PENELOPOGNATHUS - RODZAJ ROŚLINOŻERNEGO DINOZAURA Z NADRODZINY HADROZAUROIDÓW ŻYJĄCY W OKRESIE WCZESNEJ KREDY NA TERENACH WSCHODNIEJ AZJI; DŁUGOŚĆ CIAŁA 6 M, WYSOKOŚĆ 2,5 M, CIĘŻAR 1 T - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PENELOPOGNAT to:

Penelopognathus - rodzaj roślinożernego dinozaura z nadrodziny hadrozauroidów żyjący w okresie wczesnej kredy na terenach wschodniej Azji; długość ciała 6 m, wysokość 2,5 m, ciężar 1 t (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PENELOPOGNATHUS - RODZAJ ROŚLINOŻERNEGO DINOZAURA Z NADRODZINY HADROZAUROIDÓW ŻYJĄCY W OKRESIE WCZESNEJ KREDY NA TERENACH WSCHODNIEJ AZJI; DŁUGOŚĆ CIAŁA 6 M, WYSOKOŚĆ 2,5 M, CIĘŻAR 1 T". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.756

SPONDYLOSOMA, YALE, LOTOS, MEZOZAUR, ZORZA, FILIACJA, PODUSZKA BERLIŃSKA, CZIN, MYJKA, RANKOR, JEZIORO EWORSYJNE, CYPRYSOWIEC, JUSZNICA, LIRYKA, NABÓJ BOJOWY, PALLA, ORNITOCHEIR, BROŃ KRÓTKA, MISECZNICA, KLĘKANY, KOPARKA JEDNOCELOWA, POKŁAD GŁÓWNY, BOLOMETR, ZRASZARKA, KOZIOŁ BEZOAROWY, CARTIER, RATAJE, ZADRZECHNIA, SZANTA, SZCZUR POLINEZYJSKI, OPONA BALONOWA, BOCZNIA, SINICA, ZĄB TRZONOWY, HARD CORE, CZAPLA ŻÓŁTODZIOBA, SUBFUNDUSZ, AMORFOFALUS, SZCZAWIK, ALBUM, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, ŚRODEK ZNIECZULAJĄCY MIEJSCOWO, MARAKAS, KARANKSY, JABŁOŃ ŚLIWOLISTNA, KOŁCHOZ, MAJTASY, CIEMIENIEC, PERTURBACJA, ALOKODON, PRYSIUDY, KLEJÓWKA, ŚWINIARKA, RZEŻUCHA WODNA, PRZEWODZIK, FILANDER OKULAROWY, LATIMERIA, ŚWINKA MORSKA, POPŁOCH, IRGA, PRECESJA, MODRAK, ZAKAŻENIE SUBKLINICZNE, NOSOROŻEC AFRYKAŃSKI, BAHIA, MOSTEK, GLAZURA, JEŻYNA, PROBÓWKA, CZOSNEK, TWÓR SIATKOWATY, TWIST, ANUROGNATY, ROZSNUWACZ, ZMAGANIA, SEKRETARZYK, ANTYPERSPIRANT, FEERIA, KALANETYKA, FAZA, KOSODRZEWINA, DZIĘCIOLNIK HIMALAJSKI, BOROWIEC OLBRZYMI, ŚWIETLIK, JEZIORO RYNNOWE, KWARCÓWKA, SIAOZAUR, BUŁKA MAŚLANA, GRA SIECIOWA, TREL, OLS, BADIANEK, CEPELIN, CELLULIT, TYŁEK, CYPRYS, ZESPÓŁ LĘKU UOGÓLNIONEGO, BADIAN, ARAUKARIA BRAZYLIJSKA, HURTOWNIA DANYCH, ŁAPEĆ, FILEMON WYSPOWY, RUMIAN PSI, PAMIĘĆ RUCHOWA, NOTA, SIDLISZ, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, GANGES, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, OFENSYWA, LAMENTACJA, SITEK, PTEROSPONDYL, ŻÓŁWIAKI, PARKAN, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, RODZAJ MĘSKI, GAJOWIEC, KLAMELIZAUR, FIOŁEK STOPOWATY, WIRKI, BAMBUS, ŁUK KLASYCZNY, ENTODERMA, MABUJA WIELOPRĘGA, JOLKA, DIDINIUM, ZWIERAK MIKROFALOWY, SZYBKOWÓZ, EREMITA, WAHADŁÓWKA, SREBRNIKI JUDASZA, BOCZNIAK, UMYWALNIA, PAŁKA, ZACZESKA, DURIAN, CHLEB CHRUPKI, EPOS HOMERYCKI, SKĄPOSZCZETY, JABŁKO DESEROWE, LENEK STOZIARN, KNYSZ, KATALOG PRZEDMIOTOWY, KRUSZYNA, WIETRZENIE BIOLOGICZNE, ROZUMOWANIE DEDUKCYJNE, INFLACJA KONSUMENCKA, OREAS, SOLOWIEC, BRUHATKAJOZAUR, BIEŻNIK, KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, SŁOŃ INDYJSKI, JĘZYK KIPCZACKI, OBÓJ DA CACCIA, BLASZKOWIEC, ORTALION, SZALOTKA, LOFOROTON, BATERIA UMYWALKOWA, SUKIENKO, REMINGTON, RODZAJ MĘSKOOSOBOWY, STOPER, PIECHOTA ŁANOWA, ŻYWOTNIK, CABAN, BADYL, ANGAŻANT, ESPARTO, CISTECEFAL, DRAGA, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, SADZENIAK, TRAJDOS, MERIDO, KOLUMNA, NOSIŁKI, TRÓJZĄB, SZYPSZYNIEC, SZARON, SIEŃ, PŁASKOMERZYK, APATOZAUR, WNĘTRZNOŚCI, DIUGONIE, KOZIBRÓD ŁĄKOWY, GAŁUSZKA, FALKARIUS, DZWONEK, PIŻMOWCE, PRĘT STALOWY, CZUM, CYPR, SYNOGARLICA, CZAPLA CZCZONA, PSZCZOŁA CHIŃSKA, HUZAR RUDY, POWIAT GRODZKI, ULENA, STEROWIEC BEZSZKIELETOWY, PROMIENIOWANIE RELIKTOWE, TURANIZM, AKUMULATOR ZASADOWY, DABOJA LEWATYŃSKA, STRUP, KILKA ZWYCZAJNA, TOPIK, TRZMIEL PARKOWY, ENDURO, MEDYCYNA PALIATYWNA, STRAJK OKUPACYJNY, TROJAŃCZYK, DZIWUSZKA PURPUROWA, GORYCZAK, SORGO ZWYCZAJNE, NALEŹLINA, PUDEŁECZNIK SUNDAJSKI, GESNER, OSIEC, ZNACZEK, WEZWANIE, CHRZEŚCIJAŃSTWO ZACHODNIE, ALGORYTM GENETYCZNY, PIEZOMETR, MARCHEWKA, RAPTULARZ, SZYJA, FIGURA, STEPNIARKA SIATKOWANA, NOSOROŻEC SZEROKOPYSKI, STRZAŁKA BAŁTYCKA, SANSEWIERA, OZDOBNICA MNIEJSZA, BRZOSTOWNICA, MOTYLEK, JODŁA BUŁGARSKA, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, RAGTIME, DROGA TWARDA, DZIEWIĄTKA, KRZYŻÓWKA, TECZKA, ANIKSOZAUR, TANIEC NOWOCZESNY, ZŁOTY PODZIAŁ, TURKAN, WYCIĄG, TWARDE PORNO, OBROTÓWKA, ALOES, MIKROSKOP ŚWIETLNY, OWCA STEPOWA, DRZEWICA DWUBARWNA, NEKENZAUR, ZACHYLNIK, BILBIL, SORGO, ALTERNATOR ALEXANDERSONA, MAK, SKALNICZEK, OSET, KAPISZON, WOJSKO KOMPUTOWE, DOM, PERSJARNIA, ANGAŻANT, ODDYCHANIE TKANKOWE, KURDYSTAN, STERBRAMREJA, SKANER, LEGIONISTA, KSZTAŁTY, TERATOZAUR, TYNKTURA, ŚMIAŁEK, POWŁOCZNIK, NIEKROPIEŃ, TWARDY DYSK, MAŚLAK, WIELKOŚĆ, RYNEK REGIONALNY, KOŻUCH, MISIÓWKA GOŁOTKA, ZBOWID, SALWINIA BRAZYLIJSKA, KUMAK WIELKI, CIĘŻAR, KROKODYL, SYRENA, NORNIK ŚNIEŻNY, ŁZAWNICA, SOCZEWKOWANIE, LOTOKOTOWATE, HANOWER, UNAJZAUR, TYŁOMÓZGOWIE WTÓRNE, ARAMBOURGIANIA, ?PSEUDOPALATUS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.756 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PENELOPOGNATHUS - RODZAJ ROŚLINOŻERNEGO DINOZAURA Z NADRODZINY HADROZAUROIDÓW ŻYJĄCY W OKRESIE WCZESNEJ KREDY NA TERENACH WSCHODNIEJ AZJI; DŁUGOŚĆ CIAŁA 6 M, WYSOKOŚĆ 2,5 M, CIĘŻAR 1 T się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PENELOPOGNATHUS - RODZAJ ROŚLINOŻERNEGO DINOZAURA Z NADRODZINY HADROZAUROIDÓW ŻYJĄCY W OKRESIE WCZESNEJ KREDY NA TERENACH WSCHODNIEJ AZJI; DŁUGOŚĆ CIAŁA 6 M, WYSOKOŚĆ 2,5 M, CIĘŻAR 1 T
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PENELOPOGNAT Penelopognathus - rodzaj roślinożernego dinozaura z nadrodziny hadrozauroidów żyjący w okresie wczesnej kredy na terenach wschodniej Azji; długość ciała 6 m, wysokość 2,5 m, ciężar 1 t (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PENELOPOGNAT
Penelopognathus - rodzaj roślinożernego dinozaura z nadrodziny hadrozauroidów żyjący w okresie wczesnej kredy na terenach wschodniej Azji; długość ciała 6 m, wysokość 2,5 m, ciężar 1 t (na 12 lit.).

Oprócz PENELOPOGNATHUS - RODZAJ ROŚLINOŻERNEGO DINOZAURA Z NADRODZINY HADROZAUROIDÓW ŻYJĄCY W OKRESIE WCZESNEJ KREDY NA TERENACH WSCHODNIEJ AZJI; DŁUGOŚĆ CIAŁA 6 M, WYSOKOŚĆ 2,5 M, CIĘŻAR 1 T sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - PENELOPOGNATHUS - RODZAJ ROŚLINOŻERNEGO DINOZAURA Z NADRODZINY HADROZAUROIDÓW ŻYJĄCY W OKRESIE WCZESNEJ KREDY NA TERENACH WSCHODNIEJ AZJI; DŁUGOŚĆ CIAŁA 6 M, WYSOKOŚĆ 2,5 M, CIĘŻAR 1 T. Dodaj komentarz

6+9 =

Poleć nas znajomym:

x