Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ELEMENT MAŁEJ ARCHITEKTURY, KTÓRY W PARKU LUB OGRODZIE DAJE PRZYJEMNY CIEŃ, JAK NP. PERGOLA, ALTANA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHŁODNIK to:

element małej architektury, który w parku lub ogrodzie daje przyjemny cień, jak np. pergola, altana (na 8 lit.)CIENNIK to:

element małej architektury, który w parku lub ogrodzie daje przyjemny cień, jak np. pergola, altana (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CHŁODNIK

CHŁODNIK to:

każda zupa podawana na zimno (na 8 lit.)CHŁODNIK to:

element urządzenia lub konstrukcji, który służy do chłodzenia powietrza, cieczy, instalacji itp (na 8 lit.)CHŁODNIK to:

specjalista (inżyniej, majster lub robotnik) od chłodnictwa (na 8 lit.)CHŁODNIK to:

element małej architektury, który w parku lub ogrodzie daje przyjemny cień, jak np. pergola, altana (na 8 lit.)CHŁODNIK to:

ALTANA (na 8 lit.)CHŁODNIK to:

barszcz z botwiny albo buraków z przyprawami podawany na zimno, także zimna zupa owocowa (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT MAŁEJ ARCHITEKTURY, KTÓRY W PARKU LUB OGRODZIE DAJE PRZYJEMNY CIEŃ, JAK NP. PERGOLA, ALTANA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.347

