MUROWANA LUB DREWNIANA PRZEGRODA ODDZIELAJĄCA W KOŚCIOŁACH KATEDRALNYCH I KLASZTORNYCH PRZESTRZEŃ PRZEZNACZONĄ DLA DUCHOWNYCH LUB MNICHÓW OD CZĘŚCI W KTÓREJ MOGLI PRZEBYWAĆ ŚWIECCY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LEKTORIUM to:

murowana lub drewniana przegroda oddzielająca w kościołach katedralnych i klasztornych przestrzeń przeznaczoną dla duchownych lub mnichów od części w której mogli przebywać świeccy (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LEKTORIUM

LEKTORIUM to:

audytorium, sala wykładowa (na 9 lit.)LEKTORIUM to:

w kościołach katolickich; ścianka oddzielająca prezbiterium od nawy stosowana do XVI w (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MUROWANA LUB DREWNIANA PRZEGRODA ODDZIELAJĄCA W KOŚCIOŁACH KATEDRALNYCH I KLASZTORNYCH PRZESTRZEŃ PRZEZNACZONĄ DLA DUCHOWNYCH LUB MNICHÓW OD CZĘŚCI W KTÓREJ MOGLI PRZEBYWAĆ ŚWIECCY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.726

ŻÓŁTOZIEM, NIEISTOTNOŚĆ, STOŻEK USYPISKOWY, HEMATOFAGIA, KANONIERKA, NOBEL, BUGAJ, LEBERWURSZT, STUDNIA, MEMORANDUM, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, BIUSTONOSZ, ŚLIWA, BUTLA GAZOWA, PODPIS CYFROWY, PROGRAM, ZASADA REAFERENCJI, ŁONO, PRZEMYSŁÓWKA, ZWAŁA, DUM-DUM, HAFCIARSTWO, BESZAMEL, HAMBURGER, KONTENERYZACJA, TERMINAL PASAŻERSKI, ARGOLIDA, RUMPUĆ, MIĘSIARZ, WZNIOS KAPILARNY, FORMA, BATALIA, UBARWIENIE OCHRONNE, BON UWŁASZCZENIOWY, KRYSZTAŁ, CZYNNIK BIOTYCZNY, CMENTARZ, GNÓJ, PROGNOZA BRANŻOWA, ATLAS NIEBA, SITKO, NOTKA, KURTYNA ZERO, SPĄGNICA, PIERWSZOŚĆ, JĘZYK SZTUCZNY, ŚWINIARKA, ARABIKA, ŁUK TĘCZOWY, TAJNE NAUCZANIE, SZORY, ZWROT WEKTORA, FILET, KASAK, FLASZKA, ŁUSKA, CAMPUS, KORONA, ŻŁÓB POLODOWCOWY, MEMBRANA, WEDETA, KIESZEŃ, MHOR, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, MIĘDZYTORZE, KLASTER REGIONALNY, EDYKUŁA, OBROTNICA, CHIŃSKI, AUTOKATALIZATOR, WYNIK FINANSOWY, LIBACJA, IZBICA, KARŁOWATOŚĆ, KAPSLA, SZUMOWINA, KATAPULTA, PUNKT OKOSTNOWY, PIŁOGON, KARŁOWICE, RELACJA BINARNA, KURATORSTWO, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, KOŁO MŁYŃSKIE, ELEKTRA, KOLUMNA MARYJNA, KLAMRA, GIRLANDA, SOŚWA, POCHLEBSTWO, FAŁSZERZ, SŁUŻBA, LAUDATOR, SHOUJOAI, SYNAPIZM, EMPORA, CYTOWALNOŚĆ, PŁAWA SONAROWA, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, URABIALNOŚĆ, ZAPRAWA, PŁATKI ZBOŻOWE, DROBNICA, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, DZIURA, ACHAJOWIE, RYZYKO KURSOWE, KARAFECZKA, NIGER, KAMORRA, WŁOSY TETYDY, ODRÓBKA, MIESZEK, GRA CYLINDRYCZNA, PLAFON, RUG, KIRPAN, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, DAEWOO, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, ODROBEK, AMBYSTOMA PLAMISTA, SATELITA, EKSPEKTATYWA, PLECIONKA, FOTOALBUM, POSTERUNEK, KARTKA, OPCJA WALUTOWA, CZAS LETNI, HORYZONT, RETRANSMISJA, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, PIEKŁO, ECCHI, HACJENDA, CEMENT, NA JEŹDŹCA, WŁADYKA, PARALELIZM, DOMINO, KAPAR, ZNAK, TROPIK, RECEPTARIUSZ, GAŁA, INDYK, MACIERZ DIAGONALNA, GRZYBIARZ, KULTYWAR, KONTROLER, TRÓJNÓG, BURNETT, TAUROVO, AMAZONETKA, KOŃ APPALOOSA, MONOLOG WEWNĘTRZNY, ANTYDOGMATYZM, TYNK, BABIA DUPA, BELKA GŁÓWNA, FAWOREK, JAMA BĘBENKOWA, PARAWODÓR, JEDENASTKA, RETENCJA, NOWICJAT, CIERPLIWOŚĆ, SĄD KOLEŻEŃSKI, KAWA ROZPUSZCZALNA, WĘGIERKA, FANPAGE, BECZKA