Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: COŚ, CO MA DŁUGI TERMIN REALIZACJI, NP. BUDOWA DOMU, LUB JEST PRZEWIDZIANE NA DŁUGI OKRES, NP. LOKATA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DŁUGOTERMINOWOŚĆ to:

coś, co ma długi termin realizacji, np. budowa domu, lub jest przewidziane na długi okres, np. lokata (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DŁUGOTERMINOWOŚĆ

DŁUGOTERMINOWOŚĆ to:

coś, co trwa przez długi czas (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ, CO MA DŁUGI TERMIN REALIZACJI, NP. BUDOWA DOMU, LUB JEST PRZEWIDZIANE NA DŁUGI OKRES, NP. LOKATA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.598

KONDYCJA FINANSOWA, STAN NIETRZEŹWOŚCI, GERBEREK, JADZICA, ĆWICZENIE, ŻYWY TRUP, PIGWA, TRAWERS, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, INTENSJA, PALIWO GAZOWE, GORSET ORTOPEDYCZNY, SEPLENIENIE, NAZWA PATRONIMICZNA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, GETER, MOL, SPEKTROMETRIA MASOWA, WETERAN, BABRAŁA, BURRITO, ŁYSIENIE, KLIMAT, WIEK MŁODZIEŃCZY, TEMPERATURA ABSOLUTNA, KUCHENKA, ROTA, ASTER SOLNY, KEKANIE, BALANSJER, HASŁO, KARMA, HIPERTONIA, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, ŁABĘDZIA SZYJA, TREL, STANDARD EMISYJNY, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, KONSOLA, WABIK, BANIECZKA, KAPLICZKA, CURRY, NIEKORZYSTNOŚĆ, WEGETACJA, CHOROBA ZAKAŹNA, PAPROTNIK, KRAKUSKA, LUSTRZEŃ, WINDA, WŁOCHACZ, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, WIEK PRZEJŚCIOWY, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, KULFONIK, PRZYWÓZ, ROZKŁAD, SPAD, SZLAM, NIEDBALSTWO, SUMARYCZNOŚĆ, PRZENOŚNIK, ORLICZKOWATE, SZTUCIEC, GRZYB ZAJĄCOWY, ZAWISAK, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, BENEDYKCJA, CINGULUM, FURDA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, SAGA, DOLAR ANTARKTYKI, ZAINTERESOWANA, POSTĘPACTWO, STRYJ, SZCZYTNICA, WĘGLÓWKA, ROK, IZOTERMIA, CZARODZIEJSTWO, ZDROJEK POSPOLITY, WIDMO SYGNAŁU, BAZYLIKA KATEDRALNA, DROGA WOJEWÓDZKA, TRUP, CZERWONKA, BULWA PĘDOWA, JESIOTR BIAŁY, CZAS FABULARNY, PUNKT WITALNY, POCIĄG DROGOWY, ALASKAN HUSKY, PĘCHERZ, ŻARTOWNIŚ, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, PÓŁSANATORIUM, CZUŁOŚĆ, KOMIZM, PODATEK KATASTRALNY, CZUB, CZABAN, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, METODA ODCHYLEŃ, ZWAŁA, OBROŃCA, WINA NIEUMYŚLNA, BALIA, HACJENDA, GWAŁT, KOLAUDACJA, DRUT, KRZYŻ MALTAŃSKI, TOPOLOGIA SZYNOWA, WARCHOŁ, RÓG, BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA, REGIONALISTYKA, OPASKA, DETERMINIZM, DRAPIEŻNOŚĆ, SPIS POWSZECHNY, CIERPLIWOŚĆ, OKARYNA, NIEMIECKI, MORWA, SPRAWA, SŁUCHOWISKO, SANDAŁY, FILET, IRRADIACJA, METODA NAWIASÓW LIEGO, SYSTEM KOMPUTEROWY, POLE, PAJĘCZAK, KACENJAMER, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, KLAKSON RĘCZNY, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, VAT, MELIORACJA