KRAINA, OKRĘG, TEREN ZNAJDUJĄCY SIĘ POD WŁADZĄ BANA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BANAT to:

kraina, okręg, teren znajdujący się pod władzą bana (na 5 lit.)BANOWINA to:

kraina, okręg, teren znajdujący się pod władzą bana (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BANAT

BANAT to:

kraina, okręg, teren znajdujący się pod władzą bana (na 5 lit.)BANAT to:

kraina historyczna między Dunajem, Cisą, Maruszą a Karpatami Płn, obecnie w granicach Rumunii i Jugosławii (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KRAINA, OKRĘG, TEREN ZNAJDUJĄCY SIĘ POD WŁADZĄ BANA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.644

PROSZEK, LITOSFERA OCEANICZNA, FIŃSKI, EKSTRADYCJA, NASTRÓJ ROJOWY, GWIAZDA, WRZĘCHY, MAŁPA WĄSKONOSA, JEZIORO WYTOPISKOWE, BALAST, OLEANDER, TYFLOLOGIA, ANTYNATURALIZM, PRZEŻUWACZE, PANNUS, MERSYTEMA, WŁADCZOŚĆ, STRĄGA, PATRIARCHAT, GRAFICIARZ, NADGORLIWOŚĆ, CZARCIA MIOTŁA, SKARB, BEZCZELNOŚĆ, UPRAWA, ATAK, SPOŁECZNE, WYBIEG, AMINOKWAS BIOGENNY, BĄBEL SPEKULACYJNY, ALBA, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, PŁOTEK, MASZYNA CIEPLNA, NAPŁYW, BABA JAGA, ZEGAR WODNY, ZJAWISKO THOMSONA, NIESUBORDYNACJA, PROPORZEC, CHEMOTROPIZM UJEMNY, GEN REPORTEROWY, PODNÓŻEK, NIEPOKORNOŚĆ, SWAWOLNIK, ŚWIĄTYNIA, KURZA STOPKA, ZIELENIEC, TEŚCIK, DWUŚCIAN, STULEJARZ, AUSTRIACKI, ZAPAŁECZKA, ZACHOWAWCZOŚĆ, CIELĘCY WIEK, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, MORFOGENEZA, PAŃSTWO ZWIĄZKOWE, ŻÓŁTODZIÓB, MIJANY, NIEDOMYKALNOŚĆ, SZTYWNIAK, KONTO, NEUROCHEMIA, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, WIETRZENIE INSOLACYJNE, WIRTUALIZACJA, PŁETWA, WÓDKA, SIEDLISKO, CZARA, HELING, KATA, KAZUISTA, SEKWENCJA CHI, RYGIEL, OWCA MERYNOSOWA, MLECZAJ LEPKI, FIZYKA, KASTYLIA, WOLNY RODNIK, KORPUS, BRUSTASZA, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, ZWORKA, CAYLEY, SKIBKA, GARNA, KAPADOCJA, DRZEWO TERPENTYNOWE, SIEĆ, ARABIZOWANIE SIĘ, MULTIPLEKS, EPIR, ŁOWCA, KRAV MAGA, GRA KARCIANA, SIŁA ODŚRODKOWA, GAŁĘZIAK, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, CHRYZMO, ŁUPEK HORNFELSOWY, ORIENTACJA, CHEMIA FIZYCZNA, HEMATOLOGIA, JEDNORAZOWOŚĆ, DYWIZJA, COKÓŁ, LINIA KREDYTOWA, KARP PEŁNOŁUSKI, SABAUDIA, PREFORMACJA, DYSTRYKT, SEKCIARSTWO, ROZCZAROWANIE, REPOWNIA, KRATA, MORZE CZARNE, WYSPA, DIALOG OBYWATELSKI, OBSUWA, AORTA BRZUSZNA, NIETOLERANCYJNOŚĆ, MODULARNOŚĆ, KAGU, USTALENIE, IMPREGNATOR, WULKAN, KĄT PÓŁPEŁNY, ELDORADO, KOLIZJA, UŚMIECH, ERGONOMIA, POSTĘPAK, TEORIA DESKRYPCJI, MĘŻCZYZNA, BOTULIZM PRZYRANNY, CZUWAK, TRAJEKTORIA, EKWIPARTYCJA, POMIOTŁO, ORTOCENTRUM, ROZPRAWA HABILITACYJNA, FITOGEOGRAFIA, FOKSTROT, PROCENT SKŁADANY, WIROWOŚĆ, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, DYPTYK, SPISZ, POWTÓRZENIE, GEOCHEMIA ORGANICZNA, BIAŁORUTENISTYKA, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, ALTOCUMULUS LENTICULARIS, KORZENIONÓŻKA, TELETECHNIKA, CZARNA SOTNIA, ROZDANIE, KOŃ KUZNIECKI, KOMORNIK, WARSTWA