CHOROBA ZAKAŹNA, KTÓRA MOŻE ŁATWO PRZENOSIĆ SIĘ POMIĘDZY ORGANIZMAMI (CZY TO LUDZKIMI CZY ZWIERZĘCYMI) W SPOSÓB POŚREDNI LUB BEZPOŚREDNI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHOROBA ZARAŹLIWA to:

choroba zakaźna, która może łatwo przenosić się pomiędzy organizmami (czy to ludzkimi czy zwierzęcymi) w sposób pośredni lub bezpośredni (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHOROBA ZAKAŹNA, KTÓRA MOŻE ŁATWO PRZENOSIĆ SIĘ POMIĘDZY ORGANIZMAMI (CZY TO LUDZKIMI CZY ZWIERZĘCYMI) W SPOSÓB POŚREDNI LUB BEZPOŚREDNI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.499

HAK, MOBBING, FIKNIĘCIE, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, MIMETYZM FORMALNY, TABULACJA, JANE, TWÓR, SŁOWA, ARYSTARCH, SALCESON, KOLEJKA GONDOLOWA, PRYSZCZARKI, NACISK, SZERYF, OSNUJA, CZKAWKA, ZBIORÓWKA, CZERWONA GWARDIA, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, AZOLLA PAPROTKOWA, STROP, PÓŁKRUCHE CIASTO, NERWICA NIEDZIELNA, KIR, RYSUNEK, FACET, CELOWNICA, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, GLOSA, TABUIZACJA, GODET, PAN STOP, NORZYCA, DESIGNER, DOBIEG, DRAM, BABKA PIASKOWA, BRAMOWNICA, POKARM DUCHOWY, KRATA DYSTRYBUTYWNA, NAKŁAD POŁOWOWY, DWUNASTOZGŁOSKOWIEC, SZRANKI, DEPRESJA CYKLICZNA, SOLANKA, BIAŁA FLAGA, KSIĘGOWOŚĆ, MEMORIAŁ, SZYCH, NOSACIZNA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, OSPA, OKRZOSEK, SIAMANG, REGENERACJA, NIEDOMÓWIENIE, NEKROPOLIA, BLACHOWNIA, GANGSTER, PARKINGOWY, KAWA MIELONA, KARDIOIDA, REKLAMANT, DOCHÓD NARODOWY, UTYLITARYZM, KONSTYTUCJA, INTRYGA, DIATERMIA, NOWOWIERCA, MASTOLOGIA, DYCHOTOMIA, TRUP, PEJZAŻYSTKA, PANKREATYNA, AZYDEK, ZATRUDNIONA, HYDROMETRIA, UŁUDA, TAROK, PAJĘCZYNÓWKA, NEURONAUKA, ZIEMNIAK SKROBIOWY, RETROGRADACJA, ZNAK LICZBY, IMPREGNATOR, PLASTYKA, GRA, LITERA KSIĘŻYCOWA, AGAR, CIĄGNIK CIĘGNIK, ZWIERZCHNIK SŁUŻBOWY, BULION, GOŁĘBICA, RODZINA NUKLEARNA, ZMIERACZEK PLAŻOWY, DREWNO KĘDZIERZAWE, ZAPALENIE, GOŁĄBECZEK, ZALESZCZOTEK, BIURO PERSONALNE, DENDROMETRIA, PLAGA, IRYS, ŚMIERĆ KWALIFIKOWANA, KLINKIER, MATNIA, KRYNOLINA, ZACHOWANIE, BIAŁA KSIĘGA, LASKA MARSZAŁKOWSKA, TECZKA PERSONALNA, ZASADA EKWIPARTYCJI, BIZNESIK, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, MEDYCYNA WEWNĘTRZNA, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, PÓŁNOC, SHOUNENAI, POLICJA, DYSOCJACJA TERMICZNA, LOSOWANIE PROSTE, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, BRAMKA SAMOBÓJCZA, CALYPSO, PODYPLOMÓWKA, DEPESZOWIEC, WYJADACZ, WOK, WSKAŹNIK, INTERVIEW, CIEPŁE KRAJE, BIOLOGIA MEDYCZNA, KAPITUŁA GENERALNA, SZÓSTY, KOMORA, ZATRUCIE CIĄŻOWE, RYBACZKA, GAMBIT, GŁOŻYNA, ZAPASY, STARY BYK, ZEBRA, ŁUSKOWCE, OBEREK, DWORUS, OCZKO W GŁOWIE, CISOWCE, GRZEBUŁA, GIĘTKOŚĆ, GŁÓWKA ARTYKUŁU, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, SCHIZOFRENIA, ZACHŁYŚNIĘCIE, SIATKA, FILOZOFIA JOŃSKA, WOODSTOCK, DOBRODZIEJKA, ŁADUNEK GLIKEMICZNY, KIEŁZNO, ZRAZ, WĄTEK, MEDYCYNA REGENERACYJNA, ZAPONA, POŻYTECZNY IDIOTA, UPOMNIENIE, LUFA, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, PŁETWA, PRÓBA JĄDROWA, KULTYSTA, PYRA, WSPÓŁWŁADCA, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, BOTULIZM