WODNA, FAKTORYZACJA, INTERMEZZO, AKWIZYTOR, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, TUBING, RÓŻDŻYCA POSPOLITA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, MISTYKA, JĘZYK, SAUNAMISTRZ, LEGOWISKO, BARONIĄTKO, TRANSPARENCJA, MUSZLOWCE, OBRZYD, ŚRODEK PRAWNY, KOLORYT, SAKWA, ANGIELSKA FLEGMA, RADIOAKTYWNOŚĆ, FUNKCJE AMPLITUDY, GŁOWICA, RANWERSY, BABA, POLICYJNOŚĆ, MRÓWKA, BEFKA, BROŃ, PRAKTYKA, ŚCIANA, PRACA, MISIOWÓZ, WRAK CZŁOWIEKA, EKSPARTNERKA, EDYKUŁ, ENTEROKOK, KREWETKA NAKRAPIANA, GICZ, NIECIERPLIWOŚĆ, NIEWYRAŹNOŚĆ, BODZIEC, ZANOKCICA MUROWA, PODDANY, NASTURCJA, NIESKWAPLIWOŚĆ, SER TOPIONY, NIEKOMPLETNOŚĆ, SKANER BĘBNOWY, ŚMIETANKA, MASKOWANIE, TUSZ, KONCHIOLINA, TENREK, MIGDAŁ, TUNEL, SZARPIE, TAŚMA PRODUKCYJNA, LIZESKA, ONTOLOGIZM, HABANERA, MIERNIK CYFROWY, COŚ NIECOŚ, TEORIA GEOCENTRYCZNA, KAMIEŃ, HAPLOTYP, ZŁĄCZE, WIBRATO, IDIOTYZM, KLEZMER, MOCNA STRONA, WYPAD, MANUFAKTURA, KASETA, NIEZDARSTWO, ROBUSTA, MNISZEK, NIEZAWISŁOŚĆ, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, DEPESZA, BELKA, GRZEBUŁA, SPRZĄGLE, UCIECZKA, PARA, METODA PORÓWNAŃ, WSPÓŁREGENT, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, GWIAZDA PRZEWODNIA, ŚWIĘTOKRADCZYNI, PRYMITYWIZM, SIECIÓWKA, ZIELENIEC, WYRAŻENIE, ROZPRAWA, ŚCIEŻKA, DIAGNOZA, NIESTOSOWNOŚĆ, SHAMISEN, NIEAKTYWNOŚĆ, BEANIA, MIGAWKA CENTRALNA, SMYCZ, CIĘŻKA ARTYLERIA, LOK AGNESI, ĆWICZENIE, GLORIA, KURZYSKO, OSTROMLECZ, ARTEFAKT, NIEOSTROŚĆ, TERAPIA, MARMUR, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, LAGUNA, MYKOHETEROTROF, TASIEMIEC, IZBA ROZLICZENIOWA, KURATELA, KREDYT HIPOTECZNY, LAMA, PARAROTACYZM, SZMUGIEL, OBLADER, ZAMKNIĘCIE CELNE, CHOROBA GENETYCZNA, ZASYP, BARWICZKA, WOLNA AMERYKANKA, FUTERKO, FAZA, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, TURBINA PAROWA, MIRAŻ, RYBY DWUŚRODOWISKOWE, EMPORA, DIAGONAL, KANAŁ, WIADRO, RETROGRADACJA, SIEROTA, GRAFIKA WARSZTATOWA, SAMOOKALECZENIE, UBYTEK, ŚRUBOWIEC, ZASOBNICZEK, INTERPRETACJA, CANZONA, KOLUMNADA, SIATECZKA, WYJADACZ, ZIELONE, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, DWUSTUZŁOTÓWKA, BRAMKARZ, REZERWACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.598 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: coś, co ma długi termin realizacji, np. budowa domu, lub jest przewidziane na długi okres, np. lokata, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ, CO MA DŁUGI TERMIN REALIZACJI, NP. BUDOWA DOMU, LUB JEST PRZEWIDZIANE NA DŁUGI OKRES, NP. LOKATA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
długoterminowość, coś, co ma długi termin realizacji, np. budowa domu, lub jest przewidziane na długi okres, np. lokata (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DŁUGOTERMINOWOŚĆ
coś, co ma długi termin realizacji, np. budowa domu, lub jest przewidziane na długi okres, np. lokata (na 16 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x