PRYWATYZACJA, KTÓRA DZIELI SIĘ NA ETAP PRZKESZTAŁCANIA KOMERCJALIZACJI I ETAP ZBYWANIA SIĘ AKCJI PRZEZ SKARB PAŃSTWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA to:

prywatyzacja, która dzieli się na etap przkeształcania komercjalizacji i etap zbywania się akcji przez Skarb Państwa (na 22 lit.)



PRYWATYZACJA POŚREDNIA to:

prywatyzacja, która dzieli się na etap przkeształcania komercjalizacji i etap zbywania się akcji przez Skarb Państwa (na 21 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRYWATYZACJA, KTÓRA DZIELI SIĘ NA ETAP PRZKESZTAŁCANIA KOMERCJALIZACJI I ETAP ZBYWANIA SIĘ AKCJI PRZEZ SKARB PAŃSTWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.106

HARCERKA ORLA, SIŁA ODŚRODKOWA, ŁĄCZNOŚĆ, ADWENTYZM, KRAWAT, ASESOR, WYMÓG, SAMOOKREŚLENIE, PORUSZENIE, KUKURYDZIANKA, ELITARYSTA, SYMETRALNA, PAPIER TOALETOWY, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, TAMTAM, BRUK MORENOWY, GIAUR, AKT PRAWNY, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, NIKOLAIZM, MATRYKUŁA, PARTIA HISZPAŃSKA, HAITAŃSKI, KREW, PROFESOREK, KOSZYK, STOPNIOWALNOŚĆ, HALMA, ŁUPEK DACHOWY, WIDMO ABSORPCYJNE, PISTOLET, SZABROWNIK, DIAGNOZA, GARNEK, DOWÓD ONTOLOGICZNY, SZALEŃSTWO, ISTOTA SZARA, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, KLASA POSIADAJĄCA, NAPIĘTEK, HISZPANKA, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, SĄD OSTATECZNY, ZASADA DYSPOZYTYWNOŚCI, PŁASZCZYZNA CZOŁOWA, EONIZM, MULTILATERALIZM, NANDO, MOWA KOŃCOWA, SZENILA, KĄT DEPRESJI, GOSPODARKA NATURALNA, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, MORZE CZARNE, ZMIOTKI, TELEFON ZAUFANIA, TAJEMNICA BANKOWA, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, BINDA, ADMIRER, SOCJALIZM REALNY, SKLEPIENIE KRZYŻOWO-ŻEBROWE, PŁONNIKI, SZUWAR KŁOCIOWY, GAPA, ANALITYCZKA, HELIOFIT, SZYB WINDOWY, PROCESOWICZ, SKRADANKA, BAŁYK, DOBB, EPIKUREIZM, MAGNAT, OGRÓD DENDROLOGICZNY, MŁODZIEŻOWIEC, HOPLON, KROKIET, APARAT WOLCOTTA, PASAŻ, JĘZYK JAPOŃSKI, KOMUNIA, POBORCA, POLEWA, FARMAKOKINETYKA, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, LODOWNIA, LORIA, FLOTA, ŚWIATŁO, PARÓWKA, WIĘZADŁO, JĘZYKI KAUKASKIE, RADIOELEKTRYKA, RÓŻNICA, KONDOR, BUCCINA, HEMOROID, GALARETA, MOSTEK, GEN WĘDRUJĄCY, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, APEKS, RYBA MAŚLANA, FUNDUSZ SOŁECKI, TEATR MUZYCZNY, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, TEMPO, PIRAMIDA NERKOWA, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, SZCZELINA DYLATACYJNA, POSZKODOWANA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTA, POMEZANIA, BARBARZYŃSKOŚĆ, PRZEJEZDNY, KOCIOŁEK, GATUNEK INWAZYJNY, KOLUMNA MARYJNA, FINEZYJNOŚĆ, KOSTIUM, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, WIBROBETON, INFLACJA OTWARTA, SZEŚĆSETKA, MYJNIA SAMOCHODOWA, JAZZÓWKA, PIĘĆDZIESIĄTNICA, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, KUTNER, ŹDZIEBLARZE, WOLA BOŻA, GAŁĄŹ SKÓRNA, WIDZIADŁO, TEATR ELŻBIETAŃSKI, KADETT, OSTROŚĆ, GĄSKA ZDRADLIWA, GENDER, TERROR, WAMPIREK, PŁYWACTWO, GRANICA, REZYGNACJA, DUR OSUTKOWY, ARDEN, LĄG, DYFERENCJACJA, BAJKA, DIALER, POCHODNA, WIEŻA, ZŁOTY RYŻ, PANAMERYKA, DERYWAT SYNCHRONICZNY, NIEUMARŁY, GARYBALDCZYK, SPRAWNOŚĆ, CAMRY, MELODIA, DYWESTYCJA, LEKARSTWO, APORT, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, LIBERIA, ZYGOTARIANIN, STRZAŁA EROSA, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, NASTAWNOŚĆ OKA, MLECZ, PŁATNOŚĆ BALONOWA, TRANSWESTYTA, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, ŚWIADKOWA, WZMACNIACZ MAGNETYCZNY, GWARA MIEJSKA, TLENEK ŻELAZOWY, BŁYSK, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, ALGEBRA, PROTOBUŁGARSKI, MATA, ŚMICHY CHICHY, DEKLARACJA INTERPRETACYJNA, VOTUM SEPARATUM, CHOROBA HECKA, LOSOWOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ, OPERATOR, SZAFUNEK, WYZIEWY, ALGEBRA MACIERZY, TOROS, POSTRZELENIEC, NOWONABYWCA, ADMINISTRATYWISTA, CHŁONIAK BURKITTA, ANTENA DIPOLOWA, ELEKTROLIT, ENERGIA ROZPADU, ŹDZIERSTWO, TATARSKI, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, HETEROTROFIZM, JĄDRO, PITU PITU, ZGREDEK, BIOMETRIA, INDUKTYWNOŚĆ, OPALENIZNA, BŁĘDNY OGNIK, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, MAGIERA, SHOGUN, MIEDNICZKA, TEMPERATURA UPAŁU, ERGOTERAPIA, PRZODUJĄCY USTRÓJ, STANDARD EMISYJNY, HYCEL, ALASKA, ZARAZA RZĘSISTKOWA BYDŁA, KOD DWÓJKOWY, SKAŁA OSADOWA, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, WIELKA CHOROBA, POLICJA POLITYCZNA, BOREWICZ, NADCIEKŁOŚĆ, OAZA SPOKOJU, PLAMA, JARSTWO, GLEJT, LEWAREK, DŻOLER, SPRZĘŻNICE, AKUSTYKA, TABLICA PRAWDY, PUNKT KATECHETYCZNY, PRAŻONKA, KONTENER, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, ŻEGLARZ JACHTOWY, PROMIEŃ, IRRADIACJA, ROPNICA, STRZEMIĘ, WOJAK, CYFRA ARABSKA, EGERIA, ABORCJONISTKA, PUŁKOWNIK NAKAŹNY, KRĘG SZYJNY, HYBRYDYCZNOŚĆ, NERW MIĘDZYŻEBROWY, SCRATCHING, HALA TARGOWA, SORABISTYKA, INTERMEZZO, ATAWIZM, AUDYTOR, KOŻUSZYSKO, WIERSZ, UDAWACZKA, FONETYKA, HIPERFOKALNA, MODELARSTWO LOTNICZE, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, PUSTY DŹWIĘK, BRYZG, NOKAUT TECHNICZNY, TORSJA KRZYWEJ, PARAMAGNETYK, JĘZYK SZKOCKI, AMAZONKA, PRĄD ZWARCIOWY, BETONOWE BUTY, TRZECI PLAN, PLATAN, ŻÓŁW MALOWANY, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, KONTRDEMONSTRACJA, SOLARIUM, KRZEWICIEL, NASIENNIK, EFEKT LOTOSU, BROGSY, KĄT BRYŁOWY, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, PODREGION, SOS MUŚLINOWY, ADMINISTRACJA SKARBOWA, PILON, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, FISHARMONIA, NEPALI, MURSZ, WYCINEK KULI, ?GWIAZDA ZMIENNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.106 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRYWATYZACJA, KTÓRA DZIELI SIĘ NA ETAP PRZKESZTAŁCANIA KOMERCJALIZACJI I ETAP ZBYWANIA SIĘ AKCJI PRZEZ SKARB PAŃSTWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PRYWATYZACJA, KTÓRA DZIELI SIĘ NA ETAP PRZKESZTAŁCANIA KOMERCJALIZACJI I ETAP ZBYWANIA SIĘ AKCJI PRZEZ SKARB PAŃSTWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA prywatyzacja, która dzieli się na etap przkeształcania komercjalizacji i etap zbywania się akcji przez Skarb Państwa (na 22 lit.)
PRYWATYZACJA POŚREDNIA prywatyzacja, która dzieli się na etap przkeształcania komercjalizacji i etap zbywania się akcji przez Skarb Państwa (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA
prywatyzacja, która dzieli się na etap przkeształcania komercjalizacji i etap zbywania się akcji przez Skarb Państwa (na 22 lit.).
PRYWATYZACJA POŚREDNIA
prywatyzacja, która dzieli się na etap przkeształcania komercjalizacji i etap zbywania się akcji przez Skarb Państwa (na 21 lit.).

Oprócz PRYWATYZACJA, KTÓRA DZIELI SIĘ NA ETAP PRZKESZTAŁCANIA KOMERCJALIZACJI I ETAP ZBYWANIA SIĘ AKCJI PRZEZ SKARB PAŃSTWA sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - PRYWATYZACJA, KTÓRA DZIELI SIĘ NA ETAP PRZKESZTAŁCANIA KOMERCJALIZACJI I ETAP ZBYWANIA SIĘ AKCJI PRZEZ SKARB PAŃSTWA. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x