HISTORYCZNA KLASA OKRĘTÓW POWSTAŁYCH PRZEZ PRZEBUDOWĘ I UZBROJENIE DUŻYCH LUB ŚREDNICH STATKÓW CYWILNYCH, UŻYWANA GŁÓWNIE W OKRESIE I I II WOJNY ŚWIATOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRĄŻOWNIK POMOCNICZY to:

historyczna klasa okrętów powstałych przez przebudowę i uzbrojenie dużych lub średnich statków cywilnych, używana głównie w okresie I i II wojny światowej (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "HISTORYCZNA KLASA OKRĘTÓW POWSTAŁYCH PRZEZ PRZEBUDOWĘ I UZBROJENIE DUŻYCH LUB ŚREDNICH STATKÓW CYWILNYCH, UŻYWANA GŁÓWNIE W OKRESIE I I II WOJNY ŚWIATOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.718

KASAK, SIEKIERA, BUZA, REKOMPILACJA, ZADZIORNICA WŁOCHATA, HANGAR, JĘZYKI KARTWELSKIE, MACH, MOL, PIERNICZEK, NAZWA HANDLOWA, DOŻYWOTNOŚĆ, STRATA BILANSOWA, PILOTKA, LARGO, POTWIERDZENIE, NEOPOGANIZM, TIRET, ATEST, ZDARZENIE PRAWNE, SAKRALIZACJA, KUTER, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, ZAPARZACZ, WSTĘGA MÖBIUSA, PROKURATURA APELACYJNA, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, GOLIAT, KWADRAT, OFENSYWA, KATAR SIENNY, OBRAZ, GALETA, DELOKALIZACJA, KALETA, CYWIL, KALIMBA, DYSZEL, GŁOWICA, PODSTRYSZE, WARUNEK LOKALOWY, GWIAZDKA, AUROR, MINIA, ASYGNACJA, SPRZĘCIOR, DZIADEK DO ORZECHÓW, ŚWIDEREK, CHLEB PSZCZELI, BROŃ MIOTAJĄCA, TEMPERA, CEREMONIAŁ, PREZENT, WĘGIERSKI KOŃ SPORTOWY, PION ŻYROSKOPOWY, WRĄB, FOTOTROPIZM DODATNI, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, KONWOJER, CZARNY JEŹDZIEC, PRODROM, MYŚLIWIEC, KARLIK ŚREDNI, KSIĘSTWO, CHARYZMA, PIKADA, MODEL, ZANZA, PASO PERUWIAŃSKI, JEZIORO ZAPADLISKOWE, INSTYTUCJA PROCESOWA, FISCHER, SERCE JASIA, KOLEŻANKA PO FACHU, ŁATA, ODMIERZANIE, HIPERPRZESTRZEŃ, PAŁANKA, POŁĄCZENIE WCISKOWE, SHOGUN, PATTI, KARBORYZATOR, KOSZT INWESTYCYJNY, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, NARKOTYZER, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, TERMINAL, PODEJRZLIWOŚĆ, WALENIE, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, SZYMURA, EMIRAT, GOMÓŁKA, FRESCO, SZEŚĆDZIESIĄTKA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, PIES LAWINOWY, CIŚNIENIE, TEMPO, SAKWA, BUŹKA, SOS, ESTRAGON, CYKANIE, KALIFORNOZAUR, ZIUK, RODNIK, FARAH, CARL, PALATYNKA, ANTECEDENCJA, WĘGIERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, WIĄZANIE POTRÓJNE, JOŃSKI, ARTOIS, CHOCHOŁEK, ODWZOROWANIE LINIOWE, GŁOWICA FREZOWA, KREPON, MANIOK, KRATER, KSYLEN, PARATHA, LAK, GOSPODARKA TOWAROWO-PIENIĘŻNA, ENTOMOFAUNA, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, KONSULTANT, PODZIELNOŚĆ, SKORUPA, MOŁOTOW, BLADA TWARZ, AKSAMIT, GRUŹLICA ZWIERZĄT, KNYSZ, WARSZTAT, BARYCENTRUM, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, MAH JONG, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, KORMORAN BRUZDODZIOBY, RUBEL RADZIECKI, HUSLE, OBSESJA, HADŻ, DUCH OPIEKUŃCZY, SZCZOTKA RYŻOWA, CYGAN, GRA LOGICZNA, PAMIĘĆ MASOWA, CZARNA, FISHARMONIA, STACJA, TRANSGRESJA MORZA, BBS, ARKABALISTA, ANALIZA FINANSOWA, ŻEGLARZ, DIRCIK, SAMOLOT POŚCIGOWY, REKLAMANT, KAPONIERA, MACHANIE RĘKĄ, KOSSAK, WĘGIEL KENNELSKI, WYROŚL, BATYSKAF, UDAR MÓZGOWY, AKINEZJA, SPŁATA BALONOWA, DELUWIUM, MĄKA, SUKSAMETONIUM, GEOMETRIA EUKLIDESOWA, STAGNACJA LODOWCA, WIDZENIE SKÓRNE, GAGAUZKA, KORZENIONÓŻKI, EMBAZAUR, LAPIS-LAZULI, OBIONE, TŁO, KONIUNKTURA, KAMORA, KACZKA, BURAK CUKROWY, STÓŁ, ORGAN, DYSKALKULIA, LESIOK, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, REKOMENDACJA, WIATROWNICA, METRYKA, SPRAWIEDLIWOŚĆ WYRÓWNAWCZA, AROMAT, PARSĘTA, PIEC GRZEWCZY, KRZYŻ KAWALERSKI, FAETON, KOLEGA PO FACHU, CHANSON, KICZ, STROBILANT, PROSTAK, POLSKI, CYBORG, DROGA, ASESOR, TUNIKA, SCHAB, SCÉNIC, PLEBS, CZUWANIE, FAZA, ART BRUT, PUŁAP, KARTUSZ, ZMOWA MILCZENIA, PRAŻMO, DŻEMPER, WANIENKA, NURY, PRZYBLIŻENIE, IMPERIUM VALYRII, GPC, OKALECZENIE, PRZEKLĘTNIK, DMUCHANIEC, BABA-CHŁOP, HEKSAGONALNE SZACHY POLSKIE, GORETEKS, BONET, EMILY, KLAUZULA, SKŁADKA, KORDYLINA, ROZDZIAŁKA, RADA, DEKORTYKACJA, SALA, MLECZAN, DROGA LOTNICZA, FARBKA, RADZIECKOŚĆ, HISTORIA, JEDWAB OCTANOWY, TENIS ZIEMNY, TOWIANIZM, CZARKA, BAWOLEC, SANDALIN, CHÓR, RENTA INWALIDZKA, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, CHEMOTAKSYNA, KASZTELAN, TROCINIARKOWATE, KASZA JĘCZMIENNA, GROŹBA, SZCZYTNICA, ZALICZENIE POCZTOWE, CZYN, GOSPODARKA RYNKOWA, PĘCZAK, STEROLOTKA, KAMUFLAŻ, BIURO PARLAMENTARNE, ZAMIANA, PROROK, EUSTENOPTERON, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, TEST, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, KĄDZIOŁEK, PIASEK ZWAŁOWY, SĄD WOJSKOWY, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, NACIOS, PADACZKA AUDIOGENNA, DELEGATURA, JĘZYK STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKI, HULAJGRÓD, LAPARENTOZAUR, SZYSZKA, TŁO, ŁĄCZYNA, DRAMAT SATYROWY, NAWÓZ ORGANICZNY, PRZĘSŁO, SITO, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, MINA MORSKA, PODATEK NALEŻNY, OKRĘT SZPITALNY, FĄFEL, SOŁTYSOSTWO, RECEPTYWNOŚĆ, ?EFEKT MNOŻNIKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.718 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

HISTORYCZNA KLASA OKRĘTÓW POWSTAŁYCH PRZEZ PRZEBUDOWĘ I UZBROJENIE DUŻYCH LUB ŚREDNICH STATKÓW CYWILNYCH, UŻYWANA GŁÓWNIE W OKRESIE I I II WOJNY ŚWIATOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: HISTORYCZNA KLASA OKRĘTÓW POWSTAŁYCH PRZEZ PRZEBUDOWĘ I UZBROJENIE DUŻYCH LUB ŚREDNICH STATKÓW CYWILNYCH, UŻYWANA GŁÓWNIE W OKRESIE I I II WOJNY ŚWIATOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRĄŻOWNIK POMOCNICZY historyczna klasa okrętów powstałych przez przebudowę i uzbrojenie dużych lub średnich statków cywilnych, używana głównie w okresie I i II wojny światowej (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRĄŻOWNIK POMOCNICZY
historyczna klasa okrętów powstałych przez przebudowę i uzbrojenie dużych lub średnich statków cywilnych, używana głównie w okresie I i II wojny światowej (na 19 lit.).

Oprócz HISTORYCZNA KLASA OKRĘTÓW POWSTAŁYCH PRZEZ PRZEBUDOWĘ I UZBROJENIE DUŻYCH LUB ŚREDNICH STATKÓW CYWILNYCH, UŻYWANA GŁÓWNIE W OKRESIE I I II WOJNY ŚWIATOWEJ sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - HISTORYCZNA KLASA OKRĘTÓW POWSTAŁYCH PRZEZ PRZEBUDOWĘ I UZBROJENIE DUŻYCH LUB ŚREDNICH STATKÓW CYWILNYCH, UŻYWANA GŁÓWNIE W OKRESIE I I II WOJNY ŚWIATOWEJ. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x