DZIECIĘCY, WARTOWNIK, ASTROBOTANIKA, BAKARAT, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, ODBYTNICA, PIETROW, ARKA, PIKOT, PRZEMYT MRÓWKOWY, META, NIEJEDNORODNOŚĆ, STOŻEK NAPŁYWOWY, TAJEMNICA, PROPLASTYD, BUSINESSWOMAN, ORBIWIRUS, WYWIAD ANAMNESTYCZNY, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, POŁYSK, OBOWIĄZEK SZKOLNY, OWAD, PRĄD GALWANICZNY, PREFIKS, MAGISTRALA, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, OBSADKA, DOMENA MAGNETYCZNA, TREPANACJA, STĘP, KURWIARZ, WIZYTOWNIK, ROZBUDOWA, HUŚTAWKA, SOCJOGRAFIA, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, DZIERŻAWCZOŚĆ, ŁATA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, PISTOLET, REWIR, GANC POMADA, START, DROGI ODDECHOWE, STROIK, BIOMETEOROLOGIA CZŁOWIEKA, SKARB, GARDEROBIANA, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, POJAZD LĄDOWY, ENTOMOLOGIA, BABIE LATO, NIECKA, AKSAMIT, LICENCJA PRAWNICZA, KONCEPT, GRUSZKA ZIEMNA, KOKOSZKA, ŻYWY TRUP, MASŁO, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, ZAPRUCIE SIĘ, PŁYWACZEK, ŁATEK, ADAPTOWANIE SIĘ, MALKONTENCTWO, MOCZ, KOMORA, WINIETA, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, TKANKA MIĘKKA, PIANISTYKA, INSTRUMENT, LAKONICZNOŚĆ, ŚWIERSZCZYK, CHEMIA, KAPISZONÓWKA, SZACHY KORESPONDENCYJNE, GLORIETTA, FRONT, NIECKA ARTEZYJSKA, CZYSTKA, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, FIGA Z MAKIEM, WISKOZA, DEPOZYCJA, KASECIAK, ODPŁYW, PANICZ, ESTETYKA, ZOOFAGIA, KĘS, MIKROMIKRON, INHALACJA, MUR, RADIOBIOLOG, SZCZĘKA, BUCHALTERIA, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, SPĘKANIE, SIUR, CYTADELA, MSZYCZNIK, CAMORRA, ŁACINNICZKA, CHOROBA TANGIERSKA, WYBLINKA, TLENEK, RETENCJA, SOCJOPSYCHOLOGIA, LEKTURA, KUKLIK SZKARŁATNY, NAJDUCH, WIEK PRZEDEMERYTALNY, SKRAJNA PRAWICA, RZADKOŚĆ, NEOREALIZM, PERKOZ, PEŁZAK, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, GOMÓŁKA, NAWIGACJA SATELITARNA, POŁYKACZ, ?OFICER NAWIGACYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.499 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHOROBA ZAKAŹNA, KTÓRA MOŻE ŁATWO PRZENOSIĆ SIĘ POMIĘDZY ORGANIZMAMI (CZY TO LUDZKIMI CZY ZWIERZĘCYMI) W SPOSÓB POŚREDNI LUB BEZPOŚREDNI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHOROBA ZAKAŹNA, KTÓRA MOŻE ŁATWO PRZENOSIĆ SIĘ POMIĘDZY ORGANIZMAMI (CZY TO LUDZKIMI CZY ZWIERZĘCYMI) W SPOSÓB POŚREDNI LUB BEZPOŚREDNI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHOROBA ZARAŹLIWA choroba zakaźna, która może łatwo przenosić się pomiędzy organizmami (czy to ludzkimi czy zwierzęcymi) w sposób pośredni lub bezpośredni (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHOROBA ZARAŹLIWA
choroba zakaźna, która może łatwo przenosić się pomiędzy organizmami (czy to ludzkimi czy zwierzęcymi) w sposób pośredni lub bezpośredni (na 16 lit.).

Oprócz CHOROBA ZAKAŹNA, KTÓRA MOŻE ŁATWO PRZENOSIĆ SIĘ POMIĘDZY ORGANIZMAMI (CZY TO LUDZKIMI CZY ZWIERZĘCYMI) W SPOSÓB POŚREDNI LUB BEZPOŚREDNI sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - CHOROBA ZAKAŹNA, KTÓRA MOŻE ŁATWO PRZENOSIĆ SIĘ POMIĘDZY ORGANIZMAMI (CZY TO LUDZKIMI CZY ZWIERZĘCYMI) W SPOSÓB POŚREDNI LUB BEZPOŚREDNI. Dodaj komentarz

6+8 =

Poleć nas znajomym:

x