ELEMENT MAŁEJ ARCHITEKTURY, KTÓRY W PARKU LUB OGRODZIE DAJE PRZYJEMNY CIEŃ, JAK NP. PERGOLA, ALTANA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHŁODNIK to:

element małej architektury, który w parku lub ogrodzie daje przyjemny cień, jak np. pergola, altana (na 8 lit.)CIENNIK to:

element małej architektury, który w parku lub ogrodzie daje przyjemny cień, jak np. pergola, altana (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CHŁODNIK

CHŁODNIK to:

każda zupa podawana na zimno (na 8 lit.)CHŁODNIK to:

element urządzenia lub konstrukcji, który służy do chłodzenia powietrza, cieczy, instalacji itp (na 8 lit.)CHŁODNIK to:

specjalista (inżyniej, majster lub robotnik) od chłodnictwa (na 8 lit.)CHŁODNIK to:

element małej architektury, który w parku lub ogrodzie daje przyjemny cień, jak np. pergola, altana (na 8 lit.)CHŁODNIK to:

ALTANA (na 8 lit.)CHŁODNIK to:

barszcz z botwiny albo buraków z przyprawami podawany na zimno, także zimna zupa owocowa (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT MAŁEJ ARCHITEKTURY, KTÓRY W PARKU LUB OGRODZIE DAJE PRZYJEMNY CIEŃ, JAK NP. PERGOLA, ALTANA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.104

