ZDANIE, WYPOWIEDŹ, W KTÓREJ WYRAŻA SIĘ JAKĄŚ MYŚL, STWIERDZA SIĘ JAKIŚ FAKT, STAN RZECZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SFORMUŁOWANIE to:

zdanie, wypowiedź, w której wyraża się jakąś myśl, stwierdza się jakiś fakt, stan rzeczy (na 13 lit.)STWIERDZENIE to:

zdanie, wypowiedź, w której wyraża się jakąś myśl, stwierdza się jakiś fakt, stan rzeczy (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDANIE, WYPOWIEDŹ, W KTÓREJ WYRAŻA SIĘ JAKĄŚ MYŚL, STWIERDZA SIĘ JAKIŚ FAKT, STAN RZECZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.424

ĆAKRAM, STAN TRZECI, OSIOŁ, CHOPIN, CUDOTWÓRCZYNI, KASA, HURTNICA ZWYCZAJNA, PARLAMENT, ITAKA, ŻAKINADA, NAŁÓG, BIOENERGOTERAPIA, ANON, DACH NAMIOTOWY, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, KUBECZEK, PRZERABIACZ, MERYNOS, BEZCELOWOŚĆ, BLIŹNIAK, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, SOCJOPATOLOGIA, TOLERANCJA WYMIARU, SUPORT, PRZEDMORZE, GAPA, CZARNOKSIĘŻNIK, WĄŻ, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, TOPOLOGIA MAGISTRALI, PARNOŚĆ, AFISZOWANIE SIĘ, OBOZOWISKO, BIZNES WOMAN, WYRĘB, LIST POLECONY, TUBKA, GMINNOŚĆ, WĘGIEL KOPALNY, POTRZASK, MECHOWCE, EUTENIKA, RETORYCZNOŚĆ, ŁÓW, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, ROBER, KOMPENSATOR CIEPLNY, NEPALI, GORĄCZKA, OGNISKO, PREZYDENCJALIZM, MOTYLEK, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, DISNEY, ODBIJANIE SIĘ, FILOLOGIA KLASYCZNA, SKÓRZAK, PIETROW, NEUTRALIZACJA, INDYKATOR, POŻAREK, BAR MLECZNY, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, JAZDA, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, IDEA, AHISTORYZM, UPADEK, ŻABA KRZYKLIWA, KONSENSUALNOŚĆ, WODA, ŁĄCZNOŚĆ, ŚWISTEK, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, PRZEŁĄCZNICA, KOMPRESJA IMPULSÓW, WYCHOWANIE FIZYCZNE, WYMIOCINY, ROZCZAROWANIE, CZTEROTAKT, IDEA, MINIMALISTA, CHIRURGIA ESTETYCZNA, KANKAN, GENETYKA EKOLOGICZNA, MASELNICZKA, ZWARCIE SZYKÓW, DRABINKA LINOWA, ZGNIŁEK, NAJEMNICTWO, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, BIOLOG, KAROLINA, CUKRÓWKA, SADZE, KRYMINALISTYKA, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, WIECZERNIK, SEMANTYKA KOGNITYWNA, GIĘTKOŚĆ, LAMPA FLUORESCENCYJNA, CZŁON SKŁADNIOWY, HISTORIA LITERATURY, PALATALIZACJA, ZAUWAŻALNOŚĆ, HOLENDER, ŁAMAGA, KANSAS, ANEMIA APLASTYCZNA, JĘZYK ALEUCKI, KIJANKA, KARALNOŚĆ, DESIGNER, SEITAN, PRODUKCJA, CHORIJAMB, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, PRYNCYPIALISTKA, ŁOŻYSKO WAHLIWE, MISZCZU, FURDYMENT, TENOR DRAMATYCZNY, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, OOLIT, BATALION, NIEMOŻEBNOŚĆ, GLIKOGENOZA, BAJRONISTA, SZCZUDLARSTWO, AGREGAT POMPOWY, JER TYLNY, CYKL JAJNIKOWY, KURS, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, LIRA, SUKIENNIK, WŁASNOŚĆ, ANTYNATURALIZM, LEJNIA, RZEP, CIENNIK, RELIGIA, SKLEJACZ, STANOWISKO, SZNAPS, MIĘTA KĘDZIERZAWA, KWADRA, LUŹNOŚĆ, TURBINA OSIOWA, TEMPERATURA ZAPALENIA, WALKA, LORDOSTWO, CLAUSULA, ŚPIEW, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, KROK MILOWY, CLARINO, SELENODEZJA, DWUŚCIAN, KROWA, ADRES KORESPONDENCYJNY, WĄŻ, ORKIESTRA KAMERALNA, POŚLIZG, WÓZEK INWALIDZKI, PRZEBITKA, ŁYSIENIE POSPOLITE, NAUKA JAZDY, KLASA, STRUCIE, JĘZYKI