BOCZNA PIONOWA RUBRYKA W TABELI, KTÓRA INFORMUJE O TYM, DO CZEGO ODNOSZĄ SIĘ DANE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BOCZEK to:

boczna pionowa rubryka w tabeli, która informuje o tym, do czego odnoszą się dane (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BOCZEK

BOCZEK to:

wieprzowina poprzerastana słoniną, zazwyczaj jest to dość cienki pas mięsa przy skórze pochodzący z boku świni, ale może to być też fragment podgardla itp (na 6 lit.)BOCZEK to:

zdrobniale: prawa lub lewa strona ciała ludzkiego lub zwierzęcego (na 6 lit.)BOCZEK to:

w edytorstwie: krótkie, hasłowe określenia, pojedyncze wyrazy lub zwroty, czasem powtórzony tytuł rozdziału, które znajdują się na zewnętrznych marginesach i informują o treści poszczególnych fragmentów tekstu (na 6 lit.)BOCZEK to:

w szewstwie: skórzana część cholewki wykonanej z tkaniny, naszyta od zewnątrz by umocnić dolne boczne części przyszwy (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BOCZNA PIONOWA RUBRYKA W TABELI, KTÓRA INFORMUJE O TYM, DO CZEGO ODNOSZĄ SIĘ DANE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.340

STARORUSKI, MASTYKS ASFALTOWY, GITARA AKUSTYCZNA, CZERWONA KSIĘGA, MOTYW, PREPARATYKA, CEROWNIA, CZAPKA NIEWIDKA, DOMINACJA NIEPEŁNA, EFEKT WĄSKIEGO GARDŁA, STONÓG MYSZATY, LORD, PRZYBŁĘDA, PICOWNIK, PLEŚNIAK, DUCH, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, KONIECZNY, KRÓTKI RÓG, ŻEGLARZ JACHTOWY, KONESER, BIAŁACZKA KOTÓW, NAGANIACZ, DODATEK SZKOLENIOWY, PRAWO KARNE, SYGNAŁ DYSKRETNY, BIZNESMENKA, PRZECINACZ, KIELON, POŁUDNIK STRUVEGO, PREMIA GÓRSKA, FASKA, ORTOPTYSTA, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, WYROŚLE, OPOZYCJA, PROST, SPOŻYWCA, APEKS, DROZD, MECHANIKA GÓROTWORU, KAZAMATA, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, APLET, PROBLEM, ŁACIŃSKOŚĆ, GÓRMISTRZ, KNAGA, TEST SPRAWNOŚCIOWY, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, MBIRA, PERSZERON, DASZEK, PIESZCZOSZEK, CAYLEY, POJAWIENIE SIĘ, ALUMN, DZIADZIENIE, LOG, PATRIARCHALIZM, BECZUŁKA, POKŁAD GŁÓWNY, BRĄZOWNIK, OFENSYWA, KRĘG OBROTOWY, CUDOTWÓRCZYNI, RUG, URZĄD IMIGRACYJNY, TEKST, PARTIA WŁOSKA, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, SZANIEC, SPIKER, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, JADŁOSPIS, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, NORMANDZKI, AZYMUT ASTRONOMICZNY, GWAJAK, IZOMER GEOMETRYCZNY, MISTRZOSTWO, UKŁAD ADAPTACYJNY, POLIPTYK, PRZYCISK, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, WYKRĘTAS, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, RYBA DRAPIEŻNA, UNIŻANIE SIĘ, IZOMORFIZM, PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, BERBER, HYDROMETRIA, ONE-STEP, EKSHIBICJONISTKA, GUNIAK, PEGAZ, POKOLENIE, PRAWO WYZNANIOWE, WSPINACZKA SKAŁKOWA, SYRENA ALARMOWA, NIENOWOCZESNOŚĆ, TUSZ, IMIGRANTKA, RETUSZ, PILNOWACZ, FOTOGENICZNOŚĆ, ŻAŁOBA, TOKARKA KARUZELOWA, PŁACZKA, TRANSAKCJA WIĄZANA, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, KIEROWNIK MUZYCZNY, KURIER TATRZAŃSKI, RAMKA, LORNETA NOŻYCOWA, HISPANO, MACIEJKA, NIEDOTYKALSKI, MILONGA, SOK JELITOWY, CHRYSTOFANIA, OTWÓR STRZAŁOWY, PASZTETOWA, SPÓŁKA HOLDINGOWA, OPUKIWANIE, OTĘPIENIE, RETORTA, LENIWCE DWUPALCZASTE, TAJNIAK, RURA CROOKESA, RZADKOŚĆ, DEZERTER, PROZODIA, ABDERA, UCHAL, REZONATOR, DUCH OPIEKUŃCZY, GATUNEK SYNCHRONICZNY, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, PORODÓWKA, POPISOWOŚĆ, GROMBELARD, CELTYJKA, DIABELSKI MŁYN, RADIOMECHANIK, DOJŚCIE, TRÓJDŹWIĘK, DROBINA, BAR, CZUWAK AKTYWNY, SZTURMAK, REAGINA, KOŚCIÓŁ ANGLIKAŃSKI, OPERATOR KABLOWY, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, ORZECZENIE, WARTOŚĆ KATASTRALNA, BALERON, POTNICA, NORMA ABSTRAKCYJNA, PODMIOT GRAMATYCZNY, STACJA REDUKCYJNA, GWAŁTOWNOŚĆ, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, BIAŁA DIETA, WULWODYNIA, BLOK STARTOWY, OBIEG SYNODYCZNY, TERGAL, CYGARNICA, SŁUŻALCZOŚĆ, TELEWIZJA, KORZEŃ, GONG, OSOBISTOŚĆ, NOMENKLATURA BINOMINALNA, MATOWOŚĆ, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, PAWIE OKO, OSOBA PODEJRZANA, TURMA, ARYSTARCH, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, GZYMSIK, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, FATYGANT, STACJA TELEWIZYJNA, TRANSFLUENCJA LODOWCA, GRZYB SITARZ, KRZYŻÓWKA, KĄT UJEMNY, POWIEŚCIOPISARZ, KLUCZ PARTYJNY, BINOKLE, WYCIEK, CIASNOTA, KRYKIET, CHOROBA WOLMANA, BUKSA, FARMAKOKINETYKA, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, PROFESJA, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, MAKI, KONKURSISTA, TYP, ŻARŁOK, ZWODNICZOŚĆ, KCIUK NARCIARZA, BRZUSZEK, DIETA KOPENHASKA, LEGHORN, SZMATA, NACIEK JASKINIOWY, DRZWI, KRÓTKI WZROK, DONOSICIEL, LITERATURA POPULARNA, ROZTOCZE, SZWEDZKI, KOMBUCZA, NATURYSTA, DZIECKO EPOKI, ZUPA, KUŹNIA, PŁÓCIENNICA, SPÓDNICZYNA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, ZADRAPNIĘCIE, ZŁUDNOŚĆ, OBIEKT, KAPRALSTWO, RESPONSORIUM, KONWOJER, ULICZNICA, DOJŚCIE, KWADRYPTYK, KOŚĆ SŁONIOWA, NAPRĘŻACZ, CERAMIKA SZNUROWA, MYRMEKOLOGIA, KATA, DRABINA, ZNAMIENITOŚĆ, DIECEZJA, DŻIHAD, RAUBITTER, RÓŻNICA, SESJA, POMPA GŁĘBINOWA, EFEKT RYGLA, MILANEZ, ŁUSKOWIEC, KOMEDIANT, SZTUKA KRETEŃSKA, POKUTA, HALOFIT, TEOLOGIA SPEKULATYWNA, KORONKA BRUKSELSKA, KAMICA MOCZOWA, HISTORYCYZM, PINGWIN ADELI, SAROS, IZOENZYM, ANTROPOLOGIZM, ZAKOCHANY, SYLWETKA, BEZJĘZYKOWE, UMBRA, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, PALUCH, POSŁUSZNICA, MENISK, MINUSY, STROIK, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, SOFCIK, KOCIEŁ, OSTROGA PIĘTOWA, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, MOSKWICZ, WRAŻENIE, GRUPA, GAUSS, KARCZMA PIWNA, NASIENIE, WSKAZÓWKA, GNIAZDO, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, STANIĘCIE, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, STARA, ORGANISTKA, MÓL BOROWICZAK, PŁYN ZŁOŻOWY, BARWICA DREWNA, ?CIASTO DROŻDŻOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.340 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BOCZNA PIONOWA RUBRYKA W TABELI, KTÓRA INFORMUJE O TYM, DO CZEGO ODNOSZĄ SIĘ DANE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BOCZNA PIONOWA RUBRYKA W TABELI, KTÓRA INFORMUJE O TYM, DO CZEGO ODNOSZĄ SIĘ DANE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BOCZEK boczna pionowa rubryka w tabeli, która informuje o tym, do czego odnoszą się dane (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BOCZEK
boczna pionowa rubryka w tabeli, która informuje o tym, do czego odnoszą się dane (na 6 lit.).

Oprócz BOCZNA PIONOWA RUBRYKA W TABELI, KTÓRA INFORMUJE O TYM, DO CZEGO ODNOSZĄ SIĘ DANE sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - BOCZNA PIONOWA RUBRYKA W TABELI, KTÓRA INFORMUJE O TYM, DO CZEGO ODNOSZĄ SIĘ DANE. Dodaj komentarz

3+5 =

Poleć nas znajomym:

x