KASBA, ROZSTĘP, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, ŻOŁDAK, INSTRUMENT FINANSOWY, SZPATUŁKA, BLOKHAUZ, NICI, TERAPIA WSTRZĄSOWA, MEDALION, BAZYLISZEK, MISTRZ MURARSKI, RYNKA, ANANAS, KUFF, PUSZEK, PARKA, NARYS FORTYFIKACYJNY, DYSPOZYTURA, SEPTET, SAGAN, INSTALACJA, CHELATOR, WATERPOLISTA, FANPAGE, RUGI, WIDEOODTWARZACZ, DIASYSTEM, DETAL, ANIMAG, SPÓD, PIECZYWO, MAŹNICA, EMPIRYZM, MARGINESOWOŚĆ, OPAŁ, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY, KLAUZURA, BEZIDEOWOŚĆ, FOTOGRAM, PUNKT ASEKURACYJNY, KULEBIAK, SYLWETA, ZRZĘDLIWOŚĆ, KARTA WIZYTOWA, CZERWONY, WODOROSIARCZEK, ZRANIENIE, KAWAŁEK, KRWINKA, WRAPS, ANTYKOAGULANT, PRZEWROTNIK, EKSMĄŻ, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, REAKCJA SPRAWCZA, KOREKTOR, OBSTRUKCJA, PLEWA, GRAB, MOTYLEK, MÓŻDŻEK, LEK PRZECIWBÓLOWY, EWALUACJA SPLOTOWA, NARZĄD KRYTYCZNY, PUDER, LINA, PUSZKA MÓZGOWA, PALCÓWKA, JĘZYK SZTUCZNY, ARABICA, POLSKOŚĆ, ODDZIAŁ, MIODOJAD CIEMNY, NEOPOGANIZM, OKRES PÓŹNOKLASYCZNY, SZEW, MENEDŻER, MONOPOL, RUNA, SUMA, DEMAGOG, WROŚNIAK, OCZY, KLIKOWOŚĆ, PRZESMYK, ZŁOCIEŃ, MEDALION, LEKARZ RODZINNY, OBJAW ZASŁONOWY, TWÓR, JANUSZ, CZAS, LEŻNIK, PROCES GEOLOGICZNY, GATUNEK AGAMICZNY, KONWIKT, SAMPLER, SĄSIEDZKOŚĆ, KLEKOTKA, ZAKUTA PAŁA, PSI GRZYB, DZWONNICA, AXIS MUNDI, DRAJREP, AKTOR, PIELGRZYM, GORSET, KULT LUNARNY, FAKT PRAWNY, GIGANT, REGIMENTARZ, MALUNEK, ACID WESTERN, STEROWIEC SZKIELETOWY, UPRZĄŻ, SILNIK RAKIETOWY, KOMA, NORMA ARCYMISTRZOWSKA, IDIOM, LIST PASTERSKI, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, DOKTOREK, ROGALIK, WYPRAWKA, ŚRODEK MASY, BAWOLE OKO, GRATIS, SOFT PORNO, PRZEGRYZEK, TRANSPOZYCJA, WYLEW, LESŁAW, KLUCZ, PEAN, KALIPSO, SZAROWIPTERYKS, WSPARCIE, KABEL, WERANDA, ZAGRYWKA, TEMPERATURA MROZU, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, FILET, SKIP, MIMOZA, POWINOWACTWO, SAMOPOMOC, ZBIOREK, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, KUBRAK, SMAROWNICA, UCHWYT, PASYNKOWATE, TENDER, KRYSZTAŁ, BIAKS, PRZECIER, KAZAMATA, FRAZA, SZEREG ROZBIEŻNY, DOM REKOLEKCYJNY, MIKROKROPKA, DEKARBOKSYLAZA, SZESNASTY, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, SZABROWNIK, FOTOREALIZM, ODMIANA UPRAWNA, GRA LOGICZNA, OSADA, REEDUKATOR, PIRAMIDKA, KAMIKAZE, ORBITA BIEGUNOWA, SMALEC, GARKUCHNIA, GIRALDA, PRZYRODNI BRAT, SĄD OSTATECZNY, KURT, TĘPICIEL, CIĘGNO KOTWICZNE, SWING, PÓŁSKÓREK, DZYNDZEL, MENEDŻER LINIOWY, DEZAKTYWACJA, DOZÓR BÓŻNICZY, MAJÓWKA, PIERWSZA JASKÓŁKA, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, FOLKSDOJCZ, ILUZJA PIENIĄDZA, DOBRO FINALNE, BEZGUŚCIE, SAMOLOT BOMBOWY, TRUCHŁO, GETRY, TWARDZIEL, MARKIZA, KANAŁ, SPAD, LEVEL, ATAK RAKIETOWY, WIERZĄCY, WSPÓŁWŁADCA, MOPEK, DECYMA, OLEJ PALMOWY, NASTAWA OŁTARZOWA, HALA, SALONOWIEC, OSADY DENNE, GŁĄBIK, GRUPA TOPOLOGICZNA, STOP NISKOTOPLIWY, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, BRAT KRWI, BRACHYCEFALIA, ROD, UDAR, ŻURAWIE, MIERZEJA, UDANOCERATOPS, KREW, RUMIANEK, KLERODENDRON, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, STAW, KLUCZ, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, KOP, SER EMENTALSKI, DOMINIUM, TRAGIZM, ZIARNKO, DOSTOJEŃSTWO, ZŁOŻE, DOWCIPNIŚ, KLATKA KLUCZOWA, PAS KOALICYJNY, PANORAMA, MORS, ODCZYN, HALLOWEEN, FLACHA, KLOCEK, TERYTORIUM MANDATOWE, MADONNA, MASZYNKA, PUSTAK, GĄBECZKA, BUDOWLA OBRONNA, JOGURTERIA, SZCZOTECZKA, SWORZEŃ, DŹWIGAR, PRZEPROST, KASKADA, KOLONIZATOR, MARKA, MIĘTÓWKA, BATERIA, KORONKA, SYNTETYK, PANDRAK, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, BATUTA, IMMUNIZACJA CZYNNA, SPOILER, NEUROPRZEKAŹNIK, PURPURA, ASOCJATYWNOŚĆ, CLERK, PODMIOT LOGICZNY, SKÓRKA, STÓŁ, ŻOŁNIERZ CZĘSTOCHOWSKI, SMOCZA KREW, ANTABA, ŁUBEK, KIJ, FROTKA, TAPIR KORDYLERYJSKI, STRAŻ, PIES DO TOWARZYSTWA, CEGIELNIK, PRĄD INDUKCYJNY, BYDLAK, BUKOWIANIN, TEST, KONWENT, AUTAKOID, GRANAT, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, OŚMIOZGŁOSKOWIEC, PLUWIAŁ, ?NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.104 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT MAŁEJ ARCHITEKTURY, KTÓRY W PARKU LUB OGRODZIE DAJE PRZYJEMNY CIEŃ, JAK NP. PERGOLA, ALTANA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ELEMENT MAŁEJ ARCHITEKTURY, KTÓRY W PARKU LUB OGRODZIE DAJE PRZYJEMNY CIEŃ, JAK NP. PERGOLA, ALTANA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHŁODNIK element małej architektury, który w parku lub ogrodzie daje przyjemny cień, jak np. pergola, altana (na 8 lit.)
CIENNIK element małej architektury, który w parku lub ogrodzie daje przyjemny cień, jak np. pergola, altana (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHŁODNIK
element małej architektury, który w parku lub ogrodzie daje przyjemny cień, jak np. pergola, altana (na 8 lit.).
CIENNIK
element małej architektury, który w parku lub ogrodzie daje przyjemny cień, jak np. pergola, altana (na 7 lit.).

