRURGIA URAZOWA, ZHAFTOWANIE SIĘ, KOFFLER, WYCHOWANIE FIZYCZNE, CHELATACJA, WYPIÓR, PENDYNKA, POZER, TOPIELICA, DZIOBOROŻEC, TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA, SAJAN, DERYWAT, BIEŻNIK, AKSAMIT, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, RÓWNOWAŻNIK DAWKI POCHŁONIĘTEJ, CZAPLA ŻÓŁTODZIOBA, RZEŹNICZKA, ROJSTONA KRÓLEWSKA, AMADYNA, ROZKŁADOWOŚĆ, HYBRYDA, FRANK, GARNCZEK, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, ZOOMETRIA, KARCZMA PIWNA, RURKOZĘBNE, KROATYSTYKA, TOPLESS, MIERNICZY, SIODEŁKOWCE, TARSKI, PREZERWA, AGRESOR, EROZJA WĄWOZOWA, ?WINA NIEUMYŚLNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.986 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

METODA PRZESŁUCHAŃ UPOWSZECHNIONA PRZEZ NKWD I INNE POLICJE POLITYCZNE W KRAJACH KOMUNISTYCZNYCH W OKRESIE STALINIZMU, POLEGAJĄCA NA PRZESŁUCHIWANIU WIĘŹNIA BEZ PRZERWY PRZEZ WIELE DNI I NOCY PRZEZ KILKU ZMIENIAJĄCYCH SIĘ OFICERÓW ŚLEDCZYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: METODA PRZESŁUCHAŃ UPOWSZECHNIONA PRZEZ NKWD I INNE POLICJE POLITYCZNE W KRAJACH KOMUNISTYCZNYCH W OKRESIE STALINIZMU, POLEGAJĄCA NA PRZESŁUCHIWANIU WIĘŹNIA BEZ PRZERWY PRZEZ WIELE DNI I NOCY PRZEZ KILKU ZMIENIAJĄCYCH SIĘ OFICERÓW ŚLEDCZYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONWEJER metoda przesłuchań upowszechniona przez NKWD i inne policje polityczne w krajach komunistycznych w okresie stalinizmu, polegająca na przesłuchiwaniu więźnia bez przerwy przez wiele dni i nocy przez kilku zmieniających się oficerów śledczych (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONWEJER
metoda przesłuchań upowszechniona przez NKWD i inne policje polityczne w krajach komunistycznych w okresie stalinizmu, polegająca na przesłuchiwaniu więźnia bez przerwy przez wiele dni i nocy przez kilku zmieniających się oficerów śledczych (na 8 lit.).

Oprócz METODA PRZESŁUCHAŃ UPOWSZECHNIONA PRZEZ NKWD I INNE POLICJE POLITYCZNE W KRAJACH KOMUNISTYCZNYCH W OKRESIE STALINIZMU, POLEGAJĄCA NA PRZESŁUCHIWANIU WIĘŹNIA BEZ PRZERWY PRZEZ WIELE DNI I NOCY PRZEZ KILKU ZMIENIAJĄCYCH SIĘ OFICERÓW ŚLEDCZYCH sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - METODA PRZESŁUCHAŃ UPOWSZECHNIONA PRZEZ NKWD I INNE POLICJE POLITYCZNE W KRAJACH KOMUNISTYCZNYCH W OKRESIE STALINIZMU, POLEGAJĄCA NA PRZESŁUCHIWANIU WIĘŹNIA BEZ PRZERWY PRZEZ WIELE DNI I NOCY PRZEZ KILKU ZMIENIAJĄCYCH SIĘ OFICERÓW ŚLEDCZYCH. Dodaj komentarz

1+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast