PRZENOŚNIE: COŚ BARDZO RYZYKOWNEGO, COŚ, CO WYDAJE SIĘ GROZIĆ JAKIMŚ NIEBEZPIECZEŃSTWEM (NIE TYLKO FIZYCZNYM), NIEMĄDRE, NIEROZSĄDNE POSTĘPOWANIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JAZDA BEZ TRZYMANKI to:

przenośnie: coś bardzo ryzykownego, coś, co wydaje się grozić jakimś niebezpieczeństwem (nie tylko fizycznym), niemądre, nierozsądne postępowanie (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE: COŚ BARDZO RYZYKOWNEGO, COŚ, CO WYDAJE SIĘ GROZIĆ JAKIMŚ NIEBEZPIECZEŃSTWEM (NIE TYLKO FIZYCZNYM), NIEMĄDRE, NIEROZSĄDNE POSTĘPOWANIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.809

KOMA, FLORA FIZJOLOGICZNA, ETNOLINGWISTYKA, TYGIEL, RYNEK WTÓRNY, PRZYSPOSOBIENIE NIEPEŁNE, ŚLIZGACZ, KONTRAPUNKT, TELETURNIEJ, MARMURKOWANIE, SWOISTOŚĆ, LANDRYNKA, ŁUPEK DACHÓWKOWY, ALFABET MUZYCZNY, ZAMEK NA LODZIE, NIETOPERZE, REKLAMÓWKA, META, BEZ, KANTORIA, WARIANTOWOŚĆ, LOTNICZKA, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, WLAN, PEDOFILSTWO, ISLAMISTA, MUZA, GALERIA HANDLOWA, AUTOBUS CZŁONOWY, SEMANTYKA KOGNITYWNA, ARCTG, PARANOIK, SZACHT, ŁOMOT, BIOMETRIA, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, ZUPA NA GWOŹDZIU, NERWICA NIEDZIELNA, OOID POWIERZCHNIOWY, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, KIERZNIA, KOSTECZKA SŁUCHOWA, EPKA, PANEWKA, ZAKRES REAKCJI, CHRYSTOFANIA, BONET, ANIMACJA KOMPUTEROWA, PUNKT PRZYSŁONECZNY, GROSZKI, FAJANS, KONSULTANT, MUTACJA CICHA, SZPRYCKA, POŁUDNIOWY WSCHÓD, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, TEMPERATURA ZAPŁONU, WIRTUOZERIA, GOSPODARKA MIESZANA, WYSTAWNOŚĆ, ANIMATORKA, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, KLERK, ANATOMIA PATOLOGICZNA, PIĘKNO, PRZYWIDZENIE, PRZEPITA, KLEZMER, POLSKOŚĆ, REWANŻ, PRZEMYSŁ SIARKOWY, KONODONT, HAWELOK, BULION, WILCZY GŁÓD, ZWAPNIENIE, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, JEDYNE, SAMOŁÓWKA, BERET BASKIJSKI, SIŁACZ, USTNOŚĆ, LICHENOLOGIA, BRODOWSKI, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, EKOSFERA, TUŁUP, ODZIERCA, WYRAZISTOŚĆ, NAPŁYW, POST, WYCIERACZKA, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, MIKROFON LASEROWY, SILNIK BLIŹNIACZY, DANIE, WALKA, SNICKERS, DOCHÓD WŁASNY, ALEJA SZTYWNYCH, POSŁANIE, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, GUZDRAŁA, WANGE, NERD, FASKA, PRZEPRÓCHA, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, DYSKRECJA, PRZEPOWIADACZ, TEREN OTWARTY, KULTURA KRETEŃSKA, PALATOGRAFIA, OGRANICZNIK, KONCENTRAK, DOSTOJNIK, KRYSZNAIZM, ELEKTROLOKACJA BIERNA, SZPECIELE, STARUSZKOWIE, ORTOPTYSTKA, KANGUROSZCZUR, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, NIEJASNOŚĆ, DIPLOPIA, MIKROWAGA, KANCONETA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, ZAKOPCENIE, GALARETA WHARTONA, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, IRONIA, SILNIK RELUKTANCYJNY, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, CERATOFYLLID, ŚWIATŁO ZODIAKALNE, MOC, ANTHEM TRANCE, PYLON, UPADEK, SIODŁO JUCZNE, KOLEGIATA, OBRONA KERESA, SAMIEC, GONDOLA, EDYKUŁ, WYZNANIOWOŚĆ, PRZEŚMIEWKA, UKŁAD WIELOKROTNY, KOZIOŁ, DEMONOLOGIA, WARSTWA PERYDOTYTOWA, IZDEBNIK, NACIEK, RYZYKO KREDYTOWE, LENIWCE DWUPALCZASTE, PARCIE, REKINY, KIBLA, KOMAR, AEROZOL BIOLOGICZNY, ZRAZOWA, GRZECH CIĘŻKI, CZYTANKA, PASMO PRZENOSZENIA, ZŁOTA