WODA, KTÓREJ JAKOŚĆ NIE MIEŚCI SIĘ W KLASYFIKACJI CZYSTOŚCI WÓD, WODA NIEODPOWIADAJĄCA NORMOM UŻYTKOWANIA GOSPODARCZEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WODA POZAKLASOWA to:

woda, której jakość nie mieści się w klasyfikacji czystości wód, woda nieodpowiadająca normom użytkowania gospodarczego (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WODA, KTÓREJ JAKOŚĆ NIE MIEŚCI SIĘ W KLASYFIKACJI CZYSTOŚCI WÓD, WODA NIEODPOWIADAJĄCA NORMOM UŻYTKOWANIA GOSPODARCZEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.956

PUB, MANUFAKTURA, OBIEKT MOSTOWY, ALFABET MUZYCZNY, RUMBA, DZIECINNOŚĆ, ZASADA PODCZEPIENIA, SIŁA NOŚNA, NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, KANKA, STRZECHWOWCE, MĄDRALIŃSKI, NARAKA, COOL JAZZ, ANDROPAUZA, PURYNA, DZIEWIĘTNASTKA, IMPRESYWNOŚĆ, KÓZKA, KONIK, KORONA, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, ODNIESIENIE, JĘZYK PRASEMICKI, PLANETA TYPU SUPERZIEMIA, SCHLANIE SIĘ, WARZELNICTWO, GORZKIE ŻALE, GETER, ŁUSKA, PERSONA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, ZAKAŻENIE POKARMOWE, LAMBADA, WYSZYWANKA, CUDZOŻYWNOŚĆ, PRZEPRAWA, OSAD, HAJDUK, DRZEWO, RYBA WYMARŁA, UKŁAD HAMULCOWY, SWAWOLA, DIAFTOREZA, SUTEK, PARKIET, BUMERANG, ABSURD NAZWOWY, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, AFILIACJA, LEGIA CUDZOZIEMSKA, WANNA, NIEGOŚCINNOŚĆ, OBIEGNIK, HEREZJA, NIEWIDKA, AKADEMIA, HALLOWEEN, BASEN OCEANICZNY, SAMOROZPAD, METODOLOGIA, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, ACEFALIA, GRAFOLOGIA, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, CHOROBA HERSA, DESIGNER, INWALIDA WOJENNY, PARANOJA PIENIACZA, GATUNEK ZAWLECZONY, DERYWAT SYNCHRONICZNY, CENA ZAMKNIĘCIA, STOPOFUNT, WYRĘB, BAJKA, DYPTYK, UPRZEDMIOTOWIENIE, ATEISTA, PSYCHOBIOLOGIA, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, HARTOWNOŚĆ, REGUŁA TITIUSA-BODEGO, ADWENTYSTA, OTWÓR KIERUNKOWY, KUPON, KUBECZEK, DOBA, KONKURENCJA, ŻABA KATOLICKA, SZACHY AKTYWNE, KRZYŻMO, MODYFIKACJA, LEMNISKATA BERNOULLIEGO, KANAŁ ŻEGLOWNY, HIPOSTYL, EPIGENEZA, OXFORD, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, KLASA POSIADAJĄCA, ASTRONOMETRIA, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, WIETRZENIE INSOLACYJNE, SZTURARZ, DYSKALKULIA GRAFICZNA, KOMÓRKA MACIERZYSTA, DERYWAT MODYFIKACYJNY, WAN, POJNIK, MIEDNICZKA, KURANT, ODPŁATA, EFEKT ELIZY, NEBIWOLOL, POSEŁ DIETETYCZNY, KLIPA, DWUBÓJ KLASYCZNY, RELA, LIMO, GAZ DOSKONAŁY, WYSYP, STYL WILHELMIŃSKI, PIEC WANNOWY, SZPARA POWIEKOWA, ŚMIETNIK, DEFERENT, WYPALANKA, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, STARY WYŻERACZ, DESIGNERKA, GASTROENTEROLOGIA, KOMITET, ORBITAL, USZKO, PIKIETA, FORMACJA, AUTOBUS CZŁONOWY, ZERO, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, ŁAD KORPORACYJNY, POTNICA, TYTOŃ, ZAUROPODOMORFY, WIESZCZBIARNIA, WĘZEŁ DROGOWY, WROTA LODOWCOWE, EPICYKL, PĘDZARNIA, GABINET LUSTER, NOŚNIK NARZĘDZI, VOTUM SEPARATUM, ŁĘG, ZAMEK NA PIASKU, SZKODA MAJĄTKOWA, ŻOŁDAK, PORWAK, DERMOKOSMETYKA, BODZIEC PROKSYMALNY, DOBB, MERCURY, GRUNCIK, ZEBRA, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, PRZEMYSŁ NAFTOWY, MISJA STABILIZACYJNA, APLIKANT ADWOKACKI, ELEKTROMEDYCYNA, RZADKOŚĆ, LENIWIEC BRUNATNY, DIALIZOTERAPIA, SZCZAWIOWA, CALLZNA, WRÓG, INDOEUROPEJCZYK, WATA, KULA, ANTYCYPACJA, BOMBA KOBALTOWA, WĘDZIDŁO MIEDZIANE Z ROLKAMI, CHRONOMETR, NEUROCHEMIA, LAMPA METALOHALOGENKOWA, FOSFATAZA KWAŚNA, METR, ACHEIROPITA, OSNUJKA, XHOSA, TRZMIEL DRZEWNY, ZACHŁYST, KAC, OKTET, GONDOLA, PIANKA, TRZYDZIESTKA, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, KRIONIKA, GAMBIR, DOGRYWKA, CUD, LITEWSKI, ULEPSZACZ, STOCZNIA, GREEN, HUCULSKI, CHOROBA TARUI'EGO, ŁACIŃSKI, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, CZYNNIK ENDOGENICZNY, ZNACZENIE, KOLEŻANKA PO FACHU, RÓŻOWE OKULARY, KASZANA, TOSKAŃSKI, CEROIDOLIPOFUSCYNOZA NEURONALNA, SIKORY, JĄDRO MIGDAŁOWATE, BIAŁY TRĄD, BEZOWODNIOWCE, LAMPA NAFTOWA, MIODOJAD, MASA KRYTYCZNA, OMASTA, GRAFICZKA, KRAJ PODWÓJNIE ŚRÓDLĄDOWY, MANDRYL, MIKROFON KWASOWY, AFEKTYWNOŚĆ, PRZECHOWALNICTWO, STENWANTA, PRZEWRÓCENIE SIĘ, ROPUCHA ZIELONA, NIEDOWIARSTWO, OBRZEŻKOWATE, ELASTYCZNOŚĆ, ŻOŁDAK, PRALUDZIE, BEZTORBIKI, ALFA-BLOKER, SPÓŁKA JEDNOOSOBOWA, PEPERONI, MATEMATYKA, CANOSSA, START MASOWY, TRANSPOZYCJA, GALLIKANIZM, SOK JELITOWY, OTOLOGIA, ODLEWARKA, BIAŁACZKA KOTÓW, ORTOPTYK, DEZERCJA, BŁONNIK, BEZINWAZYJNOŚĆ, FAŁ, ALFABET FONETYCZNY, ODMĘT, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, RZEŹ NIEWINIĄTEK, WSPÓŁZAWODNICTWO, IMPREGNATOR, DRAMAT OBYCZAJOWY, TEREN ZAKRYTY, ITAKA, JEDENASTKA, WIECZERNIK, WODA GULARDOWA, KOŁEK, DREWNO FIOŁKOWE, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, WYSIĘK, PRYMATOLOGIA, ZATRZYMANIE, NASIENNIK, SKRZYŻOWANIE RÓWNORZĘDNE, KOPUŁA LAWOWA, KASZANKA, AFISZOWANIE SIĘ, PRZYPADEK, ASD, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, KRASNAL, SEKSTOLA, OPOZYCJA RELEWANTNA, BUDYŃ, KRUSZYNKOWATE, PROCES CHEMICZNY, NIERZĄDNICA, BANAT, WARZYWO KORZENIOWE, FIZYKA TEORETYCZNA, OBŁOK OORTA, DZIEŃ REKTORSKI, ENDOPSAMMON, RELIGIOZNAWCA, KISZKA STOLCOWA, PŁYTA KORKOWA, BABIZM, NISKOŚĆ, STATYSTYKA, ?MARCELIN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.956 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WODA, KTÓREJ JAKOŚĆ NIE MIEŚCI SIĘ W KLASYFIKACJI CZYSTOŚCI WÓD, WODA NIEODPOWIADAJĄCA NORMOM UŻYTKOWANIA GOSPODARCZEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WODA, KTÓREJ JAKOŚĆ NIE MIEŚCI SIĘ W KLASYFIKACJI CZYSTOŚCI WÓD, WODA NIEODPOWIADAJĄCA NORMOM UŻYTKOWANIA GOSPODARCZEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WODA POZAKLASOWA woda, której jakość nie mieści się w klasyfikacji czystości wód, woda nieodpowiadająca normom użytkowania gospodarczego (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WODA POZAKLASOWA
woda, której jakość nie mieści się w klasyfikacji czystości wód, woda nieodpowiadająca normom użytkowania gospodarczego (na 15 lit.).

Oprócz WODA, KTÓREJ JAKOŚĆ NIE MIEŚCI SIĘ W KLASYFIKACJI CZYSTOŚCI WÓD, WODA NIEODPOWIADAJĄCA NORMOM UŻYTKOWANIA GOSPODARCZEGO sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - WODA, KTÓREJ JAKOŚĆ NIE MIEŚCI SIĘ W KLASYFIKACJI CZYSTOŚCI WÓD, WODA NIEODPOWIADAJĄCA NORMOM UŻYTKOWANIA GOSPODARCZEGO. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast