OGÓLNA NAZWA RYBY MORSKIEJ Z RODZAJU TORPEDO, CHARAKTERYZUJĄCEJ SIĘ TYM, ŻE MIĘDZY GRZBIETEM I PŁETWAMI PIERSIOWYMI MA NARZĄDY WYTWARZAJĄCE NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, SŁUŻĄCE DO OBRONY LUB DO RANIENIA ZDOBYCZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DRĘTWA to:

ogólna nazwa ryby morskiej z rodzaju Torpedo, charakteryzującej się tym, że między grzbietem i płetwami piersiowymi ma narządy wytwarzające napięcie elektryczne, służące do obrony lub do ranienia zdobyczy (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DRĘTWA

DRĘTWA to:

jajożyworodna ryba z płaszczek z narządami elektrycznymi; morza podzwrotnikowe (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OGÓLNA NAZWA RYBY MORSKIEJ Z RODZAJU TORPEDO, CHARAKTERYZUJĄCEJ SIĘ TYM, ŻE MIĘDZY GRZBIETEM I PŁETWAMI PIERSIOWYMI MA NARZĄDY WYTWARZAJĄCE NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, SŁUŻĄCE DO OBRONY LUB DO RANIENIA ZDOBYCZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.209

MONITOR, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, NILGAU, METAMORFIZM, DRŻĄCZKA, POMPIER, SZYFON, BROKAT, GŁÓWKA, ZASTAWKA AORTALNA, APEKS, KNAGA, DESER, ŁUSKWIAK ZMIENNY, KWARTET, POŁAWIACZ, WYSYPKA, DRUMFILL, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, EMBARGO, KANTOR, NAZWA TOPOGRAFICZNA, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, ŻYDEK, SKORPIONY, ODTWÓRSTWO, LICZNIK ISKROWY, PRZYKURCZ, SYN MARNOTRAWNY, POKŁAD, KONTRAST RÓWNOCZESNY, STRASZAKI, PODUSZKA KURTYNOWA, WNIEBOWSTĄPIENIE, POZIOM, ULGA BUDOWLANA, LISTWA, HACJENDER, GONTYNA, ŚWIATŁA, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, NAUKI O POZNANIU, PULPIT STEROWNICZY, BECZUŁKA, WIROPŁAT, NOTORYCZNOŚĆ, BANAT, OPALENIZNA, PROTEKTORAT, KAPTURNIK, KREDYT PAŃSTWOWY, TAROK, PIEROGI, WŚCIEKLICE, NALEPKA, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, ŁYDKA, KUFEL, CHARAKTERYSTYKA, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, NIEBOGA, PRACA, JĘCZMIEŃ OZIMY, PŁONKA, SHIMMY, RAJZBRET, CYNADRY, PLENNOŚĆ, TRANSURANOWIEC, OKNO KROSNOWE, FORLANA, WYBREDNIŚ, OCHRONA ŚRODOWISKA, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, FILET, KRZYŻAK DWUBARWNY, NARTA, PLOTER, FELOPLASTYKA, PROGRAM, BLACKJACK, MIMEZJA, BIEG, PRZENOŚNIK, KIRGIZJA, LANDLORD, STACJA, KWASZARNIA, PELAGIAL, S/Y, KONTUR MELODYCZNY, ADWENTYSTA, BUJDA NA RESORACH, NACHLANIE SIĘ, WIELKOGŁOWOWATE, SARDELA ARGENTYŃSKA, FLACHA, KAPTUR, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, BOTULIZM DZIECIĘCY, AZTREONAM, SHOUNENAI, SKŁADNIK ODŻYWCZY, NAWÓZ ORGANICZNY, SAKLA, WYPRAWKA, ALKA, CZAKRAM, WIEŻA STRAŻNICZA, GŁOSICIEL, DUMP, POCZUCIE HUMORU, BRUK, ZROBIENIE MIEJSCA, WRZAWA, BĄBEL, DISACHARYD, CHALDEJSKI, OGNISKO, BIOLOG MOLEKULARNY, AKCENCIK, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, KAFETERIA KONIUNKTYWNA, AGRESJA INSTRUMENTALNA, BAN, DZWONNICA, WYBIJACZ, DIRCIK, TRIADA CARNEYA, KARALNOŚĆ, WSPÓŁKATEDRA, FRAGMENTACJA PLECHY, WSPOMNIENIE, CIĄGNIK, ANTYSZTUKA, KOSMETYK KOLOROWY, TRÓJSTRONNOŚĆ, JOGA, LUDY TURAŃSKIE, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, PRZYSTAŃ, REGIMENTARZ, LAMPA KARBIDOWA, STYLISTYKA, SILNIK NAPĘDOWY, KULA, KONFEDERACJA, JURYSDYKCJA, MARATON, CIEMNOBLASZEK, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, CZYŚCIOCHA, SZAMEROWANIE, MELILIT, CHIRURGIA OGÓLNA, ŁUPEK OSADOWY, KUPA, OSŁONKA, FILAMENT, MEDIANA, PEAN, RYWALIZACYJNOŚĆ, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, WIELOETATOWOŚĆ, STRAPONTEN, OBRÓT, INFOBOKS, KAMERA VIDEO, HRABINA, MYJKA, GABINECIK, ANGLEZ, ANTYKWARNIA, MATERO, OWCA, KROK, OPŁATEK, EKSPLOATACJA, ROTA, NERW, TATERNIK, SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE, EDYKUŁA, ŁOWCA GŁÓW, POBORCA, ROZRUSZNIK SERCA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, RUSZT, MAGNETOSTATYKA, BECZKA BEZ DNA, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, AKCELERATOR LINIOWY, MUSZKA, PAKIETOWIEC, GHOUL, WODORÓWKA, KIRPAN, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, KOPROFIL, PRAWO AMPERE'A, NAZWA OBOCZNA, EKSPROPRIACJA, KASZA PERŁOWA, ANTYLOPA CZTEROROGA, LAMPA ELEKTRONOWA, HAFT KRZYŻYKOWY, NAGRODA RZECZOWA, EKOLOGISTYKA, ZŁOŻE GNIAZDOWE, LAWA TRZEWIOWA, ZESTAW KINA DOMOWEGO, PRACA ORGANICZNA, REAKCJA BEZWARUNKOWA, PIERWSZEŃSTWO, CZAJKA, BALKONIK, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, PTASZNIK GOLIAT, DŹWIG, SZYNA, CIELĘCE LATA, STEPNIARKA PASKOWANA, UGRUPOWANIE, ODSYŁACZ, BEETHOVEN, GORCZYCA CZARNA, SZPEKUCHA, KOZŁEK LEKARSKI, CHAŁTURSZCZYK, POŚWIST, MEZOSFERA, FONDUE MIĘSNE, ARCYDZIEŁO, GAR, AŁUN, POŻEGNANIE, TABLICA, BEZSTRONNOŚĆ, TIRET, PRZEMYSŁÓWKA, KUWETA, BELKOWANIE, SILNIK BLIŹNIACZY, BLENDA SMOLISTA, KELOWEJ, WŁAŚCIWOŚĆ, BRUSTASZA, POGODNOŚĆ, MAGICZNOŚĆ, RYT, WZGÓREK NASIENNY, HIEROTOPOGRAFIA, WADLIWOŚĆ, NIEBIOSA, PUŁAPKA KREDYTOWA, TELLUREK, NARTOW, SPOLEGLIWOŚĆ, APPELLATIVUM, MOST, KORSARZ, MATRONA, ADOLF, TRIO, FOSFORAN(V), HIPERTONIA, KARTON, WALTER SCOTT, ZYGOTARIANIN, KATOLICKOŚĆ, POLITYKA KURSOWA, HULAJDUSZA, KREACJA, DOMINIUM, KASZUBSKOŚĆ, SEKUNDA, OSIEDLINY, SAMOCZYSZCZENIE, PAROKSYZM, TERAPIA SZOKOWA, PERKOZ GRUBODZIOBY, PARTIA WIEDEŃSKA, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, ARCHITEKTURA, IZOMORFIZM, ZBIÓRKA, PŁYTA, PLURALIZM, ANTYLOPA SARNIA, BIAŁORUTENISTYKA, NIEŚMIAŁOŚĆ, TEST CIS-TRANS, SPEKTAKL, KOTŁOWNIA, BINOKLE, IZOTROPOWOŚĆ, MIGRACJA, BALANS, TŁUMACZKA, ?DUJKER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.209 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OGÓLNA NAZWA RYBY MORSKIEJ Z RODZAJU TORPEDO, CHARAKTERYZUJĄCEJ SIĘ TYM, ŻE MIĘDZY GRZBIETEM I PŁETWAMI PIERSIOWYMI MA NARZĄDY WYTWARZAJĄCE NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, SŁUŻĄCE DO OBRONY LUB DO RANIENIA ZDOBYCZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OGÓLNA NAZWA RYBY MORSKIEJ Z RODZAJU TORPEDO, CHARAKTERYZUJĄCEJ SIĘ TYM, ŻE MIĘDZY GRZBIETEM I PŁETWAMI PIERSIOWYMI MA NARZĄDY WYTWARZAJĄCE NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, SŁUŻĄCE DO OBRONY LUB DO RANIENIA ZDOBYCZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DRĘTWA ogólna nazwa ryby morskiej z rodzaju Torpedo, charakteryzującej się tym, że między grzbietem i płetwami piersiowymi ma narządy wytwarzające napięcie elektryczne, służące do obrony lub do ranienia zdobyczy (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DRĘTWA
ogólna nazwa ryby morskiej z rodzaju Torpedo, charakteryzującej się tym, że między grzbietem i płetwami piersiowymi ma narządy wytwarzające napięcie elektryczne, służące do obrony lub do ranienia zdobyczy (na 6 lit.).

Oprócz OGÓLNA NAZWA RYBY MORSKIEJ Z RODZAJU TORPEDO, CHARAKTERYZUJĄCEJ SIĘ TYM, ŻE MIĘDZY GRZBIETEM I PŁETWAMI PIERSIOWYMI MA NARZĄDY WYTWARZAJĄCE NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, SŁUŻĄCE DO OBRONY LUB DO RANIENIA ZDOBYCZY sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - OGÓLNA NAZWA RYBY MORSKIEJ Z RODZAJU TORPEDO, CHARAKTERYZUJĄCEJ SIĘ TYM, ŻE MIĘDZY GRZBIETEM I PŁETWAMI PIERSIOWYMI MA NARZĄDY WYTWARZAJĄCE NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, SŁUŻĄCE DO OBRONY LUB DO RANIENIA ZDOBYCZY. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

x