PŁYTA, OKOLICA SZLACHECKA, ZWIERZĘ, POLITYK, MONSTRUM, OSŁONKA, SARABANDA, ZIELENICE WŁAŚCIWE, NIEDOTYKALSKI, WĘZEŁ ZATOKOWO-PRZEDSIONKOWY, OSOBOGODZINA, STRZAŁECZKA, POŚWIADCZENIE, CYFRONIK, WOLNY ZAWÓD, NASOSZNIK TRZĘŚ, SAMOWOLKA, BIEG PATROLOWY, ZAKON ŻEBRZĄCY, PTASZEK, OCZOJEBKA, BACIK, MATKA ZASTĘPCZA, MARSZ, POŚLIZGI, KINO SAMOCHODOWE, RUCH, KLĄTWA, STRZAŁA, WIDZOWNIA, FASHIONISTKA, NAUKI GEOLOGICZNE, MIGLANC, CHOROBA SOMATYCZNA, PRZETWÓR, KATAKUMBY, SEKS, PODRYWKA WĘDKARSKA, GROTESKA, GLOTTODYDAKTYKA, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, GŁUPTAK BIAŁY, ROZTROPEK, WYKŁADY, KATASTROFALNOŚĆ, KARTACZ, DRES, LOKACJA, HALON, TEORIA DESKRYPCJI, ŁAŻENIE, DEPOZYCJA, LIŚĆ ZŁOŻONY, CHAMEOFIT, MULTIPLEKS, BIAŁKA WIERZBÓWKA, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, SNOBISTYCZNOŚĆ, SŁODYCZ, TRZEŹWOŚĆ, GÓRNICTWO WĘGLOWE, WAGON PULMANOWSKI, PIEC TYGLOWY, STOLARKA OTWOROWA, IGŁY, ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, BAR, WIDLICZKA, KRATKA VICHY, WYRÓB SPIRYTUSOWY, GWIAZDA, DRAMAT EPICKI, GRA WSTĘPNA, ŻAŁOBA, TEKSTOWOŚĆ, CALLZNA, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, MIÓD SPADZIOWY, MELINA, PIRACTWO, STRUKTURALISTKA, MOL, POPRZEDNICZKA, SPICZAK, TAKSON PARAFILETYCZNY, SUKCES REPRODUKCYJNY, PODATEK, ZAPOJKA, BATAT, UDAR SŁONECZNY, DEWOCJONALIA, DWUKADŁUBOWIEC, PRAKOLCZATKA, WOLEJ, KOLUMNA MARYJNA, NORKA, WSPARCIE, PONDERABILIA, MECZ TOWARZYSKI, BEGINKI, WELUR, PODZIAŁ METRYCZNY, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, SFORMUŁOWANIE, OBIEKT, AWISTA, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, WĄŻ W KIESZENI, GIPS, AGNOZJA CZUCIOWA, MODRASZEK REBELA, MODELARSTWO LOTNICZE, STYL GRZBIETOWY, GODZINA MILICYJNA, CHOROBA WODUNKOWA, FIOŁEK ALPEJSKI, OPAKOWANIE, EMPIRE, MONIT, MIODOJAD, SKUNKS, SCHABOWY, MĄDRALIŃSKI, MIKROKRYSZTAŁ, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, BILBORD, PARAMENTY, RZUT RÓWNOLEGŁY, SFERA BIOTYCZNA, KORONA, MORAWSKI, DOWÓD WPROST, BOŻA RĘKA, ?EPISJER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.809 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENOŚNIE: COŚ BARDZO RYZYKOWNEGO, COŚ, CO WYDAJE SIĘ GROZIĆ JAKIMŚ NIEBEZPIECZEŃSTWEM (NIE TYLKO FIZYCZNYM), NIEMĄDRE, NIEROZSĄDNE POSTĘPOWANIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE: COŚ BARDZO RYZYKOWNEGO, COŚ, CO WYDAJE SIĘ GROZIĆ JAKIMŚ NIEBEZPIECZEŃSTWEM (NIE TYLKO FIZYCZNYM), NIEMĄDRE, NIEROZSĄDNE POSTĘPOWANIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JAZDA BEZ TRZYMANKI przenośnie: coś bardzo ryzykownego, coś, co wydaje się grozić jakimś niebezpieczeństwem (nie tylko fizycznym), niemądre, nierozsądne postępowanie (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JAZDA BEZ TRZYMANKI
przenośnie: coś bardzo ryzykownego, coś, co wydaje się grozić jakimś niebezpieczeństwem (nie tylko fizycznym), niemądre, nierozsądne postępowanie (na 17 lit.).

Oprócz PRZENOŚNIE: COŚ BARDZO RYZYKOWNEGO, COŚ, CO WYDAJE SIĘ GROZIĆ JAKIMŚ NIEBEZPIECZEŃSTWEM (NIE TYLKO FIZYCZNYM), NIEMĄDRE, NIEROZSĄDNE POSTĘPOWANIE sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - PRZENOŚNIE: COŚ BARDZO RYZYKOWNEGO, COŚ, CO WYDAJE SIĘ GROZIĆ JAKIMŚ NIEBEZPIECZEŃSTWEM (NIE TYLKO FIZYCZNYM), NIEMĄDRE, NIEROZSĄDNE POSTĘPOWANIE. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

x