BANKSTER, KAULIKARPIA, IRRADIACJA, KADZIDEŁKO, BARYCENTRUM, SZKARADA, TRIO, SŁUŻBA, NIEOSTROŻNOŚĆ, ALASKAN HUSKY, ELEMENT ALGEBRAICZNY, ŁUK SKRZELOWY, NIUŃKA, OBCOWANIE PŁCIOWE, GAŁĄŹ, BACIK, KOZIA NÓŻKA, PULARES, DYSKONTO, GALARETA, ODCHYŁ, DZIEWCZĘCOŚĆ, RESKRYPT, KLEJÓWKA, BABCIA CIOTECZNA, MOZART, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, PANNICA, FIGA, REEDUKACJA, DZIDZIA PIERNIK, NIEDODMA PŁUC, MAGNETOWID, OBRAMIENIE, WSPÓŁUCZENNICA, KRWAWNIK, REPETYTOR, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, SUKMANA, BEŁT, LODOWIEC ZBOCZOWY, ZNAK PISARSKI, UMOWA KOMPENSACYJNA, SEKRECJA, HETMAN NAKAŹNY, SUCHAREK, HARMONIJKA, MAJÓWKA, WOTUM, SUMO, HISZPAŃSKI, OCZKO, PANOCZEK, DEKARBOKSYLAZA, ZNACZENIE, WIELKOŚĆ SKALARNA, KARTA OBCIĄŻENIOWA, ANGOL, MAZUR, KSIĘŻYC W PEŁNI, KISZKA ZIEMNIACZANA, BAŁAGULSZCZYZNA, GARNITUR, DECEPCJA, KÓZKI, SOK, ARKUSZ DRUKARSKI, ZAWODOWSTWO, EFEKT MNOŻNIKOWY, ŻOŁNIERZ NADTERMINOWY, FOLKSDOJCZ, PRZEDSTAWIENIE, PIK, KABEL KONCENTRYCZNY, KUWETA, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, NIEUŻYTECZNOŚĆ, HASŁO, KONIDIUM, ATRAMENT SYMPATYCZNY, CZWÓRKA, ARCHITEKTURA MIESZANA, DOMINATOR, ŁADUNEK, FLIGELADIUTANT, WIEŻA KOŚCIELNA, JĘZYK ALEUCKI, POJAZD KOLEJOWY, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, JARZĄB, PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY, BRYKLA, KOKSOWNIK, DYSONANS, PÓŁGOLF, ZESTRÓJ INTONACYJNY, TARAS, FANFARON, FUNDUSZ SOŁECKI, BAWÓŁ KAFRYJSKI, MELIORACJA WODNA, TREND BOCZNY, PALACZ, ZAPITA, BURZA PIASKOWA, SELSYN, KOŃ KIŃSKI, HIPOKRYTA, ENIGMATYCZNOŚĆ, APRETURA, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, ZAŚWIATY, DIECEZJA, WYKLUCZENIE, GEMISTA, KOMORA MINOWA, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, TRUMNA, LAMPAS, GODŁO HERALDYCZNE, PIĄTA WODA PO KISIELU, ŁOBODA, DROŻDŻE, MELDUNEK CZASOWY, PODUSZKA, SŁUP, ZBOWID, MAZUREK, POLIGAMICZNOŚĆ, MIĘDLICA, JĘZYK OBCY, DYRYGENTURA, OBSADA, DOBROSĄSIEDZTWO, WŁÓKNIAK MIĘKKI, ANASTOMOZA, KORTYNA, BLENDA, ANTYREALIZM, SZKLARKA, TRAFIENIE, SUPERNOWA TYPU IC, KIEŁ, SZKOŁA, SYSTEM WBUDOWANY, KONWOLUCJA, OSTRA REAKCJA NA STRES, PASKUDNIK, KONTEKST, CIERŃ, GĄBKA, TYSIĄCZNIK, UKŁAD ELEKTRONICZNY, DZIEWICTWO, ZACIĘCIE, BRUZDKOWANIE, ŚCIEŻKA, GRÓB SKRZYNKOWY, SER, GRAFIKA, ZIEMIANIN, TYP, GĘSIAREK, NEANDERTAL, WYSTĘPOWANIE, MIASTOWOŚĆ, MATRYLINEARNOŚĆ, TYGIEL, POTWORA BUCZYNÓWKA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, SIARKA POPIOŁOWA, IGLAK, OSTROKRZEW, CYTRYNIAN, WZÓR PRZEMYSŁOWY, ŁÓŻKO, , POBRATYMSTWO, KLAG, RUDEL, NAJDUCH, HIEROFANT, PROTEZA, NIT, KOŃCÓWKA, TYMIANEK, MAŁOŚĆ, NARÓW, STOPKA, INSTANCJA, SREBRNY MEDALISTA, ZAPŁON, PANEL ADMINISTRACYJNY, PENTAPTYK, KARTA TYTUŁOWA, WYCHODŹSTWO, DZWONY RUROWE, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, ZATRZASK, NIEDOJRZAŁOŚĆ, GRZYB ZAJĄCOWY, WIATR, BREZYLKA, SPECJAŁ, ORNAMENT, FILEMON SZARY, PRZEJAZD KOLEJOWY, OSIEDLINY, POJEMNOŚĆ POLOWA, CYFRA RZYMSKA, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, GRZYB TRUJĄCY, STARA MALUTKA, SIŁA, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, KROK, INSTRUMENT, PRAGMATYKA, STOJAK, DIABEŁEK, PIJUS, REGION WĘZŁOWY, PANORA, LAMINAT, AMINOKWAS, MUFFINKA, KAFLARZ, TŁO, AZYDEK, SKŁAD DRUKARSKI, WARSTWA ABLACYJNA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, ŚCIANA, EUROCZEK, GRÓDŹ, TRANSPORTÓWKA, STAROSTA GENERALNY, WAPNO, ZASADA POMOCNICZOŚCI, BLANK, LEK, BEARS, CALYPSO, FLET PROSTY, PLATFORMA CYFROWA, WŁOSIANKA, POTWORKOWATOŚĆ, HELIOFIZYKA, CYNGIEL, MIODOJAD GÓRSKI, UCHWAŁA, WARIATKA, DWUDZIESTY, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, TRASA KONCERTOWA, KREW, STARA MALEŃKA, KOMÓRKA, PRZEPOJKA, ZASIŁEK PORODOWY, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, HEJNAŁ, WIZYTA DOMOWA, ŁĄCZNIK GWINTOWY, SAMOCHÓD SPORTOWO-UŻYTKOWY, WSPOMINKI, LUTNIARZ, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, ZORZYNEK, KAGANIEC, WSPORNIK, REWERS, MIESZACZ, PAPROTNICA KRUCHA, NIEGOSPODARNOŚĆ, GARNEK, GEST, PIĘCIOZŁOTÓWKA, MORELÓWKA, CROSS, WROCŁAWSKOŚĆ, REDUTA, CEWKA, WIRUS GRYPY TYPU A, DEASEMBLER, SYGNATURKA, EMENTALER, WYNACZYNIENIE, ZABAWKA, EKLEZJA, KOIMEK BEZŁODYGOWY, TOKSEMIA, SZEREG ROZBIEŻNY, REGLAN, RUMSZTYK, SERBSKOŚĆ, ANTAGONIZM, SEJMIK WOJEWÓDZTWA, FREE JAZZ, LEKARZ RODZINNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.347 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: element małej architektury, który w parku lub ogrodzie daje przyjemny cień, jak np. pergola, altana, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ELEMENT MAŁEJ ARCHITEKTURY, KTÓRY W PARKU LUB OGRODZIE DAJE PRZYJEMNY CIEŃ, JAK NP. PERGOLA, ALTANA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
chłodnik, element małej architektury, który w parku lub ogrodzie daje przyjemny cień, jak np. pergola, altana (na 8 lit.)
ciennik, element małej architektury, który w parku lub ogrodzie daje przyjemny cień, jak np. pergola, altana (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHŁODNIK
element małej architektury, który w parku lub ogrodzie daje przyjemny cień, jak np. pergola, altana (na 8 lit.).
CIENNIK
element małej architektury, który w parku lub ogrodzie daje przyjemny cień, jak np. pergola, altana (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x