AŁTAJSKIE, BIDULA, NIESŁUSZNOŚĆ, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, GRODZA, MASZYNOWNIA, POPULACJA MENDLOWSKA, KAPRYŚNICA, RARYTASIK, ŚWIĘTOKRADZTWO, WIEDZA O KULTURZE, DOKUMENTACJA BUDOWY, MAPA GEOLOGICZNA, ISTOTOWOŚĆ, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, WOJSKA PANCERNE, CZARA, TRZEŹWOŚĆ, WIEŻA STRAŻNICZA, GERONTOLOGIA, MEDIALNOŚĆ, POPŁÓD, POMPA WYPOROWA, SUPERKLIENT, KARCYNOGEN, LETARG, DRZWI HARMONIJKOWE, NAPIERANIE, PŁOMIENIE, BROŃ WODOROWA, ZAPOJA, KULUARY, CIEPLUCH, IRISH DRAUGHT, ATOMIZM, BROŃ GŁADKOLUFOWA, OGRANICZENIE, WZROST, WYDATKI BIEŻĄCE, MONSTRUM, STACJA POSTOJOWA, ROCKOWIEC, BASENIK, SINGEL, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, MAREMMANO, JASTRZĘBNIK, POROZUMIENIE PŁACOWE, DYLETANT, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, ZAŁAM, GAŚNIK, FOREMKA, KOPARKA POPRZECZNA, DUOLA, EURO TRANCE, NIEGOŚCINNOŚĆ, BÓBR AMERYKAŃSKI, METALMANIA, RUCH, NIDERLANDZKI, ZARZUTKA, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, WYDARZENIE, SHORT TRACK, ANTROPOLOGIA, KOSZ, ORGANIZM MODELOWY, NIEUMARŁY, PRZEJEZDNA, PADWAN, WETKA, ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA, SARKOIDOZA, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, PUSTYNNICA KATOLICKA, CHOROBA SANTAVUORIEGO-HALTII, PISMO DEMOTYCZNE, POŁYKACZ, POŚWIĘCENIE, ODNÓŻA, PIEKŁO, APOLOGETA, WIERTNIK, FIZYKA TEORETYCZNA, DOLAR ETIOPSKI, OOLOGIA, DZISIEJSZOŚĆ, BAJDA, WIETNICA, KONIEC, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, SKOCZNIA MAMUCIA, PRÓŻNOWANIE, AGREGAT, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, KAWA ZBOŻOWA, CYNKOTYPIA, WRZĘCHY, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, DIVA, HACEL, SONAR, ROSYJSKI, WZÓR UŻYTKOWY, BŁONA SUROWICZA, KUC AMERYKAŃSKI, FILOLOGIA, TARCZKA, ŁĄCZNIK, KONWENT, WYPRZEDAŻ, SKRĘT, PIONEK, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, POEMAT DYGRESYJNY, KONTIKI, MAJÓWKA, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, PORA, KAPITULACJA, ZŁOŻENIE PODPISU, SPŁYW GRAWITACYJNY, KOKTAJL, EPUZER, DEBIUT ZAMKNIĘTY, NAPIĘTEK, SOLUCJA, KSENOLIT, ?POPYT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.424 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDANIE, WYPOWIEDŹ, W KTÓREJ WYRAŻA SIĘ JAKĄŚ MYŚL, STWIERDZA SIĘ JAKIŚ FAKT, STAN RZECZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZDANIE, WYPOWIEDŹ, W KTÓREJ WYRAŻA SIĘ JAKĄŚ MYŚL, STWIERDZA SIĘ JAKIŚ FAKT, STAN RZECZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SFORMUŁOWANIE zdanie, wypowiedź, w której wyraża się jakąś myśl, stwierdza się jakiś fakt, stan rzeczy (na 13 lit.)
STWIERDZENIE zdanie, wypowiedź, w której wyraża się jakąś myśl, stwierdza się jakiś fakt, stan rzeczy (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SFORMUŁOWANIE
zdanie, wypowiedź, w której wyraża się jakąś myśl, stwierdza się jakiś fakt, stan rzeczy (na 13 lit.).
STWIERDZENIE
zdanie, wypowiedź, w której wyraża się jakąś myśl, stwierdza się jakiś fakt, stan rzeczy (na 12 lit.).

Oprócz ZDANIE, WYPOWIEDŹ, W KTÓREJ WYRAŻA SIĘ JAKĄŚ MYŚL, STWIERDZA SIĘ JAKIŚ FAKT, STAN RZECZY sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - ZDANIE, WYPOWIEDŹ, W KTÓREJ WYRAŻA SIĘ JAKĄŚ MYŚL, STWIERDZA SIĘ JAKIŚ FAKT, STAN RZECZY. Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

x