PROCHU, NANERCZ, PISEMKO, WĄTEK, GŁOWA PAŃSTWA, OPRAWA, DOLARÓWKA, DIRCIK, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, ZWIERZĘ, FAKTOR, SARDANA, RENA, WYRZUT SUMIENIA, HOMOFONIA, MUFLA, SZABLA, KRÓWSKO, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, GAŁKA BLADA, ABSURD NAZWOWY, JODŁA JEDNOBARWNA, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, SZATA, DIDGERIDOO, CENA ADMINISTRACYJNA, PRZEGUBOWIEC, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, ORANŻADA, CEMENTOWE BUTY, MATNIA, TWIERDZENIE KRULLA, ODRUCH, ÓSMA CZĘŚĆ, ŁAPA, POKREWIEŃSTWO, BŁĄD LEKARSKI, METALICZNOŚĆ, KOPISTA, ŁAPACZKA RUMOWISKA, JON, KLASYFIKACJA KANADYJSKA, PLAMA, PLANISFERA, ULOTKA, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, BALSAM KANADYJSKI, KUC KASPIJSKI, SZACHT, GAPA, GAŁĘZATKA, LUTNIA, TERMINAL, KREDYT OBROTOWY, RZYMSKI, SZCZENIACKOŚĆ, POMPA INFUZYJNA, BABKA, PIECZĘĆ, BABULA, SKŁAD WOLNOCŁOWY, NIEBIOSY, KOSMOGONIA, EKSTRUZJA, PLETYZMOGRAF, SANCTUS, AUTOBUS PRZEGUBOWY, STANDING FINANSOWY, MOPEK, TERMINAL, PŁÓTNO, FUNKCJA HARMONICZNA, EUTEKTYK, MANIERYZM, GRUSZKA, CZOŁO, JUBILEUSZ, COTELE, URZĄD POCZTOWY, KIBOLSTWO, FARA, UDERZENIE, RAKIJA, CUMMINGS, FAKTURA, DYMARKA, WEŁNA, SPARING, IZBA, PAZUR, MUFKA, MUTUALIZM, SIECZKA, URYNA, EMAKIMONO, SHUTE, SIATKA, ZLEW, SŁUPEK, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, PATOLOG SĄDOWY, UDERZENIE, PRAWO, SZCZAWIOWA, POSZKODOWANA, MEDAL, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, BUŁGARSKI, PŁYTA, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, KOTONINA, STUZŁOTÓWKA, USŁUGI SPOŁECZNE, MOSTEK, REDUKCJA, DIABELSKOŚĆ, MANEŻ, STAWKA, SMERFETKA, CZYN SPOŁECZNY, SMALAND, CEGŁA LICÓWKA, PINGWIN SKALNY, ODTWÓRSTWO, KAPSUŁA POWROTNA, ?START MASOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.726 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MUROWANA LUB DREWNIANA PRZEGRODA ODDZIELAJĄCA W KOŚCIOŁACH KATEDRALNYCH I KLASZTORNYCH PRZESTRZEŃ PRZEZNACZONĄ DLA DUCHOWNYCH LUB MNICHÓW OD CZĘŚCI W KTÓREJ MOGLI PRZEBYWAĆ ŚWIECCY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MUROWANA LUB DREWNIANA PRZEGRODA ODDZIELAJĄCA W KOŚCIOŁACH KATEDRALNYCH I KLASZTORNYCH PRZESTRZEŃ PRZEZNACZONĄ DLA DUCHOWNYCH LUB MNICHÓW OD CZĘŚCI W KTÓREJ MOGLI PRZEBYWAĆ ŚWIECCY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LEKTORIUM murowana lub drewniana przegroda oddzielająca w kościołach katedralnych i klasztornych przestrzeń przeznaczoną dla duchownych lub mnichów od części w której mogli przebywać świeccy (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LEKTORIUM
murowana lub drewniana przegroda oddzielająca w kościołach katedralnych i klasztornych przestrzeń przeznaczoną dla duchownych lub mnichów od części w której mogli przebywać świeccy (na 9 lit.).

Oprócz MUROWANA LUB DREWNIANA PRZEGRODA ODDZIELAJĄCA W KOŚCIOŁACH KATEDRALNYCH I KLASZTORNYCH PRZESTRZEŃ PRZEZNACZONĄ DLA DUCHOWNYCH LUB MNICHÓW OD CZĘŚCI W KTÓREJ MOGLI PRZEBYWAĆ ŚWIECCY sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - MUROWANA LUB DREWNIANA PRZEGRODA ODDZIELAJĄCA W KOŚCIOŁACH KATEDRALNYCH I KLASZTORNYCH PRZESTRZEŃ PRZEZNACZONĄ DLA DUCHOWNYCH LUB MNICHÓW OD CZĘŚCI W KTÓREJ MOGLI PRZEBYWAĆ ŚWIECCY. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

x