JEDEN Z CZTERECH OBSZARÓW DANEJ CZĘŚCI CIAŁA WYDZIELONYCH PRZEZ PROSTOPADŁE LINIE KRZYŻUJĄCE SIĘ NA JEJ ŚRODKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KWADRANT to:

jeden z czterech obszarów danej części ciała wydzielonych przez prostopadłe linie krzyżujące się na jej środku (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KWADRANT

KWADRANT to:

element konstrukcyjny przyrządów pomiarowych (na 8 lit.)KWADRANT to:

gra młodzieżowa rozgrywana na kwadratowym boisku, podobna do palanta (na 8 lit.)KWADRANT to:

ćwiartka koła; część płaszczyzny, która jest ograniczona osiami układu współrzędnych (na 8 lit.)KWADRANT to:

dawny przyrząd pomiarowy wykorzystywany do oznaczania położenia gwiazd (na 8 lit.)KWADRANT to:

jednostka długości; czwarta część ziemskiego południka, czyli ok. 10000 km (na 8 lit.)KWADRANT to:

dawne narzędzie do wyznaczania położenia gwiazd (na 8 lit.)KWADRANT to:

przyrząd artyleryjski do mierzenia kątów przy strzelaniu (na 8 lit.)KWADRANT to:

młodzieżowa gra w piłkę (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDEN Z CZTERECH OBSZARÓW DANEJ CZĘŚCI CIAŁA WYDZIELONYCH PRZEZ PROSTOPADŁE LINIE KRZYŻUJĄCE SIĘ NA JEJ ŚRODKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.299

ALBIGENSI, NIEKONSEKWENCJA, EWOLUCJA MOLEKULARNA, KAMIEŃ OZDOBNY, GOTÓWKA, PARTIA, TWARDA DUPA, OKULTACJA, BRUTTO, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, HIPOTERAPEUTA, LEKTURA, PISIA, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, KOKSOCHEMIA, GMERK, PACKA, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, MUCHOMOR BULWIASTY, BARCZATKA, ZAPRAWA, GŁADZAK, OBSZAR ALIMENTACYJNY, NAKAZ, OBRONA PHILIDORA, PANTOGRAF, TORNADO SATELICKIE, GŁODÓWKA, TRZMIELOJAD, PSZCZOŁA KRAINKA, MAŁPA WĄSKONOSA, DOJNICA, PRZYGARŚĆ, GRUCZOŁ DOKREWNY, PUSZCZALSKA, ATTENBOROZAUR, LEMAT ZASSENHAUSA, TAMANDUA, LUGIER, PRAWO KARNE, RÓJ, PODNIEBIENIE MIĘKKIE, MAZAK, SYSTEM POWIERNICZY, WIELOETATOWOŚĆ, TYBET, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, KISZKA, REGIONALISTA, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, FITOSTEROL, WŁOSKOWATOŚĆ, ROZDZIAŁEK, GŁUPIĄTKO, WAGA RZYMSKA, FILOLOGIA NIEMIECKA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, MAIL, LEK ANKSJOLITYCZNY, TYNIEC, LANCKNECHT, ESRUM, MUSZLOWCE, WIECZÓR KAWALERSKI, BASEN, LIDO, INA, DRAMAT EPICKI, KOŁPAK, BURŁAK, KOALA, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, ROŚLINY RUDERALNE, DZIEŁO SZTUKI, FILOLOGIA KLASYCZNA, METFORMINA, POŻEGNANIE, PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY, KASTYLIJSKI, SEMAFOR, KONFIGURACJA, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, SAMOZAPŁON, TOLERASTA, KOD OGRANICZONY, MATEMA, PODGÓRZE, WZW E, ARCYDIAKON, WYLĄG, HARUSPIK, GRZYWIENKA, CHŁOPCZYCA, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, ROZBÓJNIK, PULOWER, B, MANEŻ, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, KLEJARZ, KOMEDIANTKA, SZCZEP, TRANSWESTYTA, KABINA STEROWNICZA, RAMKA, LEGWAN GŁUCHY, CZAROWNICA, SZYPUŁKA, KOMPANIA, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, ŚLIWA, SEKWENCJA, ŁYŻECZKA, FIGURA SŁÓW, HISTORYZM MASKI, TAMBURYN, KRYZYS, TRUSIĄTKO, PAS MIEDNICOWY, IMMUNOPATOLOGIA, PÓJDŹKA, OBRONA KERESA, STRUKTURY, OBNIŃSK, OBLIGACJA MUNICYPALNA, NEGATYWA, NEPOT, POINT AND CLICK, PUŁAP DYNAMICZNY, RAJA MOTYL, PRAWO MENDLA, BUZKASZI, ESCUDO WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ, WIĘZADŁO OBŁE, SKRZYNIA, DELFIN CZARNOPŁASZCZOWY, STOŻEK NAPŁYWOWY, TYMPANON, ZAJĄC, FACHMAN, CHWOŚCIK BURAKA, DYSKALKULIA GRAFICZNA, ODPRAWA POŚMIERTNA, KANAPA, KLAUZURA, EMBLEMAT, CEMENTOWE BUTY, MASTYGONEMA, LAUFER KRÓLEWSKI, UROJENIE KSOBNE, BŁONA MIĘŚNIOWA, PAZURNICE, ROZPORZĄDZENIE, JEŻ USZATY, LINIA KREDYTOWA, ZMIERZCH, SZKŁO MĄCONE, SAMOAKTUALIZACJA, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, TUNEZYJSKI, GLOBUS, FASETA, PRZEWODZIK, BOŚNIACKI, ARCHITEKT WNĘTRZ, WĘZEŁ ZŁODZIEJSKI, PROPLASTYD, ZŁOŚLIWOŚĆ, ZAWOŁŻE, GEOGRAFIA FIZYCZNA, LIGABINO, HELIKAZA, PARTYCYPACJA PUBLICZNA, KIMBANGIZM, PRZESTRZEŃ STANU, PRZEWRÓT, MÓWNOŚĆ, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, PUB, TRÓJNÓG, PRYNCYPIALISTKA, SZPECIELE, PRZERZUT, WINKRYSTYNA, NOMINALIZACJA, HESPEROZAUR, REKLAMIARZ, TINTA, MOHORYCZ, KAPITULACJA, GOOGLE, POZBYWANIE SIĘ, OBRONA HOLENDERSKA, GMINNOŚĆ, WIĘZADŁO SIERPOWATE, POLITYKA SPOŁECZNA, JĘZYK SKRYPTOWY, EKSKLUZYWIZM, APPELLATIVUM, DZIUPLA, GLAZURA, JUFERS, TENGWAR, BRODAWKA SUTKOWA, PRZEMYSŁ STOCZNIOWY, BIOZA, STWARDNIENIE GUZOWATE, ELEKTROFON ELEKTRONICZNY, ROK SYDERYCZNY, ZNAMIENNOŚĆ STATYSTYCZNA, KRAKUSKA, SCENA, ZALICZENIE POCZTOWE, PRZYWODZICIEL, OPŁATA PROLONGACYJNA, OBRZEŻEK, REPRODUKCJA PROSTA, MIKROSKOP ŚWIETLNY, KASA, SALA, GÓRNICTWO WĘGLOWE, POPRZECZNOZĘBNE, GOTÓWKOMAT, AEDICULA, SZEFOSTWO, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, NIEUDOLNOŚĆ, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, GAZY, SOS MORNAY, TAUTOCHRONA, FAZA ROZKWITU, PREMIA TECHNOLOGICZNA, LINGAM, OBRONA SYCYLIJSKA, MINISTERSTWO, ZAKON CZYNNY, SEROWNIA, PROGRAM, SŁOWOTWÓRSTWO DIACHRONICZNE, NÓŻ FIŃSKI, KLIENT, TYPOGRAFIA, HIPOTERMIA, WARMIŃSKI, PSIA MINA, NIEOBLICZALNOŚĆ, WALABIA PIĘKNA, KREOL, DIAGRAM HERTZSPRUNGA-RUSSELLA, PRZYPŁYW, WIELOETATOWIEC, KOMPLEKS GLEBOWY, ELEMENT TOCZNY, ALGONKIN, METODA AGLOMERACYJNA, PODSIEĆ, OCEL, CIĘŻKA DUPA, DOJŚCIE, PUDOŻ, KATANA, MIKOZA, PROLIFERACJA, STRUKTURA FUNKCJONALNA, PIEPRZ BIAŁY, LODOWIEC SZELFOWY, WYJADACZ, BIEGUN POTYLICZNY, CMOKIERSTWO, JASZCZUR, WYTŁACZANKA, OBSZUKANIE, TRYPTYK, ORGAN PROMULGACYJNY, MENAŻKA, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, DEPRESJA, ZAPUSTY, DOLNOSAKSOŃSKI, WYSPA, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, PRZEPAD, ŁAMAŃCE, ENERGETYKA JĄDROWA, GERIATRIA, GADACZ, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, POWTÓRZENIE, SOCJOLOGIA RADYKALNA, ASCETA, WASAL, HUMANOID, PROMINENT, WIELOBÓJ, SŁUGA, KOSZ, ?IZOLATKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.299 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDEN Z CZTERECH OBSZARÓW DANEJ CZĘŚCI CIAŁA WYDZIELONYCH PRZEZ PROSTOPADŁE LINIE KRZYŻUJĄCE SIĘ NA JEJ ŚRODKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDEN Z CZTERECH OBSZARÓW DANEJ CZĘŚCI CIAŁA WYDZIELONYCH PRZEZ PROSTOPADŁE LINIE KRZYŻUJĄCE SIĘ NA JEJ ŚRODKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KWADRANT jeden z czterech obszarów danej części ciała wydzielonych przez prostopadłe linie krzyżujące się na jej środku (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KWADRANT
jeden z czterech obszarów danej części ciała wydzielonych przez prostopadłe linie krzyżujące się na jej środku (na 8 lit.).

Oprócz JEDEN Z CZTERECH OBSZARÓW DANEJ CZĘŚCI CIAŁA WYDZIELONYCH PRZEZ PROSTOPADŁE LINIE KRZYŻUJĄCE SIĘ NA JEJ ŚRODKU sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - JEDEN Z CZTERECH OBSZARÓW DANEJ CZĘŚCI CIAŁA WYDZIELONYCH PRZEZ PROSTOPADŁE LINIE KRZYŻUJĄCE SIĘ NA JEJ ŚRODKU. Dodaj komentarz

2+7 =

Poleć nas znajomym:

x