COŚ, ZWYKLE PRZYRZĄD, URZĄDZENIE LUB CZĘŚĆ, CO PEŁNI JAKĄŚ FUNKCJĘ, DO CZEGOŚ SŁUŻY, ALE NIE WIADOMO, JAK SIĘ NAPRAWDĘ NAZYWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIHAJSTER to:

coś, zwykle przyrząd, urządzenie lub część, co pełni jakąś funkcję, do czegoś służy, ale nie wiadomo, jak się naprawdę nazywa (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ, ZWYKLE PRZYRZĄD, URZĄDZENIE LUB CZĘŚĆ, CO PEŁNI JAKĄŚ FUNKCJĘ, DO CZEGOŚ SŁUŻY, ALE NIE WIADOMO, JAK SIĘ NAPRAWDĘ NAZYWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 30.825

PORCELANKA, LICEUM, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, DRĄŻEK POGO, WĘŻÓWKA, TŁOK, EKONOMIK, STRINDBERG, CYBUCH, WĘŻOJAD, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, WĘZEŁ RYBACKI, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, AKT, ZIOŁO, PASMO PRZENOSZENIA, ŻÓŁW PAJĄCZKOWY, NOŚNIK, SATYNA, MIĘDLAK, TYGIEL, CZAPKA GARNIZONOWA, INFORMACJA, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, TYTOŃ, PÓŁOKRĄG, TARAS WIDOKOWY, LITEWSZCZYZNA, ŚCIEŻKA, KOMÓRKA MATECZNA, LOGIKA FORMALNA, EWALUACJA, MAKAK, RHIZOBIUM, PRZESTRON, KOLKA, OWCE, OPŁATA SANKCYJNA, PORZĄDEK JOŃSKI, NIEWYPAŁ, DWUBÓJ KLASYCZNY, DACH POGRĄŻONY, OPACZNOŚĆ, OBRONA PHILIDORA, KUTYKULA, KONWERSJA, JĘZYK KRASNOLUDÓW, KREDYT KONSUMENCKI, DESEREK, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, SZESNASTY, PREPPER, APOGEUM, TROL, SALON MEBLOWY, CIĘŻAR, STRATEG, ROK, ANALIZA FUNDAMENTALNA, POSZKODOWANA, PRZEJAZD, CUG, ZATOPIONA DEPRESJA, WYKRZTUSZANIE, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, MATOŁEK, REAKTYWACJA, OBRZEŻA, DOŻYWOTNOŚĆ, KANWA, OSPAŁOŚĆ, APSYDA, TRAWELEBRYTA, ROZWORA, PACHCIARKA, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, TURBINA WIATROWA, KOTWICA, PALMETA, UŚMIECH SARDONICZNY, BEZWIETRZE, HYDROFIL, SKRZYDEŁKO, KWIATUSZEK, BUSZÓWKA, ANTYCYKLON, CHŁODNIK, WRAK, GOTOWOŚĆ, WCISK, PONAGLENIE, BUŁAT, TABLICA PRAWDY, DERYWACJA ALTERNACYJNA, MORESKA, SUBLIMATOR, KAKOFONIA, GŁOS, ZNAMIĘ, BEZCIELESNOŚĆ, KAMIEŃ KOTŁOWY, ONKOLOGIA, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, PLACEK, SUBDOMENA, UDAR, AZDARCHY, GEODEZJA SATELITARNA, WIERZCHOWINA, BALOTAŻ, ANTYUTLENIACZ, ARENA, ŚWIADECTWO, KUKIEŁKA, ANTYCYPACJA, IMPULSYWNOŚĆ, AQUAFABA, STYGMAT, NAWA, DYSKONTYNUACJA, POLEWACZKA, DERBY, GRAFIKA, FREZARKA, SROM, DOŻYWOCIE, OKOREK, KARABINEK PNEUMATYCZNY, WIZJER, POCHODZENIE, LINIA EMISYJNA, SPOKOJNOŚĆ, WOJSKA INŻYNIERYJNE, GROŹBA BEZPRAWNA, ŚRODEK, MUTACJA DYNAMICZNA, ARCHIKONFRATERNIA, LINIA ŚRUBOWA, RACJONAŁ, KOSZYKARSTWO, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, MELUZYNA, PŁATKI, OKUPACJA, OPUCHLIZNA, OBRONA FRANCUSKA, BIEG JAŁOWY, SZACHY AKTYWNE, WIECHEĆ, ŁUK KOLANKOWY, ELEKTRONOWOLT, UCHWYT, KANAŁ, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, ROŚLINA KSEROFILNA, NIERELIGIJNOŚĆ, WYGIB, MACHNIĘCIE KOZŁA, KAMIZELA, INWEKTYWA, DIADEM, PÓŁGĘSEK, NIEOSTROŻNOŚĆ, ŁUCZNIK, STACJA KLIENCKA, RĘKAWEK, ROZKŁAD, AKSAMITNOŚĆ, ROPA, NACZYNIE OZDOBNE, TEŚCIK, PÓŁROZKROK, ŚMIECH, GAJNIK LŚNIĄCY, GŁUCHY TELEFON, LEKCJA, HOLTER, SZNUR, PRZYLEPNOŚĆ, GOLONKA, KAWALERIA, INTERLUDIUM, LICENCJA, KLOAKA, MIERNIK, KAZACZOK, BŁĄD LEKARSKI, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, AZTREONAM, LAMPA, JELITO CZCZE, PUNKT ODNIESIENIA, ZUBOŻANIE, KIBOLSTWO, TOBOGAN, PIWNICA, BLIŹNIAK, TRIESTEŃSKA, KRÓTKODYSTANSOWIEC, ZWROT, TOR, AGENCJA RATINGOWA, PAPILOTKA, ZAPŁATA, IZBA, ODLEWARKA, LUPA, BAZA ZAOPATRZENIOWA, SIŁA WYŻSZA, ANITA, KUBIKATOR, KISIEL, DRYL, BATERIA, SPOILER, MIGAWKA, OPASKA, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, TĘCZA, OSŁONICA, LITERATURA FAKTU, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, PARKIET, KAPELUSZ GÓRALSKI, LOJALIZM, WIKIPEDYSTKA, GLORIETA, MACIERZYSTOŚĆ, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, WOŁYNIANIN, INKORPORACJA, BAGAZJA, ATOMOWOŚĆ, PŁÓTNO, ROZUMIENIE, ODRĘTWIENIE, DOKŁADNOŚĆ, AGREGATY PIENIĘŻNE, SOCJALDEMOKRATA, SELEKCJONER, PROCENT SKŁADANY, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, UŻYTEK, DONOR, WADLIWOŚĆ, GROMADA, ŚWIADECTWO, SKUMBRIA, SZPULKA, ELANA, UDRĘCZENIE, ZAWIKŁANIE, NIESUBSTANCJALNOŚĆ, MALARSTWO IKONOWE, PĘTLA, LISZAJ CZERWONY, CIAŁKO SZKLISTE, BOCZNOTRZONOWIEC, TAUTOCHRONA, AUTOGIEŁDA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, WYJEC CZERWONY, FILM NOIR, SFERA NIEBIESKA, BUSOLA INKLINACYJNA, ANIOŁEK, STREFA CISZY, WANIENKA, RESPONSYWNOŚĆ, NIEPOKORNOŚĆ, MODEL, WIR PIASKOWY, HEŁM TURNIEJOWY, SIAD, TRANSFORMATORNIA, SAGAN, MILICJA, MARGARYNA, ANTROPOFAG, ZAGROŻENIE, ZADANIE, TAMBURYN, WIELOSTOPNIOWOŚĆ, BLUES, KRATER BOCZNY, PRINCESSA, LINA, ZASADA REAFERENCJI, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, SILNIK PNEUMATYCZNY, ZAPYCHACZ, BASEN, OBRZEŻKOWATE, SARDANA, DOGRYWKA, CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA, ELOPSOKSZTAŁTNE, SZLAUCH, OGNIWO SREBROWE, ?PREZENTACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 30.825 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ, ZWYKLE PRZYRZĄD, URZĄDZENIE LUB CZĘŚĆ, CO PEŁNI JAKĄŚ FUNKCJĘ, DO CZEGOŚ SŁUŻY, ALE NIE WIADOMO, JAK SIĘ NAPRAWDĘ NAZYWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ, ZWYKLE PRZYRZĄD, URZĄDZENIE LUB CZĘŚĆ, CO PEŁNI JAKĄŚ FUNKCJĘ, DO CZEGOŚ SŁUŻY, ALE NIE WIADOMO, JAK SIĘ NAPRAWDĘ NAZYWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIHAJSTER coś, zwykle przyrząd, urządzenie lub część, co pełni jakąś funkcję, do czegoś służy, ale nie wiadomo, jak się naprawdę nazywa (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIHAJSTER
coś, zwykle przyrząd, urządzenie lub część, co pełni jakąś funkcję, do czegoś służy, ale nie wiadomo, jak się naprawdę nazywa (na 9 lit.).

Oprócz COŚ, ZWYKLE PRZYRZĄD, URZĄDZENIE LUB CZĘŚĆ, CO PEŁNI JAKĄŚ FUNKCJĘ, DO CZEGOŚ SŁUŻY, ALE NIE WIADOMO, JAK SIĘ NAPRAWDĘ NAZYWA sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - COŚ, ZWYKLE PRZYRZĄD, URZĄDZENIE LUB CZĘŚĆ, CO PEŁNI JAKĄŚ FUNKCJĘ, DO CZEGOŚ SŁUŻY, ALE NIE WIADOMO, JAK SIĘ NAPRAWDĘ NAZYWA. Dodaj komentarz

4+1 =

Poleć nas znajomym:

x