Oprócz ELEMENT MAŁEJ ARCHITEKTURY, KTÓRY W PARKU LUB OGRODZIE DAJE PRZYJEMNY CIEŃ, JAK NP. PERGOLA, ALTANA sprawdź również:

kobieta, która urodziła dziecko i (najczęściej) je wychowuje, rodzicielka ,
wal biały, Delphinapterus leucas - gatunek walenia z rodziny narwalowatych; zamieszkuje wody Arktyki i subarktyczne ,
żółw Jangcy, Rafetus swinhoei - gatunek dużego gada z rodziny żółwiaków, jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem; występuje w południowych Chinach i w Wietnamie, w 2008 roku potwierdzono istnienie czterech osobników (trzech samców i jednej samicy) ,
(SAL'A); miasto w Słowacji nad Wagiem (kraj zachodniosłowacki), ośrodek przemysłu chemicznego ,
jezioro w Niemczech, u podnóża Alp Bawarskich, powierzchnia 82 km2, głębokość do 73 m ,
pojęcie prawnicze określające obronę własnej osoby lub własnych dóbr w sytuacji zamachu ,
każdy człon, który znajduje się pomiędzy innymi dwoma członami całości ,
utrwalone w użyciu z ustalonym znaczeniem połączenie dwóch lub więcej wyrazów ,
malowanie statku mające na celu jego zamaskowanie ,
język, a w zasadzie grupa dialektów i etnolektów, używana przez mieszkańców północnej Grecji, Macedonii, Bułgarii Albanii, spotykany także na terenie Rumunii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny ,
w górnictwie; kloc drewniany w zewnętrznej części stosu ,
motyl z rodziny barczatkowatych, występujący na terenie całego kraju ,
sterowanie wiropłatami za pomocą drążka sterowniczego i elementów sterujących umieszczonych w głowicy wiropłatu ,
łatwopalne paliwo ,
człowiek przyjmujący bierną, obojętną postawę wobec życia ,
gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
mechanizm przenoszący ruch klawiszy na wentyle otwierające dopływ powietrza do piszczałek w organach ,
aparat radiowy umieszczony w jednej skrzynce z magnetofonem ,
niewielki okręt pełniący zadania łącznikowe i patrolowe ,
rodzaj węgierskiego mięsnego ragout przyrządzanego z mięsa, grzybów i warzyw ,
gągoł, Bucephala clangula - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje północną i środkową Europę oraz północną Azję i Amerykę Północną ,
dystrybucja ciepła w obrębie budynku ,
Carex curvata - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
imię Stanek, dziewczyny z gitarą ,
zaprzęg na trzy konie ,
to, że coś jest polimodalne - obejmuje, wykorzystuje, angażuje, dokonuje się w wielu trybach, na wiele sposobów, wieloma kanałami ,
nagroda muzyczna przyznawana wydawnictwu za osiągnięcie przez nie określonego progu sprzedaży ,
ptak z rzędu długoskrzydłych, ze śliny i roślin buduje gniazda jadane pod nazwą jaskółczych; Płw. Indyjski, A. Sundajski, Cejlon, Nowa Gwinea ,
przyprawa, rodzaj pieprzu, wyrabiany z bardzo ostrej papryki Cayenne ,
kompozytor francuski (1892-1974); balety, symfonie, koncerty, utwory kameralne, pieśni, opery; 'Krzysztof Kolumb'

Komentarze - ELEMENT MAŁEJ ARCHITEKTURY, KTÓRY W PARKU LUB OGRODZIE DAJE PRZYJEMNY CIEŃ, JAK NP. PERGOLA, ALTANA. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast