OKIENNA NIERAZ SIĘ WYPACZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RAMA to:

okienna nieraz się wypacza (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RAMA

RAMA to:

zwykle ozdobna oprawa (wyrób rzemiosła lub wytwór artystyczny) służąca do ekspozycji czegoś, co jest płaskie, dwuwymiarowe, wyznaczająca granice tego czegoś (na 4 lit.)RAMA to:

element konstrukcyjny pojazdu, podstawowa część tworząca jego szkielet, wyznaczająca jego oś, zapewniająca nośność i odpowiednią sztywność podwozia (na 4 lit.)RAMA to:

element konstrukcji, rodzaj stelaża, na którym coś jest rozpięte lub w którym coś jest umocowane (na 4 lit.)RAMA to:

ograniczenie jakiegoś zakresu (na 4 lit.)RAMA to:

pewne założenia stanowiące podstawę jakiegoś przedsięwzięcia (na 4 lit.)RAMA to:

paczka papierosów (na 4 lit.)RAMA to:

coś, co okala, stanowi zwykle interesujący akcent i wyznacza granicę (na 4 lit.)RAMA to:

szablon, wzorzec (na 4 lit.)RAMA to:

pewna usztywniona i elegancka postawa ciała, pożądana w tańcu (na 4 lit.)RAMA to:

w budownictwie: prętowy układ konstrukcyjny, płaski lub przestrzenny, obciążony siłami skupionymi, momentami lub obciążeniem rozłożonym (równomiernie bądź też nierównomiernie) (na 4 lit.)RAMA to:

układ sztywno ze sobą połączonych prętów (na 4 lit.)RAMA to:

otacza obraz (na 4 lit.)RAMA to:

łączy rower z obrazem (na 4 lit.)RAMA to:

roweru lub obrazu (na 4 lit.)RAMA to:

wokół obrazu (na 4 lit.)RAMA to:

w niej obraz lub okno (na 4 lit.)RAMA to:

w niej tkwi obraz (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKIENNA NIERAZ SIĘ WYPACZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.307

RADIANT, TOREBKA, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, BODZIEC BEZWARUNKOWY, MACHNIĘCIE RĘKĄ, RĘCZNOŚĆ, WIBRATO, ZAPŁON, OBSZAR TRANZYTOWY, WIATRAK, AMBRAZURA, KRYPTOGRAFIA, MATA, SOFCIK, ORBITA, PAPA TERMOZGRZEWALNA, KAKOFONIA, BOMBA EKOLOGICZNA, MALUCZKOŚĆ, OGIEŃ I WODA, PSYLOFIT, TRIATLON, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, MEDIALNOŚĆ, HUTNICTWO, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, CYTADELA, PROCES FIZJOLOGICZNY, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, PRZYBYTEK, ARKADA, KARATE, SUBEMITENT, ARPEDŻIO, ŁACINA, WARMIŃSKI, DEKLARACJA, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, ANTENA REFLEKTOROWA, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, WŁAZ, WOŁOCH, DRUGA BRODA, WOODSTOCK, WYCIĄG, KANTYLENA, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, OCTOWNIA, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, BUTELKA MIAROWA, NUWORYSZ, DEZERCJA, MATMA, DIADOCHIA, ZATOKA, OOLITYT, PINGWIN BIAŁOOKI, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, KOMPENSATOR CIEPLNY, SZCZUR PACYFICZNY, ZATOPIONA DEPRESJA, FALKA, NAJEM OKAZJONALNY, ŻALE, LANGUR WSPANIAŁY, ŁUK, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, KOPROFAGI, GROOMING, BIOZA, ODLEWNIK, PALEC ŚRODKOWY, KOZIOŁ, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, ENIGMATYCZNOŚĆ, PRZYRODA, MAMUT KOLUMBIJSKI, CZUWANIE, PŁOMYK, DZIENNIKARZ, UDERZENIE, OFICER NAWIGACYJNY, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, ICHTIOBIOLOGIA, EUFONIA, MIĘSIEŃ SKRONIOWY, RAMIENICA OMSZONA, PSEUDOLOSOWOŚĆ, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, KOSMOFIZYKA, STULENIE USZU, PERYPATETYK, GŁUPTAK, FALA, FACET, GOTOWIEC, ERGOTERAPIA, OBRAZ, NIEDOMYKALNOŚĆ, OSIEMDZIESIĄTKA, ANALIZA WYPUKŁA, HAJS, EFEKT RYGLA, GONDOLA, CHODZĄCA DOBROĆ, JĘZYK ZACHODNIOSŁOWIAŃSKI, USZTYWNIACZ, NATARCZYWOŚĆ, PAWANA, ASPOŁECZNOŚĆ, PRZEŚLADOWANIE, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, ROCK AND ROLL, PLAMISTOŚĆ, CIEMNA ENERGIA, ŻELAZNE PŁUCO, WOLTYŻER, MEDYCYNA SPORTOWA, STEROWANIE KRZEPKIE, BAZA NAMIOTOWA, PRZEPITA, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, BRYANT, NIEŻYCIOWOŚĆ, TV, SIŁOWNIA JĄDROWA, FATALISTA, MACHANIE RĘKĄ, LITERATURA PIĘKNA, SEN ZIMOWY, TUBA, AKATALEKSA, CHWOSTÓWKA GŁOGOWICA, OKOT, GALAKTYKA, MISZNA, KAWA ROZPUSZCZALNA, WIDELEC, NIEDOPUSZCZENIE, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, PUNKT ROSY, PRUSAK, WAMPIR, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, PLUTON, POTWÓR, TAMARAW, CHEMIA, PRUSACZKA, ŚRÓDKOŚCIE, KACERSTWO, IZBA, PRAWA MIEJSKIE, KUBECZEK, NIEMIECKI, CUDACTWO, SYFON, TAŚMA, FIZYKA PLAZMY, TŁUK PANCERNY, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, MENISK, INTERWENIENT UBOCZNY, STARA, ELEGIJNOŚĆ, NORMALNOŚĆ, OSKRZELE, NIEOBYCZAJNOŚĆ, DYFTERYT, FATYGANT, KOŁO HERMENEUTYCZNE, ZORBA, CZANKA, PCHLI TARG, WALKA Z WIATRAKAMI, CZOŁÓWKA, WIDZOWNIA, SZYMEL, MCV, KATEGORIA PIÓRKOWA, KAPITULANT, TŁOK, INSTALATOR, STATEK POWIETRZNY, WARUNEK LOKALOWY, BIAŁACZKA KOTÓW, POJAZD, AGRESOR, WYKŁADZINA, MAMUTOWIEC OLBRZYMI, ARAKAŃCZYK, REINKARNACJA, PŁETWA, ANTYNATURALIZM, HEL, KOŚCIÓŁ, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, ROZTROPEK, ZANIK MIĘŚNI, PROCENT SKŁADANY, JEZIORO WYTOPISKOWE, DRZWI WAHADŁOWE, INŻYNIER DUSZ, REZERWACJA, PIECHUR, MATERIA, RZUT KAMIENIEM, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, WJAZD, DELIKATNOŚĆ, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, MUTUALIZM, WYPRAWA PO ROZUM DO GŁOWY, PŁETWA, STROP KLEINA, UMOWA SPONSORSKA, INFORMATYK, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, GARNIZON, PŁOMYKÓWKA, MISTRZOSTWO, KAMIEŃ BUDOWLANY, SONOMETR, NIEPOPULARNOŚĆ, NIEUNIKNIONOŚĆ, STYL FORMULARNY, WYSTRZAŁ, KONTYNGENT CELNY, WARAN GŁUCHY, HURYTA, KRATKA ODPŁYWOWA, SEKCIARSTWO, ROWEREK BIEGOWY, SANIE, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, DEALPACK, REKLAMIARZ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, KLĘSKA URODZAJU, WIGILIA, JĘZYKI POLINEZYJSKIE, INTERPOZYCJA, OBYWATEL ŚWIATA, DISNEY, CHRONOLOGIA, KOMEDIA NISKA, POMPIER, CHOROBA RITTERA, SZABAŚNIK, UCZEŃ, PERŁA URIAŃSKA, PINGWIN RÓWNIKOWY, ZAPOJA, SCHLANIE SIĘ, SAPONINA, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, CZOPUCH, SETNIK, ZAAWANSOWANIE, UPADŁOŚĆ, DOGI, PLANKTON, NYLON, WEKA, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, MEDYCYNA KOSMICZNA, LOTNE PIASKI, NAKRYCIE, KUFEL, SALA PLENARNA, SZRANKI, FILAMENT AKTYNOWY, PRUSKI DRYL, KOSTIUM, FOTOGRAFISTA, MAKROWIRUS, SAMOISTNOŚĆ, KROWA, KUŚNIERCZYK, CHOMIK DŻUNGARSKI, CYBERPANK, NASYCALNIA, APRIORYZM, INTENDENT, FRAZA, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, GNOJOWNIK, TAJEMNICZOŚĆ, NOWA TWARZ, SZPIK, OBSZCZYMUREK, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, WICIOWIEC, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, ?OPIEKUN FAKTYCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.307 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKIENNA NIERAZ SIĘ WYPACZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OKIENNA NIERAZ SIĘ WYPACZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RAMA okienna nieraz się wypacza (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RAMA
okienna nieraz się wypacza (na 4 lit.).

Oprócz OKIENNA NIERAZ SIĘ WYPACZA sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - OKIENNA NIERAZ SIĘ WYPACZA. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x