ŚCIERALNA, ADRES INTERNETOWY, KARMA, FUNKCJA OKRESOWA, USTNIK, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, CHÓR, DECENTRALIZACJA, NIEWYPAŁ, UPADEK, WASAL, POCZEKALNIA, LOTNE PIASKI, BACHANTKA, FRONT STACJONARNY, WĘDRÓWKA, UŁAMEK ZWYKŁY, ACENA BUCHANANA, LOGIKA MATEMATYCZNA, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, BOHATER, OBSUWISKO, SKLEPIENIE KLASZTORNE, DOBRO NORMALNE, SEDES, HOLARKTYKA, KOMEDIANTKA, GRAF EULEROWSKI, ORBITA, ADHARA, WIZAŻYSTKA, TYROL, BANK KOMERCYJNY, TREPANGOWCE, SZEŚĆDZIESIĄTKA, CIĄGNIK KOŁOWY, CHMURA SOCZEWKOWATA, LEGISLATYWA, AWIACJA, PASYWIZM, ANOMALIA POLANDA, SPADOCHRONIARKA, FILOZOF, DACH, KIJ, ŁUCZNIK, TANAGRYJKA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, WAGA SZALOWA, POURPOINT, CEGŁA LICÓWKA, ZARAŻONA, NERWIAK PŁODOWY WSPÓŁCZULNY, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, INSTRUMENTALISTYKA, NOGAJOWIE, ESKADRA, PŁOMYKÓWKA, USKOK, MALAKOLOGIA, IRAŃSKI, AGENEZJA, NIEKONSEKWENCJA, ARKADIA, WIELOPIĘTROWIEC, SKRYTKA DEPOZYTOWA, SYDERYT, ŁYCZKO, ŁĄCZNIK, PERTA, WYPRYSK POTNICOWY, MAJĄTEK RUCHOMY, MAŁA OJCZYZNA, WIELKA CHOROBA, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, ROZTOCZE, OBSZUKANIE, UMOWA KONTRAKTACJI, KOŻUSZYSKO, OBSESJA, ŻURFIKS, HIPODROM, KREDYT LOMBARDOWY, GOŁĄBKA, FAKOMATOZA, UCHWYT ŚLIZGOWY, TARCZA KONTYNENTALNA, KILOFEK, LATO, JASZCZUR, KACAPSKI, KRASNOLUDZKI, REGENERACJA, MIKROSKOP OPTYCZNY, KUKIEŁKA, KRYSZTAŁ, KOPIAŁ, STRUMIEŃ, OKRĄGŁOŚĆ, AKTYWNOŚĆ, ZWIERAK MIKROFALOWY, INSIMBI, TFILIN, INTERPOZYCJA, SUPERKONTO, MYJNIA, FILOZOF PRZYRODY, DROBNIACZEK ROZŁOŻYSTY, POTENCJAŁ DZETA, ETOLOGIA, ŻYCZLIWY, ŻEGLARZ, KARELIA, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, AMFITEATR MORENOWY, CISOWCE, PRZEPLOTKA, WZORZEC RUCHOWY, NEOKLASYCYZM, GOSPODARKA RYNKOWA, ROPOMOCZ JAŁOWY, ŻAKIET, STEROWANIE KRZEPKIE, KATEGORIA OPEN, PODSYP, LANGUR KSIĄŻĘCY, BEZSTRONNOŚĆ, KOHORTA, MUTUALIZM, ANON, BARION, ANALIZA FUNKCJONALNA, ROBAK, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, OBWÓD REZONANSOWY, ADMINISTRACJA SKARBOWA, SAMOCZYSZCZENIE, ?GORZKA ZGNILIZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.644 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KRAINA, OKRĘG, TEREN ZNAJDUJĄCY SIĘ POD WŁADZĄ BANA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KRAINA, OKRĘG, TEREN ZNAJDUJĄCY SIĘ POD WŁADZĄ BANA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BANAT kraina, okręg, teren znajdujący się pod władzą bana (na 5 lit.)
BANOWINA kraina, okręg, teren znajdujący się pod władzą bana (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BANAT
kraina, okręg, teren znajdujący się pod władzą bana (na 5 lit.).
BANOWINA
kraina, okręg, teren znajdujący się pod władzą bana (na 8 lit.).

Oprócz KRAINA, OKRĘG, TEREN ZNAJDUJĄCY SIĘ POD WŁADZĄ BANA sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - KRAINA, OKRĘG, TEREN ZNAJDUJĄCY SIĘ POD WŁADZĄ BANA. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast